دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 21
ردیف عنوان نوع
1 شاخص ارزش افزوده کاربردی پس از فاجعه در ساختمان های مدرسه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
ساختمان های مدرسه باید در برابر حوادث خطرناکی چون زمین لرزه مقاوم باشند تا کارکردهای مهم مدرسه تحت تاثیر قرار نگیرند. پس از فاجعه ، ارزش افزوده و عملکرد فعالیت های مدارس مهم است. مدارس اغلب به عنوان مراکز تخلیه استفاده می شوند. با آسیب دیدن مدارس، مأموریت آموزش پیوسته مختل خواهد شد. با توجه به تعداد ناکافی ساختارها در کشور برای تخلیه در طول حوادث ، در بعضی موارد مدارس به عنوان مراکز تخلیه مورد استفاده قرار گرفته اند، و باعث اختلال در فعالیت های مدرسه می شوند. برای اطمینان از آسیب پذیری ساختمان های مدرسه در زمان وقوع فاجعه ، باید ارزیابی ساختاری و ارتقاء مناسب انجام شود. با توجه به محدودیت های بودجه بیشتر مدارس، باید طرح اولویت بندی شناسایی ساختمان هایی که نیاز به توجه فوری دارند، طراحی شود. تشخیص بصری سریع آسیب پذیری های ساختاری در برابر خطرات زلزله انجام شد و سپس ساختمان ها برای بازرسی دقیق تر و ارتقاء مجدد رتبه بندی شدند. برای اصلاح غربالگری و رتبه بندی، ارزش دارایی کارکردی ساختمان ها به عنوان معیار دوم استفاده شد. ساختمان های مدرسه در سناریوی پس از حادثه، دارای دو ارزش مهم دارایی های عملکردی (a) ارزش عملکرد آموزشی و (b) ارزش عملکرد اضطراری هستند. تمرکز عملکرد آموزشی بر "یادگیری مداوم" است و شامل اجرای مداوم کلاس ها، حفظ اسناد مدرسه و اسناد برای استفاده در آینده و دسترسی به منابع اساسی و دسترسی به امکانات اساسی است. تمرکز عملکرد‏ اضطراری بر «حفاظت از زندگی» است و شامل موارد استفاده مدرسه مانند مرکز تخلیه، ذخیره سازی کالاهای امدادی و مرکز عملیاتی است. این مطالعه با هدف توسعه یک روش برای ارزیابی شاخص مربوط به دارایی عملکردی پس از فاجعه ساختمان مدرسه با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و نظرسنجی متخصصین انجام شد. علاوه بر این، با استفاده از غربالگری آسیب پذیری دو سطح به عنوان طرح اولویت بندی، تصمیم گیرندگان می توانند ساختمان هایی را که دارای خطر زمین لرزه ای بالا و ارزش افزوده عملکرد بالا هستند، تعیین کند. این روش در محوطه دانشگاه انجام شد.
کلید واژه ها: ارزش دارایی عملکردی پس از فاجعه | ارزش عملکردی شاخص آموزشی | ارزش عملکردی شاخص اضطراری | ارزیابی سریع بصری
مقاله ترجمه شده
2 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
3 کاربرد روش منجمدسازی مصنوعی زمین در تونل‌سازی سپری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
یکی از روش های ایجاد محیط کاری پایدار حول تونل و درزبندی پیرامون تونل برای عدم نفوذ آبهای زیرزمینی روش منجمدسازی مصنوعی زمین است. این روش در کارگاه های ساختمانی بزرگ و حبس بلندمدت در تونل از نظر اقتصادی مقرون بصرفه است. هم چنین، زمانی که به خاک پرمقاومت یا عایق نفوذناپذیر موقتی نیاز باشد، روش ممتازی محسوب می شود. در این مطالعه، کاربرد روش منجمدسازی در تونل سازی سپری بررسی می شود. در این بین، به مطالعه موردی پروژه جامع تونل سازی زیرزمینی حومه توکیو نیز می پردازیم. پروژه ساخت تونل شامل اتصال تونل اصلی با شیبراهی است که مسیر تونل زیرزمینی را به سطح زمین وصل می کند. در این کارگاه ساختمانی، مقطع اتصال مسیر اصلی و شیبراه باید عریض شود. به جهت این توسعه و توالی کارهای ساختمانی در زیر سفره آب زیرزمینی، به جبهه کاری پایدار موقت و ناحیه ای نیاز است که از نظر هیدرولیکی ضد نفوذ آب باشد. یک راه کارآمد و موثر برای اصلاح خاک روش منجمدسازی است که در این مورد از آن استفاده می شود. در این روش، مطالعه ای پارامتری انجام می گیرد و مقدار جابجایی افقی و عمودی ناشی از یخ زدگی – آب شدگی و اثر سختی خاک پیرامون تونل بصورت عددی برآورد می شود. افزون بر این، اثر پارامترهای طراحی منجمدسازی متناوب بر ضخامت ناحیه انجماد بررسی می گردد. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که با توجه به شیوه طراحی قابل اطمینان، با بکارگیری روش منجمدسازی در تونل سازی سپری می توان به طرح پربازدهی در مصرف انرژی دست یافت.
کلیدواژه ها: منجمدسازی مصنوعی زمین | تونل سازی سپری | خیز و نشت زمین | منجمدسازی متناوب
مقاله ترجمه شده
4 تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
خاک‌های متورم شونده به دلیل نوسانات رطوبت دچار تغییر حجم زیادی می‌شوند وآسیب شدیدی به سازه‌های سبک وزن وارد می‌کنند. در این تحقیق، تلاش می‌کنیم تا خاک‌های متورم شونده را برای ارتقای خواص تورمی، سختی و میرایی شان با خاکستر بادی رده c تثبیت کنیم. درصد خاکستر بادی بین 5 تا 20 درصد وزن خشک خاک متغیر بود. جهت تعیین خواص دینامیکی ازجمله مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) و هم چنین ضریب پوآسون (v) خاک‌های متورم شونده اصلاح نشده و اصلاح شده با خاکستر بادی سری آزمایش‌های ستون تشدید یک سر گیردار انجام گردید. پیش از آزمایش، نمونه‌ها در اتاقی مرطوب به مدت 1، 7 و 28 روز برای عمل آوری نگهداری شدند. شاهد بودیم که مدول برشی خاک رس متورم شونده افزایش و نسبت میرایی نظیرش با افزایش درصد خاکستر بادی کاهش یافته است. زمان عمل آوری در عمل تأثیر ناچیزی بر مدول برشی و نسبت میرایی نرمال شده نمونه‌های اصلاح شده دارد. در این تحقیق، برای منحنی‌های کران بالا و پائین تقلیل مدول برشی نرمال شده رس‌های تثبیت شده معادله‌ای تعمیم یافته پیشنهاد می‌گردد. هم چنین، یک روش طراحی اقتصادی براساس خواص دینامیکی ارتقایافته خاک رس برای دستگاه ارتعاش عمودی پیشنهاد خواهد شد.
کلیدواژه‌های مولف: خاک‌های متورم شونده | خاکستر بادی | مدول برشی | نسبت میرایی | مدت عمل آوری | آزمایش ستون تشدید
مقاله ترجمه شده
5 شبیه‌سازی عددی آزمایشات سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک‌های ماسه‌ای با استفاده از ستون‌های سنگی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
برپایی ستون سنگی (SC) یک تکنیک مطلوب اصلاح خاک جهت کاهش خطرات روانگرایی در لایه ماسه است. در این مطالعه، از تحلیل المان محدود (3D) سه‌بعدی برای شبیه‌سازی آزمایش سانتریفیوژ کاهش روانگرایی لایه‌های ماسه با بکارگیری روش SC استفاده شد. پاسخ شبیه‌سازی شده ماسه سیلتی و SC انطباق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی داشت. اثرات کلی نرم‌شدگی ساختگاه در اثر برپایی ستون‌های سنگی و نیز توزیع تنش برشی و کاهش تنش برشی ارزیابی شد. جهت بررسی اثر نفوذپذیری SC و بار سطحی در ناحیه SC مطالعه‌ای پارامتری در ارتباط با تأثیربخشی کاهش روانگرایی انجام شد. نتایج نشان داد که ستون‌های سنگی رفتار ترکیبی برشی و خمشی نشان دادند. علاوه بر این، ستون‌های سنگی که نفوذپذیری‌شان از مقدار نهایی بیشتر است می‌توانند خطر روانگرایی را به شدت کاهش دهند. از طرف دیگر، بار سطحی بزرگتر مانع از روانگرایی خاک می‌شود و از نظر نرم‌شوندگی فواید ناچیزی دارد. همچنین، این مطالعه درک بهتری از تأثیربخشی روش‌های اصلاح خاک با برپایی ستون سنگی در ماسه سیلتی حاصل می‌کند.
کلیدواژه‌ها: زلزله | اصلاح خاک | روانگرایی | ستون سنگی | المان محدود | مدلسازی سانتریفیوژ
مقاله ترجمه شده
6 واکنش ستون به توسعه جانبی ناشی از ابگونه سازی: بررسی میز ارتعاش
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بررسی¬ها نشان داده است که توسعه جانبی ناشی از ابگونه سازی، یکی از مهمترین دلایل اسیب به فونداسیون¬های ستون است که در معرض بار زلزله قرار دارند. این مطالعه اثر توسعه جانبی روی تک ستون عقب دیوار بارانداز را بررسی می¬کند. ازمایش میز ارتعاش روی تک ستون جاسازی شده در لایه ماسه کاملا اشباع اجرا می¬شود. کف زمین و جابجایی قسمت فوقانی ستون قبل از ابگونه سازی توافق زیادی دارند. بمحض ابگونه سازی، شتاب کف بطور اشکاری ضعیف می¬شود. روش¬های انالیز رانش کف جانبی ابکی (یکنواخت و سه سویه) با استفاده از نتایج ازمایشی کالیبره می¬شوند. متعاقبا، مدل تیر بر فونداسیون غیرخطی وینکلر (BNWF) پیشنهاد می¬شود، و واکنش با نتایج ازمایشی مقایسه می¬شود. نتایج نشان می¬دهند که مدل BNWF پیشنهاد شده واکنش ستون مشاهده شده را در مقایسه با روش¬های ساده رانش کف، بهتر پیش بینی می¬کند. مطالعه پارامتری با استفاده از مدل BNWF برای تعیین اثر چندین عامل اصلی بر رفتار ستون به اجرا درامد. براین اساس، مشاهده شد که استحکام خمشی زیاد ستون، تجزیه ناشی از توسعه جانبی را کاهش می¬دهد و قطر بیشتر ستون برای همان استحکام سبب حابجایی و گشتاور خمشی بیشتر می¬شود.
کلمات کلیدی: BNWF | ستون | ابگونه سازی | توسعه جانبی | رانش کف | ازمایش میز ارتعاش
مقاله ترجمه شده
7 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
8 روشهای فرکانس و دامنه – زمانی در آنالیز تعامل خاک – سازه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
آنالیز تعامل خاک – سازه (SSI ) در صنعت هسته ای در حال حاضر با استفاده از کدهای خطی اجرا شده است که تابعی در دامنه تکراری است. در اینجا اجماعی وجود دارد که این کدهای دامنه – فرکانس نتایج دقیق معقولی را برای حرکات زمین با شدت کم میدهد که منجر به پاسخ تقریباً خطی میشود. برای حرکات زمین با شدت بالاتر ، که ممکن است منجر به پاسخ غیرخطی در خاک ، سازه یا در مجاورت پی میشود ، کافی بودن کدهای دامنه – فرکانسی اثبات نشده است . آنالیز غیر خطی ، که در دامنه زمانی تنها ممکن است ، از لحاظ نظری در چنین مواردی بسیار مناسب است. این روشها قابل دسترس هستند اما به ندرت به سبب احتیاجات محاسباتی زیاد استفاده شده اند و نیز فقدان تجربه با تحلیل گران و قانون گذاران این مقاله نشان دهنده ارزیابی از کد دامنه – تکرار خطی ، SASSI است که به طور وسیعی در صنعت هسته ای استفاده شده ، و کد المان – محدود تجاری دامنه – زمانی ، LS-DYNA ، برای تحلیل SSI است.
ارزیابی معیار رویه تحلیل SSI را در LS-DYNA در برابر SASSI برای مدلهای الاستیک خطی شامل میکند. بعد از تأیید اینکه SASSI و LS-DYNA منجر به پاسخهای تقریباً همانند برای این مدلها شد ، آنها برای اجرای آنالیزهای SSI غیر خطی در دو سازه ساخته شده بر خاک نرم استفاده شد. یک بررسی از نتایج نشان میدهد که ، باوجود استفاده از خواص مصالح مشابه ، پیش بینیهای کدهای دامنه فرکانسی و زمانی به اندازه زیادی در حضور رفتار غیرخطی مانند شکاف و لغزش پی متفاوت هستند.
مقاله ترجمه شده
9 مطالعه رفتاری تعامل ساختار خاک دینامیکی برای پی های گسترده شمع دار با خاکهای زیرین متغیر توسط مدل اجزای محدود سابقه زمانی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
هندوستان کشوری در حال توسعه است و در این عصر شهرنشینی سریع ، موضوعات ژئوتکنیک در ساخت ساختمانهای بلند مشکلی بزرگ است. این عمل مانعی قوی در برابر ساخت ساختمانهای بلند در نواحی شهری است. پی های گسترده شمع دار نوعی پی است که میتواند برای ساخت ساختمانهای بلند به طور اقتصادی و ایمن استفاده شود. در این پی ، شمعها هستند که نقش مهمی را در کاهش نشست و نشست با ضریب متغیر ایفا کرده و ازینرو میتواند منجر به طرح اقتصادی بدون به خطر انداختن ایمنی ساختمان شود. پی های گسترده به شکل یک صفحه بر فونداسیون الاستیک با نمایش واسطه های فونداسیون با استفاده از ایده آل سازی Winkler تحلیل شده است .ثابت الاستیک فنرهای winkler با استفاده از مدول بستر استخراج شده اند. مطالعه مقالات آشکار نمود که تحقیقات بسیار کمی بر اثر متغیر زیر خاک بر رفتار ساختارهای حمایت شده بر پی گسترده شمع دار انجام گرفت. همچنین در این تحقیق ، یک آنالیز دینامیک تکراری با استفاده از برنامه SAP2000 برای انجام آنالیز سابقه زمانی سه بعدی بر مدلهای خاک – پی – ساختمان غیر خطی تحت یک حرکت زمین لرزه ای بزرگ انجام شد. تعامل بین خاک و سازه توسط مدل فنر winkler نشان داده شده است. نتایج بدست آمده تأیید نمود که ویژگیهای دینامیکی سیستم سازه خاک باید برای پاسخ لرزه ای غیر خطی محافظه کارانه ساختمان بلند پیشنهاد شده باشد از آنجائیکه این خطرات زلزله را کاهش میدهد.
کلید واژه ها : مدول واکنش بستر | آنالیز سابقه زمانی
مقاله ترجمه شده
10 لنگرهای ژئوسنتتیکی با بسته بندی در اطراف: مطالعات تجربی و عددی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
ژئوسنتتیک به عنوان تقویت کننده عناصر طیف گسترده ای از سازه ها : دامنه ها و دیواره های تقویت شده، خاکریزها با خاکهای نرم، خاکریز اشیاء انباشته شده، تقویت کننده بر پایه لایه های راه آهن و جاده های ساخت وساز، پی های تقویت شده، پل سازی و یا پایه های تقویت شده مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی مواقع این سازه های تقویت شده به مناطق لنگرگاهی نیازمند هستند. طراحی ابعاد مورد نیاز این لنگرگاه با مشکل همراه است. این مقاله بر run-out ساده و بسته بندی اطراف لنگرگاه متمرکز است. تست های آزمایشگاهی در دو تکیه گاه لنگرگاه ارزیابی شده که شامل pull-out سه ژئوتکستال (تک محوره و یا دو محوره با سختی متفاوت) بر اساس سه هندسه های متفاوت در انواع مختلف خاکها مهار شده است. به منظور تایید و تکمیل مطالعات تجربی ارائه شده در این سیستم های لنگرگاهی از مدل دو بعدی عناصر گسسته استفاده شد. خاک توسط عناصر گسسته توصیف شده و رفتار ژئوسنتتیک توسط عناصر محدود نازک محاسبه شده است. رفتار بین سطح ذرات خاک و عناصر ژئوسنتتیک برای هر نقطه اتصالی توسط قانون اتصال کولمن در نظر گرفته شده است. مدل عددی در آزمایش زمین مسطح و مکانیزم های منطقی مهاربند بازتولید گردید. انتقال بار بین ژئوسنتتیک و خاک توسط نیرو و توزیع جابجایی ها در طول ورق ژئوسنتتیک متجسم شد. روش های عددی را می توان در شرایط پایداری در دامنه های تقویت شده دیوارها تعریف نمود.
واژگان کلیدی: ژئوسنتتیک ها | سیستم های لنگرگاهی آزمایش Pull-out | تقویت خاک | مدل عناصر گسسته
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi