دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله زنجیره تامین با ترجمه فارسی::صفحه 1
روز مهندس
نتیجه جستجو - دانلود مقاله زنجیره تامین با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 41
ردیف عنوان نوع
1 تجارت الکترونیک با استفاده از تجمیع و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
از تامین‌کنندگان از طریق مونتاژ و پخش خریدار، مدیریت زنجیره تامین (SCM) به اجتناب از اداره مواد می‌پردازد و با استفاده از داده‌ها به پشتیبانی از شبکه تولید می‌پردازد. SCM با مدیریت سر و کار دارد و جریان‌های اقلام را تغییر می‌دهد به عبارتی دیگر به مراقبت از مرجوعات مشتری و استقاده مجدد از اقلام دور انداخته شده می‌پردازد. SCM عمدتا با موجودی‌ سر و کار دارد و به مدیریت موجودی کالا در نواحی مختلفی می‌پردازد که این نواحی باید به شکلی مرتب هماهنگ شوند و برای شرکت‌های مختلف به هماهنگی مواد خام، تراکنش‌های مالی و داده‌ها می‌پردازد. بنا به دلایل مختلفی SCM در طی سال‌ها هواداران زیادی پیدا کرده است. حرکتی که توسط یک فرد انجام می‌شود می‌تواند تاثیر بالایی در SCM داشته باشد که این موضوع برای مدیران حوزه کسب و کار به خوبی شناخته شده است. از موجودی به شبکه‌های رقابتی، رقابت شرکت‌ها با یکدیگر با ایجاد هم چشمی ایجاد شده است. برای توسعه، شرکت‌ها ضایعات را تخریب می‌کنند و با ارائه‌دهندگان و مشتریان برای خدماتی بهتر هماهنگ می‌شوند.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین (SCM) | شبکه تولید | مواد خام.
مقاله ترجمه شده
2 آنالیز هفت مرحله¬ای مدیریت زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی انبار کالا بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
هدف از مطالعه پیشنهادی، ارائه بعد جدید انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیک در هفت مرحله است- 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی برای توصیف تقاضای بازار مشخص و نامعین کاربرد دارد که این تقاضا بر پایه قابلیت اطمینان عرضه و برای توسعه مدل های واقع بینانه و انعطاف پذیرتر است. امیدواریم که مطالعه پیشنهادی، با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیکی در هفت مرحله - 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیک، پتانسیل بالایی برای حل مشکلات مختلف عملی مربوط به انبار داشته باشد و همچنین یک مرورکلی بر کاربرد تکنیک های محاسباتی نرم مانند الگوریتم های ژنتیک به منظور بهبود اثربخشی و کارایی جنبه های مختلف انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شد.
کلید واژه ها: زنجیره تامین | بهینه سازی دارایی | انبار | بارگذاری اقتصادی | الگوریتم ژنتیک.
مقاله ترجمه شده
3 مسئولیت گسترده تولید کننده: تاثیر ابعاد سازمانی بر روی جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک از خانواده ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
"مسئولیت گسترده تولید کننده" (EPR) از دهه 2000، به عنوان ستون فقرات مدیریت چرخه عمر محصول در اروپا شده است. متاسفانه، اجرای "مسئولیت گسترده تولید کننده" چندین اثر بر روی زنجیره تامین دارد و بنابراین پیامدهای آن همیشه به راحتی قابل مدیریت نیست. اگرچه چندین مطالعه به بررسی مثالهای مختلفی درداخل اروپا پرداخته اند، اما عوامل تعیین کننده سومندی مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" هنوزهم کاملا" درک نشده است. این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف از طریق استفاده از تحلیل های کمّی جهت بررسی اینکه چگونه مسائل کلیدی به آن مربوط می شوند، می باشد: جابجایی های رهنمودی WEEE (زباله تجهیزات و وسایل الکتریکی و الکترونیک) و شرایط سازمانی پذیرفته شده توسط هر ایالت عضو بر نتایج به دست آمده در آن ایالت های عضو درمورد جمع آوری این تجهیزات از خانواده ها اثر می گذارد. به صورت جزئی تر، یک تحلیل کلاسی مخفی (LCA) برای تحلیل راهبردهای مختلف مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" بر مبنای شرایط سیاست، ساختار زنجیره تامین، و بازدهی جمع آوری زباله الترونیک از خانواده ها، استفاده شده است. نتایج ارتباط قوی بین واگذاری مسئولیت و مدل سازمانی پذیرفته شده در ایالت های عضو و بازدهی مربوط به تجهیزات خانوارهای کوچک را پررنگ می کند. نتایج نشانگر نیاز به هماهنگی قوی تر "مسئولیت گسترده تولید کننده" و سیاست های زباله ای به منظور دستیابی به سطوح کافی از جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، نیاز به تشریح واضح مسئولیت های هر بخش از زنجیره تامین و همچنین اهمیت "خانه های تمیز کننده" در وساطت کردن اثرات رقابت کوته نگرانه بین طرح های جمعی می باشد.
کلیدواژه ها: مدیریت پایدار زنجیره تامین | مسئولیت گسترده تولید کننده | زباله الکترونیک | بهره وری منبع | سیاست محیطی
مقاله ترجمه شده
4 سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر: کجا هستیم و کجا خواهیم رفت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اهداف این مطالعه شناسایی و ساماندهی مقالات علمی در مورد استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای حمایت از مدیریت زنجیره تامین پایدار و اشاره به فرصت های پژوهشی در آینده است. بنابراین، بررسی مقالات ساختار یافته انجام شد.مرتبط ترین مطالعات شناسایی شده به هفت بعد طبقه بندی و ساماندهی شده است.زمینه پژوهش،تمرکز پژوهش،روش پژوهش،بخش آنالیز شده،کاربردهای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیستم اطلاعاتی(IS) ،ارتباط بین IS و شیوه های زنجیره تامین سبز، و مزایای عملکرد. نویسندگان و مقالات اصلی در این موضوع خاص شناسایی شدند. علاوه بر این، IS یک ابزار پشتیبانی مهم برای مدیریت زنجیره تامین است چرا که مزایایی را برای سازمان، تامین کنندگان و مشتریان به ارمغان می آورد. علاوه بر این،IS به طورمثبتی بر عملکرد موثر، مالی و محیطی سازمان تاثیر می گذارد.با این حال، هنوز پیشرفت های بیشتری در مقاله مورد نیاز است. سهم عمده این پژوهش مربوط به نظریه هایی است که فرصت های پژوهش در آینده را فراهم می کنند.
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعاتی برای توسعه پایدار | مدیریت زنجیره تامین پایدار | مدیریت زنجیره تامین سبز | توسعه پایدار،سیستم های اطلاعات سبز | فناوری اطلاعات پایدار
مقاله ترجمه شده
5 انتخاب عرضه کننده تحت ناکامی در ریسک ، کیفیت و حجم تخفیف در کسب و کار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
ما مسأله زنجیره عرضه را با انتخاب عرضه کننده همزمان و تخصیص سفارش برای تولیدات چندگانه را مورد توجه قرار دادیم. عرضه کننده ها حجم تخفیفات کسب و کار و کیفیت را پیشنهاد دادند و آنها در معرض عدم موفقیت هستند. هدف خریدار، کمینه کردن هزینه کل مورد انتظار است. ما هر دو تخفیفات کمیت را افزایش و همه در یک واحد را مورد توجه قرار داده و راه حلهای بهینه را از طریق برنامه ریزی خطی مخلوط – صحیح را می یابیم. ما بین صرفه جویی به مقیاس و ریسک عدم موفقیت را معاوضه انجام میدهیم و کاهش هزینه دیدگاه دقیقمان را در مقایسه با مورد ابتکاری از پیش پیشنهاد شده نشان میدهیم.
کلید واژه ها‌: انتخاب عرضه کننده | تخصیص سفارش | تخفیف کمّیتی | حجم تخفیف کسب و کار | ریسک عدم موفقیت | برنامه ریزی خطی صحیح – مرکّب
مقاله ترجمه شده
6 نسبیت گرایی در رویکرد مدیریت تعالی زنجیره تامین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در طول 30 سال گذشته، تعدادی از مدل هایی که فرایندهای ارزیابی و توسعه زنجیره های تامین را پشتیبانی می کنند، ظهور کرده اند. چنین مدل هایی امکان تحلیل وضعیت موجود در فرآیندهای زنجیره تامین را فراهم می کند و یک منبع راهنمایی برای ساده سازی این فرایندها را نشان می دهد. تخصیص مجدد یک سطح معینی از بلوغ به یک زنجیره تامین مشخص می تواند یک چالش واقعی باشد، خصوصا زمانی که تنها بخشی از معیارهای طبقه بندی برآورده شود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک روش پیشرفته آماری غیر کلاسیک به عنوان روشی برای تفسیر داده ها در پروژه های تحقیقاتی در بلوغ زنجیره تامین است. روش درخت طبقه بندی در این مقاله به عنوان یک ابزار برای دستیابی به یافته های معقول و ارزشمند مورد استفاده قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل آماری غیر کلاسیک از سطح بلوغ زنجیره تامین در رابطه با آرایش متغیرها در نظر گرفته شده است تا بلوغ زنجیره های تامین را استنتاج کند.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین | بلوغ زنجیره تامین | ارزیابی زنجیره تامین | درختان طبقه بندی در ارزیابی بلوغ زنجیره تامین
مقاله ترجمه شده
7 مدل سازی عملکرد زنجیره تامین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
کشورهای اروپایی در واقع فلسفه صنعت 4.0 و زنجیره تامین 4.0 را اتخاذ می کنند. روش های مدل سازی سازمانی شرکت را به عنوان یک سیستم تعریف می کنند که می تواند با همکاری افراد، فناوری های جدید، اینترنت اشیا، اتوماسیون و روباتیک را ادغام کند. روش GRAI و ابزار پشتیبانی آن GRAIMOD برای مدل سازی، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد شرکت زنجیره تامین استفاده می شود. معیارهای QCD (کیفیت، هزینه و زمان انجام کار) در (GRAIMOD) با ابعاد اجتماعی، اجتماعی و زیست محیطی برای بهبود زنجیره تامین شرکت ترکیب می شوند. این مقاله مشخص می کند که چگونه می توان معیار زمان انجام کار را برای افزایش عملکرد زنجیره تامین به کار برد. یک کاربرد واقعی برای نشان دادن مفاهیم ارائه شده است.
کلمات کلیدی : کاهش کربن | مدیریت زنجیره تامین | مدیریت کیفیت | مدیریت دانش
مقاله ترجمه شده
8 مسیری برای پایداری واقعی: اساس شناخت مدیریت زنجیره تامین پایدار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
مدیریت زنجیره تامین پایدار به میزان قابل توجهی به یک زمینه تحقیق متمایز تبدیل شده است،اما پیشرفت آن به سوی پایداری، نسبتا کم است و اساس نظری منسجم هدایت شرکت ها به سوی یکپارچه سازی قوی تر پایداری نسبت به زنجیره عرضه و عملکرد آنها هنوز ناپیدا است. این مقاله به بررسی مطالعات مدیریت بحران در پرورش سطوح بالاتر کسب و کار پایدار و زنجیره تامین پایدار می پردازد.ما استدلال می کنیم که منطق اصولی قابل استفاده تعامل شرکت های مدرن با پایداری که بر اساس فشارهای ذینفعان است، یک مانع کلیدی برای ایجاد زنجیره تامین پایدار است. با ارجاع به یک دیدگاه شناختی، ممکن است تلاش اصلاح شده برای سودجزئی و دیگر اهداف عملکردی صرفا اقتصادی را حل کند تا این ادعای محکم را یاد آوری نماید که مفهوم توسعه پایدار ذاتا یک معیار هنجاری است که به همه ما اعمال شده است.شناخت ممکن است راهی برای شرکت ها برای پذیرش یک موضع مراقبتی برای مردم و محیط اطراف خود داشته باشد و به انتظارات قانونی همه گروه های جامعه پاسخ دهد، در حالی که خود را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از چنین جامعه ای در نظر می گیرند. ما با بحث در مورد این که تا چه حد دیدگاه تئوری شناخت در شیوه اروپایی روابط اجتماعی کسب و کار سازمانی رواج یافته است،نتیجه گیری می کنیم و بنابراین می تواند به عنوان کشف دوباره یک شیوه واقعی کسب و کار و مدیریت زنجیره های عرضه در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی:مدیریت زنجیره تامین | پایداری واقعی،مطالعات مدیریت انتقادی | شناخت | شی وارگی | مدیریت ذینفعان
مقاله ترجمه شده
9 از کنترل فرایند تا مدیریت زنجیره تامین: مرور کلی استراتژی های تصمیم گیری یکپارچه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
تصمیم گیری مطلوب در یک صنعت فرایند برای تضمین مطلوبیت عملیات، افزایش سود و عملکرد شرکت ضروری است. تصمیم گیری در سطوح مختلف، از کنترل فرایند تا مدیریت زنجیره تامین رخ می دهد. به طور سنتی، این تصمیمات به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، و یا ارتباطات اندکی با یکدیگر دارند. با این حال، یک فرایند تصمیم گیری یکپارچه می تواند راه حلی را که به بهترین وجه نزدیک تر است تضمین کند. این یکپارچگی معمولاً منجر به ایجاد مسائل پیچیده و مقیاس بزرگی می شود که حل کردن آنها دشوار است. ما یک مرور کلی از تصمیم گیری های یکپارچه را ارائه داده و پیشرفت های اخیر در منطقه را بررسی کرده، نکات برجسته فعالیت های امیدوار کننده و همچنین مسائل اصلی که هنوز برطرف نشده اند را نشان می دهیم.
کلیدواژه ها: فرآیند کنترل | زمانبندی تولید | برنامه تولید | مدیرین زنجیره تولید | تصمیم گیری یکپارچه
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین حلقه بسته با اطلاعات پیش از موعد درباره تقاضا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
ما به مطالعه ی کنترل موجودی برای عملیات های اجاره در یک زنجیره تامین حلقه بسته می پردازیم. در چنین سیستمی (مثلاً Netflix)، مشتری ها در وبسایت ارائه دهنده ی خدمات رده هایی را ایجاد می کنند که حاکی از آیتم هایی است که علاقه دارند اجاره کنند. با استفاده از این اهرمِ اطلاعات پیش از موعد درباره ی تقاضا، ما مدلهای پیش بینی کارآمدی را پیشنهاد می دهیم و مساله ی کنترلِ یک موجودیِ چند-آیتمه را فرمولیزه می کنیم. ما اثبات می کنیم که سیاست (L,U) برای موقعیت چند-آیتمه ما بهینه است. به علاوه یک محدودیت درباره ی سطح تجمعی خدمات بر روی همه ی آیتم ها در نظر می گیریم و اصول مکاشفه ای را پیشنهاد می دهیم.
کليدواژگان: زنجيره هاي تامین حلقه بسته | کنترل موجودی چند موردی | سیستم های اجاره آنلاین
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi