دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت توریسم::صفحه 1
تبریک غدیر خم
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت توریسم

تعداد مقالات یافته شده: 295
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی: بازدید کننده های دفعه اولی دربرابر بازدید کننده های خیلی تکراری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
بسیاری از مقصدهای گردشگری شدیدا" روی بازدید کننده های تکراری تمرکز کرده و به آنها وابسته هستند. بنابراین یک فرض اساسی این است که بازدید کننده های تکراری سودآورتر هستند (مثلا" ازطریق هزینه های بازاریابی پایین تر) و تبلیغ شفاهی مثبت آنها برای جذب مهمانان جدید ضروری می باشد. در این مقاله ما یک مطالعه تجربی مقیاس – بزرگ را برای بررسی تاثیر قیمت برای بازدید کننده های دفعه اولی و تکراری اقامتگاههای اسکی ارائه می دهیم. ما با به کارگیری یک دیدگاه مدلسازی سلسله مراتبی خطی نشان می دهیم که قیمت رابطه ای منفی با تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های دفعه اولی دارد و قیمت هیچ تاثیری روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری ندارد. بنابراین ما نشان می دهیم که تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری کاهش می یابد.
مقاله ترجمه شده
2 چه چیزی در پاریس درحال رخ دادن است؟ Airbnb، هتلها و بازار پاریس: یک مطالعه موردی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
Airbnb (که یک وب سایت اینترنتی برای ارائه خدمات گردشگری و مهمانداری می باشد) دربین محققان و دانشمندان حوزه گردشگری و مهمانداری مورد بحث های شدید و پُرحرارت قرار گرفته است. به منظور درک تاثیر به اشتراک گذاری P2P روی چشم انداز گردشگری و مهمانداری، ابتدا فهمیدن جزئیات این بازار حائز اهمیت است. بنابراین در این مقاله ما توسعه بازار Airbnb را درطی هفت سال گذشته در پاریس که محبوب ترین مقصد گردشگری برای مهمانان Airbnb با بیش از 40000 اجاره نامه اقامتی می باشد بررسی می کنیم. این یادداشت تحقیقی یک خلاصه ای از یافته ها ما درباره بازار پاریس می باشد. مطالعه ما الگوهای مختلف رشد و فصلی بودن برای Airbnb و هتلها ونیز بی شباهتی های موجود در مکان جغرافیایی آنها را نشان می دهد. یافته ها بیانگر این هستند که دو محصول در رقابت مستقیم باهم نیستند و رابطه آنها ممکن است پیچیده تر از آن چیزی باشد که قبلا" تصور می شد. ما اعتقاد داریم که بررسی ماهیت رابطه رقابتی می تواند یک مسیر ارزشمند برای بررسی بیشتر باشد.
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از رسانه های اجتماعی برای شناسایی جذابیت گردشگری در شش شهر ایتالیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تکامل فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی به افراد اجازه داده است که مقادیر زیادی داده را در هر روز تولید کنند. شبکه های اجتماعی کاربرانی را فارهم می کند که به اطلاعات دسترسی دارند. هدف این مقاله تعیین جذابیت های شهرهای مختلف گردشگری ازطریق بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی می باشد. پایگاه داده ای شامل عکس های جغرافیایی واقع شده در شش شهر می باشد که به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در ایتالیا عمل می کنند. عکس ها از فلیکر که یک بستر به اشتراک گذاری داده می باشد دانلود شدند. تحلیل داده ها با استفاده از دیدگاه مدلهای یادگیری ریاضی و ماشینی انجام شد. نتایج مطالعه ما نشانگر نقشه های شناسایی رفتار کاربران، گرایش سالانه به فعالیت تصویری در شهرها و تاکید بر سودمند بودن روش پیشنهادی می باشد که قادر به تامین اطلاعات مکانی و کاربری است. این مطالعه تاکید می کند که چگونه تحلیل داده های اجتماعی می تواند یک مدل پیشگویانه برای فرموله کردن طرح های گردشگری خلق کند. در انتها، راهبردهای عمومی بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
4 بازدیدهای آنلاین: تفاوت ها ازنظر وسیله بازدید
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
این مطالعه نقش ایفا شده توسط وسیله بازدید (موبایل یا رایانه) را دررفتار بازدید آنلاین از سایت های مسافرتی بررسی می کند. ما بیش از 2/1 میلیون بازدید آنلاین از سایت Booking.com را تحلیل می کنیم و وجود و ویژگی های متمایز بازدیدهای آنلاین صورت گرفته توسط وسایل موبایلی را آشکار می سازیم. یافته های ما بیان می کنند که 1) سهم بازدیدهای آنلاین صورت گرفته توسط موبایل با گذشت زمان با نرخ بسیار بالایی افزایش یافته است (بالاتر از نرخ رشد بازدیدهای صورت گرفته توسط رایانه)؛ 2) یک تفاوت سیستماتیک و ازنظر آماری معنادار بین ویژگی ها و توزیع های بازدیدهای آنلاین صورت گرفته توسط وسایل موبایلی دربرابر بازدیدهای آنلاین صورت گرفته توسط رایانه ها وجود دارد. ما میزان آگاهی از نقش ایفا شده توسط وسایل بازدید آنلاین از سایت های مسافرتی را بالا می بریم و دلالت های موجود برای تحقیقات آتی را ارائه می دهیم.
مقاله ترجمه شده
5 یک یادداشت تحقیقی که به بررسی مصرف اجتماعی قابل مشاهده در گردشگری می پردازد
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
مطالعه حاضر در زمینه کشمکش های سیاسی بین ترکیه و اسرائیل انجام شده است. هدف اصلی یادداشت تحقیقی حاضر بررسی رابطه بین دشمنی مشتری و مصرف اجتماعی قابل مشاهده می باشد؛ اگرچه دو سازه برجسته در جریان تحقیقات روی رفتار مشتری وجود دارد اما رابطه بین آنها در تحقیقات قبلی بررسی نشده است. از روش برخورد و تقاطع برای جمع آوری داده از یک نمونه 208 نفری از شرکت کننده ها استفاده شد. از نرم افزار SPSS AMOS برای بررسی اعتبار سازه در بخشهای مقیاس استفاده شد. همبستگی های پیرسون و آزمایشات مستقل T روی نمونه برای بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه انجام شدند. نتایج بیانگر این هستند که روابط بین مصرف اجتماعی قابل مشاهده و دشمنی مشتری توسط تمایل مسافران به گذراندن تعطیلات در یک شیوه اجتماعی قابل مشاهده وساطت می شود. تحقیقات آتی باید روی سایر واسطه های بالقوه رابطه بین دشمنی و رفتار گردشگری مثل نحوه نگرش به خطر تمرکز کنند.
مقاله ترجمه شده
6 نشان سازی مقصد و گردشگری بیش از حد
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مقاله ترجمه شده
7 تاثیرات ناپایداری سیاسی در مقصدهای متراکم: مورد کاتالونیا (اسپانیا)
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
کاتالونیا یکی از موفق ترین مناطق گردشگری در اسپانیا می باشد. این مقاله تاثیر فوری را که ناپایداری ایجاد شده در وضعیت سیاسی اخیر در کاتالونیا روی ورود گردشگران بین المللی و هزینه کردن آنها در این منطقه داشته است با استفاده از روش کلاسیک باکس – جنکینز و مدلهای اخیرتر بیزی ساختاری سری های زمانی تحلیل می کند. نتایج به دست آمده نشان دادند که درطی چارک آخر سال 2017، رویدادهای سیاسی منجر به کاهش تعداد گردشگران ورودی و میزان هزینه کردن آنها در این منطقه شده است اگرچه اینکه آیا این تاثیر به معناداری آماری رسیده است یا خیر بستگی به روش تخمین استفاده شده دارد.
مقاله ترجمه شده
8 Exploring religious tourist experiences in Jerusalem: The intersection of Abrahamic religions
بررسی تجربیات گردشگری مذهبی در اورشلیم: تقاطع مذهب های ابراهیمی-2018
By considering the importance of religious tourism for travel and the tourism industry, this study aims to identify religious tourists experiences in Jerusalem, as one of the most important holy cities. By a survey, 848 data were collected from the Jewish, Christian, and Muslim religious tourists. Results showed that religious tourism experience was a multi-faceted construct, which consists of engaging mentally, discovering new things, interacting & belonging, connecting spiritually & emotionally, and relaxing & finding peace dimensions. By using these dimensions, perceived experience differences of tourists were examined depending on religion. Moreover, religious tourism experience was identified to significantly affect overall tourist satisfaction with Jerusalem. The study concluded with discussion of the findings and their implications.
keywords: Religious tourism| Religious tourist experience| Overall satisfaction| Jerusalem
مقاله انگلیسی
9 Consumer-based brand equity (CBBE) in the context of an international stopover destination: Perceptions of Dubai in France and Australia
نشان تجاری مبتنی بر مشتری در زمینه یک مقصد بین المللی بین راهی: برداشت ها از دوبی در فرانسه و استرالیا-2018
There has been limited published research examining travellers’ perceptions of international stopover destinations. This manuscript reports the modelling of consumer-based brand equity (CBBE) for Dubai, the first CBBE study to do so in the context of a stopover destination. Dubai has emerged relatively recently as a stopover destination option during long haul travel between UK/Europe and Australia/South Pacific, to rival traditional destinations such as Hong Kong and Singapore. The CBBE model was tested using survey data from samples of consumers in two geographically distant markets; France (n = 365) and Australia (n = 403). The findings suggest destination brand awareness, destination brand image and destination brand value are positively related to attitudinal destination loyalty. However, destination brand quality was not positively associated with loyalty. As a relatively new stopover destination for long haul travellers, Dubai is perceived more positively by previous visitors than those who have never visited the destination.
keywords: CBBE; Stopover| Destination marketing| Destination branding| Destination image| Dubai| Long haul
مقاله انگلیسی
10 Barriers to the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran: A qualitative study
موانع توسعه گردشگری دارویی در استان آذربایجان شرقی، ایران: یک مطالعه کیفی-2018
The purpose of the present study was to determine factors impeding the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran. The data were derived from interviews with 16 key informants. Data analysis of the study was conducted through employing the software MAXQDA-12. The results show that marketing, international issues, culture, transfer, brokerage, management, and policy problems are the main barriers to the development of medical tourism. It seems that East Azerbaijan province should provide necessary context for the participation and investment of private sector in the field of medical tourism. Further, it should design and implement long and short-term strategies in proportion to the problems raised.
keywords: Medical tourism| Tourism development| East Azerbaijan province
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی