دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله روانشناسی عمومی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله روانشناسی عمومی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 77
ردیف عنوان نوع
1 فصل 6 انحراف (کج رفتاری)، جرم و کنترل اجتماعی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
انحراف به هر رفتاری گفته می‌شود که هنجارهای اجتماعی را نقض کند و معمولاً به اندازه‌ی کافی شدید است که اکثریت جامعه آن را تأیید نکنند. انحراف ممکن است کیفری و یا غیرکیفری باشد. رشته‌ی جامعه‌شناسی که با جرم سروکار دارد (رفتاری که قوانین را نقض می‌کند) جرم شناسی نام دارد (که گاهی اوقات به آن عدالت کیفری نیز گفته می‌شود). امروز آمریکایی‌ها، فعالیت‌هایی چون اعتیاد به الکل، قمار زیاد، برهنه بودن در مکان‌های عمومی، بازی با آتش، سرقت، دروغ و حمام نکردن، خرید خدمات فاحشه‎ها و پوشیدن لباس‌های جنس مخالف (برای مثال) به عنوان انحراف در نظر می‌گیرند. افرادی که رفتار انحرافی دارند نیز منحرف نامیده می‌شوند. مفهوم انحراف پیچیده است زیرا هنجارهای موجود در گروه‌ها و در زمان‌ها و مکان‎‌های مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر، ممکن است آن چیزی که یک گروه قابل قبول می‌داند، گروه دیگر انحراف بداند. برای مثال در برخی از مناطق اندونزی، مالزی و آفریقای اسلامی، زنان ختنه می‌شوند. این فرآیند به اصطلاح کلیتوریدکتومی و فیبولاسیون شامل بریدن بخش کلیتوریس یک دختر جوان و یا دوختن لبه‌های کلیتوریس اوست که معمولاً بدون هیچ گونه بیهوشی انجام می‌شود. در آمریکا تنها پسران ختنه می‌شوند؛ تفکر ختنه زنان و یا بریدن دستگاه تناسلی زنان همانطور که در ایالات متحده هم اینطور است، غیرقابل تصور است.
مقاله ترجمه شده
2 راهنمای بقا حسی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
پردازش حسی به این صورت است که اطلاعات حسی را دریافت و پردازش می کنیم تا بتوانیم کارهای خود را در زندگی روزمره انجام دهیم. کسانی که در پردازش درونداد های حسی مشکل دارند، اطلاعات حسی وارد مغز می شوند اما پاسخ های مناسبی را سازمان نمی دهند. کسانی که برای پردازش حسی تلاش می کنند، احساسات خود را متفاوت از افراد دیگر درک می کنند و به آنها پاسخ می دهند. اما این یک اختلال در بینایی یا شنوایی نیست. افراد اطلاعات حسی را کشف می کنند اما اطلاعات در مغز «اشتباه درک می شوند» که منجر به پاسخ های نامناسب می شود. ما باید اطلاعات حسی را بطور مناسب بدست آوریم تا بتوانیم به طور موثری از محیط خود استفاده کنیم.
مقاله ترجمه شده
3 عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
نظریه های تأثیرگذار پذیرفته اند که برخی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است ناشی از کسری در عملکردهای اجرایی (EF) باشد. نقص EF همچنین یک علامت عصبی در افراد تحت درمان اولیه با فنیل کتونوری (PKU) محسوب می شود. اهداف این مطالعه: بررسی صحت وقایع و الگوهای اختلالات خاص EF در هر دو گروه بالینی بود تا همزیستی تغییرات EF با مشکلات سازگاری، رفتاری و عاطفی در هر شرایط بالینی را بررسی کند.
مواد و روش ها: ما EF ، مشخصات سازگار، رفتاری و عاطفی را در 21 شرکت کننده با ASD ارزیابی کردیم، 15 فرد مبتلا به PKU زودرس درمان شده، قابل مقایسه با سن و ضریب هوشی و 14 نفر از گروه کنترل، از نظر سن با گروههای بالینی قابل مقایسه هستند (دامنه سنی: 7 تا 14 سال).
یافته ها: شرکت کنندگان ASD و PKU دو مورد متفاوت ارائه دادند، اما الگوهای اختلال EF با هم همپوشانی دارند. در حالی که شرکت کنندگان در ASD فقط در انعطاف پذیری شناختی کسری خاص را نشان دادند، افراد PKU دارای اختلال گسترده تر در EF با عملکرد ضعیف تر در دو حوزه EF هسته ای (مهار، انعطاف پذیری شناختی) نسبت به گروه کنترل سالم بودند. مشخصات روانشناختی و سازگاری در شرکت کنندگان PKU معمولی بود، در حالی که شرکت کنندگان در ASD رفتاری (علائم بیرونی)، عاطفی (علائم درونی سازی) و اختلالات سازگاری (حوزه های عمومی، عملی، اجتماعی) را تجربه کردند.
نتیجه گیری: نتایج حاضر از نمایشی برای تفکیک نسبی مشخصات تطبیقی و عاطفی- رفتاری با توجه به مهارت های EF پشتیبانی می کند و نشان می دهد که اختلالات دیگر به فنوتیپ چند بعدی شرکت کنندگان در ASD کمک می کند.
کلید واژه ها: اختلال طیف اوتیسم | فنیل کتونوری | عملکرد اجرایی | رفتار سازشی | درونی و بیرونی کردن علائم
مقاله ترجمه شده
4 تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مقاله حاضر دو خط تحقیقی را پوشش می دهد که تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی را به هم مرتبط می کند. یک نفر روی شبکه های تعلق خاطر تمرکز می کند (افرادی که نیازهای تعلق خاطر یک شخص را برآورده می کنند) و تفاوت های مربوط به ترکیب و سن و سال را در رابطه با این شبکه ها بررسی می کند. یکی دیگر تعلق خاطر را با تحلیل شبکه های اجتماعی ادغام می کند تا بررسی کند که چگونه تفاوت های فردی در تعلق خاطر بزرگسالان با مدیریت و ویژگی های شبکه های اجتماعی مثل تراکم، چندگانگی و مرکزیت مرتبط است. ما نشان می دهیم که شبکه های تعلق خاطر اکثر افراد کوچک و سلسله مراتبی است و یک شخص برای این تعلق خاطر عاملی اساسی می باشد (اغلب یک مادر یا شریک عشقی، بسته به سن). به علاوه، شیوه تعلق خاطر ویژگی ها و مدیریت شبکه را پیش بینی می کند به گونه ای که ناامنی با بسته نزدیکی، چندگانگی و مرکزیت کمتر و مدریت ضعیف تر (حفظ کمتر، فروپاشی بیشتر) همراه است.
مقاله ترجمه شده
5 حافظه برای رویدادهای مرحله ای: پشتیبانی از حافظه افراد مسن و جوان با دوربین حسی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
دو آزمایش به سنجش تاثیر پشتیبانی بازیابی فراهم شده توسط یک دوربین قابل پوشیدن، دوربین حسی، روی حافظه افراد مسن و افراد جوان، برای یک رویداد پیچیده مرحله ای اخیرا" تجربه شده پرداخته اند. در هر آزمایش، شرکت کننده ها یک سری وظایفی را در گروهها انجام دادند، و رویدادها 2 هفته بعد و پس از تماشای تصاویر دوربین حسی (شرایط آزمایشی) یا فکر کردن درباره رویداد (شرایط کنترلی) به یاد آورده شدند. وقتی که ضریب هوشی و میزان تحصیلات منطبق بودند، افراد جوان درمقایسه با افراد مسن جزئیات بیشتری را از رویداد به خاطر می آوردند که نشانگر وجود یک کمبود مربوط به سن و سال برای ارائه شرح حال نوین و جدید از خود می باشد. بازبینی تصاویر دوربین حسی تعداد جزئیات به یادآورده شده توسط افراد مسن و جوان را افزایش می داد و این تاثیر برای هردو گروه، مشابه هم بود. این نتایج بیانگر این است که حافظه می تواند با استفاده از دوربین حسی پشتیبانی شود، اما کمبود مربوط به سن و سال حذف نمی شود.
کلیدواژه ها: پیر شدن | حافظه زیستنامه ای | حافظه اتفاقی | واقعه نگاری| فناوری قابل پوشیدن
مقاله ترجمه شده
6 نوشیدن مشروب و کشیدن سیگار دربین نوجوانان: آیا تصویر بدن ایفای نقش می کند؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
نوجوانی یک موقعیت بحرانی برای توسعه شخصیت فیزیکی، روحی و اجتماعی یک فرد است که شامل تصویر بدن نیز می شود. تحقیقات قبلی، تصویر ضعیف بدن و استعمال مواد در نوجوانان را به هم مرتبط کرده است اما تحقیقات فعلی روی تفاوت های جنسیتی در این روابط باهم تعارض دارند. مطالعه حاضر رابطه بین تصویر بدن و استعمال مواد در پسران و دختران نوجوان را با استفاده از داده های حاصل از پروژه استعمال مواد جوانان ایالت اورگون و با تمرکز روی استعمال الکل وتنباکو بررسی خواهد کرد. نتایج رگراسیون منطقی بیانگر این بود که دخترانی که رضایت پایین تری از تصویر بدن گزارش کرده اند بیشتر به نوشیدن مشروب و سیگار کشیدن مشغول بوده اند درحالیکه این رابطه برای پسران قابل توجه نبود. دلالت ها برای تحقیقات عملی و آتی مورد بحث قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: تصویر بدن | استعمال مواد | نوجوانی | توسعه جوانان
مقاله ترجمه شده
7 مقدمه ای بر مبحث ویژه ی نقش ارزیابی شخصیت در ارائه ی مشاوره به سازمان ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
هدف از این مبحث ویژه، پیشبرد یکپارچه سازی ارزیابی شخصیت در حوزه های کاربردی است. ارزیابی شخصیت بخش جدایی ناپذیر مفهوم سازی موردی بالینی و سازمانی، طرح ریزی مداخله، و تلاش برای تغییر است. با اینحال، همانگونه که این مقاله ی مروری نشان خواهد داد، متون و مقالات مرتبط با ارزیابی شخصیت، نسبتاً مستقل گسترش یافته اند. مقالات مربوط به این مبحث ویژه بر اهمیت ارزیابی شخصیت سازمانی تأکید دارند، چراکه این موضوع با موارد زیر در ارتباط است: (الف) نگاه جامعه ی علمی به استانداردهای گزینش چه تفاوتی با دیدگاه افراد شاغل در این حوزه دارد (فورنهام)، (ب) کاربرد هدف برای آزمون ها (گزینش در تقابل با پیشرفت کارکنان) به چه نحو بر معیار مورد استفاده برای اعتباربخشی به ابزار ارزیابی تأثیر می گذارد (مویل و هکستون)، (ج) مدل های شخصیت ایجادشده در روانشناسی شخصیت و جامعه را به چه نحو می توان در بسترهای سازمانی مورد استفاده قرار داد (شوری و کافین)، (د) ارزیابی های چگونه اصلاح می شوند تا به تعاریف عملیاتی دقیق تر از ساختارها تبدیل شوند (بلواکر و توباسیک)، (ه) ادراک و دانش مرتبط با شخصیت برای دیگران را به چه نحو می توان به عنوان یک توانایی ارزیابی نمود (مایر، لورتی، پانتر و کاروسو)، و (و) روش های مبتنی بر عملکرد را به چه نحو می توان در ارزیابی شخصیت سازمانی برای تشخیص واکنش های مطلوب اجتماعی از موارد متقلبانه مورد استفاده قرار داد (هارمس، کراسیکوا و لوتانس). این بخش بر اهمیت سهم پژوهشی این مقاله ها، به صورت جداگانه و به شکل کلی، در پیشرفت یکپارچه سازی و بکارگیری ارزیابی شخصیت در بسترهای سازمانی تأکید دارد.
مقاله ترجمه شده
8 ازدواج، خانواده و سبک های زندگی مختلف
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
بزرگسالی اساساً زمانیست برای مشخص کردن سبک های زندگی و توسعه روابط. در این میان، اکثر بزرگسالان در نهایت خانه والدین شان را ترک می کنند، رابطه عشقی بلندمدت ایجاد می کنند، یک خانواده تشکیل می دهند و خانه جدیدی ایجاد می کنند.
مقاله ترجمه شده
9 اختلالات عصبی راه رفتن در دوران کودکی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تعداد بیشماری از بیماری های عصبی وجود دارد که ممکن است بصورت اختلالات راه رفتن در دوران کودکی ظاهر شود. شم بالینی و تجربه در تشخیص این اختلالات بسیار مفید هستند، برخی از اصول اساسی ِارزیابی و تشخیص، برای تعیین پدیده شناسی و دوره زمانی ، محلی سازی عصب شناسی مفید هستند. در این مقاله ما بر برخی از شایع ترین اختلالات حرکتی ناشی از طرز قرار گرفتن بدن (از جمله اسپاستیسیت و دیستونی یا همان بدقوامی ماهیچه)، حرکات وارده (از جمله کوریا و میوکلونوس) و اختلالات کنترل نرون های حرکتی (از جمله اختلالات عصبی-عضلانی و آتاکسی) تمرکز داریم. شماری از مطالعات موردی برای تشریح مفاهیم واقعی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: آتاکسی | کوریا | دیستونی | اختلالات راه رفتن در دوران کودکی | میوکلونوس | اسپاستیسیت
مقاله ترجمه شده
10 یک مدل ترکیبی برای یادگیری از شکست ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در این مقاله ما استفاده از ترکیب تکنیک هایی را مطرح می کنیم که ابزارهای مکمل در تحلیل تصمیم برای یادگیری از شکست ها محسوب می شوند و دلیل پشت شکست یا خطای سیستم ها را نشان می دهند. ما قابلیت کاربرد این ابزارها را از طریق یک بررسی موردی هوانوردی اثبات می کنیم، جایی که گزارش بررسی یک سانحه از هیئت بررسی سانحه وزارت حمل و نقل و ارتباطات بوتسوآنا دریافت می شود و به عنوان مبنای کاربرد این مدل به کار می رود. این گزارش شامل همه اطلاعات واقعی مورد نیاز برای انجام بررسی با استفاده از ترکیب ابزارهای FTA، RBD، AHP، HoQ و DMG می باشد. ما گام هایی را بحث می کنیم که در بکارگیری ابزارها در فرآیند یادگیری از شکست یا خطا باید دنبال شوند. همچنین اهمیت چنین ابزارهایی در بررسی سوانح با نشان دادن اهمیت اولویت بندی گزینه های موجود نشان داده می شود تا اهمیت هر کدام در بررسی سانحه مورد نظر مشخص گردد. اکثر تحقیقات موجود در یادگیری از شکست عمدتا روی فاکتورهای سببی مستقیم خود خطا یا خرابی تمرکز دارند. در اینجا ما یک روش کل نگر را برای یادگیری از شکست مطرح می کنیم که روی دلایل مستقیم و غیرمستقیم خرابی و خطا تمرکز دارد و از ابزارهای مهندسی قابل اطمینان، ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاری و خانه کیفیت استفاده می شود.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi