دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله دندانپزشکی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله دندانپزشکی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان بر اساس فناوری تابش پرتوهای فلوئوروسنت در نوجوانان ازبکستانی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف: هدف از ان مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا برنامه های آموزش رعایت بهداشت دهان و دندان با استفاده از بررسی کمی تابش فلوئورسنت روی وضعیت بهداشت دهان و دندان نوجوانان چیست؟
مواد و روش ها: 100 نوجوان 14 تا 16 ساله مدرسه ای در شهر تاشکند در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. آن ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1- گروه کنترل (آموزش های سنتی) و 2- گروه آزمایش (آموزش بر مبنای تابش پرتو) به شرکت کنندگان حاضر در گروه آزمایش روش های برداشت پلاک های دندانی به کمک تابش امواج فلوئوروسنت اضافه بر روش های سنتی آموزش داده شد. میزان کل پلاک دندانی جمع شده روی دندان های تمامی شرکت کنندگانی که پرسش نامه مرتبط با وضعیت بهداشت دهان و دندان خود را پر کرده بودند در کنار نگرش و رفتار آن ها طی این 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: از لحاظ آماری پیشرفت قابل توجهی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در شاخص پلاک دندانی دیده شد. (45/0 و 07/0 p < 05/0)
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که برنامه های آموزش رعایت بهداست دهان و دندان بر اساس استفاده از فناوری تابش امواج فلوئورسنت می تواند در پیشرغت وضعیت بهداشت دهان و دندان نوجوانان در ازبکستان بسیار مفید باشد.
عبارات کلیدی: فناوری امواج فلوئوروسنت | دستگاه انتشار امواج فلوئورسانس | آموزش بهداشت دهان و دندان | نوجوانان | بهداشت دهان
مقاله ترجمه شده
2 کارآزمایی بالینی اکتشافی برای ارزیابی اثربخشی فرمولاسیون دندانپزشکی تجربی در تسکین حساسیت دندان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
اهداف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا اضافه کردن یک کوپلیمر هجده تایی / مالئیک انیدرید (O / MA) به یک ویتامین پتاسیم (KNO3) باعث می شود تا تحمل پتاسیم به دنتین را بهبود بخشد و اثربخشی آن در تسکین حساسیت دندان را افزایش دهد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه تصادفی، شاهد نابینا، کنترل شده، موازی گروهی در 139 نفر از افراد سالم با دندانهای دارای حساسیت بالاتر از 2 بود. ارزيابي حساسيت دنداني به محرك هاي لمسي (Probe Yeaple) و تحريک تبخير (هوا) (مقياس حساسيت شيف، مقياس آنالوگ بصري [VAS]) در مرحله اول و پس از درمان 1، 2، 4 و 8 هفته دو بار در روز با آزمايش خمیردندان٪ KNO3 / 5٪ O / MA، خمیر دندان KNO3 (ترکیب کننده فعال)، خمیر دندان KNO3 / MA 3% (پلاسبو) و یک دندانپزشکی معمولی فلوراید (کنترل منفی) این مطالعه برای تعیین تفاوت های آماری معنی دار بین تداخلات انجام نشد. نتایج: در طول دوره درمان بهبود حساسیت به محرک هوای تبخیری برای همه محصولات و محرک های لمسی برای درمان های حاوی پتاسیم مشاهده شد، و بیشترین کاهش برای خمیر دندان های آزمایشگاهی (5٪ KNO3 / 3٪ O / MA) بود. کاهش در حساسیت مشاهده شده در مواد غذایی حاوی پودرهای حاوی پتاسیم نسبت به پودرهای دندانی و کنترل های منفی کنترل از نظر آماری معنی دار بود برای نمره حساسیت شیف و آستانه لمسی در تمام مراحل زمان و برای VAS در هفته های 4 و 8. خمیر دندان خمیری تجربی، در مقایسه با روش آرایش کنسانتره فعال، برای تمام اقدامات بالینی. درمان های درمانی به طور کلی تحمل شد. نتیجه گیری: این مطالعه شواهد بالینی اولیه نشان می دهد که افزودن یک امولسیون پلیمری باعث افزایش اثربخشی ضد حساسیت دندان های حاوی پتاسیم می شود.
مقاله ترجمه شده
3 پرتو مخروطی CT در تشخیص و برنامه ریزی جراحی کیست دنتی(دندانی)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تشخیص و برنامه ریزی قبل از عمل حیاتی و در حین اجرای ان مهم است. رادیولوژی پانورامیک یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده در دندانپزشکی است که کمک زیادی را به تشخیص میکند. اگر چه این تکنیک ساختار سه بعدی اناتومی را در دو بعد فشرده می کند. و باعث روی هم افتادگی اجزا می شود. ما در این مطالعه یک مورد بیمار را معرفی میکنیم، که با تشخیس کیست دنتی پزیرش شده است. که دارای حجم زیادی هم هست. این کیست در فک پایین این شخص قرار دارد. جراحی برنامه ریزی می شود و بعد از مشاهده اطراف و مرز های ضایعه به وسیله Cone Beam Computed Tomography (CBCT) عمل جراحی اجرا می شود. ما جمع بندی کردیم که CBCT یک روش دقیق برای کمک به تشخیص است، این روش دقت بیشتری را برای برنامه ریزی عمل به ما می دهد چون به ما تصاویر سه بعدی می دهد و باعث نتیجه اثر بخش تر می شود.
مقاله ترجمه شده
4 آنژیواِدم وراثتی: مرگ پس از کشیدن دندان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
آنژیوادم وراثتی (HAE) گروهی شامل سه بیماریِ غیررایج و بالقوه کشنده است که هر یک از آنها بصورت یک خصیصه ی دامیننتِ سوماتیک انتقال می یابد. یک تحریک کننده ی شناخته شده ی حمله ها، درمانِ دندان است، بطوریکه در مقالات منتشرشده، کشیدن دندان اغلب بعنوان یک تحریک کننده گزارش می شود. ممکن است که سمپتوم های کلینیکی تا چندین ساعت یا حتی چند روز پس از درمان دندان خود را نشان ندهند. ما مورد جدیدی در استرالیا را گزارش می کنیم که پس از کشیدن دندان، بدلیل HAE به مرگ انجامید، و درباره ی علائم و دیاگنوسیسِ آن در پس از مرگ بحث کرده، و بر نیازِ دندان پزشک به آگاهی از این بیماری تاکید می کنیم.
کلید واژه ها: کشیدن دندان | جراحی دندانه آلوئولار | دندان پزشکی قانونی | پاتولوژی قانونی | آنژیوادم ارثی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی