دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله بهداشت و درمان با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله بهداشت و درمان با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 71
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی فرصت های مهم برای مراقبت مبتنی بر بیمار و خانواده در آی سی یو: استفاده از روشهای کیفی برای درک دیدگاههای خانواده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف: هدف این مطالعه فراهم کردن زمینه ای غنی تر برای ارزیابی های کمّی خانواده ها از کیفیت واحد مراقبت های ویژه و توصیف حیطه های بیشتر اهمیت کیفیت برای اعضای خانواده می باشد. مواد و روشها: نظرات آزاد مکتوب از 1077 عضو خانواده و 920 والدین که روی ارزیابی خانواده از کیفیت واحد مراقبتهای ویژه متمرکز بودند با استفاده از تحلیل محتوا تحلیل شد. از اکتبر 2014 تا ژوئن 2015، بیست و یک واحد مراقبتهای ویژه دانمارکی و هلندی شرکت کردند. نتایج: 4 موضوع مهم برای خانواده ها پدیدار شد: اطلاعات، مهارتهای بالینی، محیط مراقبتهای ویژه و مرخص شدن از واحد مراقبتهای ویژه. خانواده ها بر اهمیت دریافت اطلاعاتی که دردسترس، قابل فهم و مورد اعتماد باشند تاکید کردند. آنها بیان کردند که مراقبت کیفیت بالا با داشتن متخصصان بالینی که هم ازنظر فنی و هم ازنظر بین – فردی شایسته باشند تضمین می شود. محیط واحد مراقبتهای ویژه و شرایط انتقال به بیرون از این واحد عواملی سهیم در کیفیت مراقبت توصیف شدند. نظرات اتاقی را برای بهبود همه موضوعات شناسایی کردند. نتیجه گیری: این مطالعه بر اهمیت شامل کردن هم مراقبت فنی و هم مراقبتی احساسی برای بیماران و خانواده ها و نیاز پی آیند بخ تمرکز کردن روی مهارت بین فردی متخصصان بالینی تاکید کردند.
مقاله ترجمه شده
2 نگرشها و اقدامات تخصصی درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان: آموزش و همکاری بین تخصصی موردنیاز
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
اهداف: اگرچه تحقیقات بیان می کند که مدیریت کردن افسردگی پس از زایمان امکانپذیر است و در شرایط مربوط به امراض کودکان موثر است، اما بررسی نحوه برخورد و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخخصی مهم است. این مقاله نتایج یک ارزیابی دربین متخصصان کودکان را در یک شهر بزرگ در جنوب غرب آمریکا ارائه می کند. روشها: یک پرسشنامه 20 بخشی برای بررسی نگرشها و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخصصی تولید شد. نتایج: با اینکه اکثر متخصصان کودکان نگرشهای مثبتی را درباره به وجود آمدن نشانه های جدیدی از افسردگی مادران بیان کردند اما فقط 69 (3/66%) آخرین باری را که تشخیص دادند که یک مادر در معرض خطر افسردگی پس از زایمان است به یاد می آوردند. دربین 69 متخصص ذکر شده، 9 (13%) گزارش کردند که آنها مادران جدید را به یک متخصص سلامت روانی ارجاع داده اند و هشت نفر از این نه متخصص سلامت روانی کارگران اجتماعی هستند. نبود زمان (84%) و نا آشنا بودن با منابع سلامت روانی (5/53%) دو مانعی هستند که متخصصان کودک را از اقدام به غربالگری افسردگی پس از زایمان در کار خود بازمی دارند. 23 متخصص کودک (1/22%) آموزش های افسردگی پس از زایمان را در سال گذشته دیده اند. متخصصان آموزش دیده در بررسی افسردگی پس از زایمان (t (36)=3.218, p=.002) و دانش معیارهای تشخیص افسردگی (t(45)=4.108, p < .001) به صورت قابل توجهی نمرات بالاتری را به اعتماد به نفس خود دادند. متخصصانی که آموزش دیده بودند همچنین احتمال بالاتری برای غربالگری مادران جدید ازنظر داشتن افسردگی پس از زایمان در کار خود داشتند (ضریب فیشر = 845/7، 012/0 = p). نتیجه گیری: اجرای آموزش افسردگی پس از زایمان به متخصصان کودکان کمک خواهد کرد تا کارآمدی غربالگری را بهبود ببخشند. کارگران اجتماعی منبع اصلی متخصصان سلامت روانی در شرایط امراض کودکان هستند. ما حرکت به سمت یک همکاری بین – تخصصی و یک مدل یکپارچه غربالگری – ارجاع – مداخله را توصیه می کنیم جاییکه کارگران اجتماعی می توانند ارزیابی و مداخلات بیشتری پس از غربالگری و ارجاع متخصصان کودکان داشته باشند.
مقاله ترجمه شده
3 مسیرهای به سیستم های پرداخت بیمارستان مبتنی بر DRG در ژاپن، کره و تایلند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
کشورهای آسیایی در حال تلاش برای دستیابی به پوشش بهداشت جهانی هستند، تا از کیفیت مراقبت بهداشتی اطمینان حاصل کنند. یک مولفه، هزینه های بیمارستان را از طریق ایجاد اصلاحات در پرداخت کنترل می کند. در این مقاله تجربیات مربوط به استفاده از گروه های تشخیصی مرتبط (DRG) بر مبنای رویکرد های پرداخت بیمارستانی در سه کشور آسیایی را مورد بررسی قرار می دهیم و خواهیم پرسید که آیا یک کشور آسیایی راهی برای استفاده ازDRG دارد. ما برای اولین بار در مسائل فنی تمرکز می کنیم و با بحث درباره چالش های پیاده سازی و سوالات سیاسی همراه می شویم. ما ادبیات را مرور کردیم و به عنوان یک تیم تخصصی بر مبنای بررسی اسناد موجود از ژاپن، جمهوری کره و تایلند کار می کنیم. ما طراحی سیستم های پرداخت مبتنی بر مورد، تجربه آنها در زمینه اجرا، شواهدی در مورد تأثیر در ارائه خدمات و درس هایی که برای منطقه آسیا از آنها گرفته شده است، را مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که کشورها ابتدا باید زیرساخت های مناسب، ظرفیت منابع انسانی و سیستم های مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند. پوشش حجم و قیمت با درجه بالایی از استقلال بیمارستان گاهی اوقات ضروری است. به جای معرفی یک سیستم طبقه بندی کامل در یک زمینه، این کشورها به صورت مرحله ای DRG ها را اعمال می کنند، در برخی موارد بیمارستان ها برای شرکت در مرحله اول ( مثل کره) داوطلب می شوند و در دیگران موارد ، با استفاده از ترکیبی از واحد های مختلف برای پرداخت بیمارستان، از جمله طول اقامت و هزینه خدمات (ژاپن) اعمال می شود. سیستم های پرداخت موردی یک پاناسی نیستند. ارزش آنها بستگی به طراحی و اجرای آنها و ظرفیت سیستم بهداشتی دارد.
کلمات کلیدی: DRG | گروه های تشخیصی مرتبط | پرداخت مبتنی بر مورد | سیستم پرداخت بیمارستان
مقاله ترجمه شده
4 ویژگی‌های توجه عمیق برای جداسازی پروستات در فراوادرمانی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
جداسازی خودکار پروستات در فراوادرمانی ترانس‌رکتال (TRUS) برای بافت‌برداری تصاویر هدایت‌شده‌ی پروستات و برنامه‌ریزی درمان بسیار حائر اهمیت می‌باشد. همچنین به‌دلیل مرز مبهم و توزیع شدت غیرهمگن پروستات در TRUS، توسعه دادن اینگونه راه‌حل‌های خودکار هنوز چالش‌برانگیز باقی‌مانده است. در این پژوهش، یک شبکه‌ی عصبی عمیق جدید که با ماژول‌های ویژگی توجه عمیق (DAF) مجهز شده است، برای جداسازی بهتر پروستات در TRUS با استفاده از استخراج کردن اطلاعات مکمل کدگذاری‌شده در لایه‌های مختلف شبکه‌ی عصبی پیچشی (CNN) توسعه داده شده است. همچنین DAF متعلق به ما جهت انتخاب قدرت نفوذ ویژگی‌های چندگانه‌ی ادغام‌شده از طریق لایه‌های مختلف برای تصحیح کردن ویژگی‌های هر لایه‌ی منحصربه‌فرد، متوقف کردن سرو‌صدای غیرپروستات در لایه‌های کم‌عمق CNN و افزایش دادن تعداد جزئیات پروستات درون ویژگی‌های لایه‌های عمیق از مکانیزم توجه استفاده می‌کند. ما تأثیر شبکه‌ی پیشنهادی را بر روی تصاویر چالش‌بر‌انگیز TRUS پروستات و همچنین نتایج تجربی ارزیابی می‌کنیم تا عملکرد بهتر روش‌های نوین را به‌وسیله‌ی یک تفاوت مزیت بزرگ نشان دهیم.
مقاله ترجمه شده
5 ملاحظات مدیریت سلامت دهان برای بیماران مبتلا به بیماری سلولی داسی شکل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
بیماری سلولی داسی شکل می تواند بر بسیاری از سیستمهای بدن شامل پوسیدگی دهان اثر بگذارد. این امر انجام اصلاحاتی در مدیریت مراقبت از سلامت دهان را در این بیماران ضروری می کند. هدف این مقاله ارائه توصیه هایی برای مدیریت بیماران سلولی داسی شکل برطبق نیازهای مراقبت از سلامت دهان آنها برمبنای یافته های شناخته شده می باشد.
مقاله ترجمه شده
6 مراقبت ، آموزش حرفه ایی بهداشت : رویکرد سیاستی بین بخشی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 44 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
در کشورهای صنعتی ، سرمایه گذاری در آموزش بالینی و حرفه های درمانی – آنچه که ما از آن بعنوان توابع مربوط به بیمار یاد میکنیم – بسیار عظیم است . گزارش ذکر شده در لانست/ Lancet به هزینه های صد میلیارد دلاری اشاره دارد که سالانه در این زمینه خرج میشود . طیف وسیعی از پیشنهادات آموزشی برای حرفه های آموزشی وجود دارد که از نظر مالی بطور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . اصولی که تعیین کننده آموزش حرفه های بهداشتی است حدودا صد سال پیش معرفی شدند . نفوذ قابل توجه و پایدار در گزارش Flexner (1910) ابعاد اصلی و اهمیت تشکیل انرا توضیح میدهد .
مقاله ترجمه شده
7 آگاهی از رفتارهای خصوصی شهر بنگالور در تشخیص، درمان سل ریوی و پذیرش با آگاهی افراد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
صد بيست و نه نفر از متخصصان واجد شرايط در مورد تشخيص بيماري ريوي (PTB)، درمان بيماري جديد PTB حساس به مواد مخدر و اطلاع رساني با استفاده از پرسشنامه نيمه ساختاري ارزيابي شدند. حدود 20٪ دانش کافی درباره تشخیص، 29٪ رژیم درمانی، 54٪ نیاز به درمان مستقیم و 57٪ در مورد نقش اسکور خلط سینه در نظارت بر پاسخ درمان را داشتند. از 85 (68٪) PPها که هر دو مورد در طی دو سال گذشته تشخیص داده شده است، 54 (64٪) تذکر دادند. این یافته ها نشان می دهد دانش PPها در تشخیص، درمان و اطلاع رسانی سل به ارتقاء نیاز دارند.
کلمات کلیدی: سل ریوی | دانش | پزشک خصوصی | هندوستان
مقاله ترجمه شده
8 ترکیب زباله های خطرناک و صنعتی و فعالیتهای مدیریتی همراه آن در پارک صنعتی کاسپین، ایران
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف مطالعه حاضر بررسی ترکیب زباله و اقدامات مدیریتی مربوطه در پارک صنعتی کاسپین می باشد. در مرحله اول، همه فرایندهای صنعتی، انواع و مدار محصولات، تولید زباله، فعالیتهای مدیریتی و دیگر داده های عمومی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به دست آمد. در مرحله بعد، تعداد کل 20 صنعت انتخاب شد و زباله های آنها به صورت دستی رتبه بندی شد و سپس برای تعیین ترکیب فیزیکی زباله تولید شده وزن شد. به علاوه، اطلاعات جزئی درباره زباله در همه صنعت ها ازطریق مصاحبه ها و مشاهدات شناسایی شد. بر مبنای نتایج، نرخ کل تولید زباله در پارک صنعتی کاسپین برابر 4/3890 کیلوگرم در روز بود. فلزات، زابهل ارگانیک و کاغذ و مقوای نازک تقریبا" 9/80% سهم کل زباله تولید شده را داشتند. از سوی دیگر، همه دیگر اجزا فقط 1/19% زباله را به خود اختصاص دادند. همچنین نشان داده شد که اکثر زباله های صنایع از صنعتهای فلزی (2/31%)، و غذا و صنایع آشامیدنی (4/26%) می آید. به علاوه، کل زباله های خطرناک تقریبا" برابر 85/6% از کل زابله تولید شده بود. به منظور مدیریت بهتر زباله های صنعتی، افزایش انگیزه برای بازیافت زباله ها و استفاده دوباره در بین کارکنان و مدیران، بسیار مهم است.
کلیدواژه ها: زباله صنعتی | زباله خطرناک | مدیریت زباله | پارک صنعتی کاسپین
مقاله ترجمه شده
9 بررسی اثر شيفت شبانه بر عملکرد شناختی، ملاتونین بزاقی و خواب
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
سابقه: کار شيفت شبانه با مشکلات بسیاری ، مانند محرومیت از خواب، خواب آلودگی، کاهش عملکرد شناختی، خطاهای انسانی و خستگی همراه است. این مطالعه به منظور سنجش عملکرد شناختی، ریتم ملاتونین و خواب پس از شيفت شبانه متوالی (7 در مقابل 4) در بین اپراتورهای اتاق کنترل (CORs) انجام شد.
روشها: شرکت کنندگان شامل 60 CORs با میانگین سنی 30.2 سال (انحراف استاندارد 2.0) از یک مجموعه پتروشیمی واقع در جنوب ایران بودند. عملکرد شناختی با استفاده از آزمون n-back و ازمون عملکرد پیوسته ارزیابی شد. برای بررسی ملاتونین، بزاق جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آنزیم وابسته به اسیدهای ایمنی تست شد. برای ارزیابی خواب و خواب آلودگی، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ و مقیاس خواب آلودگی کارولینسکا استفاده شد.
يافته ها: افرادي كه در 7 شيفت شبانه متوالي كار كردند نسبت به افرادي كه چهار شيفت شبانه متوالي را تجربه كرده بودند ، عملکرد شناختي و كيفيت خواب را به طور قابل توجهي بهبود بخشيدند. با این حال، مشخصات ملاتونین و روند خواب آلودگی بزاق تحت تأثیر نوع تغییر قرار نگرفت.
نتيجه گيري: وظيفه اصلي شيفت کاری شبانه CORs در صنعت مطالعاتی شامل فرآيندهاي كنترل بحراني از طريق نمايش هاي پيچيده است: مسئولیتی که نیاز به عملکرد شناختی خوب و هوشیاری دارد. پیش بینی شد که تعداد قابل توجه شیفت های شبانه متوالی در سیستم شيفت چرخشی باید با هدف نهایی بهبود عملکرد / هوشیاری و افزایش ایمنی CRO برنامه ریزی شود.
کليدواژه ها: ملاتونين | شيفت شب | عملكرد | خواب آلودگي
مقاله ترجمه شده
10 سطح بافت چربی و پلاسما (ANGPTL7 ) شبه آنژیوپویتین 7 با چاقی افزایش می یابد و پس از انجام تمرینات ورزشی کاهش می یابد:
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف ANGPTL7 یکی از اعضای خانواده پروتئین شبه آنژیوپویتین است که از هشت (1+8) پروتئین تشکیل می شوند. شواهد بسیاری پروتئین های ANGPTL7را با چاقی و مقاومت به انسولین مرتبط می دانند. نقش بیولوژیکی ANGPTL7 به جز نقش اخیر آن در پاتوفیزیولوژی گلوکوم هنوز کشف نشده است. این مطالعه را به منظور تاکید بر نقش ANGPTL7 در چاقی و مدولاسیون آن با تمرینات ورزشی و نیز ارتباط بالقوه آن با پنل چربی انجام داده اند. روش ها 144 افراد در این مطالعه حضور داشتند و طی مدت سه ماه تمرینات ورزشی را به پایان رساندند. آنها را طبق BMI شان طبقه بندی کردند یعنی 82 نفر غیر چاق بودند و 62 نفر آنها نیز جزو افراد چاق بودند. سطح ANGPTL7 در پلاسما و بافت چربی توسط ELISA، RTPCR و بافت شیمی ایمنی اندازه گیری شد. نتایج در این مطالعه، نشــان می دهیم که سطح ANGPTL7 در پلاســـمای این افــراد (1249.05± 130.39 pg/mL) در مقایسه با افـراد غیر چاق (930.34 ± 87.27 pg/mL (p-Value =032)افزایش نشان می دهد. تجلی ANGPTL7 در بافت چربی نیز بعد از تمرینات کاهش می یابد. بالاخره سطح گردش ANGPTL7 رابطه معنادار آن را با سطح تری گلیسیرین در افراد چاق (R2 = 0.183, p-Value = 0.03) نشان می دهد. نتیجه گیری برای اولین بار داده های ما نشان می دهد که اضافه وزن سطح ANGPTL7 را در پلاسما و هم در بافت چربی افزایش می دهد. افزایش ANGPTL7 در تنظیم سطح تریگلیسیرین افراد چاق به صورت مستقیم یا با دخالت سایر اعضای پروتئین ANGPTL7 نقش اندکی دارد. تمرینات ورزشی سطح ANGPTL7 را کاهش می دهد این در حالی است که پتانسیل برای هدف گذاری این پروتئین را بعنوان هدف درمانی تنظیم دیس لپیدمی برجسته می نماید.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi