دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله محاسبات ابری با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله محاسبات ابری با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 87
ردیف عنوان نوع
1 الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر شبکه عصبی برای زمانبندی گردش کار پویا در محاسبات ابری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
زمانبندی گردشکار یک موضوع پژوهشی است که به طور گسترده در محاسبات ابری مورد مطالعه قرار گرفته است و از منابع ابری برای کارهای گردش کار استفاده می¬شود و برای این منظور اهداف مشخص شده در QoS را لحاظ می¬کند. در این مقاله، مسئله زمانبندی گردش کار پویا را به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه پویا (DMOP) مدل می¬کنیم که در آن منبع پویایی سازی بر اساس خرابی منابع و تعداد اهداف است که ممکن است با گذر زمان تغییر کنند. خطاهای نرم افزاری و یا نقص سخت افزاری ممکن است باعث ایجاد پویایی نوع اول شوند. از سوی دیگر مواجهه با سناریوهای زندگی واقعی در محاسبات ابری ممکن است تعداد اهداف را در طی اجرای گردش کار تغییر دهد. در این مطالعه یک الگوریتم تکاملی چند هدفه پویا مبتنی بر پیش بینی را به نام الگوریتم NN-DNSGA-II ارائه می¬دهیم و برای این منظور شبکه عصبی مصنوعی را با الگوریتم NGSA-II ترکیب می¬کنیم. علاوه بر این پنج الگوریتم پویای مبتنی بر غیرپیش بینی از ادبیات موضوعی برای مسئله زمانبندی گردش کار پویا ارائه می¬شوند. راه¬حل¬های زمانبندی با در نظر گرفتن شش هدف یافت می¬شوند: حداقل سازی هزینه ساخت، انرژی و درجه عدم تعادل و حداکثر سازی قابلیت اطمینان و کاربرد. مطالعات تجربی مبتنی بر کاربردهای دنیای واقعی از سیستم مدیریت گردش کار Pegasus نشان می¬دهد که الگوریتم NN-DNSGA-II ما به طور قابل توجهی از الگوریتم¬های جایگزین خود در بیشتر موارد بهتر کار می¬کند با توجه به معیارهایی که برای DMOP با مورد واقعی پارتو بهینه در نظر گرفته می¬شود از جمله تعداد راه¬حل¬های غیرغالب، فاصله¬گذاری Schott و شاخص Hypervolume.
مقاله ترجمه شده
2 تعادل بار در محاسبات ابری: یک تصویر بزرگ
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
زمان بندی یا تخصیص درخواست کاربر (وظایف) در محیط ابری یک مساله بهینه سازی NP-hard است. مطابق با زیرساخت ابری و درخواست های کاربران، سیستم ابری همراه با برخی بارها (که ممکن است کم باری یا اضافه بار یا بار متعادل باشد) اختصاص داده می شود. شرایطی همانند کم باری یا اضافه بار سبب خرابی سیستم مرتبط با مصرف توان، زمان اجرا، خرابی ماشین و غیره شود. بنابراین، توازن بار برای غلبه بر تمامی مشکلات اشاره شده فوق مورد نیاز است. این توازن بار کارها (آن ها ممکن است وابسته یا مستقل باشند) بر ماشین های مجازی (VM) جنبه مهمی از زمان بندی کارها در ابرها است. انواع مختلف بارها در شبکه ابری همانند بار حافظه، بار محاسباتی (CPU)، بار شبکه و غیره وجود دارد. توازن بار مکانیزم شناسایی نودهای اضافه بار و کم بار و سپس توزان بار در بین آن ها است. محققان روش های مختلف توازن بار را در محاسبات ابری برای بهینه سازی پارمترهای مختلف عملکرد پیشنهاد داده اند. ما یک طبقه بندی را برای الگوریتم های توزان بار در ابر ارائه کرده ایم. توضیح کوتاهی از پارامترهای عملکرد در ادبیات و اثرات آن ها در این مقاله ارائه شده است. به منظور تحلیل عملکرد الگوریتم های مبتنی بر اکتشاف ، شبیه سازی ها در شبیه ساز CloudSim انجام شده است و نتایج به طور کامل ارائه شده است.
کلید واژه ها: محاسبات ابری | مصرف انرژی | تعادل بار | مجازی سازی | ماشین مجازی | تخصیص وظیفه
مقاله ترجمه شده
3 یک الگوریتم ترکیبی بهبود یافته فازی کلنی مورچه ای به کار رفته برای متعادل سازی بار در محیط محاسبه ابری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله یک الگوریتم ترکیبی نوین را برمبنای منطق فازی و مفاهیم بهینه سازی کلنی مورچه ای (ACO) جهت بهبود متعدل سازی بار در محیط ابری توضیح می دهد. متاسفانه تعداد زیاد درخواست های پردازش شده و نیز سرورهای دردسترس در هر نمونه t، الگوریتم های سنتی متعادل سازی بار را غیرمفید می کند. الگوریتم پیشنهادی متعادل سازی بار و اهداف زمان پاسخ را در ابر مدنظر قرار می دهد. به علاوه، عملکرد الگوریتم ACO شدیدا" با مقادیر پارامترهای ACO همبسته است. دیدگاه معرفی شده (1) از طراحی تجربی تاگوچی برای شناسایی بهترین مقدار پارامترهای ACO استفاده می کند (2) و یک مدول فازی برای ارزیابی مقدار فرومون به منظور بهبود مدت زمان محاسبه تعریف می کند. شبیه سازی های به دست آمده ازطریق بستر تحلیلگر ابری نشانگر مفید بودن الگوریتم فازی ترکیبی ACO در مقایسه با سایر الگوریتم های متعادل سازی بار هستند.
کلیدواژه ها: بهینه سازی کلنی مورچه ای | منطق فازی | محاسبه ابری | متعادل سازی بار | تاگوچی | زمان پاسخ
مقاله ترجمه شده
4 مکانیسم های مبتنی بر مزایده برای تخصیص منبع در محیط‌های ابری: بازبینی مطالعات انجام شده و نگاهی بر چالش‌های آینده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
محاسبات ابری را می‌توان به عنوان یک مدل رایانشی و تحت شبکه و مبتنی بر اینترنت در نظر گرفت که با توجه به قابلیت‌های توسعه‌پذیری و مقیاس‌پذیری در آن، می‌تواند خدمات ابری را بر مبنای تقاضای کاربران در اختیار آنها قرار دهد. در این پارادایم رایانشی، درخواست منبع و پاسخی که بین کاربران و سرویس‌دهندگان مبادله می‌شود باید با استفاده از استراتژی های تخصیص منبع مدیریت شود. بنابراین، تخصیص منابع به کاربران و آن هم بر مبنای نیازمندی آن‌ها، یکی از چالش‌های مهم در این محیط به شمار می‌رود. مکانیسم مزایده در محاسبات ابری را می‌توان به عنوان فرآیند خرید و فروش خدمات ابری و آنهم از طریق قرار دادن آن در مزایده و فروش خدمات به کسی که بیشترین پیشنهاد قیمت را داشته باشد، در نظر گرفت. البته تا جایی که میدانیم، هیچ مقاله‌ی کامل و جامعی در خصوص بازبینی جدیدترین مکانیسم های مرتبط با این راهکار و بیان مسائل و مباحث باز پیش روی این راهکار ارائه نشده است. در همین راستا در این مقاله به ارائه‌ی یک بازبینی جامع از مکانیسم های تخصیص منبع بر مبنای مزایده که تا به امروز برای محیط ابری ارائه شده است می‌پردازیم. همچنین مکانیسم های مهم تخصیص منبع ابری را به چهار دسته‌بندی تقسیم می‌کنیم: یک طرفه، دو طرفه، ترکیبی و سایر مکانیسم های مبتنی بر مزایده. علاوه بر این، در این چهار دسته‌بندی به بازبینی دستاوردهای مهم می‌پردازیم و مسائل جدید پیش روی این دسته‌بندی ها را تعریف می‌سازیم. در نهایت، نگاهی به تفاوت‌های بین این مکانیسم ها خواهیم داشت و رهنمودهایی را برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهیم.
واژگان کلیدی: مزایده | محاسبات ابری | تخصیص منبع | بازبینی
مقاله ترجمه شده
5 مدیریت کیفیت در خدمات ابری با استفاده از کمک از راه دور – یک مرور تحقیق
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
رایانش ابری محدوده امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در تمام زمینه های اقتصاد، جامعه و زندگی انسان اعم از: آموزش، پزشکی، صنعت، ارتباطات، و غیره، حضور دارند و خدمات و برنامه های کاربردی را ارائه می دهند که روزانه توسط همه ی افراد متصل به اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت این خدمات یک موضوع اثرگذار برای همه ذینفعان است. این مقاله برخی از تحقیقات مربوطه را در بر میگیرد وتمرکز بر رویکردهای مدیریت کیفیت در خدمات نرم افزاری با استفاده از کمک از راه دور به عنوان ابزار و ابر به عنوان حمایت از این سرویس است. به عنوان اولین گام، بررسی تحقیق با توجه به ابر به عنوان موضوع در حال ظهور و جامع در این زمینه وتمرکز دارد، وسپس تحقیق را در مورد خدمات نرم افزاری پشتیبانی شده توسط ابر گسترش می دهد، شناسایی مداخلات با کیفیت در این موارد و در نهایت،در جستجوی کمک های از راه دور این سرویس ها به دنبال معضلات مرتبط با کیفیت است. این پژوهش تلاش می کند تا مشخص کند که کیفیت چگونه می تواند محصولات ابر را به نفع مشتری تحت تاثیر قرار می دهد، هدف قرار دادن خدمات و برنامه های کاربردی مرتبط با ابر مرتبط است. پیشنهاد یک تحقیقات اکتشافی، سهم مورد نظر این مقاله به طور عمده در روشن ساختن مفاهیم ذکر شده و نحوه همبستگی آنها در جهان عملی است
کلمات کلیدی: رایانش ابری | خدمات ابر | کمک از راه دور | مدیریت کیفیت | ابر در زمینه پزشکی | نرم افزار ابر
مقاله ترجمه شده
6 مهاجرت امن به سرویس های ابری سازگار: یک مطالعه ی موردی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
پذیرش تکنولوژی محاسبه ی ابری در بخش مالی به منظور بهبود کارایی پرداخت های مالی، مدیریت ریسک، و فرایند های تجاری رو به افزایش است. این افزایش در کشور های توسعه یافته همانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، و انگلستان با سرعت بیشتری در حال اتفاق افتادن است، در حالی که پیاده سازی ابر در کشور های کمتر توسعه یافته همانند عربستان سعودی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. پیاده سازی تکنولوژی های ابری در بخش مالی به تصمیماتی کارا همانند انتخاب مناسبترین مدل های استقرار ابری امن، توافقنامه ی سطح خدمات، و فروشندگان ابری نیاز دارد. در این مقاله، انتقال ابر با استفاده از یک مدل آمادگی برای اطلاعات، حفظ حریم private و پذیرشی ( ISPC ) ارائه خواهد شد. انواع مختلفی از سرویس های ابری در دسترس هستند، ازین رو ارزیابی آمادگی انتقال و انتخاب یک فروشنده ی مناسب حیاتی است، به طوری که این ارزیابی بر روی نیاز های سهامداران همانند بانک های محلی تاثیر خواهد گذاشت. تصمیمات نقل و مکان ابری به وسیله ی تجزیه و تحلیل نیاز های ISPC با در نظر گرفتن ابتکارات استراتژیک سازمان به دست می آید. یک مطالعه ی موردی که بانک مرکزی عربستان سعودی در آن دخالت دارد، به منظور نمایش پیاده سازی مدل آمادگی ISPC، ارائه شده است.
مقاله ترجمه شده
7 الگوریتم متعادل کننده بار با محدودیت مهلت منعطف برای محاسبات ابری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در دهه اخیر، الگوریتم های متعادل کننده بار زیادی برای رایانش ابری ارائه شده است، اما هیچ یک از این الگوریتم ها انعطاف لازم را با تعادل بار برقرار نکرده اند. ما به ارائه یک نوع معماری ابری پرداخته ایم که توانایی اداره حداکثر درخواست کاربر را پیش از مواجهه با مهلت زمانی (deadline ) در اختیار داشته و یک مکانیزم انعطاف پذیر را با کمک حداقل مقدار جریان با تکیه بر استراتژی ماشه ، فراهم می کند. نتایج رایانش ( جدول 1 و شکل های 2-5) نشان می دهند که این الگوریتم توسعه داده شده، زمان makespan را کاهش داده و نرخ پذیرش task را بیش از 10% در مقایسه با الگوریتم min-min، 30% در مقایسه با الگوریتم دریافت خدمات به ترتیب ورود ( FCFS) و کوتاهترین کار نخست (SJF)، در کلیه شرایط افزایش می دهد.
کلمات کلیدی: مقیاس پذیری | زمان مصرف شده | ماشین مجازی | انعطاف پذیری | زمانبندی وظیفه
مقاله ترجمه شده
8 SDN، پژوهشی در خصوص ابزارها و دارایی¬های SDN جهت دفاع در برابر حملات DDoS در محیط رایانش ابری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
شبکه¬سازی از طریق نرم¬افزار یا شبکه¬ی نرم¬افزارمحور به اصطلاحی متداول برای ارائه¬دهندگان خدمات ابری بدل شده است، این از زمانی آغاز شد که آنها احساس کردند به قابل برنامه¬ریزی سازی شبکه نیاز دارند. با رشد فزاینده¬ی تعداد دستگاه¬ها در مرکز داده و برنامه¬های کاربردی، نیاز به پهنای باند، ذخیره¬سازی و قدرت محاسبات رشد چشمگیری یافت. این زیرساخت بایستی ساماندهی، نگهداری، به¬روزرسانی، تأمین برق و خنک¬سازی شود. در نتیجه، حفظ مدل سنتی مرکز داده، بسیار هزینه¬بر و پیچیده خواهد بود. همچنین، تهدیدات امنیتی با سرعت زیادی رشد می¬کنند، حملات توزیع¬شده¬ی محروم¬سازی از سرویس (DDoS) یکی از این تهدیدات امنیتی مهم هستند. با پیشرفت شبکه¬ی نرم¬افزارمحور (SDN)، سازوکارهای دفاعی در برابر حمله¬ی DDoS دریچه¬های جدیدی را به روی محیط رایانش ابری گشودند. براساس SDN، زیرساخت جدید رایانش ابری، امکانات جدیدی را برای دفاع در برابر حملات DDoS به ارمغان آورده است. در این مقاله، قصد داریم برخی ویژگی¬های ارزشمند SDN را بررسی نموده و نشان دهیم که می¬توانیم از مزایا و دارایی¬های SDN بطور کامل برای ایجاد ابری بسیار کارآمد و ایمن¬سازی آن در برابر تمامی تهدیدات استفاده کنیم. می¬توان نتایج پژوهشی در این مقاله را بسط داد تا معماری جدیدی برای SDN برای ایمن¬سازی محیط رایانش ابری مبتنی بر IoT ایجاد شود.
مقاله ترجمه شده
9 شبکه نانو DC مبتنی بر ابری چند کاربری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
انرژی، یکی از با ارزش ترین منابع عصر حاضر است و باید به شیوه بهینه ای با بکارگیری هوشمندانه دستگاه های مختلف هوشمند که امروزه منابع اصلی مصرف انرژی هستند، مصرف شود. با رایج شدن دستگاه های DC ولتاژ پایین مانند به LED ها، رایانه ها، و لپ تاپ ها، تقاضا برای طراحی راه حل های جدید برای ساختمان های انرژی هوشمند با قابلیت خود پایداری افزایش یافته است. این ساختمان های هوشمند ، شهرهای هوشمند نسل بعدی را به وجود می آورند. این مقاله، یک نانوشبکه DC مبتنی بر ابری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند نسل بعدی را ارائه می دهد. از آنجا که ممکن است ساختمان های هوشمند در شهرهای مختلف هوشمند در آینده ای نزدیک پدیدار شوند، از این رو، حجم زیادی از داده ها با توجه به تقاضا و تولید برق از کلیه این ساختمان ها به وجود می آید. این داده ها از نوع ناهمگن هستند، زیرا از انواع مختلف لوازم برقی در این ساختمان های هوشمند تولید می شوند. برای حل این مشکل، از یک زیرساخت مبتنی بر ابری برای تصمیم گیری های هوشمندانه با توجه به مصرف انرژی لوازم برقی مختلف استفاده می شود که به منبع تغذیه DC بدون وقفه برای کلیه لوازم برقی DC ولتاژ پایین با حداقل وابستگی به شبکه منتهی می شود. از این رو، بار اضافی در شبکه اصلی در ساعات اوج برق کاهش می یابد، زیرا، ساختمان ها در شهرهای هوشمند با توجه به تقاضای انرژی شان خود پایدار هستند. در راه حل پیشنهادی، مجموعه ساختمان های هوشمند در یک شهر هوشمند برای مطالعه تجربی در نظر گرفته شده که به وسیله ی مراکز مختلف داده کنترل می شوند. این مراکز داده جهت ایجاد هشدارهای منظم در هنگام مصرف اضافی انرژی ناشی از لوازم برقی کاربران به کار گرفته می شوند. کلیه این مراکز داده در شهرهای مختلف هوشمند به زیرساخت مبتنی بر ابری متصل می شوند که مدیر اصلی برای تمام تصمیم گیری ها در مورد اتوماسیون انرژی در شهرهای هوشمند است. اثربخشی روش پیشنهادی بر حسب معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد مانند مانند نسبت رضایتمندی ، تأخیر، سرریز به وجود آمده ، و فاصله تقاضا و تامین سنجیده شده است. با توجه به این معیارها ، عملکرد روش پیشنهادی برای پیاده سازی به صورت عملی بسیار خوب است.
کليدواژگان: محاسبات ابری | ساختمان های هوشمند | شهرهای هوشمند | لوازم خانگی | دستگاه های هوشمند | منابع انرژی تجدید پذیر
مقاله ترجمه شده
10 یک رویکرد نرم افزاری برای بهبود بهره وری انرژی مرکز اطلاعاتی محاسبات ابری و افزایش امنیت از طریق کشف بات نت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
این مقاله به ارائه ی نتایج آزمایشی مثبت، پیرامون بهره وری و پتانسیل امنیتی یک رویکرد بهینه و جدید برای یک سیستم توزیع شده ی مدیریتی خودمختار (AMDS) در حال اجرا در محیط محاسباتی ابری می پردازد. نتایج به اثبات طراحی نرم افزاری AMDS پرداخته و پتانسیل آن را به عنوان یک کاربرد صنعتی به منظور استفاده در مراکز اطلاعاتی مدرن نشان می دهد. از یک سو، از نقطه نظر عملکرد عملیاتی می توان گفت که این عملکرد ها نشان می دهند که قابلیت AMDS که مربوط به پیکربندی مجدد خود می شود، در حین اجرا رخ می دهند، ازین رو 14 درصد افزایش بهره وری پیرامون طول عمر اولین آزمایش را می توان مشاهده کرد. از سویی دیگر، این عملکرد ها نشان می دهند که میزان تشخیص بسته ی اطلاعاتی مخرب کل(Botnet) 52 درصد بوده و 1 درصد قابل توجه تنها برای 5000 نمونه داده ی شبکه ای به وسیله ی ماژول نرم افزاری Botnet تعبیه شده در داخل AMDS نمایش می یابد. هر دو آزمایش اجرا شده در داخل یک VMW، محیط ابری را به اجرا در می آورند. هر چند به دلیل معماری انتزاعی AMDS ، این معماری پتانسیل این را دارد که با هر سیستم مدیریتی موجود که API را به نمایش می گذارد، ارتباط برقرار کند.
کليدواژگان: محاسبات ابری | امنیت | سخت افزار | ترافیک مخابراتی | الگوریتم های مکاشفه ای | الگوریتم تقریبی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi