دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی::صفحه 3
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 3134
ردیف عنوان نوع
21 مقایسه برداشت ها و نگرش های دانشجویان درباره تجربه دستِ اول تنفس سنجی دربرابر یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
زمینه و هدف: تنفس سنجی اغلب ازنظر فنی برای بیماران چالش برانگیز است. مطالعات قبلی سودهای بالقوه تنفس سنجی را در زمینه داروخانه های جامعه ای نشان داده اند. این مطالعه برداشت ها و نگرش های دانشجویان رشته داروسازی نسبت به انجام دادن تنفس سنجی و نیز اجرای تنفس سنجی در کلینیک ها و داروخانه های جامعه ای ازطریق تجربه کردن تمرینات یادگیری تنفس سنجی دست اول را با تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ مقایسه می کند. فعالیت آموزشی و شرایط: دانشجویان سال اول (102 نفر) و سال دوم (70 نفر) رشته داروسازی با مواد درسی پیش از کلاس یکسان جهت یادگیری فرآیند تنفس سنجی فراهم آمدند. درطی کلاس، دانشجویان سال اول آزمایشات تنفس سنجی را انجام دادند درحالیکه دانشجویان سال دوم تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ را درباره تنفس سنجی بدون انجام دادن آزمایش انجام دادند. یک ارزیابی برای هر گروه در انتهای کلاس جهت (1) مقایسه برداشت دانشجویان درباره دشواری انجام تنفس سنجی و (2) شناسایی موانع بیمار، کلینیکی و دارویی اجرای آزمایش تنفس سنجی انجام شد. یافته ها: دانشجویان سال اول این چنین برداشت کردند که انجام تنفس سنجی به صورت قابل توجهی درمقایسه با دانشجویان سال دوم دشوارتر است. هم دانشجویان سال اول و هم سال دوم این چنین برداشت کردند که نحوه قرارگیری صحیح و روش نفس زنی و ناراحتی بیمار دشوارترین بخشهای انجام تنفس سنجی هستند. دانشجویان سال اول (1/91%) درمقایسه با دانشجویان سال دوم (1/54%) به صورت قابل توجهی تنفس سنجی را یک ابزار کمک کننده تر و غیرتعارضی تر برای رصد کردن بیماری های ریوی دانستند. خلاصه:دانشجویانی که تنفس سنجی را تجربه کردند نسبت به دانشجویانی که تمرینات یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ را انجام دادند این چنین براشت کردند که تنفس سنجی دشوارتر است. وارد کردن تنفس سنجی به برنامه درسی رشته داروسازی می تواند فرصتی برای افزایش بینش دانشجویان درباره دشواری انجام دادن تنفس سنجی و افزایش قدردانی آنها از خدمات کلینیکی دارویی باشد.
مقاله ترجمه شده
22 یادگیری مشارکتی: استفاده از مدل عضویت برای دانشجویان بزرگسال پرستاری در شرایط حاد استقرار شغلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
عضویت سنتی پیش – ثبت نام دانشجویان پرستاری در تمرینات کلینیکی از یک مدل یک به یک 1:1 تبعیت کرده است. به دانشجویان یک مربی مشخص درطی تحویل شغل اختصاص داده می شود و آنها مسئول پشتیبانی و ارزیابی فراگیر هستند. مطالعات زیادی مشکلات این دیدگاه عضویت را شناسایی کرده اند مثلا"عدم وجود زمان برای تسهیل یادگیری بر یک اساس 1:1. در پاسخ به برخی از این چالش ها، یک مدل عضویت مشارکتی هم به صورت بین المللی و هم به صورت ملّی درحال استفاده شدن است. این مدل با قرارگیری تعدادی دانشجوی سال اولی، سال دومی و سال سومی درکنار هم سروکار دارد و به این دانشجویان بیماران مشخصی جهت درمان مشترک و تحت نظارت اختصاص داده شده است. این مدل قبلا" در آمستردام به عنوان یک دیدگاه مفید برای عضویت برقرار بوده است (لوبو و همکاران 2014). به علاوه، یادگیری مشارکتی درعمل نیز در ایرلند، استرالیا و آمریکا معرفی شده است. این مقاله روی اجرای یک مدل یادگیری مشارکتی توسط یک بیمارستان منطقه ای و موسسه آموزش عالی در جنوب غربی انگلیس بحث می کند و با یک مطالعه مقدماتی پیرامون استقرار شغلی شروع می شود. به دنبال موفقیت این پروژه، این مدل در سایر حوزه های استقرار شغلی نیز درحال اجرا شدن است.
مقاله ترجمه شده
23 مطالعه‌ی تطبیقی بر روی یک مدل ویک توربین بادی سه‌بعدی تازه توسعه‌یافته‌
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
در این پژوهش، یک مدل ویک سه‌بعدی تحلیلی جهت بررسی اثر ویک توربین بادی توسعه پیدا کرده است و مدل با مدل ویک یک‌بعدی موجود مقایسه شده است. با توسعه‌ی سریع انرژی بادی فراساحلی و انرژی بادی واقع در ساحل، اندازه‌ی توربین‌های بادی به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند و فرض ساده‌ی مدل ویک یک‌بعدی برای توربین‌های بادی بزرگ مناسب نمی‌باشد. مدل ویک یک‌بعدی که به‌صورت متداول مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمی‌تواند به‌صورت دقیق توزیع فضایی را توصیف کند، چون در این مدل فرض می‌گردد که کمبود باد در مسیر وزش باد به‌صورت خطی توزیع می‌شود. در صورتی‌که مدل ویک سه‌بعدی یک روش مؤثر برای حل این مشکل محسوب می‌شود. این مدل ویک، کمبود ویک را به‌عنوان شکل گوسی فرض می‌کند و تغییر سرعت باد را در راستای جهت ارتفاع نیز در نظر می‌گیرد. در این پژوهش، صحت اندازه‌گیری تونل بادی مدل ویک سه‌بعدی تعیین شده است که جهت محاسبه‌ی کمبود باد در موقعیت مسیر وزش باد مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس نتایج با نتایج مدل ویک یک‌بعدی مقایسه شده است. خطا تحلیل شده است و سپس براساس مقایسه‌ها بحث انجام گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، مدل ویک سه‌بعدی جدیدی جهت مطالعه‌ی توزیع ویک برای محققین به‌وجود آمده است و یک مدل ویک مناسب می‌تواند به طرح‌های توسعه‌ی مزرعه‌ی بادی بهینه‌شده کمک کند.
کلمات کلیدی: مدل‌های ویک | مدل ویک سه‌بعدی | تحلیل عددی.
مقاله ترجمه شده
24 مطالعه سطح برخی فلزات سنگین در آب دریاچه حبّانیه در استان الانبار عراق
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این کار تحقیقی، مطالعه و تحلیل وجود برخی فلزات سنگین مثل سرب، آهن، کروم، کادمیم و نیکل در آب رودخانه حبّانیه جهت بررسی آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است. 10 مکان در ناحیه مطالعاتی درطی 12 آوریل تا 12 آگوست سال 2017 انتخاب شد. غلظت فلزات سنگین توسط طیف نورسنج جذب اتمی تحلیل شد. اندازه گیری ها نشان داد که کاهش سطح غلظت در آب به صورت سرب > آهن > کروم > کادمیم > نیکل مشاهده شد. پی برده شد که غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه حبّانیه از خط مقادیر مبنا توصیه شده برای زندگی آبزیان بالاتر است. شاخص آلودگی شدید محاسبه شد؛ نتیجه به دست آمده نشان داد که آب با برخی فلزات سنگین آلوده می شود. برطبق نتایج شاخص فلزی، آب به صورت جدی توسط عوامل آلاینده و مصرف های معدنی و غیرایمن برای آبیاری، نوشیدن و زندگی آبزیان تهدید می شود.
مقاله ترجمه شده
25 استفاده از رسانه های اجتماعی برای شناسایی جذابیت گردشگری در شش شهر ایتالیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تکامل فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی به افراد اجازه داده است که مقادیر زیادی داده را در هر روز تولید کنند. شبکه های اجتماعی کاربرانی را فارهم می کند که به اطلاعات دسترسی دارند. هدف این مقاله تعیین جذابیت های شهرهای مختلف گردشگری ازطریق بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی می باشد. پایگاه داده ای شامل عکس های جغرافیایی واقع شده در شش شهر می باشد که به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در ایتالیا عمل می کنند. عکس ها از فلیکر که یک بستر به اشتراک گذاری داده می باشد دانلود شدند. تحلیل داده ها با استفاده از دیدگاه مدلهای یادگیری ریاضی و ماشینی انجام شد. نتایج مطالعه ما نشانگر نقشه های شناسایی رفتار کاربران، گرایش سالانه به فعالیت تصویری در شهرها و تاکید بر سودمند بودن روش پیشنهادی می باشد که قادر به تامین اطلاعات مکانی و کاربری است. این مطالعه تاکید می کند که چگونه تحلیل داده های اجتماعی می تواند یک مدل پیشگویانه برای فرموله کردن طرح های گردشگری خلق کند. در انتها، راهبردهای عمومی بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
26 تأمین امنیت اینترنت اشیاء: چالشها، تهدیدات و راهکارها
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 63
چکيده: اينترنت اشيا (IOT) يک جهش تکنولوژيکي بعدي است که باعث بهبود قابل توجهي در جنبه هاي مختلف محيط انسان مانند بهداشت، تجارت و حمل و نقل خواهد شد. با اين حال، با وجود اين واقعيت که ممکن است باعث ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي شود، امنيت و حفاظت از حريم خصوصي اشيا و کاربران يک چالش حياتي باقي مي ماند که بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور خاص، در حال حاضر، اقدامات امنيتي بايد اقدامات کاربران و اشيا را تحت نظارت و کنترل قرار دهند. با اين حال ماهيت به هم پيوسته و مستقل اشيا علاوه بر قابليت هاي محدود آنها در رابطه با منابع محاسباتي، قابليت کاربرد مکانيزم هاي امنيتي مرسوم را غير ممکن مي سازد. علاوه بر اين، عدم تجانس فن آوري هاي مختلف که اينترنت اشيا را ترکيب مي کند پيچيدگي فرآيندهاي امنيتي را افزايش مي دهد، چرا که هر تکنولوژي با آسيب پذيري هاي مختلف مشخص مي شود. علاوه بر اين، مقادير عظيمي از داده ها که توسط تعاملات چندگانه بين کاربران و اشيا و يا بين اشيا ايجاد مي شود، مديريت آنها و عملکرد سيستم هاي کنترل دسترسي را سخت تر مي کند. در اين زمينه، اين مقاله قصد دارد يک تحليل جامع امنيتي از IoT را با بررسي و ارزيابي تهديدات بالقوه و اقدامات متقابل ارايه دهد. پس از مطالعه و تعيين الزامات امنيتي در زمينه IoT، ما يک آناليز ريسک کمي و کيفي را اجرا کرديم که در حال بررسي تهديدات امنيتي در هر لايه مي باشد. متعاقبا، براساس اين فرآيند ما اقدامات متقابل مناسب و محدوديت هاي آنها را شناسايي کرديم و توجه ويژه اي به پروتکل هاي اينترنت نموديم. در نهايت، دستورالعمل هاي تحقيق براي کار آينده را ارايه مي دهيم.
مقاله ترجمه شده
27 تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مقاله حاضر دو خط تحقیقی را پوشش می دهد که تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی را به هم مرتبط می کند. یک نفر روی شبکه های تعلق خاطر تمرکز می کند (افرادی که نیازهای تعلق خاطر یک شخص را برآورده می کنند) و تفاوت های مربوط به ترکیب و سن و سال را در رابطه با این شبکه ها بررسی می کند. یکی دیگر تعلق خاطر را با تحلیل شبکه های اجتماعی ادغام می کند تا بررسی کند که چگونه تفاوت های فردی در تعلق خاطر بزرگسالان با مدیریت و ویژگی های شبکه های اجتماعی مثل تراکم، چندگانگی و مرکزیت مرتبط است. ما نشان می دهیم که شبکه های تعلق خاطر اکثر افراد کوچک و سلسله مراتبی است و یک شخص برای این تعلق خاطر عاملی اساسی می باشد (اغلب یک مادر یا شریک عشقی، بسته به سن). به علاوه، شیوه تعلق خاطر ویژگی ها و مدیریت شبکه را پیش بینی می کند به گونه ای که ناامنی با بسته نزدیکی، چندگانگی و مرکزیت کمتر و مدریت ضعیف تر (حفظ کمتر، فروپاشی بیشتر) همراه است.
مقاله ترجمه شده
28 تشخیص و شناسایی ترافیک بر اساس شبکه‌های پیچشی هرمی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
با توسعه فناوری بدون‌‌راننده، ما به شدت نیاز به روشی برای درک صحنه‌های ترافیکی داریم. با این حال هنوز شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی به دلیل مقیاس کوچک این نشانه‌ها در تصاویر جهان واقعی، وظیفه‌ای دشوار است. در سناریوهای پیچیده برخی علائم راهنمایی و رانندگی به دلیل شرایط آب و هوایی بسیار بد و شرایط نورپردازی می‌تواند بسیار اغفال‌‌کننده باشد. برای پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص و شناسایی جامع‌تر ما یک شبکه‌ دو مرحله‌ای را توسعه می‌دهیم. در مرحله پیشنهاد ناحیه، ما یک معماری عرمی ویژگی عمیق را با اتصالات جانبی به کار می‌گیریم که سبب می‌شود ویژگی‌های معنایی شی کوچک حساس‌تر شوند. در مرحله طبقه‌بندی شبکه پیچیشی که به شکل متراکم متصل شده است به منظور تقویت انتقال و تسهیم ویژگی مورد استفاده واقع شده است که این شبکه منجر به طبقه‌بندی دقیق‌تر با تعداد پارامترهای کمتر خواهد شد. ما بر روی بنچمارک تشخیص GTSDB و همچنین بر روی بنچمارک چالش برانگیز k100 Tsinghua-Tencent نیز آزمایش کردیم که برای اکثر شبکه‌های سنتی بسیار مشکل است. آزمایشات نشان می‌دهند که روش پیشنهادی ما عملکردی بسیار عالی را کسب می‌کند و از سایر جدیدترین روش‌ها نیز بهتر است. پیاده‌سازی کد منبع در آدرس روبرو در دسترس است: https://github.com/derderking/Traffic-Sign.
کلیدواژه‌ها: نشانه ترافیک | تشخیص شی | هرم ویژگی.
مقاله ترجمه شده
29 بازبودن نوآوری باز در زیست بوم ها – یکپارچه سازی منابع علمی حوزه نوآوری و مدیریت درباره اتصالات اطلاعاتی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
نوآوریِ باز هم درعمل و هم در تحقیقات، توجه زیادی را به خود جلب کرده است و از انتقال دوتایی ایده ها به سطوح بوم زیستی گسترش یافته است. اطلاعات در قلب نوآروی باز قرار دارد و این مقاله روابط بین اطلاعات – انتقال برای نوآوری باز را توصیف کرده و روی آن بحث می کند. بنابراین این مقاله مبتنی بر مرور منابع علمی می باشد. این مقاله، تحقیقات حوزه نوآوری باز را با تحقیقات حوزه مدیریت عمومی به¬هم مرتبط می کند تا روابط بین این بخشها را ازنظر باز بودن آنها دسته بندی کرده و روی این موضوع که چگونه به مدیریت اطلاعات مرتبط می شوند بحث می کند. نتیجه گیری ها بیانگر این است که باز بودن باید در ابعاد مختلفی درنظر گرفته شود و همچنین بیانگر این است که باز بودن با خروجی های مختلف مدیریت اطلاعات رابطه دارد. سهم این مقاله شامل بررسی این موضوع می شود که چگونه تحقیقات حوزه نوآوری باز به منابع علمی مدیریت اطلاعات متصل می شود و چگونه یک درک عملی از این موضوع می سازد که چگونه روابط بین شرکتها می تواند جهت کمک به شرکتها برای بررسی اینکه چه مکانیزمهایی را می توانند انتخاب کنند و چرا، دسته بندی شود.
کلیدواژه ها: شرکت- با- شرکت | انتقال اطلاعات | اتصالات | شبکه | نوآوری باز | رابطه
مقاله ترجمه شده
30 پایدار بودن شیوه های غذایی خانواده های ایتالیایی :رژیم غذایی مدیترانه ایی،پیوستگی با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
تحقیق حاضر بر آن است تا تا عوامل موثر بر ادبیات مصرف مواد غذایی پایدار برای بررسی الگوهای رژیم غذایی روزانه خانوارهای ایتالیایی بمنظور ارزیابی میزان پیروی از رژیم مدیترانه ایی همراه با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی را مورد بررسی قرار دهد . تحلیل بر اساس داده های سازمان آمار ملی ایتالیا و بررسی ابعاد زندگی روزانه برای سال 2014 انجام شد ، آمار گیری چند منظوره که روی 44984 نفر و در 18864 خانوار انجام شد . از مدل پروبیت دو مرحله ایی هکمن برای ارزیابی معادلات و تاثیر رژیم ترکیبی خانوارها و پایبندی به رژیم مدیترانه ایی در کنار مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی استفاده شد. یافته های مطالعه تشان میدهند که هم خانوارهایی که دارای فرزند هستند و هم افرادی که پایبندی بسیار شدیدی به رژیم مدیترانه ایی دارند به احتمال بیشتر از هر دو محصولات ارگانیک و محلی استفاده میکنند ، در حالیکه افزایش اندازه خانوارها احتمالا با کاهش خرید محصولات محلی همراه است . علاوه بر این ،وضعیت اقتصادی خوب و داشتن سطوح بالاتر تحصیلی منجر به اقفزایش احتمال مصرف مواد ارگانیک شده است . برخی از تفاوتهایی که در این راستا وجود دارد را میتوان در دامنه های کم بیان نمود ، با این وجود ، ابن نتایج بینش وسیع و جامعی را برای ایتالیا و حمایت از نیازمندیها هم برای سیاستمداران و هم بازاریان ایجاد میکند تا بتوانند به دامنه ی وسیعی از ابتکارات در زمینه ی مصرف کننده های اموزش دیده دست پیدا کنند و دسترسی به محصولات غذایی پایدار را ممکن سازند .
کلید واژه ها: غذای پایدار | مواد غذایی آلی | غذای محلی | رژیم غذایی مدیترانه ای | روش دو مرحله ای Heckman
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی