دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت آموزشی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت آموزشی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 21
ردیف عنوان نوع
1 ابزار خودسنجی برای سنجش توانمندی‌‌‌‌های فارغ‌التحصیلان نامیبیا: آزمون روایی و پایایی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بر اساس گزارشات، نامیبیا از جمله کشورهایی است که بالاترین نرخ بیکاری را دارد. در این مقاله، روایی و پایایی ابزار خودسنجی مورد استفاده برای سنجش توانمندی‌‌‌‌های فارغ‌التحصیلان نامیبیا با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) و تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم (CFA) مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج EFA نشان داد که بیست شاخص را میتوان‌ به پنج عامل، یعنی "مدیریت و انعطاف‌پذیری"، "تخصص و ارتباطات"، "کار گروهی و تفکر انتقادی"، "خویشتن‌داری" و "انگیزه پیشرفت" طبقه‌بندی کرد. نتایج CFA نشان داد که تمام عوامل و شاخص‌ها پایایی بالا و اعتبار خوب ساختاری دارند. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌توانند این ابزار خودسنجی معتبر را برای ارزیابی یا تشخیص الگویی از نقاط قوت و ضعف خود به کار گیرند و برآوردی واقعی و عینی از قابلیت استخدام خود داشته باشند، همچنین این ابزار به آن‌ها در افزایش اثربخشی در محل کار کمک می‌کند.
کلمات کلیدی: توانمندی‌‌‌ | قابلیت استخدام | تحلیل عامل تاییدی | روایی ساختار | اعتبار سنجی
مقاله ترجمه شده
2 مقایسه برداشت ها و نگرش های دانشجویان درباره تجربه دستِ اول تنفس سنجی دربرابر یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
زمینه و هدف: تنفس سنجی اغلب ازنظر فنی برای بیماران چالش برانگیز است. مطالعات قبلی سودهای بالقوه تنفس سنجی را در زمینه داروخانه های جامعه ای نشان داده اند. این مطالعه برداشت ها و نگرش های دانشجویان رشته داروسازی نسبت به انجام دادن تنفس سنجی و نیز اجرای تنفس سنجی در کلینیک ها و داروخانه های جامعه ای ازطریق تجربه کردن تمرینات یادگیری تنفس سنجی دست اول را با تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ مقایسه می کند. فعالیت آموزشی و شرایط: دانشجویان سال اول (102 نفر) و سال دوم (70 نفر) رشته داروسازی با مواد درسی پیش از کلاس یکسان جهت یادگیری فرآیند تنفس سنجی فراهم آمدند. درطی کلاس، دانشجویان سال اول آزمایشات تنفس سنجی را انجام دادند درحالیکه دانشجویان سال دوم تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ را درباره تنفس سنجی بدون انجام دادن آزمایش انجام دادند. یک ارزیابی برای هر گروه در انتهای کلاس جهت (1) مقایسه برداشت دانشجویان درباره دشواری انجام تنفس سنجی و (2) شناسایی موانع بیمار، کلینیکی و دارویی اجرای آزمایش تنفس سنجی انجام شد. یافته ها: دانشجویان سال اول این چنین برداشت کردند که انجام تنفس سنجی به صورت قابل توجهی درمقایسه با دانشجویان سال دوم دشوارتر است. هم دانشجویان سال اول و هم سال دوم این چنین برداشت کردند که نحوه قرارگیری صحیح و روش نفس زنی و ناراحتی بیمار دشوارترین بخشهای انجام تنفس سنجی هستند. دانشجویان سال اول (1/91%) درمقایسه با دانشجویان سال دوم (1/54%) به صورت قابل توجهی تنفس سنجی را یک ابزار کمک کننده تر و غیرتعارضی تر برای رصد کردن بیماری های ریوی دانستند. خلاصه:دانشجویانی که تنفس سنجی را تجربه کردند نسبت به دانشجویانی که تمرینات یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ را انجام دادند این چنین براشت کردند که تنفس سنجی دشوارتر است. وارد کردن تنفس سنجی به برنامه درسی رشته داروسازی می تواند فرصتی برای افزایش بینش دانشجویان درباره دشواری انجام دادن تنفس سنجی و افزایش قدردانی آنها از خدمات کلینیکی دارویی باشد.
مقاله ترجمه شده
3 یادگیری مشارکتی: استفاده از مدل عضویت برای دانشجویان بزرگسال پرستاری در شرایط حاد استقرار شغلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
عضویت سنتی پیش – ثبت نام دانشجویان پرستاری در تمرینات کلینیکی از یک مدل یک به یک 1:1 تبعیت کرده است. به دانشجویان یک مربی مشخص درطی تحویل شغل اختصاص داده می شود و آنها مسئول پشتیبانی و ارزیابی فراگیر هستند. مطالعات زیادی مشکلات این دیدگاه عضویت را شناسایی کرده اند مثلا"عدم وجود زمان برای تسهیل یادگیری بر یک اساس 1:1. در پاسخ به برخی از این چالش ها، یک مدل عضویت مشارکتی هم به صورت بین المللی و هم به صورت ملّی درحال استفاده شدن است. این مدل با قرارگیری تعدادی دانشجوی سال اولی، سال دومی و سال سومی درکنار هم سروکار دارد و به این دانشجویان بیماران مشخصی جهت درمان مشترک و تحت نظارت اختصاص داده شده است. این مدل قبلا" در آمستردام به عنوان یک دیدگاه مفید برای عضویت برقرار بوده است (لوبو و همکاران 2014). به علاوه، یادگیری مشارکتی درعمل نیز در ایرلند، استرالیا و آمریکا معرفی شده است. این مقاله روی اجرای یک مدل یادگیری مشارکتی توسط یک بیمارستان منطقه ای و موسسه آموزش عالی در جنوب غربی انگلیس بحث می کند و با یک مطالعه مقدماتی پیرامون استقرار شغلی شروع می شود. به دنبال موفقیت این پروژه، این مدل در سایر حوزه های استقرار شغلی نیز درحال اجرا شدن است.
مقاله ترجمه شده
4 حرکات اشاره ای آموزگار صرفنظر از استفاده او از خیره شدن مستقیم در سخنرانی های ویدیویی، یادگیری را بهبود می بخشد
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تحقیقات تجربی تا به امروز تاثیرات حرکات اشاره ای حاصل از خیره شدن مستقیم آموزگار در سخنرانی های ویدیویی را تشخیص نداده اند. این مطالعه این فرضیه را آزمایش می کند که حرکات اشاره ای در ارتقای یادگیری ازطریق سخنرانی ویدیویی بر خیره شدن مستقیم برتری دارد. شرکت کننده ها (120 نفر) یکی از چهار نوع سخنرانی را که در آن آموزگار یا (الف) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و بدون حرکت اشاره ای به دوربین نگاه می کند؛ (ب) خیره شدن های اتفاقی و بدون حرکت اشاره ای انجام می دهد؛ (ج) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و با اشاره به ناحیه های مربوط به اسلاید به دوربین نگاه می کند؛ یا (د) به همراه حرکات اشاره ای به اسلایدها خیره شدن های اتفاقی نیز انجام می دهد، تماشا کردند. تحلیل های واریانسی دریافتند که دانشجویان در شرایطی که شامل حرکات اشاره ای آموزگار می شود عملکرد یادگیری بهتر، جستجوی چشمی کارآمدتر، و توجه بیشتری به محتوای یادگیری که آموزگار به آن اشاره می کند صرفنظر از استفاده آموزگار از خیره شدن مستقیم، نشان می دهند. دلالت برای آموزش این است که آموزگاران باید از حرکات اشاره ای با یا بدون خیره شدن مستقیم استفاده کنند تا توجه دانشجویان را جلب کنند و یادگیری آنها را در سخنرانی های ویدیویی بهبود ببخشند.
مقاله ترجمه شده
5 سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، و پایداری: یک تحلیل کتاب شناسی و تصویری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
توجه آکادمیک به سرمایه اجتماعی و انسانی، رشد فزاینده ای را شاهد است. به همین صورت، رابطه این دو با پایداری نیز گسترش یافته، به خصوص در مقایسه با رابطه پایداری با سرمایه طبیعی و سرمایه مالی و اقتصادی. با این وجود، تحقیقات کتاب شناسی و تصویری روی این روابط هنوز کافی نیست. این مطالعه اقدام به تحلیل روند تکامل تحقیقات در مورد سرمایه طبیعی، سرمایه مالی و اقتصادی، و سرمایه اجتماعی و انسانی مرتبط با پایداری می کند. از سوی دیگر، این مطالعه یک تحلیل کتاب شناسی در مورد سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی (SHC) مرتبط با پایداری ارائه می کند. این مطالعه، 635 منبع گردآوری شده از «وبِ علم» (WoS) در بخش دیتابیس مجموعه اصلی را بررسی کرده و از برنامه مشاهده کننده تسجم مشابهت ها (VOS) برای نقشه بندی گرافیکی مطالب استفاده می کند. این تحلیل شامل بررسی وجود همزمان کلیدواژه ها، استناد همزمان و تألیف همزمان می باشد. نتایج نه تنها جدیدترین و کامل ترین روندها را نشان می دهند، بلکه روند تکامل مربوط به انتشارات، ژورنال های مهم، اسناد، موضوعات، نویسندگان، نهادها و کشورها را تحلیل می نمایند. این مطالعه یک چارچوب بصری و ساختاری از تحقیقات مربوط به این حوزه برای محققین و کارشناسان ارائه می کند.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی | سرمایه انسانی | کتاب شناسی | تجسم
مقاله ترجمه شده
6 استفاده از رسانه های اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی – مطالعه ی تجربی مبتنی بر تجربه آموزشی بلغارستان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
رسانه های اجتماعی قدرت بسیاری زیادی دارند و موجب تغییراتی در طیف وسیعی از کسب و کارها و نیز یادگیری و آموزش شده اند. مطالعه ی استفاده ی دانشجویان از رسانه های اجتماعی در دانشگاه اقتصاد وارنا (UE-Varna) در بلغارستان، تأثیر قابل ملاحظه ی آنها بر جوانان را اثبات می کند. با استفاده از پرسشنامه ی آنلاین در میان 378 دانشجو، محبوبیت بالای رسانه های اجتماعی تأیید شد. یک پرسش پژوهشی مهم این است که آیا مؤسسات آموزش عالی که عمدتاً در رشته های علوم اجتماعی، اقتصادی و حقوق فعال هستند، با استفاده از مزایای رسانه های اجتماعی در چارچوب سیستم های مدیریت آموزش (LMS ها) و ابزارهای یکپارچه ی رسانه های اجتماعی، به دانشجویان آموزش می دهند یا خیر. تعداد زیادی از 24 دانشگاه مورد بررسی از دو LMS استفاده می کردند – "آموزش تخته سیاه" و "محیط آموزشی پویای شیءگرای پیمانه ای" (Moodle). هر دوی اینها ابزارهایی همچون انجمن های گفتگو، چت، ویکی، پیام های داخلی، بلاگ ، گروه های آموزشی، و ابزارهای مشارکتی دارند. مطالعه ی دو پلتفرم Moodle پیاده سازی شده در UE-Varna بیانگر استفاده از انجمن های گفتگو، چت، و پیام های داخلی است.
کلیدواژه ها: Web 2.0 | رسانه های اجتماعی | مؤسسات آموزش عالی | سیستم های مدیریت آموزشی | ابزارهای یکپارچه ی رسانه های اجتماعی | انجمن های گفتگو | چت.
مقاله ترجمه شده
7 اصلاحات در آموزش عالی آمریکا: منشأها و تاثیر انتخاب برنامه درسی توسط دانشجو
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
اصلاحات چارلز دبلیو الیوت درباره برنامه آموزشی ازطریق سیستم موثر، تاثیر قابل توجهی روی آموزش عالی آمریکا داشته است. نگرانی های معاصر درباره منابع محدود و تلاشها درجهت "کارآمدی"، ارزش سرمایه گذاری ها در دوره های مختلف و ارائه مدرک را سوال برانگیز کرده است. این خلاصه از سیستم انتخابی الیوت و تاثیر آن روی برنامه درسی آموزش عالی آمریکا یک دیدگاه تاریخی را برای اطلاع یافتن از بحث های معاصر در یک زمان اصلاحات ارائه می کند. سخنرانی افتتاحیه الیوت و معرفی سیستم انتخابی بررسی می شوند، شامل زمینه برای معرفی، چالش های ایجاد شده درطی اجرا و منافعی که برای آموزش عالی و جامعه آمریکا به ارمغان آورده است.
کلیدواژه ها: انتخاب ها | اصلاح آموزشی | چارلز ویلیام الیوت
مقاله ترجمه شده
8 در رهبری جوانان چه چیزهایی حایز اهمیت است ؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
ما این کتاب را با TPSR و با یک سووال مشابه انچه دان هیلسون سالها پیش انرا مطرح نموده بود آغاز نمودیم : چه کاری ارزش انجام دادن دارد ؟ ما امیدواریم که مباحث مطرح شده در سراسر این متن بتواند جواب خوبی برای این سووال ارایه دهد . امیدواریم شما بهتر تشخیص دهید که با گرفتن یک تصمیم هدفمند ، نه تنها در اینمورد که شما چه محتوایی تدریس میکنید بلکه با در نظر گرفتن اینمورد که چگونه انرا تدریس میکنید ، و چگونه میتوانید بین خودتان و دانش اموزانِ خود ارتباط برقرار کنید ، شما میتوانید برای مدل TPRS ، SITE را نگهدارید و با انجام فعالیتهای ورزشی و جسمانی به پیشرفت جوانان کمک کنید تا بتواند به انها فراتر از یک محیط اموزشی کمک کند . همانطور که در این کتاب میتوانیم نتیجه گیری کنیم ، سوالی است که مجددا به آن بازمیگردیم ، چرا مهم است ؟ در این فصل ما برخی ادبیات در حال ظهور را در مورد انچه حایز اهمیت است را مورد بررسی قرار میدهیم و بررسی میکنیم چرا این ساختار به جوانان کمک میکند تا ویژگیهای مربوط به مدل TPRS را توسعه دهند . با انجام اینکار ، ما تمایل داریم پایان را با ارتباط به TPSR و توسعه رهبری در جوانان و موفقیت های بعدی ارایه دهیم .
مقاله ترجمه شده
9 شناسایی زبان خشونت آمیز (پرخاشگرانه) با استفاده از ویژگی‌ های جداساز (تعبیه شده) و احساسی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مقاله مشارکت ما را در اولین تکلیف مشترک در شناسایی پرخاشگری توصیف می‌کند. روش پیشنهادی متکی بر یادگیری ماشین برای شناسایی متن‌ های رسانه‌ای اجتماعی است که دارای پرخاشگری هستند. ویژگی ‌های اصلی مورد استفاده در روش ما اطلاعات استخراج ‌شده از کلمه جداساز و خروجی آنالیز احساسی می‌باشد. چندین روش یادگیری ماشین و ترکیب‌های مختلف ویژگی ‌ها امتحان شدند. ملاحظات رسمی از ماشین‌های بردار پشتیبان و جنگل‌های تصادفی استفاده کرد. ارزیابی رسمی نشان داد که برای متون مشابه آن‌هایی که در مجموعه داده آموزشی هستند، جنگل‌ها به بهترین نحو کار می‌کنند، در حالی که برای متونی که svmها متفاوت هستند انتخاب بهتری هستند. این ارزیابی همچنین نشان داد که با وجود سادگی روش، این روش در مقایسه با روش‌ های دقیقتر عملکرد خوبی دارد.
مقاله ترجمه شده
10 اثربخشی آموزش حافظه کاری در میان کودکان مبتلا به اختلال در محاسبات :شواهدی برای اثرات انتقال در دستاوردهای ریاضی - یک مطالعه آزمایشی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
ما بررسی کردیم که آیا ظرفیت حافظه کاری (WM) کودکان مبتلا به اختلال محاسباتی در حال رشد می تواند توسط یک برنامه آموزش بهبود یابد و اینکه آیا نتایج مربوط به عملکرد ریاضی است. طراحی تجربی شامل دو مورد بود. گروه هایی با نارساخوانی رشدی با تحصیلات تکمیلی 4: یک گروه آزمایشی (14 نفر، میانگین سن 129.74 ماه) و گروه شاهد (14 نفر و میانگین سن 126.9 ماه). تمام شرکت کنندگان بر اساس معیارهای WM، تحصیلات ریاضی، و دستاوردها و توانایی ذهنی غیر کلامی (آزمون Raven) قبل و بعد از آموزش مورد ارزیابی قرار گرفتند . برنامه آموزش WM تمرکز خود را بر روی دستکاری و نگهداری اطلاعات محاسباتی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که هر دو عملکرد WM و ریاضی پس از مداخله به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد، که نشان دهنده یک رابطه قوی بین این دو ساختار است. گروه کنترل در ماتریس های پیشرفته Raven و نیز خواندن اعداد بهبود اندکی را نشان داده است. این نتایج از لحاظ دوری و نزدیکی انتقال به سمت مهارت های آموزش دیده و آموزش ندیده بررسی شده اند و بر روی تأثیر مثبت آموزش WM بر یادگیری ریاضیات در کودکان مبتلا به اختلال محاسباتی تاکید می کند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi