دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی::صفحه 9
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 3226
ردیف عنوان نوع
81 تولید نخاله ساختمانی به یک نگرانی درحال رشد برای شهرهای درحال رشد تبدیل شده است
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
چگونه شهرهای درحال رشد به صورت پایدار گسترش می یابند؟ تولید انبوه زباله تبدیل به یک چالش اصلی در بسیاری از شهرهای درحال رشد به ویژه در کشورهای درحال توسعه شده است. تولید سالانه زباله ساخت و تخریب در چین حدود 4/2 بیلیون تن در دهه گذشته برآورد شده است که 15 برابر بیشتر از تولید زباله جامد شهری می باشد. هند تولید زباله ساخت و تخریب کمتری نسبت به چین دارد و همچنان مقدار آن به همان بزرگی 530 میلیون تن سال 2013 می باشد. با این حال فقط حدود 5% زباله ساخت و تخریب در این کشورها مورد استفاده مجدد قرار گرفته است و بقیه آنها تاحد زیادی در مکان های انباشت زباله دفع می شوند. از آنجاییکه چین و سایر کشورهای درحال توسعه به شهری سازی خود در دهه های بعدی ادامه می دهند، مدیریت زباله ساخت و تخریب همچنان یک چالش قابل توجه برای پایداری شهری ازنظر محیط زیست، اقتصاد و ایمنی خواهد بود. بنابراین ما تولید و مدیریت زباله ساخت و تخریب و نیز چالش های پیش روی شهرهای دارای گسترش سریع را در چین و سایر کشورهای درحال توسعه به صورت انتقادی مرور کردیم. ما همچنین ویژگی های فعلی سیستمهای کلیدی زباله ساخت و تخریب را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مقایسه کردیم. توصیه هایی برای اقدامات سریع توسط سیاست گذاران در شهرهای درحال رشد ارائه می شود.
مقاله ترجمه شده
82 دسته بندی نوع خس خس کردن با استفاده از روش نسبت انرژی بهینه مبتنی بر تبدیل موجی غیردوتایی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
پیش زمینه و هدف: خس خس کردن در صداهای ریوی، اختلالی است که اغلب با نوع انسدادی بیماری های ریوی همراه است. کارهای قبلی روی دسته بندی انواع خس خس کردن ها اساسا" روی استفاده از دقت زمانی – بسامدی/ مقیاسی ثابت برمبنای تبدیلات فوریه و موجی متمرکز بودند. سهم اصلی روش پیشنهادی که در آن دقت زمانی – بسامدی می تواند برطبق سیگنال موردنظر میزان سازی شود، متمایزسازی خس خس کردن های تک صدایی و چند صدایی با دقتی بالاتر از روشهای قبلا" پیشنهاد شده ی مبتنی بر زمان و زمان – بسامد/ مقیاس می باشد.
روشها: یک تبدیل موجی بهینه اتساعی منطقی (RADWT) برمبنای روش انتخاب پارامتر نسبت پیک انرژی (PER)، برای متمایزسازی انواع خس خس کردن ها پیشنهاد می شود. از نسبت های بسامد چارکی قبلا" پیشنهاد شده، بی نظمی تقاطعی میانگین، دسته بندی چندگانه سیگنال، سپستروم بسامدی و دیدگاههای تبدیل موجی گسسته دوتایی نیز استفاده شد و برتری روش پیشنهادی در طرح های اعتبارسنجی تقاطعی LOO و LOSO با دسته بندی کننده های ماشین بردار پشتیبان (SVM)، نزدیکترین همسایه k (k-NN) و ماشین یادگیری کرانی (ELM) نشان داده می شود.
نتایج: نتایج نشان می دهند که روش پیشنهادی مبتنی بر RADWT برای همه دسته بندی کننده ها هم در شرایط اعتبارسنجی تقاطعی LOO و هم در LOSO، نسبت به دیدگاههای پیشرفته زمانی، بسامدی، زمانی – بسامدی و دامنه مقیاس زمانی، برتری دارد. وقتی که مشخصه های پیشنهاد شده PER به داخل SVM وارد شوند، بالاترین مقدار دقت در LOO و LOSO به ترتیب برابر با 86 و 9/82 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: این نتیجه گرفته می شود که خصوصیات زمانی و دامنه بسامدی خس خس کردن ها پایدار نیستند و از این رو نمایش های تنظیم پذیر مقیاس زمانی در متمایزسازی خس خس کردن های تک صدایی و چند صدایی درمقایسه با نمایش های سنتی دارای دقت ثابت، موفق تر هستند.
کلیدواژه ها: صداهای ریه | صداهای تنفسی | متمایزسازی | خس خس کردن | تک صدایی | چند صدایی
مقاله ترجمه شده
83 حرکات اشاره ای آموزگار صرفنظر از استفاده او از خیره شدن مستقیم در سخنرانی های ویدیویی، یادگیری را بهبود می بخشد
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تحقیقات تجربی تا به امروز تاثیرات حرکات اشاره ای حاصل از خیره شدن مستقیم آموزگار در سخنرانی های ویدیویی را تشخیص نداده اند. این مطالعه این فرضیه را آزمایش می کند که حرکات اشاره ای در ارتقای یادگیری ازطریق سخنرانی ویدیویی بر خیره شدن مستقیم برتری دارد. شرکت کننده ها (120 نفر) یکی از چهار نوع سخنرانی را که در آن آموزگار یا (الف) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و بدون حرکت اشاره ای به دوربین نگاه می کند؛ (ب) خیره شدن های اتفاقی و بدون حرکت اشاره ای انجام می دهد؛ (ج) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و با اشاره به ناحیه های مربوط به اسلاید به دوربین نگاه می کند؛ یا (د) به همراه حرکات اشاره ای به اسلایدها خیره شدن های اتفاقی نیز انجام می دهد، تماشا کردند. تحلیل های واریانسی دریافتند که دانشجویان در شرایطی که شامل حرکات اشاره ای آموزگار می شود عملکرد یادگیری بهتر، جستجوی چشمی کارآمدتر، و توجه بیشتری به محتوای یادگیری که آموزگار به آن اشاره می کند صرفنظر از استفاده آموزگار از خیره شدن مستقیم، نشان می دهند. دلالت برای آموزش این است که آموزگاران باید از حرکات اشاره ای با یا بدون خیره شدن مستقیم استفاده کنند تا توجه دانشجویان را جلب کنند و یادگیری آنها را در سخنرانی های ویدیویی بهبود ببخشند.
مقاله ترجمه شده
84 پیوستگی پویا و ادغام در بازارهای ارز دیجیتال
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
مقاله ترجمه شده
85 پیوستگی پویا و ادغام در بازارهای ارز دیجیتال
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
این مطالعه به ارایه مجموعه ایی از معیارهای توسعه یافته توسط دیبالد و ییلماز(2016-2012) بمنظور بررسی پیوستگی از طریق بازده و نوسانات سرریز از شش رمزارز/ ارز دیجیتال که از 7 اگوست تا 22 فوریه سال 2018 شروع به کار کرده اند میپردازد . صرفنظر از نشانه های بازگشت ، نتایج نشان میدهند که لایت کوین در مرکز شبکه های بازگشت قرار دارد ، که به دنبال آن بزرگترین رمزارز یا ارز دیجیتال یعنی بت کوین قرار میگیرد . این یافته ها نشان میدهند که شوک های برگشت ناشی از این دو رمزارز بیشترین تاثیر را روی دیگر رمزارزها داشته است . تجزیه و تحلیلهای بیشتر نشان میدهد که پیوستگی از طریق بازده منفی عمدتا بیشتر از بازده مثبت است . ریپل و اتریوم از برترین سهامهای بازده منفی است ، در حالیکه اتریوم و دش پیوستگی بسیار ضعیفی از طریق بازده مثبت ایجاد میکنند . با توجه به نوسانات سرریز ، بیت کوین پر نفوذترین است ،و بعد از آن لایت کوین و دش دارای حداقل پیوستگی هستند ، بنابراین ابزارهایی برای محافظت از فرصتها و متنوع سازی در بازار رمزارز ارایه میشود . با در نظر گرفتن این موارد ، نتایج نشان میدهند که هر کدام از رمزارزها در بازده و پیوستگی الزاما به اندازه بازار مرتبط نمیشود . تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان میدهند که حجم معاملات و سیستم مالی جهانی و تاثیرات نامشخص مانند اثر سرمایه گذاری- جایگزینی از عوامل تعیین کننده سرریزهای جانبی خالص هستند . جالب توجه است بدانید که ، قیمتهای بالاتر طلا و عدم اطمینان ایالت متحده منجر به افزایش سرریزهای جانبی خالص شد ، در حالیکه انها در حال انجام کار برای سرریزهای جانبی بازده مثبت خالص بودند . علاوه بر این ، قیمت های طلا حاکی از نشانه های منفی برای سرریزهای جانبی خالص بود ، در حالیکه عدم اطمینان ایالت متحده حاکی از نشانه های مثبت بود . فعالان اقتصادی علاقمند به بازارهای رمزارز میتوانند بر اساس یافته های هنگام وزن یابی تصمیمات شکل گیرند .
واژگان کلیدی : رمزارز | ادغام بازار | بازده و پیوستگی شبکه ها | سرریز نامتقارن
مقاله ترجمه شده
86 روش مدلسازی پس زمینه براساس درخت تجزیه چهارگانه و اندازه گیری شدت روشنایی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تشخیص حرکت یک کار پیچیده است که بر طیف وسیعی از اجزای اساسی ایجاد می شود. به منظور اطمینان از تشخیص دقیق جسم، لازم است که این اجزاء به دقت ، به ویژه در حضور اجسام پیچیده در صحنه اجرا شود. این مقاله ، روش مدل سازی Background مبتنی بر بلوک در صحنه های پویا را با استفاده از تجزیه درخت چهارگانه و سنجش تباین ارائه می دهد. نتایج تجربی نشان داد که رویکرد ما میتواند بک گراندی موثر حتی تحت شرایط چالش برانگیز ایجاد کند.
کليدواژه: نظارت تصویری | مدل سازی پس زمینه | روش مبتنی بر ناحیه | تجزیه چهارگانه؛
مقاله ترجمه شده
87 ایجاد اعتبار معرف در اطلاعات گزارش مالی با استفاده از ایمنی چندبخشی، تحلیل شبکه و یک بلاکچین
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
هدف این مقاله تولید یک طرحی برای یک سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که اعتبار معرّف اطلاعات گزارش مالی را ارتقا بخشد. یکی از کارکردهای گزارش دهی مالی، یکپارچه سازی و گزارش داده های خصوصی هر نهاد می باشد. این مقاله نشان می دهد که تشخیص اینکه برخی از داده های خصوصی شرکت ازقبل با سایرین به اشتراک گذاشته می شود اجازه استفاده از روشهای ضمانتی چندبخشی برای فرآیندهای گزارش دهی و حسابرسی را می دهد. ما ادعا می کنیم که استفاده از هم رمزگذاری عمومی کددار و هم تحلیل شبکه اجازه شناسایی یک نهادی را که باید به عنوان یک مکانی روی یک شبکه مدلسازی شود می دهد. ما همچنین روشهای حسابداری حفظ داده ها را برای ایجاد تعادل بین دسترسی عمومی و خصوصی با استفاده از بلاکچین توسعه می دهیم. درکنار اینها، این سه ایده طراحی می تواند اعتبار معرّف سیستمهای گزارش دهی مالی را ارتقا بخشد چون از داده های مشترک حاصل از نهادهای مستقل، یک سیستم شفاف و ذخیره سازی تغییرناپذیر دارای دسترسی آزاد استفاده می کنند. معرّف بودن معتبر به این دلیل رتقا می یابد که اطلاعات حاصل از این سیستم می تواند توسط حسابرسان جهت پشتیبانی از عقیده حسابرسی آنها یا توسط ذی نفعانی که به اطلاعات قابل اعتمادی درباره آن نهاد نیاز دارند استفاده شود.
کلیدواژه ها: گزارش دهی مالی | حسابرسی | معرف بودن معتبر | ضمانت چندبخشی | نهاد | رمزگذاری عمومی کددار | بلاکچین | علم طراحی
مقاله ترجمه شده
88 تحلیل احساسات مبتنی بر یادگیری عمیق در متن رومی اردو
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
آنالیز احساسات با توجه به رویکرد همه جانبه در آنالیز احساسات کاربران شبکه های اجتماعی مختلف، انجمن ها، سایت های بازاریابی الکترونیکی و وبلاگ ها، اهمیت زیادی دارد. داده های مربوط به احساسات در وب اهمیت زیادی دارد و بر مشتریان، خوانندگان و شرکت های تجاری تأثیر می گذارد. شبکه عصبی مکرر به طور گسترده ای در انجام وظایف پردازش زبان طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا برای مدل سازی داده های متوالی به صورت موثر طراحی شده است.
در این مقاله از مدل عصبی عمیق حافظه کوتاه-طولانی مدت (LSTM) استفاده شده است. توانایی فوق العاده ای در ضبط اطلاعات دور برد و حل مشکل کاهش گرادیان و همچنین ارائه اطلاعات متنی آتی، معناشناسی توالی لغات با شکوه دارد. این مقاله پایه و اساس تطبیق روش های یادگیری عمیق در آنالیز رومن اردو است. نتایج تجربی نشان داد که مدل ما دقت قابل توجهی دارد و دقت بیشتری از روش های یادگیری ماشین دارد.
کليدواژه: شبکه عصبی مکرر (RNN)| حافظه کوتاه-بلند مدت (LSTM) | آنالیز معنایی رومن اردو | تعبیه لغت
مقاله ترجمه شده
89 نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله نشان می دهد که نفوذ خارجی از لحاظ مقدار دارایی و شعبه های بانکی تأثیرات متفاوتی بر ریسک اعتباری در بانکداری دارد. به طور کلی، سهم گسترده ای از دارایی های کلی که مربوط به بانک های خارجی می باشند، سبب افزایش وام های ناکارآمد ( Non-performing Loans ) می شوند و این در حالی است که برخی از بانک های خارجی (نوعی از بانک است که موظف است مقررات کشور مربوطه و کشور میزبان را نیز رعایت کند) ریسک اعتباری را کاهش می دهند. بطور بیشتر، نقشی که بانک های خارجی درکاهش سهام دارند مشروط بر اندازه گیری میزان رقابت بانکی و وضعیت درآمد مربوط به کشور مورد نظر می باشد. بخش عمده ای از سهامی که مربوط به شعب بانک های خارجی می باشد، سبب این می شود که میزان وامهای ناکارآمد کاهش یابد و این قضیه زمانی اتفاق می افتد که میزان تمرکز بانکی و نه قدرت بازار بانکی فراتر از سطح معمول شود. این یافته ها در بازار های در حال ظهور به طور رسمی بیان شده اند. علاوه بر این می توانیم ریسک اعتباری بیشتر را که مربوط به بانک می باشد، به سبب نفوذ خارجی و رقابت بانکی و با توجه به فرضیه ی loss-leader (استراتژی قیمت گذاری است که در آن محصول با قیمتی زیر قیمت بازار خود به فروش می رسد) بیان نماییم که ناشی از درآمد های بدون بهره ی بانکی می باشد. ایجاد انگیزه در صنعت بانکداری، به منظور جلوگیری از استراتژی فروش جانبی(cross-selling) که هدف آن افزایش درآمد های بدون بهره می باشد، ضروری می باشد که دلیل این امر وجود تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در صنعت بانکداری می باشد.
کلمات کلیدی: نفوذ بانک های خارجی | رقابت بانکی | ریسک اعتباری.
مقاله ترجمه شده
90 زنجیره تأمین خود-فکر
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
هدف – یک موضوع نوظهور در مقالات حرفه ای، پیشنهاد میکند که زنجیره تأمین آینده – که خصوصاً از طریق پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ممکن می گردد – خودمختار و خودگران خواهد بود و قابلیت های پیش بینی خواهد داشت، و بهره های کارایی مهمی را به یک محیط پیچیده و نامعین (آن هم بصورت فزاینده) می آورد. هدف مقاله حاضر این است که شکاف بین متخصصان و مقالات علمی در مورد این موضوعات را پر کند، و همچنین از طریق تلاش برای درک مسئله روبرو به هر دو جنبه نظری و عملی کند: اینکه این پیشرفت ها چطور به رفع چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره تأمین کمک خواهند کرد.
طراحی/روش شناسی/رویکرد – یک مرور سیستماتیک و چند-تخصصی درباره مفاهیم و قابلیت های مربوطه بر روی تحقیقات پیشین انجام شد. بطور کلی 126 مقاله را مرور کردیم که مربوط به سالهای 1950-2018 بودند.
یافته ها – نتایج نشان داد که هم اینترنت اشیاء و هم هوش مصنوعی تکنولوژی هایی هستند که غالباً با قابلیت های مورد انتظار «پیش بینی کننده و خودگردان» از زنجیره های تأمین آینده همراه هستند. بعلاوه ما در این مرور، بر این خلاء تأکید میکنیم که این تکنولوژی ها و قابلیت ها چطور به رفع چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره تأمین کمک میکنند. بنابراین یک مدل زنجیره تأمین جدید را پیشنهاد میکنیم که دارای قابلیت های خودگردان و پیش بینی کننده است: زنجیره تأمین خود فکر.
ابتکار/ارزش – ما امیدواریم که این مفهوم جدید (که در اینجا برای اولین بار در مقالات علمی معرفی شده است) به متخصصان کمک میکند تا استراتژی های مناسب و اثبات شده ای برای زنجیره تأمین آینده طراحی کنند؛ این مفهوم جدید همچنین مدلی (که بر اساس بینش های چند تخصصی ساخته شده است) را برای جامعه تحقیقاتی به منظور توضیح کاربرد تکنولوژی های دیجیتالی جدید در زنجیره تأمین آینده فراهم می سازد. زنجیره تأمین خود فکر خصوصاً پتانسیل این را دارد که بعضی از چالش ها و فرصت های کلیدی زنجیره های تأمین امروزی را رفع کند.
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات | مدیریت عملکرد | چابکی | تکنولوژی جدید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi