دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت حمل و نقل با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت حمل و نقل با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 19
ردیف عنوان نوع
1 سیستم پشتیبانی از تصمیم برای خطرات و اقدامات متقابل ایمنی جاده ای اروپا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
سیستم پشتیبانی از تصمیم درباره ایمنی جاده ای اروپا (roadsafety-dss.eu) یک سیستم نوآورانه است که شواهد و مدارک دسترس پذیری را درباره گستره وسیعی از خطرات جاده ای و اقدامات متقابل امکانپذیر فراهم می کند. این مقاله پایه و اساس علمی سیستم پشتیبانی از تصمیم را توصیف می کند. ساختار موجود در سیستم پشتیبانی از تصمیم شامل (1) یک طبقه بندی که به شناسایی عوامل خطر و اقدامات متقابل آن می پردازد و آنها را به همدیگر مرتبط می کند، (2) یک مجموعه ای از مطالعات، و (3) خلاصه هایی که تاثیرات تخمین زده شده در منابع علمی را برای هر عامل و سنجه خطر خلاصه بندی می کنند و (4) یک ابزار ارزیابی کارآمدی اقتصادی (محاسبه گر E3) می شود. سیستم پشتیبانی از تصمیم در یک ابزار نوین مبتنی بر وب با فصل مشترک بسیار انسانی اجرا می شود که به کاربران اجازه می دهد تا مرور اجمالی سریعی داشته باشند یا نتایج هر مطالعه را برطبق نیازهای مخصوص آنها عمیق تر بررسی کنند.
کلیدواژه ها: اقدامات متقابل ایمنی جاده | خطرات جاده ای | سودمندی | سیستم آنلاین | مرور | هزینه – سود
مقاله ترجمه شده
2 بهینه سازی حمل و انتقال زباله های شهری ازطریق یکپارچه سازی تحلیل سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل مبتنی بر معادله و مدل مبتنی بر عامل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
مقدار زباله های شهری جامد به طور ثابت درطی دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت و نرخ تولید زباله، درحال افزایش بوده است. در اکثر نواحی شهری، سایتهای تخلیه زباله به دلیل کمبود زمین، معمولا درخارج از نواحی شهری واقع شده اند. هیچ نقشه مسیر ثابتی برای انتقال زباله ها وجود ندارد. جمع آوری و انتقال کنونی زباله ها پیش از این بیش از حد مجاز بوده است که ناشی از فقدان امکانات و ناکافی بودن منابع می باشد. در این مقاله، یک مدلی برای بهینه سازی جمع آوری زباله شهری پیشنهاد خواهد شد. اولا برنامه بهینه سازی در یک زمینه ایستا و استاتیک توسعه می یابد و سپس به صورت یک زمینه پویا با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل، یکپارچه سازی می شود. یک مطالعه موردی مربوط به شهر هاگیانگ در ویتنام جهت نشان دادن کارآمدی مدل پیشنهادی ارائه می شود. از نتایج بهینه سازی شده پی برده شده است که هزینه جمع آوری زباله شهری جامد تا 3/11% کاهش می یابد.
کلیدواژه ها: مدیریت زباله های شهری جامد | بهینه سازی مسیر | مدلسازی محیطی | مدلسازی پویا | مدل مبتنی بر عامل | مدل مبتنی بر معادله | مدل مسیریابی وسیله نقیله
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از روش های پردازش هوشمند برای بهبود ایمنی سیستم های حمل و نقل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله استفاده از روش های پردازش هوشمند در وسایل نقلیه را برای افزایش ایمنی فعال بدون دخالت در روند رانندگی را ارائه می دهد. ما سه جنبه را در نظر می گیریم. هدف اصلی در درجه اول، واکنش راننده است. سیستم - بر اساس روش کار آنلاین و به صورت بر خط کار می کند –و تصاویر پیش روی وسیله نقلیه تحلیل می کند و رویدادهای جاده را شناسایی می کند. جنبه دوم - دستگاه های نظارتی با این روش قادر به استفاده از تکنیک های تشخیص خودکار شمارنده صفحات برای ثبت و ذخیره پارامترهای مختلف برای وسایل نقلیه به روش اتوماتیک توسط تکنیک های شناسایی ویدیویی می شوند. داده ها اخذ شده از دستگاه های نظارتی برای تجزیه و تحلیل زمان سفر وسایل نقلیه - مولفه سیستم حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. ما مدل زمان سفر را با در نظر گرفتن وضعیت جاده واقعی ساختیم. جنبه ایمنی نهایی بر اساس روش اعزام هوشمند است.
کلمات کلیدی : سیستم حمل و نقل گسسته | نظارت بر جاده | تشخیص وسایل نقلیه | اعزام وسایل نقلیه | ANPR | MMR
مقاله ترجمه شده
4 چارچوبی برای باز طراحی ساختار سازمانی با ارزیابی فرآیندهای کسب و کار در پایانه های کانتینری بندری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
وظیفه اصلی ترمینال کانتینری، سازماندهی و بهینه سازی جریان حرکت کشتی بر مبنای اثربخشی زمانی است. علاوه بر این، این ترمینال ها به عنوان نقطه تغذیه برای روش های مختلف حمل و نقل مانند راه آهن، جاده، دریایی و هوایی عمل می کند. رشد سريع ترمينال ها، باعث افزايش تراکم و گسترش زنجيره تأمين شرکت ها شده است. برای بهبود حمل و نقل بین المللی، ما باید عملکرد عملیاتی ترمینال، به ویژه ترمینال کانتینری بندری (HCT) را بهبود بخشیم. به منظور کارآمدی بیشتر ، بخش تدارکات HCT باید به بلوغ کسب و کار خاصی دست یابد. یک توصیه قوی ؛ کاهش عدم تطابق با استراتژی مدیریت ارشد از طریق حسابرسی و ارزیابی فرایندها است. سازمان ها ملزم به اجرای روند اداری مناسب و انطباق با قوانین قابل اجرا و بهترین شیوه ها هستند. در نتیجه، هدف این مقاله، شناخت عملکرد و مسائل مربوط به مدیریت HCT است. برای رسیدن به این هدف، این مقاله یک مطالعه از فرآیندهای HCT را پیشنهاد می کند. این مقاله یک راه حل تشخیصی از عدم انطباق ایجاد شده توسط فرآیندهای HCT ارائه می دهد. سپس یک رویکرد اصلی و عملی را بر اساس تحلیل ساختاری نشان می دهد. این روش به ارزیابی ساختار سازمانی سازمانی لجستیک HCT کمک می کند. این تحقیق به حل مسائل حسابرسی سازمانی مربوط می شود. حسابرسی بر جنبه های عملیاتی اجرای روش های تحلیلی تاثیر می گذارد. این مهندسی مجدد سازمانی براساس سیستم اطلاعات موجود است. یک راه حل نرم افزاری یکپارچه برای تشخیص و ارزیابی ساختار سازمانی HCT نیز ایجاد شده است.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین | بازطراحی سازمانی | فرآیند کسب و کار | ترمینال کانتینری بندر | فرآیند سازمان دهی ظرفیت
مقاله ترجمه شده
5 مدل برنامه ریزی خطی صحیح مختلط برای بهینه سازی فعالیت های لجستیک معکوس پایان عمر وسایل نقلیه در ترکیه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مصوباتی برای تولید کنندگان به منظور ادغام فاکتورهای محیطی در زمینه ی تصمیم گیری های آنها در صنایع مختلف وجود دارد . خودرو (وسایل نقلیه ی خودکار ) نام یکی از این بخش هاست و در بسیاری از کشورها، به ویژه درکشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، مقرراتی برای تضمین بازیافت پایان عمر وسایل نقلیه (ELVs) وجود دارد . در ترکیه، بهبود ELVs با مقررات مربوط به کنترل ELVsتنظیم میشود که توسط وزارت جمهوری محیط زیست ترکیه و جنگلداری در روزنامه رسمی درسال ۲۰۰۹ صادر شد . تولید کنندگان مسئول قبول مرجوعی های ELVs از کاربران نهایی وسپس بازیافت انها هستند . ما در این مقاله، به منظور تطابق با مقررات مرتبط و مدیریت موثربهبود ELVs مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را(MILP) برای طراحی شبکه از جمله فاکتورهای مختلف درگیر در سیستم بازیابی ELV را ارائه میکنیم . چارچوب پیشنهادی , یک مورد واقعی در آنکارا، پایتخت و دومین شهر ترکیه انجام می شود.ما همچنین یک روش مدل سازی را برای طرح ریزی مالکیت خودرو و تعداد ELVs ارائه شده وسناریو تولید تجزیه و تحلیل شده بر اساس تحولات میانگین بلند مدت در تعداد ELVs مطرح میکنیم .مطالعه موردی و تجزیه و تحلیل های انجام شده , بینش های مهمی را در زمینه ی نحوه ی عملکرد شبکه ی لجستیک در طول زمان ارائه میکند .نتایج نشان داد که تعدادی از امکانات وجود دارد و هزینه های سیستم افزایش میابد در حالی که تعداد ELVs دراینده افزایش خواهد یافت .
کلید واژه ها: ELVs | طراحی شبکه | بازیافت | پروجکشن | ترکیه
مقاله ترجمه شده
6 ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 49
این مقاله به مرور کلی تصمیمات زیر ساختی بخش حمل و نقل مگا و ارتباط آن با چرخه توسعه مگا پروژه و چالش های توسعه پایدار با توجه به باز تعریف معیار ارزیابی موفقیت پروژه می پردازد. بدنه اصلی مقاله یک انتقاد مختصری از کاربرد های ارزیابی های مختلف در پروژه های زیر بنایی حمل و نقل مگا شامل هزینه های اجتماعی ، تجزیه و تحلیل سود ، تجزیه و تحلیل اثربخشی هزینه و روش های ماتریسی دستیابی به هدف ، تعادل در برنامه ریزی ، برجسته کردن شایستگی ها و ناتوانی ها رویکرد های مشخص شده ارائه می دهد. در اینجا رفرنس های خاصی به منظور بررسی قدرت زمینه ای مربوط به تصمیم گیری و دیگر عرصه های مرکز تحقیقاتی OMEGA ارائه شده است. مهم ترین اینها شامل : درمان ریسک ، عدم قطعیت و پیچیدگی پیشرفت های بیرون از پروژه ، چالش های مواجه شدن با نیاز ها و تمایلات ذینفعان متعدد است که موجب ایجاد یک مورد برای معرفی و استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره و تحلیل چند متغیره سیاست محور در ارزیابی پروژه های حمل و نقل مگا می شود.
کلمات کلیدی: ارزیابی پروژه | چالش های توسعه پایدار | تجزیه و تحلیل هزینه فایده اجتماعی | تجزیه و تحلیل معیار های چندگانه
مقاله ترجمه شده
7 مدلهای تخصیص صندلی به صورت اتفاقی برای حمل و نقل مسافران ریلی با انتخاب خود مشتری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
ما در اینجا مسأله اختصاص صندلی به مدیریت درامد ریلی مسافران را بررسی میکنیم، که در آن اپراتورهای ریلی در تلاش برای تعیین کمیت بهینه صندلیها هستند تا به هر کابین؛ هر یک از خدمات ریلی را تخصیص دهند. ما چنین مسأله ای را با تصمیمات تک مرحله ای و چند مرحله ای تدوین و فرموله بندی میکنیم چنانچه در اینجا دو مدل برنامه نویسی اتفاقی؛ رفتار انتخابی مسافران را با یکدیگر ادغام می نماید. ما مدلهای اتفاقی را در برنامه های ریاضی بطور قطع انتقال میدهیم که برای حل کردن ساده هستند. سپس ، انواع سیاستهای تخصیص صندلی را از راه حلهای بهینه بری مدلهای تخصیص صندلی شکل میدهیم. تعدادی از تستهای شبیه سازی برای بررسی سیاستها پیشنهاد شدند.
کلیدواژه ها: قطار مسافری | مدیریت درآمد | رفتار انتخاب مشتری | تخصیص صندلی | شبیه سازی مونت – کارلو | برنامه ریزی اتفاقی
مقاله ترجمه شده
8 ساختار و کاربردهای سیستم¬های هوشمند مشارکتی حمل و نقل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در اینجا ساختار سیستمی یک سیستم هوشمند مشارکتی حمل و نقل را تشریح می شود. دست اندرکاران و دغدغه های آنها که در زمان گسترش ساختار سیستم مد نظر بودند، شناسایی می شوند. و سپس جنبه های ساختاری، دیدگاه ها و نقطه نظرات و جزئیات بیشتر این دیدگاه ها که جهت پرداختن به دغدغه های ذینفعان گزینش شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان ساختار سیستم از 5 دیدگاه تشریح می شود: سرمایه-گذاری، عملیاتی، اتصال، ارتباطات و اطلاعات. کارکردهای سیستم هوشمند مشارکتی حمل و نقل همراه با دو مورد کاربردی نشان داده می شوند: استفاده از داده های خودروهای خودروی در حال حرکت در مقابله با مسائل زیست محیطی و سیستم های مشارکتی اعلان خطر.
کلمات کلیدی: سیستم های هوشمند مشارکتی حمل و نقل | ساختار
مقاله ترجمه شده
9 ارتقای ایمنی حمل و نقل با استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
از آنجاکه در حال حاضر راه آهن هوشمند روند توسعه ی خود را طی می کند، هدف از این بحث ارائه ی مروری بر برخی نمونه های سیستم های هوشمند و عملکرد آنها در راستای کمک به حفاظت از زیرساخت های حمل و نقل است. در این بحث به اهمیت زیرساخت حمل و نقل و شیوه های حفاظت از آن می پردازیم. سیستم های هوشمند حمل و نقل، ابزارهایی پیشرفته جهت بهبود و حفاظت از مؤلفه های حیاتی زیرساخت هستند. هدف اصلی تشریح سیستم های هوشمندی است که می توان از آنها در حفاظت از مؤلفه های زیرساخت های حیاتی حمل و نقل جاده ای و ریلی استفاده کرد. حفاظت از زیرساخت های حیاتی حمل و نقل، موضوع بسیار پیچیده ای است. شناسایی شمار عظیمی از مؤلفه های حیاتی زیرساخت، کار دشواری نیست. سؤال اینجاست که چگونه از آنها حفاظت کنیم؟ بایستی مصالحه ای میان بودجه ی حفاظت و یافتن مؤلفه های حیاتی، برقرار شود. سیستم های بسیاری وجود دارند که می توان جهت ایجاد زیرساخت و حمل و نقل ایمن تر مورد استفاده قرار داد. شمار زیادی از پروژه ها با ایجاد سیستم های جدید و معماری سیستم مدیریت که بتواند به کاربران در مدیریت ترافیک کمک کند، سر و کار دارند.
کلید واژه: سیستم های هوشمند | حمل و نقل | راه آهن | جاده | زیرساخت حیاتی | حفاظت | امنیت.
مقاله ترجمه شده
10 استفاده از تابع فاصله جهت دار با تعدادی از تصادفات بعنوان خروجی نامطلوب در جهت اندازه گیری کارایی فنی حالات حمل و نقل جاده ای در هند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
با استفاده از تابع فاصله جهت دار (DDF) از تحلیل پوششی داده ها (DEA)، این مطالعه کارایی فنی 37 حالت حمل و نقل جاده ای در هند (SRTUs) در سال 2012-2013 را اندازه گیری می نماید. ما DDF را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل تابع تولیدی با خروجی مطلوب و نامطلوب (به عنوان مثال، تعداد تصادفات) بکار گرفتیم. مقایسه بین نتایج با و بدون تصادفات نشان می دهد که چندین SRTUs تغییرات قابل توجهی را در کارایی خود و همچنین در رتبه بندی خود پس از گزارشات برای خروجی نامطلوب را تجربه کرده اند. این عوامل نشان دهنده اهمیت هایی از جمله تعداد حوادث، - استاندارد ایمنی به عنوان حالتی از خروجی نامطلوب در محاسبه دلایل بهره وری از SRTUs می باشند. نتایج حاصل از مدل Tobit نشان می دهد که SRTUs با بهره وری بیشتر خودرو از هر دو حالت DEA و DDF روش کارآمد تری را در خود می بیند. ما همچنین مدل دو جمله ای منفی صفر کوتاه شده را برای ارزیابی عوامل موثر بر تعداد تصادفات جاده ایِ تجربه شده توسط SRTUs در هند را بکار گرفتیم و متوجه شدیم که تعداد تصادفات به طور قابل توجهی با استفاده از ناوگان و بهره وری خودرو تحت تاثیر قرار گرفته اند.
کلید واژه ها: کارایی فنی | حمل و نقل جاده ای | تصادف | تابع فاصله جهت دار | Tobit | مدل دو جمله ای منفی صفر کوتاه شده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی