دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله سیستم های توصیه گر با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله سیستم های توصیه گر با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 تجربه توصیه های مفید یادگیری در سیستم توصیه شده توسط کاربر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، گزارش مطالعات مقدماتی درباره ترجیحات کاربر برای سیستم تجربه توصیه شده در مفید بودن تحصیل ارائه داده شد. مطالعه گروه تمرکز بروی 59 کاربر (دانشجو) برای ثبت ترجیحات آنها مورد مطالعه قرار گرفت. گروه تمرکز و تعامل با شش (6) روش رایج تجربی سیستم توصیه نشان داده و شرح داده شد. آنالیز چند متغیره و LDA (آنالیز اختیاری خطی) و خوشه بندی برای محاسبه اهمیت تجربه مختلف در برابر ویژگی های مختلف توصیه گر اجرا شد. نتایج نشان دهنده وجود اختلاف در انواع مختلف تجربه توصیه گر است و این اختلاف در زمانی است که ارائه / تولید نتایج توصیه گر منجر به امکانات serendipity می شود. این تحقیق مهندسین نرم افزار و دانشمندان داده را قادر به طراحی تجربه برای سیستم های توصیه شده می سازد و تمرکز بر کاربرانی است که نیاز به ارائه توصیه های سريع و دقت دارند.
کليدواژه: سيستم توصيه گر | تجربه | مفید بودن تحصیل
مقاله ترجمه شده
2 رویکرد خوشه‌بندی زمانی برای سیستم‌های توصیه‌گر اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف سیستم های توصیه گر این است که از بین تعداد زیادی از موارد موجود ، موارد مرتبط را به کاربران پیشنهاد دهند. این سیستم ها با موفقیت در صنایع مختلف مانند تجارت الکترونیک ، آموزش و بهداشت دیجیتال استفاده شده اند. از طرف دیگر ، رویکردهای خوشه بندی می تواند به سیستم های توصیه گر کمک کند تا کاربران را در خوشه های مناسب ، که به عنوان محله های فرایند پیش بینی در نظر گرفته شده اند ، گروه بندی کند. اگرچه این یک واقعیت است که ترجیحات کاربران در طول زمان متفاوت است ، اما رویکردهای خوشه بندی سنتی با نظر گرفتن این عوامل مهم موفق نیستند. برای رفع این مشکل ، یک سیستم توصیه اجتماعی در این مقاله ارائه شده است که مبتنی بر یک رویکرد خوشه بندی زمانی است. به طور خاص ، اطلاعات زمانی رتبه بندی ارائه شده توسط کاربران بر روی موارد و همچنین اطلاعات اجتماعی در بین کاربران در روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی در یک مجموعه داده معیار نشان می دهد که کیفیت توصیه ها بر اساس روش پیشنهادی از نظر دقت و اندازه گیری پوشش به طور قابل توجهی بالاتر از روش های پیشرفته است.
کلمات کلیدی: سیستم توصیه گر | خوشه بندی | زمانی | اطلاعات اجتماعی | گراف
مقاله ترجمه شده
3 بهبود دقت توصیه گر اجتماعی- آگاهانه از طریق شخصیت (هویت)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
به منظور حل مشکلات استارت سرد، تحقیقات شامل اعتماد و سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از لحاظ اجتماعی در حال افزایش هستند. اهمیت نسبی کنفرانس‌های علمی به ضرورت سیستم‌های توصیه‌گر منجر شده ‌است که به دنبال ارایه توصیه‌هایی برای شرکت کنندگان در کنفرانس باشند. در این مقاله، هدف ما بهبود دقت توصیه سیستم‌های توصیه‌گر از لحاظ اجتماعی با پیشنهاد یک الگوریتم پیشنهاد دهنده ترکیبی خطی به نام شخصیت و توصیه گر آگاهی- اجتماعی (PerSAR) می‌باشد. PerSAR رفتارهای اجتماعی و شخصیت شرکت کنندگان در کنفرانس هوشمند را تایید می‌کند. روش پیشنهادی ما عمدتا به دنبال بکارگیری یک چارچوب الگوریتمی است که تشابهات شخصیت و نقاط قوت شرکت کنندگان کنفرانس را محاسبه می‌کند به گونه‌ای که توصیه‌ها را می توان برای آن‌ها با استفاده از مجموعه داده‌های مرتبط تولید نمود. نتایج تجربی اثبات می‌کند که روش پیشنهادی ما مطلوب بوده و نسبت به دیگر روش‌ها و تکنیک‌های پیشنهادی امروزی بهتر عمل می‌کند.
فهرست اصطلاحات: شروع سرد | ترکیبی (هیبردی) | شخصیت | سیستم های پیشنهاد دهنده (توصیه گر) | روابط اجتماعی
مقاله ترجمه شده
4 کنترل کاربر و توصیه های موفقیت در محیط های یادگیری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
این مقاله به مطالعه¬ی موفقیت توصیه شده با استفاده از سیستم های پیشنهاد دهنده در محیط های آموزشی می پردازد. سیستم پیشنهادی به منظور بررسی بیان موفقیت دلخواه و دقت در توصیه¬¬ی دانش آموزان، لغزش از موفقیت را ارائه می دهد. توصیه گر از پردازش تصادفی سطح ارتباطات لیست توصیه ها استفاده می کند. افزایش موفقیت در تغییر نمره/ارزش دقت توصیه شوندگان موثر است. این مسئله توسط گسترش سیستم پیشنهاد دهنده مواد و روشهای مطالعه و بر اساس تکنیک های فیلترینگ مشترک مورد آزمایش قرار گرفت. سیستم پیشنهادی توسط 60 دانش آموز در یک نشست گروهی متمرکز مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، تحقیقات نشان می دهد که توصیه های موفقیت می تواند با استفاده از توصیه های کنترل شده توسط کاربر در محیط یادگیری بایگانی و قابل دسترس شود.
کلمات کلیدی: تعامل کاربر | نعمت غیر مترقبه | سیستم توصیه شده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi