دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله روابط عمومی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله روابط عمومی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 رابطه بین اعتبار، برندینگ کارفرما و مسئولیت اجتماعی شرکت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
مدیریت اعتبار مستلزم هماهنگی بین فهم داخلی و انتظارات خارجی است (کورنلیسن، 2011). تمرکز این پژوهش بر انتظارات خارجی کارکنان بالقوه بود. هدف اصلی این مطالعه، کمک به درک اعتبار (شهرت) شرکت ها و ارتباط آن با برابری مسئولیت اجتماعی شرکت و برند های کارفرما است. تمام این سه مفهوم در میان 550 دانشجوی کارشناسی ارشد کالج مورد بررسی قرار گرفتند. واحدهای تجزیه و تحلیل، بیست سازمان برتر ملی بودند که بر اساس یک مطالعه جذابیت کارفرمایان رتبه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که دانش جویان شهرت خوب را به آن دسته از سازمان هایی اختصاص داده اند که با مسئولیت اجتماعی و با نام تجاری کارفرمای خوب درک شده اند. اعتبار، حداقل بر اساس نتایج ما، به نظر می رسد یک مفهوم چتری است که شامل هم مسئولیت اجتماعی درک شده و هم برند های درک شده کارآفرین است. سازمان هایی که راهبردهای ، سیاست ها و شیوه های مختلف مربوط به رفتار اجتماعی و مسئولیت پذیری ارتقا می دهند و برند های کارفرمایی را ارتقا می دهند ، سطح بالایی از اعتبار درک شده در میان دانشجویان دارند. علاوه بر این، ادراکات و موقعیت دانشجویان در فهرست کارآفرینان جذاب نا متناقض و ثابت است.
کلمات کلیدی: برندهای کارفرما | مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده | شهرت و اعتبار
مقاله ترجمه شده
3 پنجاه سال علوم اطلاعاتی: مروری بر رویکرد کتاب شناختی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
علوم اطلاعاتی یک مجله¬ی بین المللی پیشرو در زمینه¬ی علوم کامپیوتری است که در سال 1968 تأسیس شده است و در سال 2018 به پنجاه سالگی رسیده است. این مقاله مروری کتاب شناختی بر انتشارات پیشرو و روند ارجاع در مجله ارائه می¬دهد. هدف از این اثر شناسایی مناسب¬ترین نویسندگان، سازمان¬ها، کشورها و تحلیل روند تکامل آنها در طول زمان است. این مقاله از وب علمی استفاده می¬کند و به بررسی اطلاعات کتاب شناختی می-پردازد. مطالعه¬ی ما همچنان مواد آموزشی مربوط به کتاب شناختی را معرفی کرده و توسعه می¬دهد و برای این منظور از نرم افزار viewer تجسم شباهت (VOS) استفاده می¬کند. با استفاده از این نرم افزار، زوج های کتاب شناختی ، ارجاع و ارجاع متقابل ، همکاری و کلمات کلیدی مشابه مورد بررسی قرار می¬گیرند. نتایج نشاندهنده-ی رشد قابل توجه مجله با گذر زمان است و نشان می¬دهد که انتشارات متنوعی از سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
مقاله ترجمه شده
4 جستجوی فعالیت های دیجیتالی در حوزه روابط عمومی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
درمقاله جاری می خواهیم رشد دانش مربوط به روابط عمومی و ICT و رسانه های دیجیتالی ، اجتماعی و سیار (Dsm)را بررسی کنیم . همچنین می خواهیم ببینیم که آیا این رسانه های نوین باعث شده اند که اصطلاح عمومی ، مجددا تعریف شود و آیا این رسانه ها طرز تفکر ما را درباره قوانین برخورده با مخاطبان را تغییر داده اند ؟ بازنگری مقالات 35 سال ژورنال Public Relation Review که به بحث درباره ICT و رسانه های Dsm پرداخته اند نشان می دهد که این حوزه رشد نامتعارفی داشته است . بیشتر توجه به استفاده از این رسانه ها به عنوان ابزارهایی برای اهداف مربوط به روابط رسانه ای منحصر به فرد بوده که در عین حال از افراد ذی نفع و مخاطبان و در عین حال ادغام روابط عمومی ، تبلیغات و ژورنالیسم در رسانه های Dsm نادیده گرفته شده است . کلمات کلیدی : روبط عمومی ، ارتباطات دیجیتالی ، رسانه های اجتماعی ، رسانه های سیار ، هزاره ای ، نظامند
مقاله ترجمه شده
5 اتاق های خبر آنلاین و آینده دموکراسی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
این مطالعه میزان یارانه های مربوط اطلاعات آنلاین صادر شده توسط وزارتخانه های خارجه ایالات متحده، چین و سنگاپور را برای یک دوره 5 ساله تحلیل می کند. این مقاله دیدگاه محدودی را در تم ها و مفاهیم بین سه کشور، حتی در عرصه حقوق بشر و نقطه تمرکز اصلی دیپلماتیک یافت. چنین رویکردی به دیپلماسی عمومی، که به صورت یک مدل یک طرفه ارتباطی مدلسازی شده، نشان می دهد موانع اساسی برای تعامل، گفت و گو، همکاری و ایجاد رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی: دیپلماسی عمومی | یارانه های اطلاعاتی | روابط بین المللی | ایالات متحده | چين | سنگاپور
مقاله ترجمه شده
6 آیا اهداف ابزار را توجیه می کند؟ گفتگو، ارتباط برای پیشرفت و وظیفه شناسی اخلاقی (علم اخلاق)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
با وجود اینکه گفتگو موضوعی است که در نوشته¬های روابط عمومی بسیار مورد بحث قرار گرفته است ولی به سادگی با رابطه دو طرف اشتباه گرفته می¬شود و به ندرت در عمل آزموده می¬شود. در حالی که سازمان¬های توسعه بین¬المللی غالبا ادعا می¬کنند از گفتگو و روشهای مشارکتی استفاده می¬کنند ارتباط برای توسعه هنوز در روابط عمومی ناحیه¬ای است که زیاد مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه برای روشن سازی مفهوم روابط عمومی در گفتگو و پتانسیل آن در عمل توسعه نحوه پذیرش اعمال ارتباطی مشارکتی توسط پروژه توسعه بین-المللی تحت حمایت مالی USAID (آژانس توسعه بین¬المللی ایالات متحده) را آزموده است تا کشاورزان بولیویایی را تشویق به کشت قهوه به جای کوکا (گیاهی که از آن کوکائین تهیه می¬شود) کند. این مقاله با استفاده از تحقیق روابط عمومی و توسعه در مورد گفتگوی رویکردهای گفتگو را که در پروژه¬ای مخالف مفاهیم هنجاری تئوری استفاده می¬شوند کنار هم قرار می دهد. این مقاله نشان می¬دهد که استفاده از یک گفتگو حقیقی موضوع تفاوت بین رویکردهای وظیفه شناسی اخلاقی یا ابزار مبنا برای عمل ارتباطی با رویکردهای طرفدار نتیجه یا جهت گیری¬های اهداف مبناست.
کلمات کلیدی: گفت و شنود | روابط عمومی بین المللی | ارتباط توسعه | وظیفه شناسی اخلاقی | اخلاق پیامدگرا | بولیوی
مقاله ترجمه شده
7 متخصصان روابط عمومی در ویتنام: دیدگاه ها در مورد یک حوزۀ نو ظهور
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
پژوهش تجربی ما با موضوع روش های روابط عمومی معاصر در کشور ویتنام بر 12 مصاحبه آزاد از طریق طرح پرسش های از پیش طراحی نشده با مدیران روابط عمومی ویتنامی از آژانس های مختلف مبتنی است. در این تحقیق، عامدانه از موضوع حرفه گرایی به عنوان چارچوب نظری پایه برای بررسی حوزه های محوری روابط عمومی به عنوان یک حرفه در کشور ویتنام استفاده شده است. در این راستا تأثیر متغیرهای زیست محیطی نظیر فرهنگ و سیستم رسانه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله اطلاعاتی را در مورد نحوه معرفی یک صنعت توسط شرکت های چند ملیتی غربی و انطباق آن با بافت ویتنامی ارائه می دهد. انگیزه های تقاضا برای روابط عمومی در ویتنام عمدتا از طرف شرکت های چند ملیتی برای تبلیغ محصولات از طریق روابط رسانه ای ایجاد می شود. بسیاری از شرکت های ویتنامی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه روابط عمومی اطمینان ندارند زیرا شناخت کافی در مورد روابط عمومی ندارند، و به دلیل ’فرهنگ پاکت هدیه دادن ‘ درک درستی از نگارش آگهی های به سبک سرمقاله ندارند. در این تحقیق مشخص شد که روابط میان فردی در خلال ساعات کار رسمی و خارج از آن برای روابط عمومی کارآمد بسیار ارزشمند است، و اینکه مخاطبان اساساً به آژانس هایی اعتماد می کنند که به جای رایزنی در مورد راهبردهای بلند مدت، خود مرد عمل هستند. یافته های ما نیاز به ایجاد یک انجمن حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی روابط عمومی برای بالابردن میزان درک و آگاهی در مورد صنعت نسبتا جدید روابط عمومی ویتنامی و پیشبرد توسعه آتی آن را اثبات نمود. واژگان کلیدی: ویتنام؛ روابط عمومی؛ روابط عمومی بین الملل؛ حرفه گرایی
مقاله ترجمه شده
8 بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
رسانه های اجتماعی ارتباطات سازمانی را متحول ساخته است، به سرعت کمپین ها و یا برنامه های روابط عمومی در توزیع و اندازه گیری در حال تغییر روش است.به جای روش های سنتی در خروجی خالص، رسانه های اجتماعی ارتباطات سازمانی را مجبور به تغییر دیدگاه جهت گفت و گو کرده است؛که در آن سهامداران و نه فقط شرکت ها قدرت لازم جهت اقدام این پیام را داشته باشند.رسانه های اجتماعی یک ابزار ارتباطی انقلابی است که به سرعت راه هایی که در آن روابط عمومی انجام می پذیرد را تغییر داده؛که باعث تبدیل شدن ارتباطات سازمانی در بسیاری از شرکت ها به بخشی جدایی ناپذیر و عرضه گزینه های جدید کارکنان روابط عمومی برای هر نوع از فرایندهای ارتباطات سازمانی می شود.
کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی | روابط عمومی | ارتباطات سازمانی | بازاریابی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi