دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله شبکه های رادیو شناختی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله شبکه های رادیو شناختی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 ساخت مجموعه قالب همبند کارا با حداکثر طول عمر در شبکه های رادیویی شناختی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مجموعه قالب همبند (CDS)، معرف فناوری طرح ریزی ستون مجازی در شبکه های بی سیم است و نقش مهمی در برنامه های بی سیم مانند پخش برنامه، مسیریابی و غیره دارد. در شبکه های رادیویی شناختی به علت فعالیت های تصادفی کاربران اولیه (PU ها) ، طول عمر و کارایی دو شاخص مهم در اندازه گیری الگوریتم های CDS می باشد. با این حال، بهترین کار در الگوریتم های موجود در ساخت CDS در CRN ها، نادیده گرفتن اثربخشی اجرا در مقابل طول عمر است. در این مقاله، یک الگوریتم توزیع چهار فازی برای به حداکثر رساندن طول عمر CDS با تضمین کارایی الگوریتم ارائه شد. الگوریتم پیشنهادی در زمانبندی O (N3 log N) متوقف می شود که بیشتر از O (N4) موثر است.
کليدواژه: مجموعه قالب همبند | شبکه های رادیویی شناختی | حداکثر طول عمر | الگوریتم توزیع شده
مقاله ترجمه شده
2 استراتژی انتخاب EWA با طرح دست به دست شدن شبکه در رادیو شناختی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
یادگیری جذب تجربه وزنی (EWA) این اجازه را به رادیو شناختی (CR) می دهد تا مشخصات آنلاین شبکه ارتباطی محیط رادیویی را یاد بگیرد. استراتژی انتخاب EWA بهبود یافته مبتنی بر مکانیزم سوئیچ شبکه در این مقاله به منظور برآورده کردن الزامات عملی کاربرد CR ارائه شده است. با جمع آوری تجربه تاریخی شبکه، می توان شبکه ارتباطی بهینه جریان را پیش بینی و انتخاب کرد و تغییر داد، دینامیک کیفیت لینک-های ارتباطی را تضمین می کند و در نهایت احتمال قطع در ارتباطات سیستم را کاهش می دهد. تائید ثبات و حساسیت با تمرکز بر روی مقایسه با الگوریتم یادگیری Q پس از ایجا فضای شبیه سازی بی سیم با توالی های اسلات (شکاف) زمانی انجام می شود که به شدت محیط های بی سیمی CR واقعی را تقلید می کند.
کلمات کلیدی: ارتباطات بی سیم | رادیو شناختی | جذب تجربی وزنی شده (EWA)
مقاله ترجمه شده
3 شبکه های رادیو شناختی چندگامی: مسیریابی کنیم یا مسیریابی نکنیم
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
مسیریابی زمانی یک مسئله عمده و اساسی را در نظر می گیرد که با شبکه های رادیو شناختیِ چندگامی در ارتباط باشد. ما در این کار، روش های بالقوهء مسیریابی را که بتوانند در چنین شبکه های بی سیمی ای سازگاری از خود نشان دهند را موردِ بررسی قرار می دهیم. استدلال ما چنین است که در محیط رادیو شناختیِ چندگامی هیچ راه حل کلی ای برای مسیریابی نمی توانیم پیشنهاد کنیم، اما محیط شناختی را می توانیم به سه دستهء جداگانه طبقه بندی کنیم، که هر کدام به راه حل های خاصی از مسیریابی نیازمندند. در واقع، این طبقه بندی با فعالیت کاربرانی همراه است که در گروههای دارای مجوزِ رادیو شناختی جهت دسترسی به آن در تلاش اند. اول، بیش از یک نوار نسبتا ثابت، که در آن گره های اولیه تا حد زیادی، مدت زمان طولانی تری را به شناخت کاربران به بطالت می گذرانند، و راه حل های مسیریابیِ شبکه ها را می توانند بطور مجدد مورد استفاده قرار دهند. در حالی که در حالت دوم، با اینکه بیش از یک نوارِ موجودِ پویا، راه حل های مسیریابیِ جدیدی را پیشنهاد می کند، اما ما هم برخی از دستورالعمل ها و درون بینی ها را در مورد طراحی چنین راه حل هایی ارائه نمودیم. در حالت سوم، در صورتی که رادیو شناختی سعی بر دسترسی به بیش از نوارهای اولیهء بسیار فعال و کمیاب را داشته باشد، فرصت طلبیِ بدون مسیریابی را می توان مورد بررسی قرار داد که از پیش تعیین شده نیست.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی