دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بحران با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بحران با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی و مدیریت سوء تغذیه در بیماران بستری: بررسی دانش و نگرش کارکنان
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
زمينه و هدف: سوء تغذيه موجب كاهش عملكرد و پيامدهاي باليني ناچیز در بيماران بستري می شود. این مطالعه با هدف بررسی دانش کارکنان بالینی در مورد شناسایی و مدیریت سوء تغذیه، ارزیابی نگرش و دانش سوء تغذیه به صورت مسئولیت مشترک بین رشته¬ای انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه به منظور توزیع کارکنان باليني (پزشكي ، پرستاري ، رژيم غذايي و بهداشت) در سه دانشگاه بيمارستاني از جمله مكان هاي حاد، کمی حاد و توانبخشي انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از نظرسنجي 14٪ كاركنان باليني واجد شرايط (116 پرستار ، 68 پزشك ، 20 متخصص تغذيه و 98 نفر از كاركنان بهداشت) مورد بررسی قرار گرفت. به استثنای متخصصین رژیم غذایی ، پاسخ به سؤالات مربوط به مهارت و دانش در زمینه های شناسایی سوء تغذیه ، تشخیص ، درمان و مدیریت ، کمتر از حد مطلوب بود. تنها پاسخ 60٪ از كاركنان پزشكي / جراحي و 42٪ از كاركنان پرستاري توانایی خود را در تشخيص سوء تغذيه گزارش كرده اند. پاسخ به سوالات مربوط به مسئولیت سوء تغذیه بسیار متغیر بود و هیچ کسی "مالکیت مشترک" سوء تغذیه را در مسئولیت بالینی پیشنهاد نکرد.
نتيجه گيري: به غير از متخصصان رژيم غذايي ، مهارت هاي مديريت سوء تغذيه متوسط بود و شکاف دانش در کارمندان باليني دیده شد. در مورد مسئولیت مراقبت از سوء تغذیه بیماران بستری نوعی سردرگمی نیز وجود داشت. برای بهبود تغذیه بیماران بستری ممکن است نیاز به درگیر شدن بیش از حد چند رشته و آموزش بهبود یافته باشد.
واژه‌های کلیدی: سوء تغذیه | تیم بین رشته ای | دانش | نگرش ریسک | بیماران بستری (بستری)
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.
مقاله ترجمه شده
3 سوزاندن خانه؟ بدنه استینافی در مرکز بحران سازمان تجارت جهانی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در دسامبر ۲۰۱۹ هیئت پژوهشی استینافی (AB) سازمان تجارت جهانی (WOT) ‏فعالیت خود را متوقف خواهد کرد مگر اینکه ایالات ‌متحده مانع از انتصاب‌های جدید شود. ایالات‌ متحده می‌گوید AB از اختیارات خود تجاوز کرده و نشان داده ‌است که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که AB نقشی را که در اصل در سال ۱۹۹۵ به آن واگذار شده، انجام می‌دهد. این مقاله درباره تاریخچه مذاکرات دور اروگوئه (هشتمین و آخرین دور از مذاکرات تجاری چند جانبه بود که در چارچوب موافقت ‌نامه عمومی تعرفه و تجارت انجام شد) با این دیدگاه که "عطف بماسبق یا بازگشت به سال ۱۹۹۵" مستلزم چیست، بحث می‌کند. نتیجه می‌گیرد که با فرض تمایل عضویت در سازمان تجارت جهانی برای در نظر گرفتن جدی نگرانی‌های آمریکا و پذیرش توسط آمریکا از تعهد توسط عضویت برای اطمینان از اینکه AB به طور مداوم با حکم سال ۱۹۹۵ عمل می‌کند، این امر نباید دشوار باشد.
مقاله ترجمه شده
4 مسئله زمان بندی واحد فوریت حوادث برای کنترل آتش سوزی های شدید
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
در این مقاله، ما بهینه سازی و طراحی مکانیزم برای مسئله زمان بندی واحد فوریت حوادث را برای کنترل آتش سوزی های شدید مطالعه می کنیم. ما یک واحد فوریت حوادث و یک سری شرکتهای جنگلداری را در یک طرحی بررسی می کنیم که منابع محدود هستند و یک اظطرار باعث خرابی شهرهای نزدیک شده است. هر شرکت جنگلداری اطلاعاتی درباره چگالی جنگل دارد که علاوه بر نرخ تغذیه آتش سوزی های شدید هزینه انتظار مدیریتی آن را نیز تعیین می کند. درعمل، یک هزینه انتظار برای هر شرکت جنگلداری برطبق موقعیت آن در ترتیب و زمان کار برای واحد فوریت حوادث تولید می کند. هدف، تعیین یک زمان بندی و زمان های کار برای واحد فوریت حوادث است تا مجموع کل خرابی و کل هزینه انتظار شرکتهای جنگلداری که در معرض محدودیت های خرابی و استفاده از زمان کار واحد فوریت حوادث هستند به حداقل رسانده شود. ما نشان می دهیم که مسئله متمرکز شده می تواند توسط شرایط کاروش – کوهن – توکر و طراحی یک مکانیزم صحیح و آسان برای اجرا برای مسئله غیر متمرکز شده حل شود. این طراحی خرابی شرکتهای جنگلداری را برمبنای ویژگی های راه حل های بهینه به دست آمده از مسئله متمرکز شده با شارژ بیش از حد کران دار توسط یک ثابت، شارژ می کند. یک مثال عددی برای نشان دادن مسئله و مفید بودن سهم های ما توصیف می شود. نهایتا" ما نتایج خود را به مسائل مشابه برای استفاده ترتیبی از یک منبع بسط می دهیم که در آن توابع خرابی ایزو الاستیک محدب اکیدا" صعودی مدنظر قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: زمان بندی | واحد فوریت حوادث | طراحی مکانیزم | صحیح بودن
مقاله ترجمه شده
5 مدیریت بحران بین روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هالونیک
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در بسیاری از علوم مدیریت بحران یک موضوع چند رشته ای است. علوم اجتماعی، امور خارجه، پزشکی، مهندسی و بسیاری دیگر، به مدیریت رویدادهای مهم و بزرگ پیش بینی نشده علاقه مند هستند. این مقاله برخی از تفاوت ها و موضوعات مشترک مدیریت بحران را با استفاده از دو رویکرد متفاوت ارائه می دهد. نخست، روابط عمومی (PR)، به عنوان بخشی از علوم ارتباطی است؛ و دوم، مفهوم هالوسی چندگانه (HMAS) است که موضوع پژوهشی مربوط به مهندسی نرم افزار و علوم محاسباتی است. ما دو رویکرد متفاوت ، اما با یک هدف مشترک داریم: فراهم کردن امکان پشتیبانی تیم مدیریت بحران در شرایط کاری غیرمعمول. با توجه به رویکرد هولونیک، این مقاله مدیریت بحرانی توزیع شده متمرکز و رویکرد غیر خطی ارائه می¬دهد که در آن فضایی، فاکتورهای مهارت و تخصص انسانی عناصر کلیدی هستند.
کليدواژگان: مديريت بحران | روابط عمومي | سيستم چند عاملي هولمز | مديريت ريسك
مقاله ترجمه شده
6 نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران شریان حیاتی تحت تاثیر زلزله
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
کشور ما ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، داراي ویژگیها و عوامل متعددي است که در سطح جهانی حساسیتهایی را متوجه خود ساخته و همچنین قرار گیري کشور در معرض بلایاي طبیعی، خصوصاً زلزله و ایجاد بحران هاي متعدد، ضرورت ایجاد آمادگی پیش از بحران و مدیریت مناسب در زمان بحران بسیار حائز اهمیت است. پدافند غیرعامل، به دفاعی گفته می شود که متكی بر تسلیحات نظامی نبوده و با اجراي آن می توان از وارد شدن خسارات مالی و جانی جلوگیري نمود. به عبارت بهتر، هر اقدام غیر مسلحانه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، ساختمانها، تأسیسات،تجهیزات، اسناد و شریانهاي کشور و همچنین تسهیل مدیریت بحران در مقابل عملیات دشمن یا بلایاي طبیعی مانند زلزله گردد را پدافند غیرعامل می نامند. در این مقاله پس از بیان تفصیلی موارد یاد شده، ضمن اشاره به تعریف پدافند غیرعامل به تاریخچه، سیاست، اصول، ضرورت ها، عرصه و هدف آن در برابر زلزله اشارتی را نیز داشته و در ادامه باتوجه به اهمیت شریانهاي حیاتی و نقش آن در تداوم حیات جامعه به تعریف این سیستم و تقسیم بندي آن پرداخته و جایگاه فنی این مهم را مورد بررسی قرار داده و در پایان براي بكارگیري اصول و اقدامات لازم پدافند غیرعامل در شریانهاي حیاتی پیشنهاداتی ارائه می شود.
واژگان کلیدی: پدافند غیرعامل | مدیریت بحران | شریان های حیاتی | زلزله.
مقاله ترجمه شده
7 رهبری در مدیریت بحران : جدایی رهبری از مفاهیم اجرایی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
بحران حقیقت دنیای تجارت سریع امروز است. تغییر سازمانی سریع ، تغییر شرایط اقتصادی، مشکلات پرسنل ، تغییرات تکنولوژیکی غیر منتظره و اثرات سیاسی موجب بی ثباتی دنیای کسب و کار امروزی شده است. به نظر می رسد این بی ثباتی به عنوان یک اختلال اقتصادی ناشی از بحران از کنترل دولت خارج شده است. بحران بر کشور ما و بر همه کشور ها در کل دنیا و نه تنها بر افراد بیکار تاثیر می گذارد بلکه افراد شاغل نیز در بحران نگران از دست دادن شغل شان خواهند بود. به نظر می رسد این عدم اطمینان اقتصادی بر سهام شرکت ها نیز تاثیر گذار است. با این حال ، محیط نیز یکی از عواملی است که بر ایجاد بحران تاثیر می گذارد. اگر بحران تحت کنترل نباشد و یا به درستی مدیریت نشود ، زنجیره بحرانی ایجاد خواهد شد. به دلیل افزایش هرج و مرج ، تغییر از رهبری مستبدانه به انجام کار گروهی و ذهنیت مدیریت مشارکتی مورد بررسی و مشاهده قرار گرفته است. تجارت روز به روز پیچیده تر می شود. این تغییرات، مدیریت بحران به صورت سنتی را به یک مدل رهبری تبدیل کرده است و باعث تحلیل سناریو های مختلف و انجام کار به صورت هماهنگ با یک تیم و بوسیله جمع آوری دیدگاه های مختلف برای ایجاد یک راه حل مطلوب شده است. رهبری و مفاهیم در زمینه بحران به منظور پیاده سازی رویکرد رهبری در حل بحران مورد بحث قرار گرفته است. رهبری بحران به عنوان یک روش بهینه و بهنگام در زمینه ارزیابی اثرات محیطی نامساعد بوجودآمده از دلایل مختلف است. در بخش اول این مقاله ، که گزارشات گسترده ای ارائه شده است ، اطلاعات کلی در مورد مفهوم رهبری از اصول کلی مدیریت کیفیت گرفته تا مقایسه رهبر و مفاهیم اجرایی بررسی شده اند. در بخش دوم ، رهبری در مدیریت بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش آخر نیز اهمیت مدیر اجرایی در مدیریت بحران و نقش گزارشات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی: رهبری | مدیریت بحران | مدیریت کیفیت کلی
مقاله ترجمه شده
8 مسائل مربوط به تاثیر انسان بر مدیریت بحران در سازمان ها
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
هدف: این مقاله، توصیف انطباق مدل ارزیابی، سیستم ارزیابی پزشکی و خدمات درمانی (TAS) است، که به هنگام رویارویی با بحران برای درک اثر عوامل انسانی یک بحران در داخل سازمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
طرح/ روش شناسی/ رویکرد: پس از بررسی تحقیقات، مدل TAS تنظیم می شود تا برای سازمانها در مواجهه با بحران قابل استفاده باشد. 9 ویژگی مرتبط با اثر بحران بر کارکنان یک سازمان بحث می شود. یافته ها- پیشنهادات لازم در مورد روش هایی که سازمانها بتوانند از مدل TAS استفاده کنند تا آمادگی خودشان را برای فعالیت های بازسازی و نوسازی بعد از وقوع بحران بهبود بخشند، ارائه می شود. این پیشنهادات فهرست روش های استفاده از TAS و همینطور رویکردهایی که مشاوران هنگام فعالیت در سازمان ها بتوانند از آنها استفاده کنند را ارائه می کند. پیشنهادات همچنین برای تحقیقات بعدی می تواند در زمان کار با سازمان، بکار گرفته شود. اگرچه مفاهیم استفاده شده در مدل TAS برای افراد توسعه داده شده اند، لیکن می توان بهنگام بحران در سازمان ها نیز از آن استفاده کرد.
اصالت/ ارزش: این مقاله پیشنهادات کاربردی نیز ارائه می دهد تا به سازمان ها در مدیریت تاثیر بحران سازمان ها بر کارکنانشان کمک نماید. تحقیق در این زمینه باید به بهبود TAS برای سازمانها، بویژه ارزیابی شدت واکنش سازمان ها کمک کند.
کلمات کلیدی: سوانح | تحلیل سازمانی | رفتار سازمانی | کارکنان | مدلسازی
مقاله ترجمه شده
9 تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت نقش ناقدانه كنترل هيجان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف- هدف مقاله حاضر، بررسي تعامل سه گانه تضاد وظيفه، كنترل هيجان و موقتي بودن گروه در زمينه پيدايش تعارض رابطه مي باشد. طرح/روش شناسي/ رويكرد- براي بررسي تعامل كنترل هيجان و تضاد وظيفه بر پيدايش تعارض رابطه در 43 گروه كوتاه مدت (موقتي) و 44 گروه بلند مدت، يك بررسي ميداني صورت گرفت. يافته ها- نتايج نشان مي دهند كه بيشترين امكان تضاد وظيفه در شكل گيري تعارض رابطه زماني است كه گروه ها (كوتاه مدت و بلند مدت) داراي فرايندهاي كنترل هيجان اثربخش كمتري هستند، با وجود اينكه تضاد وظيفه و رابطه در گروه هاي بلند مدت تا حدودي تفكيك مي شوند و در كنترل هيجان امتياز بالايي بدست مي آورند. محدوديت ها/ پيشنهادات تحقيق- مقاله برحسب پيشنهادات آن ها براي مديريت تعارض در گروه ها با بحثي درمورد نتايج بدست آمده نتيجه گيري مي كند. تحقيق تكميلي براي بررسي كامل متغيرهاي مدل، بايستي تاثيرات تعديل كننده بررسي هاي طولي را مورد بررسی قرار دهد. اصالت/ ارزش- مقاله به مدل هاي اقتضايي ضروري تعارض درون گروهي پاسخ مي گويد و تاثير تعديل كننده دو احتمال را در رابطه بين تعارض وظيفه و رابطه بررسي مي نمايد.
کلمات کلیدی: هلند | دانشجويان | تيم هاي پروژه | مديريت تعارض | گروه ها | تعارض وظيفه و رابطه | كنترل هيجان | گروه هاي كوتاه مدت
مقاله ترجمه شده
10 شاخه تئوریک مدل برای مدیریت بحران در سازمان
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
براي اينكه بتوان از نظر استراتژيكي بحران را درون محيط كسب و كار مديريت نمود، لازم است كه راجع به فرايند برنامه ريزي بحران و همينطور مديريت استراتژي درون يك سازمان بحث شود. براي تحقق اين هدف، آموزش كافي پرسنل ضروري است، بعلاوه، بررسي وضعيت و جستجوي راه حل هاي جايگزين مورد نياز مي باشند. براي اينكه بتوان بطور مناسبي براي يك برنامه ريزي بحران و فرايند مديريت استراتژي آمادگي داشت، مباحث علمي و راه حل هاي كاربردي ضروري هستند. برنامه ريزي فعاليت، مديريت را قادر مي سازد تا اينكه نه تنها پويايي هاي درون يك محيط كسب و كار را بررسي نمايد، بلكه مسائل مرتبط با تغييرات مشابه را ارزيابي كند. لذا، مقاله در اين شرايط، راه حل هاي تغييرات استراتژيك را بررسي نموده، ارتباطات بحران موجود در يك سازمان و خود تشخيصي كاركنان را شناسايي كرده است. نويسنده اظهار مي كند كه بايستي توجه عمده اي به فرد شود، مهارت هاي حرفه اي اش بهبود يابد، قابليت هايش را بوجود آورد، كه به تشخيص موفق وي در سازمان كمك مي كند و قادر به تلفيق فعاليت هاي كاري در آينده ي نزديك مي نمايد. اين امر اصل اساسي وضعيت بحراني و تصميم گيري مي باشد. اين اصل مستلزم ارزيابي فرايندهاي جامعه پذيري، فرد سازي، و سازگاري كاركنان و همچنين شكل دهي حالت تشخيص كاركنان يك سازمان مي باشد. درغير اينصورت با يك بحران "خستگي روحي"، بخاطر نبود همكاري ميان كاركنان يك شركت، روبرو هستيم. اين بحران به صورت خستگي جسمي و عاطفي كاركنان در اثر كار تيمي فشرده و الزامات خيلي شديد براي ابتكارات كاركنان تعريف مي شود. مديريت در هر سازماني بايد نقاط ضعف موجود در مديريت پرسنلي را شناسايي نموده و بايستي داراي يك استراتژي درون ساخته ي شناخت پيشرفت كاركنان باشد كه فرايند سازگاري كاركنان با اهداف و ارزش هاي سازمان را شتاب مي بخشد و كارايي و رضايت شغلي وي را تصريح مي كند تا اينكه موقعيت هاي بحراني را مديريت نمايد. تنش و ابهام غالبا به دنبال بحران هايي مي آيند كه به شدت بر تصميم گيري تاثير مي گذارند. هرچقدر مديران زودتر بتوانند عوامل عمده ي ريسك را شناسايي نمايند، برنامه ي بحران با توجه به تصميم گيري كارامدتر خواهد بود. مديريت باكفايت فرايند استراتژي ممكن است در زمينه ي انجام اقداماتي براي به حداقل رساندن بحران، بر سازمان تاثير بگذارد. مديريت بحران مستلزم همكاري با سيستم ها، ارتباطات داخلي، و خارجي كارامد، انتصاب اشخاص و نقش هاي آنها، كه توسط وظايف و مسئوليت هاي خاص بيان مي شوند، تصميم گيري گروهي كارامد، و مسئوليت كنترل و همكاري است. نويسنده در اين زمينه، شاخه ي فرعي مدل مديريت بحران در يك سازمان را نشان داده است. ساختار مدل احتمالي مديريت بحران ارائه گرديده و بر رابطه ي بين سه مؤلفه استراتژي متمركز مي باشد: • استراتژي مديريت بحران در سازمان: آماده سازي برنامه پيشگيري از وضعيت بحراني، شناسايي ماهيت بحران، اقدامات عملي در زمان وقوع بحران و از بين بردن پيامدهاي بحران، توانبخشي عملكرد سازماني. اين چرخه با اماده سازي برنامه هاي جديد مديريت شرايط بحراني دوباره شروع مي شود. • ارتباطات كارامد شركت: بعنوان كاركرد مديريت استراتژيك، با تمركز بر چالش هاي امروزي، ضرورت ايجاد اعتماد ميان مخاطب داخلي و خارجي يك شركت؛ براي فعالسازي كسب و كار تا اينكه فرهنگ پاسخگويي شركت بعنوان پيشگيري و مديريت بحران شكل گيرد. • فرايندهاي جامعه پذيري، فردسازي، و سازگاري و همچنين ابزار شكل دهي تشخيص كاركنان سازمان. تلاش براي كنترل تاثير عناصر ناراحتي. مسئله ي علمي: با بكارگيري بررسي روشمند پيشينه ي دانشگاهي و علمي، اين مقاله درمورد مسئله ي مربوط و مناسب روز بحث مي كند. درحاليكه مقاله به جزئيات مباحثات علمي مي پردازد، مديريت بحران را بواسطه ي ارتباطات كارآمد شركت بعنوان يك وظيفه ي مديريت استراتژيك و شناخت كاراكنان در سازمان معرفي مي نمايد كه شامل چشم انداز وسيع تري است و صرفا در رابطه با ابعاد اقتصادي مديريت بحران نمي باشد. هدف مقاله، مفهوم سازي مدل مديريت بحران در سازمان است، ساختاري كه بر اساس چشم انداز ارتباطي و شناخت اجتماعي فرد پديد آمده است. در اين وضعيت كه رويكرد روش شناسانه ي سازنده اي انتخاب شده بود، مي توانست تخمين پديده هاي ذهني را نشان دهد و نگرش محقق راجع به مسائل تحقيقي را بوجود آورد. در اين روش، برنامه ريزي فعاليت بر مبناي يك مدل مديريت بحران، ممكن است در تلفيق اجزاي سازنده ي فراين استراتژي مفيد باشد كه ديدگاه هاي مديريت بحران را توسعه داده است. ساختار اين مقاله متشكل از:  در نخستين بخش، مفهوم سازي تعريف بحران در يك سازمان ارائه گريديده است. نويسنده به دنبال تعريف مفهوم بحران مي باشد.  در بخش دوم، فرايند برنامه ريزي بحران و مديريت استراتژيك مطرح
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi