دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت ریسک با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت ریسک با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 20
ردیف عنوان نوع
1 کاهش ریسک مالی به منظور دستیابی به پتانسیل انرژی های تجدید پذیر آفریقا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
کشورهای آفریقایی در جایگاه منحصر به فردی برای دستیابی به منافع اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی منابع تجدیدپذیر به عنوان ابزاری برای تطبیق با افزایش تقاضای انرژی به روشی پایدار است. یکی از مانع مهم در اجرای فناوری انرژی های پایدار در آفریقا، دشوار بودن جذب سرمایه گذاری های کافی و مقرون به صرفه است. این مقاله تاثیر شرایط مالی هزینه تولید برق در بین شش فناوری تجدید پذیر و سه فناوری مبتنی بر سوخت های فسیلی را در 46 کشور آفریقایی مقایسه می کند. نتایج به دست آمده تغییرات بزرگ هزینه ای را نشان می دهد و محدوده ای را نمایان می کند که براساس آن منابع تجدیدپذیر توسط فعالیت های مالی فعلی محروم می شوند. مدل محیط انرژی- اقتصاد با عنوان TIAM-EXN برای بیان این مساله مورد استفاده قرار می گیرد که چگونه کاهش هزینه های مالی منجر به اجرای بسیار بیشتر منابع تجدیدپذیر می شود. به عنوان مثال، PV خورشیدی تا سال 2050 می تواند کل تولید برق را به میزان 10 تا 15 درصد را به خود اختصاص دهد که به دلیل برنامه های خطر زدایی مالی است. این نتایج نشان می دهند که تغییرات در برنامه های مالی می تواند تاثیر یادگیری فناوری را افزایش دهد. همچنین این مقاله نشان می دهد که سیاست های آب و هوایی سبب کاهش هزینه های مالی برای منابع تجدیدپذیر می شود که راه کارآمدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بنابراین خطر زدایی مالی مولفه اصلی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های تجدیدپذیر در قاره آفریقا است.
کلید واژه ها: انرژی تجدید پذیر | سرمایه گذاری مالی | کاهش ریسک | تغییرات آب و هوا | آفریقا
مقاله ترجمه شده
2 تحلیل ریسک عملیاتی داده محور در تدارکات تجارت الکترونیک
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
کارایی تدارکات تجارت الکترونیک(ECL) یکی از فاکتورهای مهم موفقیت شرکت های تجارت الکترونیک در بازارهای رقابتی امروز است. به هر حال، اجرای ECL فرایندی پیچیده و آسیب پذیر در برابر بسیاری از خطرات است که این عامل تهدید مهمی برای عملکرد می باشد. درک کامل این خطرات نیازمند اجرای اندازه گیری های هدفمند برای کاهش موثر تاثیرات سو می باشد. بنابراین، در این تحقیق یک روش تحلیل کمیتی برای خطرات اجرایی درECL بر اساس اطلاعات بدست امده از تعاملات تجارت الکترونیک ارائه شده است. بخصوص اینکه، فرایند اجرای ECL از طریق تحلیل پیوسته فعالیت های کلیدی بدست می آید. سپس، با در نظر گرفتن زمان اجرا به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، الگوهای عملکردی در فازهای مختلف اجرا تحلیل می شوند. در ادامه، با در نظر گرفتن پراکندگی های مختلف در فازهای مختلف و بخصوص توزیع چند بعدی زمان انتقال، روش تحلیل خطر با استفاده از مدل ترکیبی گاسیان (GMM) برای تحلیل خطر مطرح شده است. در نهایت، یک مطالعه موردی برای اندازه گیری خطرات اجرایی با استفاده از اطلاعات واقعی معرفی شده است و چند مورد از کاربردها همراه با نتایج بیان شده اند.
کلمات کلیدی: تدارکات تجارت الکترونیک | ریسک های اجرایی | تحلیل داده، تحلیل ریسک | مدل ترکیب گاسیان
مقاله ترجمه شده
3 منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب رسوب و عدم قطعیت های آنها برای فلات گاپ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
زیرساخت های مهندسی مثل چاه های فاضلاب سطحی و پل ها معمولا" با استفاده از مفهوم منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، طراحی می شوند که فرض می کنند که اتفاق افتادن الگوها و توزیع های ته نشینی به ازنظر فضایی درداخل ناحیه آبریزگاه مشابه هستند و درسرتاسر بازه عمر زیرساخت های (ثابت و ساکن)، بی تغییر باقی می مانند. برمبنای این قضیه که تغییرات آب و هوایی، تغییرپذیری فضایی و موقتی الگوهای ته نشینی را تغییر خواهند داد و عدم دقت در تخمین منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، ممکن است اتفاق بیفتد. همینطور قبل از تولید منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، تحلیل گرایشات بیشینه ته نشینی سالانه، واجب است. هدف این مطالعه تخمین شدت های ته نشینی و عدم قطعیت های آنها (حدهای پایین و بالا) برای مدت زمان های 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2، 4 و 6 ساعت و دوره های بازگشت 2، 10، 25، 50 و 100 ساله در فلات گاپ در شمال استان کیپ در آفریقای جنوبی با استفاده از توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده است. بیشینه ته نشینی سالانه از داده های بلند مدت ته نشینی (1918 تا 2014) برای چهار ایستگاه هواسنجی (پست ماسبرگ، دوگلاس، کورومان و گروبلرشوپ) که از خدمات آب و هوایی آفریقای جنوبی منبع می گیرند استخراج شد. به صورت میانگین، بالاترین شدت های ته نشینی تخمین زده شده برای این فلات دارای محدوده ای از 2/4 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان طوفان 6 ساعته تا 8/55 میلیمتر بر ساعت برای 125/0 ساعت در دوره زمانی بازگشت 2 ساله بود. در دوره بازگشت 100 ساله، این شدت دارای محدوده ای از 3/13 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 6 ساعت تا 5/175 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 125/0 ساعت بود. حد پایین عدم قطعیت دارای محدوده ای از 7/11% در دوره بازگشت 2 ساله تا 26% در دوره بازگشت 100 ساله و از 8/12% تا 4/58% برای حد بالایی برای دوره های بازگشت مربوطه بود. این روش می تواند به صورت فرمول سازی خط مشی برای طراحی فاضلاب سطحی و زیرساخت های مدیریت سیلاب در فلات گاپ یکپارچه سازی شود، جاییکه معدنکاری، فعالیت اقتصادی اصلی است.
کلیدواژه ها: منحنی های شدت | مدت زمان – تناوب رسوب | سطوح عدم قطعیت | تابع توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده | فلات گاپ
مقاله ترجمه شده
4 روش VIKOR تعمیم یافته مبتنی بر تعیین آنتروپی برای ارزیابی ریسک حالت‌های خرابی- مطالعه موردی نیروگاه زمین گرمایی (GPP)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
خرابی تجهیزات در فرآیند (PEFs) یکی از علل اصلی حوادث فرآیندی شناخته می‌شود. آنالیز حالات و تاثیرات خرابی (FMEA) به عنوان یک تکنیک ارزیابی به طور گسترده‌ای در انواع گوناگون صنایع عمل-آوری استفاده شده است. در شکل سنتی FMEA از سه پارامتر شدت (S)، رخداد (O) و تشخیص (D) به عنوان عوامل ریسک برای محاسبه یک عدد اولویت ریسک (R.P.N) و رتبه بندی حالات خرابی مبتنی بر این عدد، استفاده می‌شود. اما کاستی‌های متعدد مرتبط با FMEA کاربرد آن را محدود کرده است. این مطالعه به دنبال تعمیم FMEA است که بتواند به طور موثری ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت کارشناسان را در فرآیند رتبه بندی حالت‌های خرابی در FMEA سنتی رفع کند. در این مقاله از مفهوم عدد Z برای در نظرگیری عدم قطعیت ذاتی موجود در قضاوت کارشناسان، استفاده شده است. علاوه بر این، از مفهوم آنتروپی شانون برای استقرار وزن‌های هدف جهت تنظیم وزن‌های ذهنی تعیین شده توسط کارشناسان استفاده شده است. علاوه بر این، تکنیک VIKOR فازی برای رتبه بندی و اولویتی دهی به حالات خرابی بر اساس حداقل پشیمانی فردی، و حداکثر سودمندی گروهی، بکار گرفته شده است. مثالی عددی برای نشان دادن کاربرد روش پیشنهادی در یک نیروگاه زمین گرمایی (GPP) ارائه شده است. همچنین نتایج با FMEA سنتی مقایسه شده‌اند. یک تحلیل حساسیت برای تایید نتایج بدست آمده، انجام شده است. یافته نشان می‌دهند که کاربرد روش پیشنهادی (رتبه بندی ذهنی- هدفمند) در محیط فازی می‌تواند قابلیت اجرای روش FMEA سنتی را بهبود بخشد.
کلمات کلیدی: FMEA | عدد Z | آنتروپی شانون | VIKOR | مجموعه فازی | تحلیل ریسک
مقاله ترجمه شده
5 اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
مدیریت ریسک بخش ضروری از مدیریت پروژه است. مدیریت فعال ریسک در پروژه به افزایش میزان موفقیت پروژه ها و کاهش هزینه های بالقوه کمک می کند. مقاله حاضر یک ابزار جدید برای پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه ها را ارائه می دهد. ابزاری که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا پروژه را خوب بفهمند ، و ریسک های پروژه را با استفاده از روش های مختلف مانند آشکار سازی ریسک و روش مونت کارلو تجزیه و تحلیل کنند. نتایج این پژوهش به بهبود درک و پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها کمک می کند. ابزار پیاده سازی و نتایج در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند.
کلمات کلیدی: مدیریت ریسک | ثبت ریسک | شبیه سازی ریسک | مدیریت پروژه نرم افزار
مقاله ترجمه شده
6 خطر رو به افزایش ماههای دارای بارش پایین باران و دمای بالا در جنوب شرق استرالیا برای 50 سال گذشته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
تغییرپذیری آب و هوا، تغییرات آب و هوا و حوادث آب و هوایی بیانگر خطراتی هستند که باید کمّی سازی شده و مدیریت شوند. شرایط خشک و گرم دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای هستند و ارتباطی قوی با خطر خشکسالی دارند. بسیاری از تحلیل های حوادث آب و هوایی روی یک متغیر در یک زمان تمرکز می کنند. با این حال، حوادث ترکیبی شامل دو یا چند متغیر آب و هوایی می توانند به صورت نامتناسبی تاثیر بزرگی داشته باشند. بنابراین تحلیل های یکپارچه چند متغیره جهت بررسی جامع تاثیرات آب و هوایی ضروری می باشد. در اینجا ما اطلاعات 150 ساله درباره حوادثی با بارش باران ماهانه پایین و دمای بالا را برای جنوب شرقی استرالیا مستندسازی می کنیم. تعداد ماههای گرم و خشک در سال نشانگر تغییرپذیری دهه ای و تمایلات رو به افزایش است. تمایلات بلند مدت توسط دما بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند تا توسط بارش باران، و با یک آب و هوای گرم سازگار هستند. تعداد حوادث گرم و خشک متوالی که به صورت سه تا پنج ماه متوالی دارای حوادث ترکیبی تعریف می شود، روبه افزایش است. یافته های ما نیاز به بررسی تعریف هایی را به هنگام کمّی سازی خطر خشکسالی، که شامل چند متغیره مثل بارش باران و دما و یا سایر متغیرهای آب و هوایی می شوند تقویت می کند، هرجا که امکانپذیر باشد. بحث روی اینکه چگونه نتایج می توانند در بهبود علم پیش بینی آب و هوایی در استرالیا یا جاهای دیگر سهمی باشد ارائه می شود.
کليدواژگان: افراطيات متداول | ماه گرم و خشک | خشکسالی | تغییرات اقلیمی | خطرات آب و هوا
مقاله ترجمه شده
7 مفید تا قابل استفاده: تولید علم قابل استفاده آب و هوایی برای کشاورزی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
پروژه "مفید تا قابل استفاده" یک تحقیق و پروژه گسترده شش ساله برای تامین هم اطلاعات مفید و هم قابل استفاده آب و هوایی برای بخش کشاورزی در منطقه میدوِسترن آمریکا بود که توسط اداره کشاورزی آمریکا سرمایه گذاری شد. این پروژه از یک دیدگاه گسترده همکاری در تولید دانش و تصمیم گیری استفاده کرد که با تکرارهای شدیدی با کاربران نهایی بالقوه شامل کشاورزان و مشاوران متخصص کشاورزی، ازطریق گروههای تمرکز و ارزیابی ها، بازخورد در رویدادهای توسعه یافته و تعاملات متناوب رسمی جهت توسعه ابزار حمایت از تصمیم و مکانیزمهای تحویل که نیازهای ذی نفعان را برآورده می کنند، سروکار داشت. این مقاله مروری برای این شماره ویژه، برخی راههای کلیدی را نشان می دهد که فرآیند تولید دسته جمعی، اطلاعاتی از کل پروژه فراهم می کند. مقالات بعدی در این شماره ویژه، اهداف مختلف پروژه "مفید تا قابل استفاده" شامل علوم اجتماعی، آب و هوایی و کشاورزی را بررسی می کنند. یک مرور مختصر این مقالات در اینجا ارائه می شود.
کلیدواژه ها: تولید دسته جمعی | تغییرات آب و هوایی | میدوسترن آمریکا | تولید کننده های غله | مشاوران کشاورزی | بین رشته ای
مقاله ترجمه شده
8 پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله یک استراتژی پوشش متقاطع چند ارزی را پیشنهاد می کند که ریسک ارز (تبادل) را کاهش می دهد. استفاده از مشتقات در شرکت های کوچک و متوسط (SME) رایج نیست اما علی رغم پیچیدگی که دارد، می تواند برای آنهایی که فعالیت های بین المللی دارند، جذاب باشد. به طور خاص، کاهش ریسک ارز از طریق استفاده از پوشش متقاطع چندارزی طبیعی با توجه به ارزش در ریسک مشروط (CVaR) و ارزش در ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک بازار به جای واریانس، اندازه گیری می شود. CVaR با استفاده از برنامه های خطی به حداقل می رسد در حالی که یک الگوریتم ژنتیک چندمنظوره برای کمینه کردن VaR طراحی شده است که با توجه به دو سناریو برای هر ارز می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که استراتژی پوشش بهینه که VaR را کمینه می کند با استراتژی پوشش CVaR کمینه متفاوت است. یک نکته بسیار جالب این است که تنها با سرمایه گذاری در سایر ارزها، کاهش ریسک معنی دار در VaR و CVaR قابل حصول است.
کلیدواژگان: پوشش متقاطع | ارزش در ریسک مشروط | ارزش در ریسک | تنوع چندارزی | الگوریتم ژنتیک چندمنظوره
مقاله ترجمه شده
9 مدیریت ریسک زنجیره تامین: مرور ادبیات
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژي، ناپایداريهاي مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تامین میشود. مدیریت چنین ریسکهایی، جهت کاهش آسیبپذیري زنجیره تامین، ضروري میباشد. مدیریت ریسک زنجیره- تامین اخیراً توجهات بسیاري را به خود جلب نموده و مقالات زیادي در این زمینه منتشر شده است. در این مقاله به مرور ادبیات موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین و بررسی مقالات منتشر شده در این حوزه در سالهاي 2000 تا 2010 پرداخته شده است. رویکردهاي بهکار گرفته شده در مقالات به شش گروه مدلسازي، شبیه سازي، رویکرد مفهومی، مطالعه موردي، مرور ادبیات و مطالعه میدانی تقسیم، و ریسکهایی که در مقالات به آنها پرداخته شده، شناسایی شده است. همچنین به این موضوع که کدامیک از فازهاي شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته، در چه صنایعی پیاده سازي شده و نیز تکنیکهاي مورد استفاده، توجه شده است. بررسیها نشان میدهد که در مقالات عمدتا به بررسی روشهاي برخورد با ریسک توجه شده و اغلب رویکردهاي مفهومی و استراتژيهاي کاهشی ارائه شده است. همچنین میتوان دریافت که این موضوع در صنایعی نظیر صنایع تولیدي، هوا و فضا، الکترونیک، سیستمهاي اطلاعات و غیره قابل پیادهسازي است
مقاله ترجمه شده
10 خرید و عرضه: بررسی عملکرد مدیریت ریسک
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در یک محیط شبکه ای، توانایی توسعه و حفظ رابطه با عرضه کننده ها، یک عامل مهم در موفقیت و نیز یک وظیفه چالش برانگیز برای مدیریت یک شرکت می باشد. مشخص است که شرکت ها در برابر خطرات ناشی از قطع شدن زنجیره تامین، آسیب پذیر می شوند. بنابراین، شناسایی و مدیریت این خطرات ، برای مدیریت موثر زنجیره تامین، الزامی و حیاتی است. به منظور انتخاب اقدامات مناسب جهت مدیریت ریسک، رابطه بین این اقدامات بایستی بررسی شوند. اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه خرید و مدیریت عرضه، انجام شده است، اما تنها یک بخش کوچکی از این تحقیقات، با عملکرد مدیریت ریسک زنجیره تامین، سروکار دارند. این تحقیق به صورت تجربی، تمایلات و وابستگی های عرضه کننده، تمایلات مشتری، و خرید سیستماتیک یکپارچه را بررسی می کند که بر عملکرد مدیریت ریسکهای عرضه در یک شرکت اثر می گذارد. یک تحقیق بر مبنای ارزیابی، برای این مطالعه طراحی شده است. تحقیق ما روابط آماری (رگراسیونی) بین متغیرها (تمایلات و وابستگی های عرضه کننده، تمایلات مشتری، و خرید سیستماتیک) و عملکرد مدیریت ریسکهای عرضه را نشان می دهد. نتایج این تحقیق بر مبنای داده های جمع آوری شده از 165 شرکت متوسط و بزرگ فنلاندی گزارش می شوند.
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین | خرید | مدیریت ریسک
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi