دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 31
ردیف عنوان نوع
1 صداهایی در دروازه (نظرات مربوط به مسیر کسب مدرک دکتری): دیدگاه های متفاوت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد اهداف آزمون جامع دکتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
گذراندن آزمون جامع یکی از شرایط معمول و در عین حال نسبتاً بررسی نشده در آموزش مقطع دکتری در آمریکای شمالی است. این مطالعه موردی به بررسی هدف از برگزاری آزمون جامع از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده برنامه آموزشی، در یکی از دانشگاه های کانادا می پردازد. ما متوجه شدیم که علاوه بر کارکرد سنتی آزمون به عنوان دروازه ای برای کسب مدرک دکتری، اهداف دیگری نیز شکل گرفته اند. نظرات متناقضی در مورد این مسئله مطرح شده است که آیا این آزمون برای ارزیابی تسلط لازم بر مطالب برای تدریس یا برای ارزیابی میزان آمادگی برای انجام تحقیقات دکتری طراحی شده است. استفاده از آزمون جامع به عنوان فرصتی برای یادگیری و به عنوان ابزاری برای شکل گیری هویت، شامل آشنا کردن دانشجویان بآ فشارهای زندگی دانشگاهی ، همچنین با عملکرد سنتی ارزیابی آن مغایرت داشت. با این که دانشجویان از بحث های مربوط به طراحی و شکل گیری آزمون آگاه بودند، اهداف آزمون جامع برای آنها مبهم باقی مانده است. علاوه بر این، اعضای هیئت علمی همیشه در مورد اهداف آزمون جامع اتفاق نظر نداشتند. تفاوت در دیدگاه و چگونگی تأثیر آن بر اجرای آزمون جامع، بر تجربه دانشجویان، از جمله آماده شدن برای آزمون، تأثیر دارد. پیامدهای مربوط به اجرا، آماده سازی و ارزیابی آزمون مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: آموزش دکتری | دیدگاه اعضای هیئت علمی | دیدگاه دانشجویان | آزمون جامع
مقاله ترجمه شده
2 سوء رفتار دانش آموز و سلامت معلم: تست نقش واسطه ای رابطه معلم-دانش آموز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با پرسش در مورد عوامل عمده استرس زای شغلی، معلمان به طور مداوم از اختلالات کلاس درس یا مشکلات انضباطی نام می برند. علاوه بر این، سوء رفتار دانش آموز با کاهش سلامت شغلی ارتباط دارد. با این حال، یک نیاز فزاینده به کشف فرآیندهای روانی توضیح دهنده این ارتباط وجود دارد. Spilt، Koomen و Thijs (2011) ، در مدل خود از سلامت معلم، رابطه بین معلم و دانش آموز را به عنوان یک واسطه پیشنهاد کردند. برای آزمایش این فرض، مطالعه حاضر از داده های طولی مربوط به N=222 معلم که سوء رفتار دانش آموز در کلاس درس رتبه دادند، روابط معلم و دانش آموز و سلامت آنها از لحاظ خستگی عاطفی و شور و شوق کار استفاده کرده است. علاوه بر این، از دانش آموزان این معلمان (N=4111) در مورد مشکلات رفتاری آنها در کلاس سوال شد. نتایج حاکی از ارتباط بین سوء رفتار دانش آموز با معلم، افزایش خستگی و کاهش شوق بوده است. سوء رفتار رتبه داده شده برای دانش آموز با سلامت معلم تا حد کمتری ارتباط دارد. علاوه بر این، رابطه معلم و دانش آموز با سلامت معلم رابطه مثبت داشته و ارتباط بین رفتار سوء رفتار درک شده توسط معلم و شور و شوق را اعتدال می بخشد.
کلید واژه ها: رابطه معلم-دانش آموز | سوء رفتار دانش آموز | خستگی عاطفی | شور و شوق کار | رتبه بندی دانش آموز و معلم
مقاله ترجمه شده
3 دموکراسی و آموزش و پرورش - به سوی تئوری جهانی آموزش و پرورش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
دموكراسی و آموزش مبتنی بر بازخوانی به عنوان تلاشی برای ایجاد نظریه جهانی آموزش و پرورش است، كه از یك سو، وسیع ترین و عمومی ترین دیدگاه را در مورد آموزش ارائه می دهد، و از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه پیش بینی شده، مشاهدات را به صورت متناظر ارائه می کند. مفهوم وسیعی از سیستم آموزشی Dewey شامل دو بعد است که در گفتمان آلمانی معمولا به تمایز بین آموزش یا Erziehung و نظریه یا Bildung مرتبط است. در وهله اول، این سیستم از دیدگاه گسترده "تحصیلی" در آموزش و پرورش از تمرکز بر آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی جلوگیری می کند. در بعد دوم، از دیدگاه گسترده فردگرایی در مورد آموزش و پرورش با اشاره به رشد فرد و همچنین رشد کلی محیط اجتماعی (دموکراسی) اجتناب می کند. این چشم انداز امکان بررسی و انعکاس هر موضوع را با توجه به جنبه های آموزشی آن، از جمله فرایند نظری ان موضوع فراهم می کند. این مقاله بازتابی از نظریه پردازی آموزش و پرورش وعواقب درک آموزش و پرورش به عنوان یک حوزه علمی را بررسی می کند. نظریه جهانی آموزش و پرورش دربرگیرنده رویکردی انضباطی و ایده های آموزش و پرورش به عنوان یک زمینه کاربردی برای رشته های بنیادی متضاد می باشد. در عین حال، اگر این رویکردها با شکل امروزی تفاوت داشته باشند، امکان اینکه هر دو پیکربندی در زمینه آکادمیک مرتبط شوند وجود دارد.
واژگان کلیدی: فلسفه آموزش | علم آموزش و پرورش | نظریه آموزش نظر سنجی | تشکیلات آموزشی | رشته تحصیلی
مقاله ترجمه شده
4 استفاده کردن از "تلنگرها" برای تشویق دانشجو به مشغولیت: یک مطالعه اکتشافی از انگلیس و نیوزیلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله بررسی می کند که آیا مشغولیت دانشجو توسط استفاده کردن از تلنگرهای ویژه جهت هدایت رفتارها به سمت دستیابی به یک نتیجه مطلوب، تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر. شواهدی قبل از این وجود دارد که نشان می دهد استفاده از تلنگرها ممکن است تاثیر مثبتی در جمعیت عمومی داشته باشد، اگرچه تحقیقات قبلی اندکی نشان داده اند که آیا منافع بالقوه ای در "معماری انتخاب" یا طراحی چنین ابزار آموزشی وجود دارد یا خیر. با استفاده کردن از گروه های دانشجویی تحصل کننده در مقطع لیسانس رشته حسابداری در دانشگاههای انگلیس و نیوزیلند، تعدادی از سنجه های مشغولیت مثل حضور و نظرات دانشجو درباره کارآمدی تلنگرهای ویژه، بررسی شد.
به نظر نمی رسد که نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجهی در مشغولیت دانشجو باشند، اگرچه بررسی دقیق تر شواهد، بیانگر این است که این احتمالا" پیامدی از نوع تلنگر استفاده شده و راهی باشد که یک فرد دانشجو با پیامی که دانشگاه سعی در انتقال آن دارد ارتباط برقرار می کند.
علیرغم عدم وجود نتایج قابل توجه، این مقاله هنوزهم قادر است تا سهم قابل توجهی در حوزه مهم مشغولیت دانشجو و تحقیقات روی تلنگر داشته باشد. فقدان پاسخ ممکن است برای سایرین جالب توجه باشد تا پاسخهایی در این حوزه تحت تحقیق تولید کنند.
کلیدواژه ها: تلنگر | معماری انتخاب | مشغولیت دانشجو
مقاله ترجمه شده
5 تاثیر نمره های پیش بینی شده و نمره های واقعی روی قصد درس خواندن دانشجویان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
این مطالعه دو پرسش درباره تفاوت های بین نمره مورد انتظار و نمره واقعی دانشجویان در دوره های دانشگاهی را بررسی می کند: چه عواملی در ایجاد این تفاوت ها سهیم هستند و کدام یک از این اختلافات بر تحصیلات بعدی دانشجویان اثر می گذارند؟ این تحقیق 278 دانشجوی دوره لیسانس 5 ساله رشته کسب و کار را ارزیابی کرده است. دانشجویانی با قابلیت های علمی قویتر، شکاف های کوچکتر (کمتر منفی) بین نمره خود و اهداف خود دارند، درحالیکه دانشجویانی با نمره های بالاتر در کنترل شخصی، شکاف های عمیق تر (بیشتر منفی) دارند. این شکاف ها بعدا" در دوره درسی باریک تر شدند چراکه اهداف دانشجویان به گونه ای کاهش یافت که با مدارک واقعی آنها هرچه بیشتر و نزدیکتر هماهنگ شود. اگر نمره واقعی دانشجویان از اهداف اصلی و یا از اهداف به روز شده آنها پایین تر بود تحصیلات خود را افزایش دادند. برعکس، اختلاف بین اهداف ذهنی دانشجویان از نمره تحصیلی و نمره نهایی وعینی و پیش بینی شده آنها، بر قصد آنها به ادامه تحصیل اثری نداشت.
کلیدواژه ها: بازخورد | نمره ها | تحصیلات لیسانس | کنترل شخصی | پیش بینی | اهداف
مقاله ترجمه شده
6 تدریس علوم اقتصادی در آموزش عالی: مروری بر منابع علمی مربوط به روش غیرقابل تغییر "سخنرانی و گچ"
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف از این مرور، بررسی چیزهایی است که منابع علمی موجود درباره روشهای فعلی تدریس در علوم اقتصادی می گویند و اینکه چه روشهایی جایگزینی ممکن است درکنار روش غالب سخنرانی (گچ و حرف) دردسترس باشند. یافته های این مرور عبارتند از، الف) روش سخنرانی همچنان روش ترجیح داده شده برای تدریس در علوم اقتصادی است؛ ب) روی تعدادی از روشهای مختلف تدریس تلاش شده است که نتایجی ترکیبی به دست آمده است؛ و ج) برمبنای یافته های تحقیق، یک روش تدریس چندگانه توصیه می شود.
کلیدواژه ها: روشهای تدریس | علوم اقتصادی آموزش عالی
مقاله ترجمه شده
7 شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در کشورهای اروپای مرکزی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
این مقاله به بررسی مسأله‌ی شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در بستر فرایندهای آموزشی یکپارچه‌ی اروپا می‌پردازد. ویژگی‌های صلاحیت مدیران مدارس و نیز جهتگیری‌های زمانبندی حرفه‌ای آنها در حوزه‌های انگیزشی، شناختی و فراشناختی به لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل انجام‌گرفته بر روی برنامه‌ی آموزشی در مؤسسات آموزش عالی کشورهای اروپای مرکزی، استفاده‌ی آنها از رویکردی پیچیده در شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس را اثبات نموده است. نویسنده، ویژگی‌های زمانبندی حرفه‌ای مدیران مدارس را در این برهه‌ها کشف نمود: در دوره‌ی کارشناسی ارشد دوره‌های تخصصی معتبر در مدیریت مدارس در مرکز آموزش مادام‌العمر در اداره‌ی آموزش دانشگاه پالاکی در اولوموتس جمهوری چک؛ در دوره‌ی کارشناسی تخصصی آموزشی (مدیریت مدرسه) در دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک؛ در چارچوب پروژه‌ی راه‌اندازی‌شده توسط صندوق احتماعی اروپا (EFS) تحت عنوان ارتقای صلاحیت مدیران مدارس در مؤسسه‌ی آموزش و مدارس منطقه‌ی هرادک کرالوف – مدل آموزش حرفه‌ای، جمهوری چک. این نتیجه حاصل شد که مؤسسات آموزش عالی در کشورهای اروپای مرکزی بر ارتقای صلاحیت مدیریتی و آموزشی تمرکز دارند. چنین تأکید شده که پیچیدگی بستر آموزشی و مدرن‌سازی رشته‌ها، امکان شکل‌گیری تفکر و اقدامات مدیران مدارس به عنوان افراد شایسته با آموزش فراگیر که توانایی مواجهه‌ی موفق با وظایف حرفه‌لی با استفاده از پتانسیل آموزشی و فکری خود را دارند، فراهم نموده است.
کلیدواژه ها: زمانبندی حرفه‌ای | مدیر | مدیریت آموزشی | حوزه‌ی آموزش عالی اروپا
مقاله ترجمه شده
8 سازمان دهی تغییر برنامه درسی: مقدمه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله پرسش ها و رویکردهای یک مطالعه میان فرهنگی بر روی ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را در 5 کشور معرفی می کند که در این شماره JCS بحث شده اند. این مقاله علاقه 20 ساله بسیاری از کشورها به ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را بازبینی کرده و چهارچوبی برای تفکر در مورد ایجاد برنامه درسی توسط ایالت به عنوان ابزاری برای نظارت آموزشی ارائه می کند. تعهدات ادارات آموزش و پرورش و دولت به بسیاری از مردم ، منجر به بحث و جدل در نهاد های مختلف ، نشریه های مدارس و رسانه ها می شود و منابع بسیاری برای توسعه و تجدید نظر در برنامه های درسی منصوب می شوند ، همچنین جلسات بی حد و حصری به همین عنوان برگزار می شود ، فرایند مشورت سازمان یافته می شود ، آزمون ها برنامه ریزی شده و هدایت می شود . به طور معمول شروع این تعهدات تا معرفی یک برنامه آموزشی سالها به طول می انجامد ، و برخی از برنامه های درسی به سختی در نسخه ی بعدی خود به تصویب می رسند .
کلیدواژگان: کانادا | استانداردهای برنامه درسی | مشروعیت | برنامه های درسی ملی | ایجاد برنامه درسی توسط ایالت.
مقاله ترجمه شده
9 صلاحیت اداری مدیران مدارس: دیدگاه معلمان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مدیران مدارس، نقش مهمی در مدارس دارند. رویکردهای آموزشی، انتخاب و انتصاب آن‌ها در بسیاری از کشورها با هم متفاوت است. سیستم آموزش ترکیه دستخوش تحولات بسیاری شده است، این تحولات تا حد زیادی انتظارات از مدیران مدارس را تغییر داده است. بر اساس قانون فعلی ترکیه، آن‌ها به مدت 4 سال پس از انجام مصاحبه توسط فرماندار، مدیر ایالتی وزارت آموزش ملی (MEB) و سرپرست / مدیر نمایندگی، منصوب می شوند. در سال های اخیر، مدیران بسیاری به این شیوه منصوب شده اند، این روش توسط مراکز آموزشی مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است، چراکه تجربه و شایستگی برای مدیران مدرسه در اولویت نیست. این روند بیش از همیشه با شایستگی مدیریتی آن‌ها در تناقض است. درنتیجه، این مطالعه ی کیفی، بینش هایی در خصوص شایستگی های مدیران با بررسی دیدگاه معلمان در خصوص شایستگی مدیران مدارس خود به صورت حرفه ای و نیز در بستر آموزش ترکیه در قالب رفتارهای آنان برای رهبری آموزشی، توسعه ی سازمانی و ایجاد فرهنگ مثبت در مدرسه، ارائه می دهد. شواهد نوظهور نشان می دهد که مدیران این نمونه ی پژوهشی، در تمامی حوزه های صلاحیت که در این پژوهش بررسی شد، به قدر کافی مجرب و شایسته نیستند.
کلیدواژه: مدیریت | مدیران | صلاحیت حرفه ای | معلمان
مقاله ترجمه شده
10 پیگیری Dao در شاخه سیاست گذاری: به سوی یک رویکرد فرهنگی به منظور درک سیاست آموزش مهندسی در کشور چین
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
با نزدیک شدن به تحقیقات سیاستی از دیدگاه فرهنگی، این مقاله چنین پیشنهاد می کند که با درک عمل آموزش مهندسی و همچنین ایجاد سیاست گذاری در کشور چین، برای رسیدن به این عمل نیز حساسیت قابل توجهی یافت می شود. با اتخاذ یک روش آنالیز فلسفی تاریخی، این مقاله چگونگی سه دیدگاه های اساسی (مهندسی، مهندس و آموزش و پرورش) را به انواع مختلفی از باورها، مفروضات و همچنین ایده هایی که تا حدی منحصر به فرد و مرتبط با الگوی فرهنگی چینی می باشد را تجزیه و تحلیل می کند. در بیشتر موارد و به طور خاص، این مفاهیم یاد شده در ارتباط با سه چارچوب فلسفی تا حدی مجزا شامل کنفوسیوس، مارکسیسم و پراگماتیسم اقتصادی می باشد. در این مقاله تجزیه و تحلیل صورت گرفته با مطالعات انجام شده در آموزش و پرورش تطبیقی و مطالعات چین و همچنین گزارش سیاست منتشر شده توسط دولت مرکزی صورت گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، نتایج این مقاله نشان می دهد که اتخاد یک رویکرد فرهنگی در مطالعات سیاست آموزش مهندسی، پیامدهای مهمی برای هر دو قشر دانشمندان و سیاست گذاران چینی و غربی خواهد داشت. این مقاله باید در آموزش تطبیقی محققان، آموزش مهندسی بین المللی و سیاست گذاران آموزشی با تمرکز جهانی همراه باشد.
کلمات کلیدی: چین | آیین کنفوسیوس | مقایسه میان فرهنگی | عمل گرایی اقتصادی | مهندسی سیاست آموزش و پرورش | مارکسیسم
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi