دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله عمران - بتن با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله عمران - بتن با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 24
ردیف عنوان نوع
1 یک مدل پرتوی پیشرفته برای تجزیه و تحلیل دیوارهای ساختمانی (بنایی)
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
پس ‌زمینه: برخی انواعی از ساختمان‌های بنایی (به عنوان مثال، برج‌ها یا دیوارها با دهانه ها) را می توان به طور منطقی از طریق تیر و یا چارچوب ساده مورد مطالعه قرار داد. برای این ساختارها، مکانیزم‌های برشی اغلب نقش مهمی در القای خرابی (شکست) و فروریختگی (سقوط) ایفا می‌کنند.
هدف: این مقاله یک مدل پرتو غنی برای مطالعه پاسخ داخل صفحه دیوارها ارائه می‌کند. در ابتدا برای ستون‌های بنایی، برج‌ها و سازه‌های ساده بنایی به طور کلی، این مدل به منظور دستیابی به مکانیزم‌های شکست برشی، به علاوه مکانیزم‌های خمشی، اصلاح می‌شود.
روش‌ها: شروع با یک مدل تنش - بعدی، یک دامنه قدرت در سطح تنش محوری و مماسی، اضافه شده ‌است، که با محدود کردن مولفه برشی تنش با توجه به هر جهت ممکن و تنش فشاری اصلی تعریف شده ‌است.
نتایج: این مدل، که در المان محدود (FEM) و با کد محاسباتی MADY اجرا شد، زمان‌های محاسباتی کوتاهی در مطالعه پاسخ صفحات منفرد و همچنین دیوارها با دهانه فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری: مقایسه با نتایج تجربی حاصل از ادبیات و برخی نتایج عددی از مدل‌های ۲ بعدی اصلاح ‌شده کارایی و دقت پیش‌بینی‌های مدل را از نظر واکنش کلی و محلی نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی: بنایی (مصالح ساختمانی) | پانل‌ها | غیرخطی | المان محدود (اجزای محدود) | مدل پرتو | قالب معادل | رفتار درون صفحه ای
مقاله ترجمه شده
2 ارزیابی رفتار استراتژیک تولیدکنندگان سیمان: مسئله‌ی تعادل با محدودیت‌های تعادل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
این مقاله به روند تعادلی که در میان تعدادی از تولید کنندگان استراتژیک در بخش سیمان وجود دارد می‌پردازد و برای این منظور یک بازنمایی تکنولوژیکی از بازار دارد. ما یک مدل دو سطحی برای هر تولید کننده ارائه می‌کنیم که رفتار حداکثرسازی سود او را مشخص می‌کند. در مدل دوسطحی، مسئله‌ی سطح بالا برای هر تولید کننده توسط مسئله‌ی پاکسازی بازار سطح پایین محدود می‌شود که نشان می‌دهد تجارت سیمان و توابع هدف آن مربوط به رفاه اجتماعی هستند. جایگزینی مسائل سطح پایین‌تر با شرایط بهینه‌ی آن یک مسئله‌ی ریاضیاتی با محدودیت‌های تعادل ارائه می‌کند (MPEC). سپس تمامی تولید کنندگان استراتژیک به طور مشترک لحاظ می‌شوند. برای بازنمایی تعادل آنها نیاز است به طور مشترک MPECهای با ارتباط درونی همه‌ی تولید کنندگان را حل کنیم که به مسئله‌ی تعادل با محدودیت‌های تعادل منجر می‌شود (EPEC). یک تحلیل پارامتریک مربوط به نوسانات هزینه، ظرفیت و تقاضا انجام شده است. روند تحلیل ما نشان می‌دهد که بخش سیمان اروپایی ما بالغ است و ماهیت رقابتی خود را از دست داده است؛ بازار سیمان آفریقایی می‌تواند نقش مهمی در بازارهای بین المللی در آینده ایفا کند اگر سرمایه‌گذاری‌ها برای ظرفیت کارا و جدید انجام شوند. در نهایت شرق دور به عنوان مرجع اصلی سیمان در سطح جهانی باقی می‌ماند.
مقاله ترجمه شده
3 رفتار پانچ دال‌های بتن مسلح تقویت‌شده و تعمیرشده با GFRP
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این تحقیق رفتار پانچ دال‌های بتن ‌مسلح تقویت شده با پلیمر مسلح به الیاف کربن (CFRP) بررسی خواهد شد. بطور کلی، ۱۳ دال بتن ‌مسلح آزمایش می‌شود که طول هر یک ۹۶۵، عرض ۶۸۰ و ضخامت هر یک ۶۰ میلیمتر است. هر یک از دال‌ها با ۲ لایه CFRP به مساحت (۴۰×۴۰) متر مربع تقویت شدند. متغیرهای آزمایش عبارتند از: پیش‌بارگذاری ۶۰ و ۸۰ درصد بار نهایی (بار دال کنترل) و جهت‌گیری الیاف CFRP (صفر، ۴۵ ، (۰/۹۰) و (۴۵/۱۳۵)). نتایج آزمایش نشان دادند که ظرفیت باربری نهایی دال‌ها در مقایسه با دال تقویت نشده ۲۳ تا ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین، این نتایج نشان می‌دهند که تقویت‌سازی با پلیمر مسلح به الیاف کربن در کاهش خیز (۳-۴۸٪) تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. علاوه بر این، در کاهش کرنش نیز اثر قابل‌توجهی دارد.
مقاله ترجمه شده
4 رفتار ناحیه انتهایی المان های بتنی پیش کشیده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
کاربرد بتن با عملکرد بالا یا بتن خودمتراکم در کارخانه های تولید قطعات پیش ساخته بسیار رایج می باشد. برای ساختارهای بتنی پیش کشیده تقویت پیش تنیدگی ممکن است به کمک سیم های فولادی پروفیلی یا صاف و یا به کمک رشته هایی چندتایی سیم انجام گیرد. انتقال نیروی پیش تنیدگی به المان پیش کشیده از طریق اتصال بین بتن و فولاد صورت می گیرد. شناخت درست پدیده های پیوستگی مستقیما بر امنیت و دوام سازه تاثیر می گذارد. اهمیت این مقوله به خصوص برای المان های بتنی پیش کشیده بدون تقویت نرمال، مانند تراورس راه آهن یا دال های توخالی سقف بیشتر می باشد. مقدار تنش پیوستگی در سازه های پیش کشیده به مقدار لغزش تاندون و دیگر جنبه های تکنولوژی و مواد بستگی دارد. حالت تنش مجتمع در ناحیه انتهایی المان، با انتقال نیروی پیش تنیدگی به بتن ایجاد می شود، که می تواند آسیب های مختلفی را ایجاد کند. در المان هایی بدون تقویت عرضی ایجاد ترک در ناحیه انتهایی می تواند ایمنی المان را به خطر بیاندازد. همچنین در این مقاله محاسبات طول انتقال نیروی پیش تنیدگی بر اساس آخرین آیین نامه ها و مقررات – یوروکد2 و مدل کد 2010 – ارائه شده است.
لغات کلیدی: هم بستگی | تنش پیوستگی | اثر هویر | بتن پیش کشیده | ایمنی | طول انتقال
مقاله ترجمه شده
5 اثرات افزودنی‌های جدید پلیمری کاهنده انقباض روی تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هدف این تحقیق بررسی مکانیزم‌های خودبخودی کاهش انقباض در افزودنی‌های پلیمریِ کاهنده انقباض (SRA) و دارای قابلیت کاهش آب است. برای مقایسه از SRA سنتی از نوع پلی‌اتری استفاده شد. در این تحقیق، ایجاد تغییرشکل خودبخودی، سرعت هیدراسیون، رطوبت نسبی (RH) درونی، مقاومت الکتریکی، غلظت یون‌ها و افزودنی‌های پلیمری کاهنده انقباض در محلول‌های حفره و بخش بلوری خمیرهای سیمان بطور کامل بررسی شد. برخلاف مخلوط SRA پلی‌اتری که در سنین اولیه دارای یک بازه انبساطی است، در مخلوط SRA پلیمری سیر تکاملی نسبتاً کند و یکنواخت انقباض مشاهده شد. در نهایت نتیجه‌گیری شد که تأخیر و تنظیم هیدراسیون سیمان در مخلوط SRA جدید در مقایسه با مخلوط پلی‌اتری تأثیر واضحی روی تشکیل ریزساختار خمیر و سیرهای تکاملی متفاوت عملکرد خمیرهای سیمان دارد. علاوه بر این، فشار موئینگی ناشی از خودخشک‌شوندگی خمیر سیمان و تنش انبساطی ناشی از فشار تبلور روی چگونگی کاهش انقباض مخلوط‌ها در تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان تأثیر می‌گذارد.
کلیدواژه‌ها: افزودنی (D) | انقباض (C) | محلول حفره (B) | هیدراسیون (A) | فرآورده‌های هیدراسیون (B)
مقاله ترجمه شده
6 بررسی "زمان صفر" انقباض خودبخودی در چسبهای بتنی با عملکرد بالا/خیلی بالا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
عبارت "زمان صفر"، یعنی زمان شروع به اندازه¬گیری انقباض خودبخودی ، معمولاً برای تخمین پتانسیل ترک-برداری مولفه¬های ساختاری استفاده می¬شود. بنابراین تعیین صحیح زمان صفر برای اندازه¬گیری¬ انقباض خودبخوی، که هدف اصلی این مطالعه است، حیاتی است. یک توافق عمومی درباره¬ی وجود یک رابطه بین انقباض خودبخودی وتغییرات RH در چسبِ بتن درحال سخت شدن، وجود دارد. یک روش نم¬سنج بهبودیافته برای نظارت کردن بر تغییر RH درونی در چسبهای بتنی 1 ساعت پس از قالب¬ریزی، ساخته شد. این روش نتایج آزمایشگاهی بلافصلی را برای تغییر RH برای تعیین زمان صفر فراهم می¬کند. این روش نشان می¬دهد که RH درونی چسبهای بتن بلافاصله پس از زمان ستینگِ نهایی کاهش نمی¬یابد. یک زمان صفر جدید، بصورت زمان شروعِ کاهش RH درونی تعریف می¬شود، که برای تخمین زدن پتانسیل ترک برداشتن مواد مبتنی بر بتن، در مقایسه با زمان صفر نشان داده شده با زمان ستینگِ نهایی، معقول¬تر است.
مقاله ترجمه شده
7 اصلاح ضریب نفوذ کلرید بتن بر اساس هدایت الکتریکی محلول نافذ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
برای تصحیح تاثیر محلول نافذ بر روی ضریب انتشار کلرید و تنظیم یک روش تست نفوذ پذیری که قابلیت مقایسه با دیگر روش های آزمایشگاهی بر اساس مهاجرت سریع کلرید (RCM) داشته باشد، تاثیر مواد سیمانی مکمل (SCMs)، شامل سرباره های دانه ای کوره های سیمان (GBFS) و Fly ash (FA) بر روی هدایت الکتریکی محلول نافذ مورد بررسی قرار گرفته است. یک روش صلاح ضریب انتشار کلرید بر اساس رابطه بین هدایت الکتریکی محلول نافذ و ضریب انتشار کلرید پیشنهاد شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید ملات های یکسان با محلول های متفاوت توسط جایگزین کردن محلول نافذ اصلی با محلول NaOH که تقریبا یکسان است، پیدا شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید مربوط به بتن با SCM های متفاوت نزدیک به محتوای جذب آب مربوط به آن بوده است. نتایج نشان می دهند که از ضریب اصلاح شده انتشار کلرید تاثیرات هدایت الکتریکی محلول نافذ را از بین برده و می تواند منعکس کننده خواص انتقال بتن مربوط به منافذ اتصال باشد، بنابراین می تواند برای ارزیابی نفوذ پذیری کلی بتن مورد استفاده قرار بگیرد.
مقاله ترجمه شده
8 روش ریز محلول های الکترو شیمیایی برای ارزیابی خوردگی آرماتور در سازه های بتن مسلح
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
یک روش الکتروشیمیایی با پوشاندن نمونه های آرماتور HRB400 در محلول شبیه سازی شده (47.125 میکرو لیتر) به منظور ارزیابی سریع نرخ خوردگی HRB400 در بتن ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ خوردگی HRB400 در ریز محلول حدود پنج برابر کمتر از محیط محلولی است. دلیل این تفاوت، ایجاد قطب مثبت است که با تمرکز بیشتر یون های آهن حل نشده در ریز محلول رخ می دهد. مقدار ناچیزی پراکندگی نسبی در نتایج نرخ خوردگی میان سلول الکتروشیمیایی بهینه شده و مطالعات میدانی مشاهده شده است.
مقاله ترجمه شده
9 بررسی تجربی مقاومت و انقباض فشاری بتن با سنگدانه های سبک وزن از پیش اشباع شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مطالعات تجربی در خصوص تأثیر سه نوع سنگدانه های سبک وزن قبل از تر شدن (PLWA)، از طریق اجزاحجم و محتوای رطوبت آن، بر مقاومت و انقباض فشاری بتن و بتون منبسط شونده ارائه گردید . از طریق تجزیه و تحلیل حرارتی یکپارچه، درجه هیدراتاسیون در طول 7-28 روز افزایش 28 درصدی توسط عمل آوری داخلی انجام شد. استفاده از PLWA انقباض را در 240 روز، به علت افزایش قابل توجه تغییرات انقباضی در طول 28 تا 90 روز به علت عمل آوری داخلی افزایش می دهد نتایج همچنین نشان می دهد که ترکیب 10 Mas. عامل منبسط شونده برای کاهش انقباض، به ویژه با استفاده ترکیبی آن با PLWA. مفید است مدل های پیش بینی شده برای فشرده سازی مقاومت و انبساط بتن حاوی PLWA مورد بحث قرار گرفت و مدل یکپارچه پیش بینی مقاومت فشاری و ضخامت بتن حاوی PLWA پیشنهاد شد.
واژه‌های کلیدی: بتن سبک وزن سبک (LWAC) | درجه هیدراتاسیون | مقاومت فشاری | انقباض | مدل پیش بینی شده
مقاله ترجمه شده
10 کاهش اثرات منفی جذب آب مصالح بازیافتی در تکنولوژی بتن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
استفاده گسترده از توده های طبیعی در فعالیت های ساخت و ساز، به همراه افزایش جمعیت جهان، باعث افزایش تقلیل و تخلیه این منابع طبیعی و افزایش تدریجی فاصله حمل و نقلی آن شده است. از طرف دیگر، ساخت و ساز و تخریب ضایعات (C& DW ) ناشی از فعالیت های ساخت و سازی معمولا در محل های دفن زباله و حومه شهر قرار داده میشوند، و باعث مشکلات اجتماعی و زیست محیطی مثل فرسایش، آلودگی آب ها و درگیری های انسان میشوند. استفاده مجدد از C&DW در آماده سازی بتن راه حلی خوب برای هردو نوع مشکلات بالا خواهد بود. هرچند، مصالح بازگشتی بخاطر تخلخل شان، جذب آب بالایی را نشان میدهند. در حالت اشباع، آب در داخل ماتریکس خمیر سیمان جاذب جریان می یابد و در حالت خشکی، فرآیند معکوس اتفاق می افتد. این جریان آب، پیوندهای خمیری توده-سیمان را میشکند و نسبت W/C را در منطقه گذار سطحی افزایش میدهد، این حالت خصوصیات بتن تازه و سخت را تنزل میدهد. در این پژوهش، روش اختلاط مرحله ای مبتنی بر جذب آب مصالح در زمان، توسعه داده شد. روش اختلاط مرحله ای برای تنظیم جریان آب و ساخت بتن، با استفاده از مصالح بازیافتی، با سطوح کارآیی، قدرت و انقباض معادل بتن معمولی، بهینه سازی شد. خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و هندسی مصالح، با خصوصیات بتن در حالت تازه و سخت شده اش، ارتباط داده شدند. سه نوع مصالح بازیافتی مورد بررسی قرار گرفتند. دو نوع از مصالح طبیعی نیز برای اهداف مقایسه ای، مطالعه شدند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi