دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله فیزیک عمومی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله فیزیک عمومی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 19
ردیف عنوان نوع
1 توسعه دادن یک پلتفرم سخت افزاری فوتونی برای محاسبه کردن شبه(الهام گرفته از ) مغز آن هم بر اساس آرایه های 5×5 VCSEL
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
محاسبه کردن شبه مغزی مفهومی شبیه به شبکه های عصبی مصنوعی دارند که تبدیل به نویدی با پیشنهاد های متناوب برای معماری رایانه فون نویمان شده . شبکه های عصبی فوتونی , تحقق (رویای)واقعی سازی نورون ها ارتباطات شبکه و یادگیری فوتونیک در بستر فوتونیک را هدف قرار می دهد . اینجا ما توسعه یک پلتفرم سخت افزاری نانوفوتونیک سریع را گزارش می کنیم و انرژی موثر نورون های فوتونی را از طریق آرایه هایی از رویه کاواک به صورت عمودی با کیفیت بالا(VCSELs) که در حال انتشار دادن لیزر است را گزارش می نماییم . آرایه های 5×5 VCSEL توسعه یافته, تزریق بصری قفلی بالایی ر ا با کارایی خوب از طریق سازه ترکیب شده همگن (با مغز) با کنترل شخصی طول موج لیزر تدارک می بیند. القا قفلی (تصویر ) کار سختی برای پردازش قابل اطمینان اطلاعات در VCSEL برپایه نورون های فوتونی دار است , و ما ثابت می کنیم , آرایه های VCSEL مناسب به وسیله ی اندازگیری های تزریق قفلی تصویر و طیف القا شده اخیر خوب تنظیم می شود. ما در میابیم که با وارسی کردن های ما آرایه می تواند به سهولت با طیف همگن مورد نیاز وفق یافته , و همچنین نشان می دهیم که آرایه های VCSEL بر اساس تکنولوژی ما می تواند همانند انرژی کافی بالا و نورون های فوتونی فوق سریع برای ایجاد شبکه های عصبی فوتونی بعدی فعالیت کنند. شبکه های فوتونی موازی که به صورت کامل ترکیب شده اندبه عنوان زیر لایه نوید عملکرد فوق سریع رسیدن به 10S از پهنای باندگیگا هرتز را می دهد, و ما نشان می دهیم که یک تغییر شکل غیر خطی بر اساس لیزر های ما در حدود 100fj در هر VCSEL مصرف می کند , که در مقایسه با دیگر پلتفرم ها به شدت رقابتی است.
مقاله ترجمه شده
2 اولین راه حل های کلی برای حرکت های ناپایدار غیر خطی از نوع سیالات در لوله های استوانه ای شکل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
میدان سرعت بدون بعد مطابق با حرکت یک سیال آلدرید B بین دو سیلندر چرخان هم محور نامحدود به وسیله ی سیلندر خارجی القا شده که که حول محور تقارن القا شده یک سرعت وابسته به زمان دلخواه تعیین شده که از تکنیک تغییر شکل انتگرال استفاده می کنند. راه حل متناظر برای حرکت از طریق یک سیلندر دوار نامحدود به دست آمده همانند یک مورد محدود کردنراه حل قبلی . این مورد به کار رفته راه حل های دقیقی تولید می کند تا حرکت وابسته به سیلندر که یک فشار برشی طولی مطلق به سیال اعمال می کند را استفاده کند . در نهایت برای چک و بررسی نتایجی که به دست آمده اند به خوبی در توافق با بعضی نتایج صحیح از آنچه یاداشت شده بود بوده و برای گرفتن بصیرت فیزیکی برای نوسان کردن حرکات داده , موارد سه جسمی را مورد توجه قرار داده بود و بعضی نتایج شناخته شده را همچون موارد مقید را پوشش داده. زمان مورد نیاز بعد از اینکه حرکات سیال مطابق با راه حل حالت پایدار شد گراف یا نمودار ترسیم شده تا حرکت نوسانی کسینوسی به دست آید و نتیجه شود.
کلمات کلیدی: سرعت نوع سیالات | حرکت های نا پایدار یک جهته | راه حل های عمومی | لوله های استوانه ای شکل
مقاله ترجمه شده
3 بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشیدی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
در این کار تحقیقی مقدماتی چیده شده و طراحی شده است تا اسید لوریک را به عنوان یک ماده در حال تغییر فاز (PCM) در یک گرم کننده هوای خورشیدی جا دهد.این ماده در حال تغییر فاز(PCM) به دقت بر اساس کاربرد و در محدودیت های ساخت انتخاب شده است.یک ابزار ذخیره سازی انرژی خورشیدی(TESD) ساخته شده و در گرم کننده هوای خورشیدی قرار گرفته و آزمایشات این موضوع را در خود داشتند که در این آزمایش گرم کننده هوای خورشیدی همراه و بدون وسیله ذخیره انرژی گرمایی(TESD) برای ارزیابی پارامتر هایی نظیر دمای خروجی و فشار مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که تغییر در دمای هوای بیرون کاهشی از 8.67 کلوین تا 4 کلوین را داشته است و با افزایش نرخ یا میزان جریان ماده از هوای در حال شارش از طریق گرم کننده هوای خورشیدی از 0.021 کیلوگرم بر ثانیه به 0.035 کیلوگرم بر ثانیه بوده است. همچنین با افزایشی در میزان جرم سیال کاهشی در عامل اصطحکاک از 0.0119 تا 0.00802 مشاهده شده است. در این جا یک رشد متوسط 86.47 درصدی در افزایش دما هوای خروجی با TESD وجود دارد همچنین افزایش دمای خروجی بدون TESD یک رشد متوسط 36.47 درصدی در حضور عامل اصطحکاک بررسی و مقایسه شده است. بررسی های ترکیبی نیز شکل گرفته که زیرکی و ظرافت در کار کردن گرم کننده هوای خورشیدی با ابزار ذخیره کننده انرژی گرمایی (TESD) را نشان داده و ارائه می کند. ترکیب گرم کننده هوای خورشیدی با TESD در کد FLUENT (کد نویسی سلیس و روان ) CFD با استفاده از مدل های آشوب متنوع همانند k-ω SST , k-ωاستاندارد , k-ϵ استاندارد و k-ϵ RNG بررسی شده است . این موضوع مشاهده شده است که نتایج به دست آمده از مدل آشوب k-ϵ RNG در توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی بوده و بنابراین برای بررسی تمام موارد مورد توجه واقع شده در این کار استفاده شده است .
کلمات کلیدی: مواد در حال تغییر فاز | انتقال دهنده گرما | ابزار ذخیره گرما | گرم کننده هوای خورشیدی | عامل اصطحکاک
مقاله ترجمه شده
4 ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کامل از سینتیک فرآیند گاززدایی در جو 〖CO〗_2 بود. ابتدا، پارامترهای سینتیکی بر اساس داده¬های تجربی از اندازه¬گیری گرماسنجی غیرایزوترم (TGA) در سه سرعت گرمایش (20K⁄min ،10 ،3) با استفاده از روش Senum & Yang (SY) تعیین شد. سپس با توجه به کاستی¬های آنالیز گرماسنجی، مدل مبتنی بر CFD سه بعدی برای پیش¬بینی گرمایش و تجزیه نمونه زغال سنگ درون آنالیزگر TG تهیه شد. مدل توافق و سازش خوبی با داده¬های اندازه¬گیری نشان داده است. علاوه بر این، مدلسازی CFD نشان می¬د¬هد که استفاده سرعت گرمایش کمتر در طول آزمایشات TGA ممکن است پارامترهای سینتیکی دقیق¬تری را در مقایسه با اندازه¬گیری¬ها در سرعت گرمایش بالاتر تخمین بزند. این امر به این دلیل است که سرعت گرمایش بیشتر باعث ایجاد گرادیان دمایی بزرگتر در داخل کوره و در نتیجه اختلاف دمای بالاتر بین نمونه ذغال سنگ و دیواره گرمایشی می¬شود ( 11K برای K⁄min 3، 16K برای K⁄min 10، 18K برای K⁄min 20). علاوه بر این، اختلافات در سرعت گرمایش در طول آزمایش تأثیر معنی¬داری در دقت روش SY (خطای حداکثر 20٪) دارد. بنابراین، هنگامی که آزمایش¬های غیرایزوترم انجام می¬شود، روش معکوس (بر اساس انتگرال¬گیری عددی معادله واکنش و الگوریتم لونبرگ-مارکارت) برای تعیین پارامترهای سینتیکی ترجیح داده می¬شود. بدین ترتیب مقادیر انرژی اکتیواسیون که براساس دمای اندازه¬گیری شده (TG) محاسبه می¬شود برای سرعت گرمایش مورد استفاده از 7/253 تا 2/231 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شد، در حالی که مقادیر تنظیم شده بر اساس دمای مدل CFD کمی پایین تر یعنی از 8/247 به 6/223 کیلوژول بر مول بود. دومین پارامترهای سینتیکی فاکتور پیش نُمایی نیز با افزایش سرعت گرمایش کاهش می¬یابد و در جایی بالاتر از مقادیر اصلاح شده براساس دمای نمونه مدل محاسبه می¬شود. کمترین اختلاف در پارامترهای سینتیکی محاسبه شده طی اندازه¬گیری در سرعت گرمایش K⁄min 3 مشاهده شد.
واژه‌های کلیدی: TGA | سینتیک گازی سازی CO2 | مدل سازی CFD
مقاله ترجمه شده
5 مشاهده رویدادهای پراش اشعه کیهانی کهکشان ناشی از عملیات 20 ساله LASCO از ماموریت SoHO
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
بارش ذرات کیهانی ثانویه (CR) در ارتفاعات بالای جو زمین تولید می شود، بنابراین اشعه های کیهانی کهکشانی اولیه(GCR) هرگز به طور مستقیم در خارج از مغناطیس و جو زمین اندازه گیری نمی شوند. آنها با الگوی پیچیده وابستگی استحکام، به طور کلی از میدان مغناطیسی زمین منع شده، به زمین و سایر سیارات نزدیک می شوند. GCR ها توسط تصاویری از واکنش های تک هسته ای که رویداد پراش نیز نامیده می شوند، در ادامه شرح داده شده، نشان داده می شوند. چنین رویدادی در تاریخ 29 نوامبر 2015 با استفاده از یک تصویر روزانه کرونباخ منحصر به فرد فضای LASCO C3 که در طول ماموریت رصد خانه خورشیدی و هلیوسفریک(SoHO) گرفته شده، به طور بی وقفه در نقطه Lagranian L1 دیده شد.
نشانه ی پراش برای اولین بار از یک GCR که به خوبی در خارج از مغناطیس زمین شناسایی شده است به دست آمد. تصویر حاصل شامل انواع متفاوت "شیارهای" خطی با شدت متغیر می باشد که منجر به یک پیکسل واحد می گردد. این چهارچوب، سایت را بر روی تراشه CCD سیلیکون دوربین تلسکوپ شناسایی می کند. در آن زمان نه شعله های خورشیدی و نه کرونال توده ای (CME) و هیچ شواهدی از بقایای نوری در اطراف فضاپیما گزارش نشده بود. مثال های بیشتری از وقایع CR کوچکتر از طریق 20 سال مشاهدات مداومSoHO کشف شده است. این اولین رویداد پراش از CR، ثبت شده در خارج از مغناطیس زمین است. ما انرژی احتمالی این حوادث را ارزیابی کردیم که نشان می دهد منبع دلخواه قابل اعتماد است.
کلید واژه ها: خورشید | اشعه های کیهانی کهکشانی | ذرات انرژی خورشیدی | هلیوسپور.
مقاله ترجمه شده
6 تأثیر نیروی تناوبی خارجی بر امواج یون صوتی در پلاسماهای فوق حرارتی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
امواج منفرد یون صوتی در پلاسماهای فوق حرارتی در حضور الکترون¬های به دام افتاده، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش اختلال کاهشی برای دستیابی به یک معادله¬ی کورته وگ دوریز واداشته مانند معادله¬ی شمل، به کار رفته است. در حضور نیروی خارجی، یک حل عددی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، تاثیر نیروی تناوبی خارجی نیز مشاهده شده است. تاثیر شاخص طیفی، بزرگی نیرو( ) و فرکانس ( ) بر روی دامنه و پهنای موج منفرد به دست آمده است. نتیجه ممکن است در پلاسمای آزمایشگاهی و همچنین در محیط های نجومی مفید باشد.
مقاله ترجمه شده
7 مشاهده رویدادهای پراش اشعه کیهانی کهکشان ناشی از عملیات 20 ساله LASCO از ماموریت SoHO
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
بارش ذرات کیهانی ثانویه (CR) در ارتفاعات بالای جو زمین تولید می شود، بنابراین اشعه های کیهانی کهکشانی اولیه(GCR) هرگز به طور مستقیم در خارج از مغناطیس و جو زمین اندازه گیری نمی شوند. آنها با الگوی پیچیده وابستگی استحکام، به طور کلی از میدان مغناطیسی زمین منع شده، به زمین و سایر سیارات نزدیک می شوند. GCR ها توسط تصاویری از واکنش های تک هسته ای که رویداد پراش نیز نامیده می شوند، در اینجا شرح داده شده، نشان داده می شوند. چنین رویدادی در تاریخ 29 نوامبر 2015 با استفاده از یک تصویر روزانه کرونباخ منحصر به فرد فضای LASCO C3 که در طول گسیل رصد خانه خورشیدی و هلیوسفریک (SoHO) گرفته شده، به طور بی وقفه در نقطه Lagranian L1 دیده شد. نشانه ی پراش از یک GCR که به خوبی در خارج از مغناطیس زمین شناسایی شده است برای اولین بار به دست آمد. تصویر حاصل شامل انواع متفاوت "شیارهای" خطی با شدت متغیر می باشد که منجر به یک پیکسل واحد می گردد. این قاب، سایت را بر روی تراشه CCD سیلیکون دوربین تلسکوپ شناسایی می کند. در آن زمان نه شعله های خورشیدی و نه کرونال توده ای (CME) و هیچ شواهدی از بقایای نوری در اطراف فضاپیما گزارش نشده بود. مثال های بیشتری از وقایع CR کوچکتر از طریق 20 سال مشاهدات مداوم از SoHO کشف شده است. این اولین رویداد پراش از CR، ثبت شده در خارج از مغناطیس زمین است. ما انرژی احتمالی این حوادث را ارزیابی می کنیم که نشان می دهد منبع دلخواه قابل اعتماد است.
مقاله ترجمه شده
8 پیشرفت اخیر در جهت تولید نیروی هارمونیک پایین تر از حد استانه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 69
هارمونیک های مولود از برهمکنش یک میدان لیزر قوی همراه اتم ها و مولکول ها در فاز گازی می تواند به عنوعن منابع نور منسجم و تشخیص تکنیک ها برای ساختار و دینامیک در ماده بکار برده شود. در 3 دهه گذشته، بیشتر مطالعات ازمایشگاهی و تئوری غالب بر روی تولید هارمونیک های نسل های بالاتر به دلیل کاربرد ان در متمرکز شدن بر روی علوم تمرکز می کند. با وجود این، هارمونیک های با درجه پایین تر در نزدیک استانه یونیزاسیون هدف از لحاظ کمی تحقیق شده است، زیرا طیف در این ناحیه از هر دو نقطه نظر تجربی و تئوری کامل تر است. بعد از چندین تحقیق پیشگام در اواسط دهه 1990 در نزدیک هارمونیک استانه NTHs، دوباره توجه زیادی را به خود جلب کرد زیرا گسترشی از توانایی سرعت تکرار بالا افزایش هارمونیکی در حدود 10 سال قبل را به همراه دارد. به تازگی، NTHs به علت کاربردهای پتانسیل به عنوان منابع نور و مکانیسم های پیچیده توجه زیادی را در مطالعات تئوری و تجربی به خود جلب کرده است. در این بررسی موضوعی، ما برنامه ای از NTHs را خلاصه می کنیم، که شامل اندازه گیری های ازمایشگاهی اخیر و اولیه در اتم و مولکول ، و نیز اکتشافات تئوری مربوط به هارمونیک ها است.
کلمات کلیدی: هارمونیک های نزدیک به استانه | روش های کلاسیک | تداخل در مسیر کوانتومی | اثرات رزونانسی.
مقاله ترجمه شده
9 مطالعه ای بر جواب های امواج غبار صوتی رونده و مسیر نیمه دوره ای به آشوب در پلاسماهای غیرحرارتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
رفتارهای دوشاخه شدگی¬ و آشوبی امواج رونده¬ی غبار صوتی در پلاسماهای مغناطیسی با یون¬های غیرحرارتی با توزیع کایرنز-تسالیس در چارچوب معادله¬ی اصلاح شده¬ی کادومتسو-پتویاشیلی(FMKP) مورد بررسی قرا گرفته است. معادله¬ی FMKP با به کار گرفتن روش اختلال کاهشی(RPT) به دست آمده است. دو شاخه شدگی امواج رونده¬ی غبار صوتی به دست آمده از معادله¬ی FMKP نشان داده شده است. با استفاده از تئوری دو شاخه شدگی سیستم¬های دینامیکی خطی، دو جواب تحلیلی برای امواج رونده¬ی منفرد و تناوبی، بسته به پارامترهای و ، به دست آمده است. با در نظر گرفتن یک اختلال تناوبی خارجی، رفتار آشوبی امواج رونده¬ی غبارصوتی از طریق مسیر نیمه دوره¬ای به آشوب، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر به طور چشمگیری رفتار آشوبی معادله¬ی مختل شده¬ی FMKP را تحت تاثیر قرار می¬دهد.
کلمات کلیدی: پلاسما گرد و غبار | موج رونده| رفتار پر هرج و مرج | مسیر quasiperiodic به هرج و مرج
مقاله ترجمه شده
10 اثربخشی معقول شبیه سازی های مبتنی بر عامل در نظریه بازی تکاملی پاسخ به نظرات در مورد «نظریه تکاملی بازی با استفاده از روش های مبتنی بر عامل»
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
در سال 1960، فیزیکدان معروف یعنی اوژن وایگنر یک مقاله به نام «اثربخشی نامعقول ریاضیات در علوم طبیعی» [1] را به چاپ رساند که در آن او در مورد رابطه بین فیزیک و ریاضی بحث و تفکر کرده بود. وایگنر تعجب خود در مورد میزان اثربخشی ریاضیات در پیش بینی دنیای فیزیکی آینده را با توجه به شرایط اولیه معین ابراز نمود. برای او، اینکه استفاده از قوانین ریاضیات به صورت تکراری متخصص را به سمت «گرداب تضادها» هدایت نمی کند، شبیه معجزه بود. او این امر را شگفت انگیز می دانست چون دنیای ریاضیات، در اولین نگاه، ربطی به دنیای فیزیک ندارد. ریاضیات اجازه می دهد تا مفاهیم بسیار انتزاعی ایجاد شوند که تصور ما را به مبارزه دعوت می کنند: آنها تنها توسط نبوغ ریاضیدان محدود می شوند. این فکر که مفاهیمی مانند اعداد پیچیده، ممکن است برای دنیای فیزیکی ما که در آن همه چیز قابل شمارش و واقعی است قابل استفاده باشند، ممکن است مزحک به نظر برسد، تا زمانی که کشف می کنیم که این مفاهیم در شناخت مکانیک کوانتوم بسیار ضروری هستند. با این نگرش، ما اکنون می دانیم که قابلیت پیش بینی عجیبی فراهم می شود. هر زمان که ما فکر کنیم شکاف بین یک بدنه همیشه در حال گسترس ریاضیات و نظریه های فیزیکی ما در حال بیشتر شدن است، یک توسعه جدید، آن را دوباره کمک می کند، مثلا با پی بردن به این نکته که یک ابداع ریاضیاتی پیچیده مانند «نظریه مورس» برای شناخت مفاهیم پیچیده در فیزیک نظری به عنوان فراتقارن ضروری است [2]. شاید ریاضیات اثربخشی نامعقول بیشتری از تصور وایگنر داشته باشد؟
کلمات کلیدی: نظریه بازی تکاملی | مدل سازی مبتنی بر عامل
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi