دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی::صفحه 312
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 3130
ردیف عنوان نوع
3111 ظرفیت شبکه های بی سیم
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 60
زمانی که گره های واقع شده تصادفی مشابه n ، که هر کدام دارای قابلیت انتقال در بیت های w در هر ثانیه می باشند و از دامنه ثابتی استفاده می کنند، شبکه بی سیم را شکل داده، خروجی توسط هر گره برای مقاصد انتخابی تصادفی برابر با بیت در ثانیه تحت پروتکل عدم مداخله می باشد. اگر گره ها بصورت بهینه در دیسک ناحیه واحد قرار گیرند، الگوهای ترافیک به صورت بهینه ای تعیین شده، و هر محدوده انتقال به طور بهینه انتخاب می شود. حاصل بیت- فاصله که توسط شبکه در هر ثانیه انتقال می یابد برابر با بیت متر در هر ثانیه می باشد. بنابراین، حتی تحت شرایط بهینه، این خروجی تنها بیت در هر ثانیه برای هر گره در ارتباط با مقصد به طور آشکاری دورتر می باشد. نتایج مشابهی نیز تحت مدل فیزیکی دیگر قرار داشته که نسبت سیگنال مورد نیاز برای مداخله برای پذیرش موفق، مشخص می باشد. به طور بنیادین، برای تمام گره ها در سرتاسر دامنه مهم می باشد تا به اشتراک بخشی از کانال هایی که برای گره ها در بخش های مجاور بکار می گیرد، بپردازد، و این دلیل برای محدودیت در ظرفیت می باشد. تقسیم بندی کانال به چندین کانال فرعی هیچ یک از این نتایج را تغییر نمی دهد. بعضی از کاربردها، ارزش ملاحظه شدن توسط طراحان را دارند. چون خروجی ایجاد شده برای هر کاربر زمانی که تعداد کاربران افزایشی را نشان می دهد، به صفر کاهش می یابد، احتمالا شبکه هایی که با تعداد کمتری از کاربران رابطه برقرار می کنند، و یا اکثرا ارتباطاتی را با بخش های مجاور برقرار می کنند، احتمال بیشتری برای ان ها وجود دارد تا پذیرش را دریافت کنند.
کلیدواژه ها- شبکه ادهاک | ظرفیت | شبکه های رادیویی چندگامه | خروجی | شبکه های بی سیم
مقاله ترجمه شده
3112 تحلیل الگوریتم های پیشنهادی برای تجارت الکترونیک
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
سیستم های پیشنهاد دهنده از تکنیک های اکتشافی آماری و دانشی (علمی) برای مسئله پیشنهاد کالا در طول عمر تعامل مشتری استفاده کرده و امروزه به موفقیت گسترده ای در تجارت الکترونیک دست یافته اند. در این مقاله، ما چند تکنیک تجزیه و تحلیل خرید در مقیاس بزرگ و داده های ترجیحی به منظور تولید پیشنهادات مفید به مشتریان را بررسی می کنیم. به طور خاص، از مجموعه ای از الگوریتم ها مانند داده کاوی مرسوم (سنتی)، فیلتر مشترک نزدیکترین همسایه، و کاهش ابعادی در دو مجموعه داده ای مختلف استفاده کردیم. اولین مجموعه داده ای از معاملات خرید از طریق وب سایت یک شرکت بزرگ تجارت الکترونیکی گرفته شده در حالی که مجموعه داده ای دوم از سایت پیشنهاد فیلم MovieLensجمع آوری شده است. برای اهداف آزمایشی (تجربی)، ما فرآیند تولید پیشنهاد را به سه مرحله فرعی تقسیم می کنیم: ارائه داده های ورودی، شکل گیری همسایگی، و ایجاد پیشنهاد. ما تکنیک های مختلفی برای فرآیندهای فرعی مختلف بکار برده و ترکیب آنها را بر مجموعه داده هایمان را برای مقایسه کیفیت و عملکرد پیشنهاد، اِعمال می کنیم.
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعاتی | محاسبات انسان محور | تجارت الکترونیک | برنامه های کاربردی سیستم های اطلاعاتی | داده کاوی
مقاله ترجمه شده
3113 مدل نظارت مؤثر گزارش کمیته مشاوره SRO ی سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (‘’IOSCO’’) SRO کمیته مشورتی ، پروژه جدیدی را در خصوص سودمندی خود-نظارتی را متعهد شد. Conseil des Marches Financiers و نهاد آتی ملی توافق نمود که هم زنجیره ی یک کمیته فرعی برای توسعه یک برگه رسمی است که قواعد کلی را برای خود نظارتی بیان کرده است و اینکه چرا خود نظارتی باید در چارچوبهای نظارتی قرار گیرد. کمیته ی فرعی شامل یک نمونه از سازمانهای خود نظارتی ، برحسب موقعیت جغرافیایی ، نوع بازار و نوع ساماندهی خود – نظارتی است. کمیته فرعی یک جلسه را در لندن برای بحث در مورد مواد موجود در برگه و برای تشریح موضوعات مهمی که بر مکانهای بازار گوناگون در همه جهان برخورد دارد برگزار نمود. کمیته فرعی همچنین مقدار زیادی از ماده های نوشته شده در مورد موضوع خود نظارتی را مرور کردند. برای بدست آوردن داده های بسیار تحلیلی در خصوص فعالیتهای اعضای کمیته مشاوره ای SRO ، یک پرسشنامه برای درخواست اطلاعات ویژه در خصوص فعالیتهای هر سازمان توزیع شد. پیوست ضمیمه A یک لیست از سازمانهایی است که برای توسعه این مقاله کمک کرده است. این مقاله در دیدارهای سالانه IOSCO در می 2000 نمایش داده شد. هدف از این مقاله دفاع از استفاده ، ارزشمندی و سودمندی خود نظارتی به عنوان بخشی از ساختار نظارتی کلی در صنعت خدمات مالی است.
مقاله ترجمه شده
3114 اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
این مقاله با استفاده از داده¬های پیمایش خانوارها در آفریقای جنوبی به مقایسه معیار استاندارد فقر مبتنی بر مصارف و معیار ترکیبی اختصاصی محرومیت می¬پردازد. هرچند به طور کلی بین مصارف و سطح محرومیت همبستگی بالایی وجود دارد اما این همبستگی در میان فقیرترین افراد آفریقای جنوبی بسیار ضعیف¬تر است. همچنین معیارهای فقر مصرف و محرومیت از نظر شناسایی تأثیر نژاد، سرپرستی، محل زندگی (شهری، روستایی) و اندازه خانوار بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، طبق یافته¬های معیار محرومیت آفریقایی¬ها، ساکنان روستایی، اعضای خانوارهای دارای سرپرست زن و اعضای خانوارهای کوچک¬تر بیشتر دچار محرومیت هستند تا فقر مصرف. صرفاً اختلاف تأثیر اندازه خانوار بر فقر نسبت به مفروضات مربوط به مقیاس¬های هم¬ارزی حساسیت دارد. در نتیجه این دو معیار در شناسایی فقیرترین و محروم¬ترین بخش¬های جمعیت بسیار متفاوت عمل می¬کنند که این موضوع می¬تواند پیامدهای مهمی برای هدف¬گذاری در پی داشته باشد.
مقاله ترجمه شده
3115 فاشیسم پاپیولیست در اتریش
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
میزان حمایت مردم اتریش از فاشیسم در دهه های 1930 و 1940 هنوز ناشناخته باقی مانده است. از زمان جنگ جهانی دوم، هیچ یک از احزاب فاشیستی کنترل کشور را در دست نگرفته اند، اما طرفداران نازی ها موقعیت خود را در این جامعه حفظ کردند. امروزه عموم افراد ناراضی با تشکیل احزاب سیاسی آماده هستند تا فاشیسم را در آغوش بکشند. روند سیاسی اتریش در حال تغییر است. زمانی، بحث و جدل های خسته کننده ای بین کشور های جهان اول و در بین افرادی که قصد هیچ گونه تغییری را نداشتند به وجود آمد. اما در طی یک دهه و نیم گذشته، جنبش نگران کننده ای از سوی راست تندرو ها به وجود آمده است.
مقاله ترجمه شده
3116 مدیریت بوسیله ارزش ها: بازطراحی فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
سیستم باور ها و ارزش ها که یک مدل را برای مدیریت و سازمان ها در طول قرن بیستم شکل داد امروزه به اندازه کافی خوب نیست. به منظور نگه داشتن تابع کسب و کار به صورت خوب و رقابت پذیر در بازارهایی که به طور فزاینده ای دارای رویکردی جهانی، پیچیده ، تقاضای حرفه ای ، تغییرات ثابت و گرایش به سمت کیفیت و رضایت مشتری دارند، یک مدل جدید مورد نیاز است. در این مقاله ، ما مطرح می کنیم که هم مدیریت بوسیله ابزار و هم مدیریت بوسیله اهداف متاسفانه نتایج ناکافی به همراه دارد. در مقابل، به نظر می رسد که تشریح یک رویکرد جدید ، تحت مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش ها ( MBV) به عنوان یک ابزار رهبری استراتژیک یک رویکرد جدید و نو ظهور باشد. این مقاله این رویکرد را مطرح می کند و در مورد پیاده سازی مدیریت بر مبنای ارزش ها ( MBV) به عنوان یک ابزار برای بازطراحی فرهنگ سازمان ها و آماده کردن آنها برای هزاره بعدی بحث می کند.
کلمات کلیدی: سبک مدیریت | ارزش ها | مدیریت تغییر | مدیریت استراتژیک
مقاله ترجمه شده
3117 خوشه بندی و صنعتی شدن: مقدمه
سال انتشار: 1999 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در مقایسه با یک دهه پیش، در حال حاضر خوشبینی های بیشتری در مورد رشد و صادرات چشم انداز تولید کنندگان کوچک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. تحقیقات اخیر در خوشه های صنعتی، سهم عمده ای را به این تغییر برقرار ساخته و درمورد آن به بحث و مبادله نشسته است. افزایش توافقات منجر به این گشته تا خوشه ها به شرکت های کوچک در جهت غلبه بر محدودیت رشد و رقابت در بازارهای دور کمک کنند، اما به رسمیت شناختن آن در ارائه نتایج به صورت خودکار نبوده است.
مقاله ترجمه شده
3118 فروشگاه اطلاعات: مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه 1990
سال انتشار: 1999 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
این مقاله به معرفی جنبشهای اطلاعاتی از طریق مرکز اطلاعاتی مستقل که توسط فعالان سیاسی اروپا و امریکا اداره می شود می پردازد. این مقاله به تعریف و توصیف جوهره فروشگاه اطلاعاتی می پردازد و به بیان خدمات ارائه شده توسط آن و ویژگیهای سازمانی آن می پردازد.سپس به ارائه یک مدل تئوری از فروشگاه اطلاعات بر پایه نظریه حکیم بی از تعریف "منطقه خود گردان موقت "می پردازد.این مقاله به آزمودن اهمیت فروشگاه اطلاعات به عنوان یک ابزار در فعالیتهای شبکه ای پیچیده درحوزه های دولتی می پردازد. این مقاله اشاره به این حقیقت دارد که فروشگاه اطلاعات ویژگی خودگردانی و غیر سلسله مراتبی دارد و به عنوان فضاهای آزاد مرتبط با شبکه های اجتماعی معرفی می گردند و در نهایت این مقاله پیشنهاد می دهد که فروشگاههای اطلاعاتی نقش مهمی در رشد استحکام و خود گردانی و انعطاف پذیری در روند خلاقانه سیاستهای فعالگرایان دارد.
لغات کلیدی : آزادی اطلاعات | مراکز اطلاعات | سوسیالیسم | بریتانیا
مقاله ترجمه شده
3119 آموزش کارآفرینی و تدریس: مدل پیشرفت برنامه / برنامه درسی
سال انتشار: 1998 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
فقدان تئوری در آموزش کارآفرینی با ارائه ساختار، عملکرد کارآفرینی (E / P)، انگیزه (M)، مهارت های کارآفرینی (E / S) و مهارت های کسب و کار (B / S) در یک مدل خطی پویا E/P = a + bM[cE/S x dB/S] نشان داده شده است. پیشنهاد شده است که این مدل، اگر در یک برنامه آموزش کارآفرینی جایگزین شود، می تواند منجر به افزایش E / P کارآفرین شود. این ساختارها در زمینه آموزش و پرورش بر توسعه این توانایی تاکید می کند. این مدل مربوط به کارآفرینی برای بهبود مدیریت کسب و کار کوچک است. شکست مفاهیم بخشی از ساختار مورد بحث است. در این مقاله با نشان دادن پویایی فوق العاده مدل فرضی نتیجه حاصل می شود. شبیه سازی ریاضی از استدلال حمایت می کند.
مقاله ترجمه شده
3120 تحلیل ارتعاش آزاد پوسته های حرکت انتقالی
سال انتشار: 1998 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
یک روش تجزیه ی زیربنایی برای پیشبینی فرکانسهای طبیعی پوسته ی حرکت انتقالی ارائه میشود که ممکن است دارای شکل دلخواه نصف النهار، نوع عمومی خوصیت مادی و هرنوع شرایط مرزی باشد. این روش در زمینه ی نظریه ی پوسته ی تغییر شکل برشی مرتبه اول و همچنین نظریه پوسته نازک کلاسیک توسعه یافته است. رفتار ارتعاش استوانه ی دایره ای، یک پوسته ی هذلولی وار بیضوی (مدلسازی برج خنک کننده) و پوسته ی کاملا کروی با استفاده از این روش بررسی میشوند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی