دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 68
ردیف عنوان نوع
1 افزایش هوشمندی به منظور بهره وری ، زیست پذیری و پایداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این کتاب به دنبال توسعه چارچوبی برای بررسی تجربیات شهرهای هوشمند در حوزه های قضایی مختلف در سراسر آسیا اقیانوسیه ، قاره آمریکا ، اروپا و انگلستان ، خاورمیانه و آفریقا است. این چارچوب ، که در فصل 2 شرح داده شده ، برای درک محرک ها ، هنرمندان و نتایج سیاست ها و همچنین سیستم عامل های فناوری است که پایه و اساس نوآوری هایی است که باعث افزایش بهره وری ، پایداری و زیست پذیری شده اند. در حالی که مقیاس ابتکارات شهرهای هوشمند در زمینه های مختلف جغرافیایی متفاوت است ، این مسئله که چگونه مردم به سوی نوآوری روی بیاورند و چگونه آن را در کل شهر قابل استفاده کرد؛ اهمیت به سزایی دارد. این کتاب عوامل اصلی عملکردهای فعلی شهرهای هوشمند را در چندین مکان مشخص بیان می کند. همچنین به شرح عوامل اصلی و نقش های آنها - دولت ها ، صنایع خصوصی ، شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، شهروندان و کاربران نهایی در هر زمینه می پردازد. شناسایی محرکها ، هنرمندان و نتایج کلیدی به صورت سازمان یافته، بینش مهمی در سایر حوزه های قضایی در مورد چگونگی بازنگری یا تدوین بهتر سیاستها و برنامه¬های فعلی و آینده¬ی جنبش¬های نوآوری در زمینه فناوری و اجتماعی فراهم می کند.
مقاله ترجمه شده
2 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
مقاله ترجمه شده
3 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
سد خونی-مغزی (BBB) یک پوشش سد اندوتلیال محافظتی ریز عروق مغز است که از دارو رسانی مغزی در برابر بیماری های مغزی جلوگیری می کند. از این رو، نیاز ضروری به توسعه حامل هایی وجود دارد که به طور موثر به سد خونی-مغزی جهت انتقال ترکیبات دارویی به مغز نفوذ کند. داروی لوودوپا به طور موثر و ویژه ای از طریق پروتئین ناقل آمینو اسید خنثی بزرگ 1-(LAT) از سد خونی-مغزی عبور می کند تا وارد مغز شود. بدین گونه، ما نانوذرات طلای نانوگل مانند چند شاخه عامل دار با لوودوپا (AuNFs-DOPA-L) را با استفاده از روش حد واسط دانه شامل ترکیبات کاتکولی به عنوان یک عامل پوششی تجمعی کاهنده مستقیم سنتز کردیم و توانایی عبور آنها را از سد خونی-مغزی آزمودیم تا به عنوان نانوحامل های نافذ مغز عمل کنند. ما ثابت کردیم که نانوگل های طلا-لوودوپا در مقایسه با نانوگل های طلای عامل دار با لیگاند غیر هدف گذار با اندازه و شکل مشابه به صورت موثری در سد خونی-مغزی نفوذ می کنند. از سوی دیگر، ما نشان دادیم که نانوگل های طلا-لوودوپا به طور کارآمدی بدون القای التهاب توسط ماکروفاژهای مغز درونی سازی می شوند. این نتایج کاربرد نانوگل های لوودوپا-طلا را به عنوان یک نانوحامل غیر التهابی نافذ سد خونی-مغزی برای دارو رسانی موثر به مغز ثابت می کند.
کلید واژه ها: هدف گذاری مغزی | سد خونی-مغزی | نانوذرات طلا | لوودوپا
مقاله ترجمه شده
4 یک بررسی از پذیرش تکنولوژی و مدل ها و تئوری های اتخاذی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
شناخت نیازها و پذیرش افراد، مرحله ابتدایی هر کسب و کار است و این شناخت برای یافتن راه توسعه آینده مفید خواهد بود، لذا دانشگاهیان علاقه مند به درک عوامل موثر بر پذیرش یا رد تکنولوژی های کاربران هستند. تعدادی از مدل ها و چارچوب ها برای توضیح پذیرش کاربر از فن آوری های جدید توسعه یافته اند و این مدل ها عواملی را معرفی می کند که می تواند بر پذیرش کاربران تأثیر بگذارد. در این مقاله، مرور کلی از نظریه ها و مدل های مربوط به پذیرش کاربر در زمینه تکنولوژی ارائه شده است. بررسی حاضر بر گزارشاتی تأکید دارد که نشان می دهد چگونه توسعه دهندگان و محققان میزان پذیرش هر فناوری اطلاعات را به دست می آورند.
کلمات کلیدی: مدل پذیرش | تئوری پذیرش | مدل اتخاذی | تئوری اتخاذی | پذیرش کاربر | اتخاذ کاربر
مقاله ترجمه شده
5 معانی فن آوری ارتباطات در جلسات تیم مجازی: سبک های مربوط به فناوری تعامل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
فناوری ارتباطات، یکی از بخش‌هاس مهم تیم‌های مجازی در زندگی کاری است. این مقاله مطالعه‌ای کیفی در حوزه مفهوم فناوری اطلاعات در جلسات تیم مجازی انجام می‌دهد. این مطالعه با آزمایش فریم‌های مرتبط با فناوری که با تیم مجازی در ارتباط اند هدایت می‌شود. مجموعه داده‌های بصری از شش جلسه تیمی کارشناسان جمع آوری شده است. با بهره‌گیری از تعاملات گروهی، مراحل ارتباطی وابسته به فناوری (N=88) شناسایی و سپس با استفاده از آنالیز فریم تجزیه و تحلیل شده است. چهار دسته فریم شناسایی شد: فریم عملی، فریم کاری، فریم کاربر و فریم رابطه‌ای. اعضای تیم درباره ویژگی‌های فنی و عملکردها صحبت کردند، همچنین برخی راهنمایی های فنی را به هم دادند یا گرفتند. آنها همچنین درباره فناوری مرتبط با وظایف کاری، ویژگی‌های مهارتی کاربران تکنولوژی، و ایجاد و حفظ روابط با کمک آن بحث کردند. نتایج نشان می دهد که تعاملات اعضای تیم مجازی به فناوری ارتباطات مفهوم می‌بخشد. فناوری ارتباطات دارای مفاهیم متعددی است: به عنوان یک ابزار برای کار، یک دلیل عدم قطعیت، یک مزیت سودمند، یک چالش، یک هدفی از صلاحیت، یک موجودیت از خواص فنی، یک موضوع برای راهنمایی، راهی برای بیان صمیمیت، و فضای مشترک. نتایج ارائه شده در این مقاله درک عمیقی از نقش فناوری ارتباطات در تعامل روزانه تیم های مجازی‌ به ما می‌دهد و توصیه می‌کند که هردو سیستم‌های فناوری و روش‌های اعضای تیم برای استفاده از آنها را گسترش دهیم، و همچنین فرصت‌هایی را برای مذاکره درباره مفاهیم فناوری و در نتیجه اجنتاب از اختلافات فریم فراهم کنیم. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود مطمئن شوید که تیم‌های مجازی از سیستم‌هایی استفاده می کنند که نیازهای ارتباطی منحصر به فرد آنها را پشتیبانی می‌کند.
کلید واژه ها: فن آوری ارتباطی | تیم مجازی | تعامل تیم | معنی | تجزیه و تحلیل قاب | دسته قاب
مقاله ترجمه شده
6 آن سوی فناوری: شناسایی چالش های دولت محلی برای استفاده کردن از بسترهای دیجیتال برای مواجهه با شهروندان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
تحقیقات قبلی تاکید کرده اند که یک فقدان راه حل های فناوارنه پیشرفته ای که قادر به پرورش همکاری های بین دولت – شهروندان باشد وجود دارد. ما بحث می کنیم که مثالهای زیادی از بسترهای مشارکتی دیجیتال، پیش از این برای استفاده دولتها و شهروندان دردسترس و نیز آماده شده اند. از این رو دلایل مواجهه ناکارآمد با شهروندان و همکاری با دولت محلی نباید در فقدان فناوری پیشرفته دنبال شود. بنابراین ما روی مسائل و چالش هایی تمرکز می کنیم که دولتهای محلی در پرورش مواجهه آنلاین و آفلاین با شهروندان با آنها روبرو هستند. ما همچنین یک دسته بندی از چالشها به شش طبقه به عنوان یک پیش نیاز برای شناسایی اقدامات و راه حل ها برای دولتهای محلی ارائه می کنیم.
کلیدواژه ها: بسترهای مشارکتی دیجیتال | چالش های دولت محلی | مواجهه با شهروند | فناوری شهری
مقاله ترجمه شده
7 کاربرد اینترنت و رسانه های اجتماعی به منظور جستجوی اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک: یافته های حاصل از یک نظرسنجی در میان جمعیت بزرگسال ایتالیا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
پس زمینه : اینترنت، منبع فزاینده ای از اطلاعات مرتبط با سلامت و بهداشت است. اینترنت و رسانه های اجتماعی می توانند برای ترویج استفاده عاقلانه از آنتی بیوتیک ها استفاده شوند.
هدف: برای تعیین میزان استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای جستجوی اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک و پیامدهای بالقوه در مراقبت های بهداشتی بزرگسالان ایتالیا.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از ماه مارس تا مه 2017 در میان نمونه ای از والدین دانش آموزان مدارس دولتی انجام شد. یک طرح نمونه خوشه ای دو مرحله ای برنامه ریزی شد. فرم رضایت آگاهانه و پرسشنامه به دانش آموزان منتخب داده شد تا به والدینشان ارائه دهند. پرسشنامه شامل سوالات مربوط به دانش، نگرش و رفتار در مورد استفاده از آنتی بیوتیک و سوالات در مورد استفاده از اینترنت برای جمع آوری اطلاعات در مورد آنتی بیوتیک ها است.
نتایج: در کل 913 والدین پرسشنامه را با نرخ پاسخ 67.4٪ تکمیل کردند؛ 22.1٪ درباره زمانی مناسب مصرف آنتی بیوتیک ها اطلاعی نداشتند. 32.3 درصد از والدین خود درمانی با آنتی بیوتیک را گزارش کردند. 73.4 درصد از پاسخ دهندگان از اینترنت برای جستجوی اطلاعات در مورد استفاده از آنتی بیوتیک استفاده می کردند. در میان کاربران شبکه اجتماعی، 46.5 درصد ، استفاده از این رسانه ها برای دریافت اطلاعات در مورد آنتی بیوتیک ها گزارش شده است و 45 درصد کاربران برنامه های پیام رسانی فوری اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک ها را به اشتراک می گذارند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک در میان زنان، افراد جوانتر با سطح تحصیلات بالاتری، در افرادی که خود درمانی با آنتی بیوتیک گزارش کرده بودند و در افرادی که به اطلاعات اضافی بر عوارض جانبی آنتی بیوتیک از GP نیاز داشتند، در مقایسه با کسانی که به هیچ اطلاعات اضافی نیاز ندارند، بالاتر بود. استفاده از اینترنت به طور قابل توجهی در شرکت کنندگان با بیماری های قلبی عروقی و سرطان در مقایسه با کسانی که شرایط مزمن ندارند کمتر است، و در کسانی که گزارش به شدت موافق کاربرد اینترنت بودند ، و یا اطمینان کافی در مورد استفاده از آنتی بیوتیک بدون نسخه GP نداشتند در مقایسه با کسانی که به شدت مخالف یا مخالف سبودند، گزارش شد.
نتیجه گیری: اینترنت و رسانه های اجتماعی به طور گسترده ای برای جستجوی اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک در جمعیت ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرند. سازمان های بهداشتی باید رسانه های اجتماعی را در استراتژی ارتباطات خود در نظر بگیرند تا از استفاده مناسب وب برای جستجوی اطلاعات مربوط به آنتی بیوتیک در جمعیت عمومی حمایت کنند، اگر چه شواهد بیشتری در مورد ترکیب مطلوب مداخلات ارتباطی مورد نیاز است.
کلید واژه ها: جستجوی اطلاعات مرتبط با آنتی بیوتیک | رسانه های اجتماعی | مقاومت آنتی بیوتیکی | اینترنت | ایتالیا | عمومی | مرور | کاربران
مقاله ترجمه شده
8 ارزیابی ارتباط پایداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیوند بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و پایداری توسط بسیاری از نویسندگان مورد بحث قرار گرفته است، با این حال، تجزیه و تحلیل در سطح کلان با بررسی رابطه بین زمینه های مربوط به فناوری جدید، توسعه انسانی و تعامل بین همه این اقدامات به طور کامل کشف شد در این مقاله، ارتباط بین پایداری محیطی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه انسانی را بررسی می کنیم. ما دریافتیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه انسانی تأثیرات اصلی و تعاملی بر پایداری محیطی دارند. بحث ما تحقیقات بیشتری در این زمینه را برای درک برخی از تعاملات سطح میکرو ارائه می دهد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات | توسعه انسانی | پایداری | رابطه تکنولوژی با پایداری
مقاله ترجمه شده
9 نظارت جمعی و گزینه های سیاست فن آوری: بهبود امنیت ارتباطات خصوصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
افشاگری های اسنودن در سال 2013 شعله بحث شدید در مشروعیت و وسعت عملیات جاسوسی که ناظر بر اینترنت و ارتباطات از راه دور در سراسر جهان بود را شعله ور کرد. حمله مداوم به حوزه خصوصی افراد در سراسر جهان توسط دولت ها و شرکت ها موضوعی است که بطور کافی با استفاده از اقدامات فنی و سازمانی فعلی صورت گرفته است. این مقاله استدلال می کند که به منظور حفظ اینترنت حیاتی و فعال، زیرساخت های اساسی آن باید بطور قابل توجهی تقویت شود. ما تعدادی گزینه های فنی و سیاسی، که به بهبود امنیت در اینترنت کمک می کند،پیشنهاد می کنیم. بر بحث پیرامون رمزگذاری و ناشناخته ، و همچنین در سیاست های مقابله با آسیب پذیری های نرم افزار و سخت افزار و ضعف معماری اینترنت تمرکز دارد.
کلید واژه ها: نظارت | سیاست | رمزگذاری | حریم خصوصی
مقاله ترجمه شده
10 عوامل موثر بر پذیرش خدمات بهداشتی سیار چیست؟ یک متاآنالیز و نقش موثر سن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
به عنوان یک زمینه در حال ظهور در صنعت بهداشت و درمان، خدمات بهداشتی سیار در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای بررسی عوامل تعیین کننده نگرش فردی و قصد رفتاری، این مطالعه براساس 35 تحقیق تجربی مرتبط انجام شد و یک فرایند را برای ایجاد یک چارچوب جامع در خصوص تصویب خدمات بهداشتی فردی سیار و بررسی تاثیر ماندگار سن انجام داد. از طریق آمار توصیفی، آمار پایایی و تحلیل همبستگی، نتایج متاآنالیز نشان می دهد که مفید بودن درک شده، سهولت درک پذیری، آسیب پذیری درک شده و شدت درک شده، تأثیر قابل توجهی بر نگرش فردی دارند، در حالیکه سودمندی درک شده، سهولت درک استفاده، ذهنی هنجار، اعتماد، ریسک پذیری و نگرش به طور قابل توجهی بر روی قصد رفتاری تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل مدارک تایید کرد که گروه های سنی مختلف اثرات خاصی را بر پذیرش خدمات بهداشتی سیار دارند و نتایج نشان می دهد که سهولت درک استفاده، آسیب پذیری درک شده و شدت درک شده عوامل مهمی برای کاربران متوسط و سالمند برای استفاده از خدمات بهداشتی سیار است.
کلمات کلیدی: خدمات بهداشتی سیار | رفتار پذیرش انفرادی | متاآنالیز | اثرات مديريت شده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi