دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله شیمی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله شیمی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 86
ردیف عنوان نوع
1 آزمایش جامعیت جداسازی انتروپیکی در سطوح پلیمری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله به مطالعه اثرات جداسازی انتروپیکی برروی سطوح مذاب یکپارچه و بدون یکپارچه ای تحقیق میکند. برای مواد مذاب یکپارچه، ما برروی جداسازی انتهای زنجیره به سطح تمرکز کرده، و برای مواد مذاب غیر یکپارچه، جداسازی پلیمرهای کوتاه از سطح را می آزماییم. اشکال جهانی برای پروفیل های غلظت آنها پیش بینی شده است، اما این مشتقات بر تقریب میانگین تکیه می کنند، که تنها به صورت تقریبی رفتارهای منفرد حجم را بررسی می کند. برای تست اینکه آیا پیش بینی ها زمانی که پلیمرها به طور دقیق مانع از همپوشانی شدن می شوند یا خیر، ما محاسبات میانگین را با شبیه سازی مونت کارلو که بر اساس همان مدل مشابه انجام شده است، مقایسه میکنیم. به استثنای افزایش قابل توجهی در امتداد بخش آماری، اجرای دقیق تعاملات غیرمتمرکز اثر نسبتا کمی بر پیش بینی های میانگین دارد. به طور خاص، پروفیل های جهانی پیش بینی شده توسط تئوری میانگین دقیق هستند.
مقاله ترجمه شده
2 نانو تکنولوژی سیستم انتقال محلی کنترل شده دارو برای درمان پریودنتیت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
نانوتکنولوژی یکی از تکنولوژی های امیدوار کننده در قرن ۲۱ است. کاربردهای قابل توجه نانوتکنولوژی برای انتقال دارو به محل هدف اختصاصی بهبود ویژه ای در قابلیت های زیستی و توزیع زیستی داروها ایجاد کرده است. تلاش های متنوعی در طراحی سیستم های انتقال داروهای مختلف برای بیماری های پریودنتال بر اساس ویژگی های کاربردی نانو ذرات انجام شده است. هدف از این مقاله بررسی اطلاعات اخیر مربوط به پیشرفت تجربی در زمینه فناوری نانو در درمان بیماری های مختلف پریودنتال به طور جامع است. کاربردهای جدید انواع مختلف نانومواد ( نانو ذرات برای چارچوب ۳ بعدی نانو ساختار ها) برای درمان بیماری های پریودنتال خلاصه شده است. با این وجود؛ این مقاله همچنین بر روی اصول اساسی استفاده از نانو مواد برای ایجاد سیستم انتقال داروی بهتر جهت درمان بیماری پریودنتال تمرکز دارد. برخی از پرسش ها را در پایگاه های الکترونیکی شامل Google Scholar؛ Google Books و MEDLINE با استفاده از کلمات کلیدی فناوری نانو در پریودنتیکس؛ انتقال دارو در پریودنتیکس ارجاع داده ایم؛ ما مقالات و رساله هایی در زمینه نانو دارو و نانو تکنولوژی منتشر شده در انگلیس تا فوریه ۲۰۱۸ را در نظر گرفته ایم. با کمک داده های جمع اوری شده؛ یک خلاصه ای از اطلاعات درباره طراحی و معماری نانو مواد؛ و همچنین کاربرد آنها در نانومواد دندان پزشکی را تصور می کنیم. با پیشرفت در سیستم انتقال دارو پریودنتال؛ می توان تاکید کرد که تکنولوژی نانوذرات آنتی بیوتیک آزاد، mucoadhesive، زیست تخریب پذیر؛ فرصت زیادی برای طراحی یک درمان جدید، دوز کم و موثر ایجاد کرده است. این امکان را برای نانو دندانپزشکی فراهم می کند تا با استفاده از نانومواد، بیوتکنولوژی هایی که شامل مهندسی بافت و نانو رباتیک دندان است، سلامتی جامع دهان را حفظ کند. با وجودی که این تکنولوژی در مرحله اولیه قرار دارد، تا به حال تاثیر عمیق بالینی و تجاری در زمینه دندانپزشکی داشته است.
کلمات کلیدی: انتقال محلی دارو | فناوری نانو | پریودنتیت | بیماری های پریودنتال
مقاله ترجمه شده
3 بررسی شاخص های خوردگی انعقادی آلوم(آلومینیم سولفات) و آهن کلراید به همراه افزایش دوز فسفات به وسیله مجموعه داده ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
هدف از اين تحقيق، ارزيابي و مقايسه شاخص هاي خوردگي منعقدکننده هاي آلوم و کلريد آهن در فرآيند انعقاد معمول آب با افزايش دوز فسفات است. پس از آماده سازی نمونه های آب ترکیبی، آزمایشات jar با افزایش دوزهای مختلف فسفات با استفاده از منعقدکننده های آلوم و کلرید آهن انجام شد. سپس شاخص های خوردگی ریزنار و لانژیله نمونه های آب محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص ریزنار و لانژیله در نمونه های آزمایش 7 و کمتر از صفر بوده و شرایط آب اشباع است. شاخص های خوردگی و بارش نشان داد که نمونه های آب را می توان عامل خوردگی در نظر گرفت.
کلید واژه : شاخص های خوردگی | انعقاد کننده های آلوم و آهن کلرید | آب
مقاله ترجمه شده
4 جذب ستونی از 2- نفتول برای محلول ابی با استفاده از جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
یک ساختار لایه هسته جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی ساخته شده است و برای حذف 2- نفتول از محلول ابی در یک سیستم ستونی ثابت در این مطالعات پذیرفته شده است. اثری از پارامترهای عملیاتی شامل جرم جاذب، سرعت جریان نفوذی و غلظت ورودی در عملکرد جذب از ستون مورد بررسی قرار گرفته است. منحنی موفق دستابی شده نشان می دهد که در نگهداری موثر از 2- نفتول با استفاده از ستون جذب شده همراه جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی بدست امده است. مقدار جذب تعادلی از 2- نفتول در جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی از 122.7 میلی گرم بر کیلو گرم تا 286.6 میلی گرم بر کیلو گرم در این منطقه ازمایشگاهی متنوع است. افزایش جرم جاذب طول زمان موفقیت را افزایش می دهد و افزایش کل برداشت ها از ستون جاذب را افزایش می دهد. یک سرعت نفوذ بالاتر یا غلظت ورودی برای بهبود میزان جذب 2- نفتول در جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی مفید است. رفتار دینامیکی از بسته های ستونی جاذب همراه جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی با کمک مدل تامسون، مدل یان نلسون و مدل سرویس زمانی بد دیپ BDST توصیف شده است. سرویس زمانی از ستون برای وابستگی خطی برای عمق بستر یافت می شود. نتایجی از مطالعات نشان می دهد که جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی می تواند در ستون بستر ثابت برای حذف موثر 2-نفتول از اب بکار برده شود.
کلمات کلیدی: جذب | نانولوله کربنی (CNT) | جاذب کامپوزیت | بستر ثابت ستون | مدل سازی | نفتول
مقاله ترجمه شده
5 خواص هندسی، الکترونی، و نوری ازکاتیون با جایگزینی تک و چند تایی نانولوله تیتانیوم دی اکسید
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
خواص ساختاری، پایداری، الکترونیکی و نوری از فلز جایگزینی تک و چند تایی کالبد نانولوله ، به عبارت دیگر با توضیح دادن پتانسیل های دیگر برای کاربردهای کاتالیتیکی نوری، ارزیابی شده است. متوجه شده ایم که جایگزینی در نانولوله نسبت به سایر اتصالات نانولوله پایداری بیشتری دارد. تمام افزودنی ها دارای شکاف پیوند کمتر، کاهش وابستگی در اشباع و انواع دیگر جایگزینی ها دارد. به طور مشابه، در اینجا یک جابجایی قرمز در خواص نوری برای تمام انواع جایگزینی ها موجود است. حتی در میان یک جایگزینی تک نانولوله شکاف پیوند کمتر دارد، این سیستم برای شکاف اب، در مغایرت با و جایگزینی تک در نانولوله مناسب نیست. به عبارت دیگر، جایگزینی چند تایی در بالا بردن خواص کاتالیستی نوری از هزارن اتصال نشان داده نمی شود. کلمات کلیدی: نانولوله | تیتانیا | دوپینگ فلز | خواص الکترونیکی و نوری | نظریه تابعی چگالی
مقاله ترجمه شده
6 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
7 جاسازی غشا و استخراج فسفولیپید توسط نانو ساختارهای گرافن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
محققان بزرگ برای حدس زدن خواص بر جسته ممکن از این مواد حضور هر دو هیبریداسیون SP1 و SP2 اتم های کربن در گرافن GY، نانو ساختار شبیه به گرافن 2 بعدی را ارائه می دهند. مطالعات اخیر همچنین در سنتز مشتقاتی از GY مانند گرافن دی ان GY-2 موفق بوده اند، که در کاربردهای متنوعی، به ویژه در زیست پزشکی وعده داده شده است. در پیش بینی سنتز موفق و کاربدهای گسترده ای از GY به صورت یک نانو ماده 2 بعدی جدید در اینده نزدیک، ما در در مدل سازی مولکولی سیلیکا با امتحان کردن و پیش بینی اثرات بالقوه ای از مواد استفاده می کنیم در حالی که در یک سیستم بیوزیستی ، در خواصی از برهمکنش ها همراه غشای سلولی جاگذاری شده است. به طور جذاب، ما یافت کرده ایم که در حالی که در مجاورت ، GY می توان به صورت خود به خودی بر روی غشای POPC و مقدار بزرگ خارجی از فسفولیپیدهایی به صورت انها جا سازی شود. در زمان مقایسه همراه گرافن، GY یک توانایی وابستگی ضعیفی از استخراج لیپیدها نشان می دهد که همچنین به وسیله محاسبات انرژی ازاد اختلالی FEP در جایی که مولکول های لیپید POPC یک کاهش بزرگ در انرژی ازاد در زمان استخراج از غشا با سطح گرافن نسبت به سطح گرافین نشان می دهد، را تایید می کند. این تفاوت در توانایی استخراج لیپید به طور عمده به علت ان است که چگالی کربن در نانو صفحات متفاوت است.
مقاله ترجمه شده
8 ارزیابی از متابولیسم بالینی دارویی برهمکنش دارو از داروی ضد مالاریای α/β- ارتریر و سولفادوکسین-پریمتامین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
ترکیب های درمانی داروی ضد مالاریا اکنون استفاده گسترده ای برای درمانی از مالاریای بدون عارضه است. هدف از مطالعه اخیر بررسی اثری از تزریق همزمان بین مولکولی ارتریر α/β (AE) و سولفادوکسین –پریمتامین خوراکی (SP) بر روی خواص فارموکوکنتیک از هر دارو به عنوان یک مطالعه برهمکنش دارو-دارو برای حمایت از توسعه درمان با دوز ثابت ترکیب ها است. یک ازمایش بالینی تک دوزی، باز، و متقاطع در مرد داوطلب هندی بزرگسال سالم (18-45 سال، n=13) اجرا شده است، دریافت تک دوز از AE, SP و دوزی ترکیبی از AE و SP انجام شد. نمونه خون به مدت 21 روز پس از تزریق جمع اوری شد و غلظتی از الفا- ارتریر، بتا- ارتریر، سولفادوکسین و پریمتامین به وسیله استفاده از روش اسپکتروسکوپی جرمی کروماتوگرافی مایع تایید شده تعیین شد. پارامترهای فارماکوکنتیک تعیین شده و انالیز اماری با محاسبه نسبت هندسی مهم و فاصله های مطمئن تجزیه و تحلیل شد. پس از یک بار مصرف دوز تزریق عضلانی از AE بین مولکولی و SP خوراکیف خواص فارماکوکنتیک از الفا-بتا ارتریر به طور قابل ملاحظه ای بر روی خواص فارماکوکنتیک از SP در گروه انتخابی از داوطلبان سالم تحت اثر قرار نگرفت. با وجود این، تحقیقات بیشتر در اینده دارای اهمیت است.
کلمات کلیدی: فارماکوکینتیک | مالاریا | درمان ترکیبی | α / β-arteether | الفادوکسیین | پیریمتیامین
مقاله ترجمه شده
9 روش محاسبات شیمی برای مواد نانو متخلل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
ما در اینجا روش محاسبات کامپیوتری گروهی را با استفاده از تحقیق کردن خواص شیمیایی و فیزیکی از مواد نانو متخلل و متغییر های جذبی را ارائه می کنیم. ما زمان چندگانه را نشان داده و مقیاس طول در هر کدام از این خواص را امتحان می کنیم و ابزار مناسب با هر مقیاس را مورد بحث قرار می دهیم. بنابراین، ما نقاط کلیدی با موقعیت های بالا، پایین، و گودال های ممکن برای این مدل را شامل می شویم.
مقاله ترجمه شده
10 یک بررسی تئوری از برهمکنش ایموسیلین A همراه با نانو ذرات اناتاز تیتانیوم داپت شده با نیتروژن: کاربردهایی برای نانو بیوسنسورها و نانو حامل ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
هدف ها: جذبی از مولکول IMMUCILLIN-A (BCX4430) در نانو ذرات اولیه و اناتاز TiO2 داپت شده با نیتروژن با استفاده از محاسبات تئوری دانسیته DFT مطالعه شده است. انالیز انرژی جذبی نشان می دهد که کمپلکس TiO2+IMMUCILLIN-A شامل جایگزینی اتم اکسیژن مرکزی OC ، TiO2 انرژی جذبی بزرگتری نسبت به کمپلکس همراه جایگزینی اکسیژن با مختصات دو برابری TiO2 است، بنابراین صورتبندی با پایداری بیشتری را ایجاد می کند.
روش ها: خواص ساختاری شامل طول پیوند، انرژی پیوند و زاویه پیوند انالیز می شود. ساختار الکترونی از سیستم های جذبی با توجه به دانسیته حالت، اربیتال مولکولی و انالیز بار مولیکن بررسی شده است.
نتایج: نتایج نشان می دهد که برهمکنشی از داروی IMMUCILLIN-A همراه نانو ذرات TiO2 داپت شده با نیتروژن دارای انرژی مثبت تری نسبت به برهمکنش همراه نمونه اولیه ان دارد، پیشنهاد شده است که نانو ذرات داپت شده با نیتروژن می تواند همراه داروی IMMUCILLIN-A به صورت موثر تری برهمکنش انجام دهد. انالیز بار مولیکن همچنین یک انتقال بار از مولکول IMMUCILLIN-A به نانو ذرات TiO2 را پیشنهاد می کند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست امده می توان نتیجه گرفت که نانو ذرات TiO2 داپت شده با نیتروژن می تواند به عنوان یک انتخاب مناسب برای کاربردهایی به عنوان نانو سنسورهای با حساسیت بالا و نانو حامل های موثر تر برای داروی IMMUCILLIN-A مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: نظریه تابعی چگالی | TiO2 | IMMUCILLIN-A | تعامل | چگالی حالات
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi