دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - دانلود مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
1 خصوصیات ریز بافت(ساختمان کوچک)خاک شنی تثبیت شده با سیمان با استفاده از نانوسیلیکا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
یک برنامه(طرح) آزمایشی برای بررسی تأثیر نانوسلیکا بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی خاک ماسه ای سیمانی انجام شده است. عامل سیمان شامل سیمان پرتلند نوع II است. محتوای سیمان 6 درصد از وزن خاك شنی است. نانوسیلیکا با درصدهای 0٪، 4٪، 8٪ و 12٪ به وزن سیمان اضافه شد. نمونه های استوانه ای با تراکم نسبی 80 درصد و حجم آب مطلوب تهیه شده و برای مدت 7 روز، 28 روز و 90 روز نگهداری می شوند. خصوصیات ریزبافت های مخلوط شن و ماسه سیمان - نانوسایلیک پس از 90 روز، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) و تست های انکسار اشعه ایکس (XRD)مورد بررسی قرار گرفت. تأثير زمان عمل آوردن و مراقبت، بر خواص ريزساختار نمونه هاي خاك شن و ماسه با 0٪ و 8٪ نانوسيليك با استفاده از آزمون SEM مورد بررسي قرار گرفته است. تست فشرده سازی نامحدود (برای تمام دوره های عمل آوری) و آزمایش فشردگی نیز انجام شد. نتایج آزمون های SEM و AFM نشان داد که نانوسیلیک،از طریق ایجاد سازه ای یکنواخت تر باعث افزایش خلوص خاک شنی شده است. آزمایش XRD نشان داد که افزودن نانوسلیکا در خاک سیمان باعث افزایش شدت هیدرات کلسیم هیدرات CSH می شود و شدت پیک هیدروکسید کلسیم (CH) را کاهش می دهد.نتایج نشان داد که افزودن درصد مطلوب نانوسیلیس به خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان خواص مکانیکی و ریزساختاری آن را افزایش می دهد.
مقاله ترجمه شده
2 المانهای محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی بخش چرخشی قاعده المانهای محدود در استفاده از روش کویتر- نیوتن برای تجزیه و تحلیل های غیر خطی کمانش
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 50
روش کویتِر- نیوتن یک قانون نوپا در جهتِ کاهش روش مدل سازی برای تحلیل ساختارهای هندسی غیر خطی کمانشی است. قابلیت حمل بار از ساختارها با ردیابیِ هم ترازِ کل مسیر در حالت گام به گام صورت می پذیرد. در هر مرحله یک مدلِ سادهء زنجیره ای از بسط مماس کویتِر، یک پیش بینی غیر خطی برای کلِ مدل را فراهم آورده است، که توسط چندین گامِ نیوتن قاعده سازی شده است. ساخت و ساز از مدل سادهء زنجیره ای نیاز به مشتقات انرژی کششی با توجه به درجه آزادی تا مرتبه چهارم را در بر دارد، که دو زنجیره بیش از ملزمات سنتی برای تجهیزات المان محدود غیر خطی نیوتن را نیاز دارد. در این مقاله ما بخشِ چرخشی قاعدهء اِلمانهای محدود را برای تسهیل این تمایزات پیچیده اتخاد نمودیم. ما تحلیل غیر خطی کمانش پوسته های مخروطی چند لایه را برای مشتقات زنجیره بالایی از انرژی کششی قابل اجرا در نظر گرفتیم. غیرخطی بودنِ هندسی مدل با استفاده از مشتقات بخشِ چرخشی قاعدهء اِلمانهای محدود با توجه به درجه آزادی آن در نظر گرفته شده است. این در خارج از روال محیط استاندارد انجام می شود و در نتیجه مستقل از نوع سازه است. ما از سه پیکربندی و ماتریس غیر خطیِ کمانشی برای توصیف چرخهء محدود از پوسته های مخروطی چند لایه و سود حاصل از این روش برای بهینه سازی برنامه نویسی مشتقات مرتبه بالاتر استفاده نمودیم. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از قاعدهء اِلمانهای محدود و با استفاده از نمونه هایی از همسانگرد و سازه های مورقِ کامپوزیتی نشان داده شده است.
کلید واژه ها: کویتِر- نیوتن | ساختار غیر خطی هندسی | بخش چرخشی قاعدهء المانهای محدود مشتقات مرتبه بالا | ماتریس غیر خطی کمانشی
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
با توجه به آزمایش هایی که برای شناسایی زلزله در آزمایشگاه ها انجام گرفته است،اتصالات تیر به ستون قاب بتن مسلح در کشور چین ، بسیار ضعیف و حساس هستند و بسادگی میشکنند و خرابی های شدیدی را به بار می آورند . با این حال، واکنش تغییر ناپذیر اتصالات به ندرت در تجزیه و تحلیل ساختاری و یا طراحی های مربوطه در نظر گرفته شده است . یک عنصر مشترک جدید با توجه به تغییر شکل برشی و رفتار نوار- لغزش و با استفاده از مجموعه داده های تجربی پیشنهاد و تایید شد . دو نمونه قاب بتن مسلح با جزئیات مختلف همراه با اتصالاتشان مورد بررسی قرار گرفتند و واکنش های لرزه ای شبیه سازی شده شان با نتایج تجربی جهانی و محلی مقایسه گردید . بر اساس شبیه سازی ها دریافتیم که این اتصالات میتوانند برای مدل سازی ساختاری 2D مناسب باشند . در نهایت، دو قاب سازه های بتن با همان ابعاد و نسبت تقویت اما شکل پذیری های مختلف یک بار اتصال و یک بار بدون اتصالات شبیه سازی شدند . این اتصالات نشان دادند که می توانند به دقت رفتار مکانیکی چنین ساختارهایی را با قطعاتشان به خصوص رفتار پسماند ، پیش بینی کنند . با توجه به نتایج حاصل ، دریافتیم که شکست اتصالا بیشتر در ساختارهایی با انعطاف پایین اتفاق می افتد و به دنبال آن انعطاف پذیری و توانایی توزیع انرژی ساختار ها را کاهش داده و حتی منجر به فروپاشی ساختار میشود . عملکرد لرزه ای ساختارهایی که انعطاف پذیری کمی دارند ، به علت توزیع انرژی کم ، مقامت در برابر سقوط ضعیف ، زودشکن بودن ، در قیاس با ساختار های طراحی شده ی جدید بسیار بدتر و ضعیف تر هستند .
کلمات کلیدی: اتصالات تیر به ستون | قاب های بتن مسلح | تغییر شکل برشی | ساختارهای کم شکل پذیری
مقاله ترجمه شده
4 دوام ملات و بتن ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزین در بخشی از سیمان: مرور کلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در سالهای اخیر، به منظور محدود نمودن اثرات محیط زیستی منفی و تجزیه شدن سازه‌های بتنی مرتبط با سیمان پرتلند معمولی (OPC)؛ محققان بر روی توسعه سیستمهای با دوامتر ساخته شده از مواد سیمانی ، تمرکز نموده اند. تلاشهای زیادی برای توسعه اتصال دهنده های پایدار از طریق استفاده از پزولانهایی مانند سرباره ، خاکستر سبک (FA) ، خاکستر بسیار ریز حاصل از سوخت روغن نخل (POFA) ، متا کائولین(MK) ، دوده سیلیسی ، خاکستر پوسته برنج(RHA) و غیره با جایگزینی به مقدار نسبتا زیادی از OPC انجام شده است. انجام سطح خاصی از جایگزینی سیمان با این پزولانها از نظر هزینه، بازدهی مصرف انرژی ، مزایای زیست محیطی و اکولوژیکی و نیز برای بهبود خواص دوام آن، بسیار موثر میباشد. جدیدا، محققان به طور عمده برای بهبود مقاومت طولانی مدت و خواص دوام؛ بر روی امکان استفاده عملی از پزولانها ( سرباره، POFA, FA, SF, MK و( RHA ، بعنوان جایگزین در بخشی از مواد تشکیل دهنده‌ی سیمان، تمرکز نموده اند. بر مبنای اسناد منتشر شده، در این مقاله، مروری بر وضعیت دانش موجود در باره دوام ملات و بتن ِ ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزینی در بخشی از سیمان انجام گرفته است. تعدادی از خواص مهم ِ ملات ساخته شده و بتن مانند مقاومت تراکمی، جذب پذیری ، نفوذپذیری، جذب آب، نفوذ کلرید، مقاومت در برابر سولفات، کربنات، انقباض هنگام خشک شدن، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر حمله‌ی اسید در اینجا توضیح داده شده اند. نهایتا، مطالعات بالقوه زیادی برای انجام تحقیقات بعدی توضیح داده شده اند.
کلمات کلیدی: پوزولان | مواد حفاری تکمیلی | Sorptivity | جذب آب و نفوذپذیری | نفوذ کلرید | مقاومت سولفات | کربناته | انقباض خشکی | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت در برابر اسید
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی عیب برای بررسی سلامت ساختاری، یافتن عیب، جلوگیری از شکست و پیش بینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، دو موضوع نگه داری بر حسب شرایط و بررسی سلامت ساختار و پیش بینی ها توضیح داده شده است. شناسایی و تخمین عیوب قدمی بسیار مهم و لازم در زمینه نگه داری بر حسب شرایط است. در این مقاله، آزمایشی به وسیله تجهیزات سفارشی یک تست با ایجاد نواقصی بر روی دوایر بیرونی و درونی یاتاقان غلتکی انجام شده است.در این مقاله همچنین، ارتباط بین اطلاعات بدست آمده از آزمایش ارتعاشات و رابطه بین نواقص ایجاد شده، بدست آمده است. هنگامی که آزمایش بر روی تجهیزات تست طراحی شده برای پیش بینی عیوب انجام شد، روش تحلیلی انتقال موجی نشان داد که ابزار موثری برای تحلیل سیگنال ارتعاشات است. در این مقاله، که توسط روش چگالی طیف قدرت تبعیت می شود، بر روی سیگنال های ارتعاشات ناشی از یک یاتاقان غلتکی معیوب اعمال شده است. پس از یافتن عیب موجود در یاتاقان، مکان و شدت آن، عمر مفید باقی مانده یاتاقان تخمین زده می شود.
کلمات کلیدی: نظارت بر سلامت سازه | تجزیه و تحلیل داده های ارتعاش | تحول موج تحلیلی | باقی مانده عمر مفید
مقاله ترجمه شده
6 تحلیل پویای سازه های پوسته بیضوی ضخیم و نازک ساخته شده از مواد کامپوزیت چند لایه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 59
به نظر میرسد که هندسه ی بیضوی از اجزای مهم رویه های مهندسی باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی ماهیت ارتعاش آزاد کامپوزیتهای چندلایه ی مخروط ها، استوانه ها و صفحات بیضوی ضخیم و نسبتا ضخیم است. یک روش قوی همانند روش مربعات دیفرانسیل عمومی (GDQ) جهت انجام تحلیهای عددی به کار برده میشود. توصیف هندسی سازه های تحت بررسی از طریق هندسه ی دیفرانسیل انجام میشود که بنابر داشتن توصیف پارامتریک سازه های خمیده، ابزار ریاضی کلی و راحتی است. راه حلهای مرجع برای کامپوزیتهای چندلایه ی پوسته های بیضوی ضخیم ارائه میشوند. مدلهای المان محدود 3D جهت اثبات اعتبار و و مزیتهای روش موجود به کار برده میشوند. از آنجایی که سازه های کامپوزیتهای چندلایه بررسی شده اند، نظریات مرتبه بالاتر برای بدست آوردن رفتار غیر خطی الیاف مواد از طریق ضخامت پوسته در نظر گرفته میشوند. به خصوص یک مرتبه ی سلسله مراتبی بسط از جابجایی سیماتیک اتخاذ میشود. مرتبه ی بسط، تابعی از یک پارامتر آزاد است.راه حل عددی، جداسازی معادلات تعادلی دینامیکی را تشخیص میدهد که به عنوان توابعی از پارامترهای جابجایی با استفاده از روش GDQ نوشته میشوند. این تکنیک داشتن چندین مزایا را ثابت میکرد همانند ثبات، دقت و اجرای آسان همانطور که توسط نویسندگان نیز در مقالات ارائه شده، نشان داده شده است.
کلمات کلیدی: مخروط ها و استوانه های بیضوی | پوسته ها و پانلهای مضاعف خمیده | کامپوزیتهای چندلایه | تئوری مرتبه بالاتر تغییر شکل برشی | روش مربعات دیفرانسیل عمومی | ارتعاشات آزاد
مقاله ترجمه شده
7 مطالعات تجربی رفتار ژئوسنتتیکی در بسته بندی اطراف مهاربند
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هنگام تعیین ابعاد یک سیستم آستر ژئوسنتتیک، داشتن دانش از رفتار مهار شده ورقهای ژئوتکستال مهم است. به منظور بهینه سازی هندسه ساختارها در ایم مسئله و سپس کاهش این منطقه با استفاده از مهاربند، مسائل مهاربند با استفاده از ترانشه هایی با اشکال متغییر در برخی از مواقع حل می شود. این مقاله بر روی دو نوع مهاربند ( run out ساده و بسته بندی اطراف) متمرکز شده است. نویسنده اول، قبلا به ارزیابی آزمایشات pull-out با استفاده از تکیه گاه مهاربند تحت شرایط کنترل شده با استفاده از سه نوع ژئوسنتتیک و دو نوع خاکی آن پرداخت. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد که طول بهینه برای بخش بالایی در بسته بندی اطراف مهاربند وجود دارد. جزئیات مفصل تر از تجزیه و تحلیل توصیف رفتاری ژئوسنتتیک در بسته بندی اطراف مهاربند تاثیر ژئوسنتتیک و نوع خاک را در این مورد نشان می دهد.
واژگان کلیدی: ژئوسنتتیک ها | سیستم های مهاربندای | رفتار ژئوسنتتیک | آزمایش pull-out| تنش های تحدیدی پایین | تقویت خاک
مقاله ترجمه شده
8 کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
سدهای خاکی از روزهای اولیه تمدن ساخته می شده اند. این سدها از مرسوم ترین نوع سدها بوده اند زیرا عموماً از مصالح محلی موجود که مقاومت خود را از موقعیت، اصطکاک و پیوستگی خود بدست می آورند، ساخته می شوند. بسیاری از سدهای خاکی در برابر خرابی های ناشی از مشکلات نشت که در هسته رخ می دهد، آسیب پذیر هستند. زیرا کلیه خاک ها تا حدی کمتر یا بیشتر نفوذپذیر هستند. یکی از راه های کنترل مسائل نشت در سد خاکی، استفاده از مصالح مناسب برای مقطع هسته می باشد چون مقطع هسته سد خاکی مانع نفوذناپذیری را در پیکره سد ایجاد می کند. از اینرو این مقاله استفاده از مصالح مختلف با ترکیبات متفاوت برای سدهای خاکی از نوع ناحیه بندی شده با هسته قائم مرکزی نفوذناپذیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به مطالعه در مورد رفتار خط سطح آب در فاز پائین دست جریان با تغییر طول موثر فیلتر زهکشی افقی می پردازد. نتایج حاصل شده از آزمایشگاه، هندسه ای برای سد پیشنهاد می کند و تحلیل پایداری متناظر صورت گرفته برای مصالح مختلف نشان می دهد که مصالح دارای خصوصیت نفوذناپذیری تنها ایمنی را برای بخش هسته سد خاکی فراهم می کند.
کليدواژگان: سدها | هسته | فیلترهای افقی | شیب هیدرولیکی | درصد مخلوط | خط فریا | نشت آب | ثبات | نوع سد خاکی منطقه
مقاله ترجمه شده
9 سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
سازه های شبکه ای قطری شده به عنوان یکی از خلاقانه ترین و قابل انطباق ترین روش ها در ساخت ساختمان ها در این هزاره هستند. تنوع سیستم شبکه مورب به نقطه ی تکامل یافته است که استفاده از آن دیگر منحصر به ساختمان های بلند نیست. ساخت وساز شبکه مورب در گستره ی وسیعی از پروژه های فولادی ابتکاری با ارتفاع متوسط نیز یافت می شود. مقاله ی پیش رو تحولات ساختمان های شبکه مورب را در سال های اخیر برای دربرگرفتن طراحی و جزئیات بندی بررسی می کند. تصاویر مورد استفاده توسط نویسنده تهیه شده اند مگر آنکه خلاف این امر ذکر شده باشد.
مقاله ترجمه شده
10 ارزیابی پاسخ قاب های بادبندی دارای پایه های زیپر معلق و قاب های دارای بادبند شورون در حرکات زمینی زلزله نزدیک گسل
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
این مقاله نتایج حاصل از مدل های تحلیلی یک قاب فولادی مهاربندی شده ویژه با بادبند V شکل وارون دارای پایه های زیپر را ارائه می دهد. المان های زیپر المان های قائمی هستند که به محل تلاقی بادبندها در بالای طبقه اول اضافه می شوند و برای حمل بارهای نامتعادل ناشی از کمانش بادبندها طراحی می شوند. در این تحقیق، این سیستم که قاب مهاربندی شده با بادبند زیپر معلق نامیده می شود، از نظر شکل پذیری و نسبت های دریفت با سیستم بادبند شورون مقایسه می شود. برای این منظور، سه مدل دارای بادبند زیپر براساس شیوه طراحی پیشنهادی جهت حمل جرم های یکسان به صورت ساختمان های 4، 8 و 12 طبقه طراحی شده که با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در Seismostruct تحلیل می شوند. تحلیل های IDA مدل ها به منظور تخمین مقاومت اضافی، مقاومت غیرارتجاعی و ظرفیت های تغییرشکل برای کل سازه ها و ارزیابی مراتب جاری شدن و کمانش اعضا انجام شدند. این تحلیل ها نشان می دهند که این شیوه طراحی طرح های ایمنی را نتیجه می دهد که با افزایش تعداد طبقات محافظ کارانه تر می شوند. توزیع دریفت های میان طبقه، بازدهی پایه های زیپر را در بدست آمدن آسیبی یکنواخت در ارتفاع سازه نشان می دهد و بطور کلی حدود مجاز نسبت دریفت میان طبقه را ارضا می کند.
کلیدواژه ها: قاب های فولادی | طراحی لرزه ای | فولاد | پایه ها | تحلیل غیرخطی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی