دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت پروژه با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت پروژه با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 30
ردیف عنوان نوع
1 انعکاساتی روی تاثیر رودنی ترنر و آینده این رشته: یک مصاحبه با آرون شنهار، جفری پینتو و گراهام وینچ
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
در این مصاحبه با آرون شنهار، جفری پینتو و گراهام وینچ، ما تاثیر کار رودنی روی رشته را آنگونه که هست، درمورد اینکه چگونه اکنون درحال توسعه است و چگونه در آینده توسعه خواهد یافت بررسی می کنیم. برمبنای سه سوال پرسیده شده توسط مصاحبه کننده، مارتینا هیومان، ما بینش هایی درباره 1) این سه دانشمند پیشگام سهم های مهم رودنی ترنر را چه چیزهایی می دانند 2) چگونه کار آنها با کار رودنی تقاطع دارد یا چگونه توسط ان تحت تاثیر قرار می گیرد و نهایتا" 3) آنها چه مسائل و گرایش های مهمی را برای آینده این رشته می بینند؟، به دست می آوریم.
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت سود پروژه: تعیین سودهای هدف موثر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
سودهای هدف مثل "هزینه های عملیاتی کاهش داده شده" اهدافی پروژه ای هستند که می توانند در بهبود بلند مدت عملکرد سازمانی که به دنبال تکمیل پروژه می باشد سهیم باشد. تعیین سودهای موثر هدف امری اساسی است چون از تصمیمات سرمایه گذاری روی پروژه و مسیر روشن در مدیریت پروژه پشتیبانی می کند و از این طریق عملکرد پروژه ای و سازمانی را ارتقا می بخشد. برمبنای نظریه تعیین هدف، ما سه مطالعه را برای تولید و اعتبارسنجی یک مقیاس جهت سنجش سودهای موثر هدف ارائه می کنیم. مقیاس پیشنهادی شامل سخ بُعد است – اختصاصی بودن (مثل ارزشهای ویژه هدف)، قابل دستیابی بودن (مثل ظرفیت تحقق سودهای هدف) و جامع بودن (مثل منعکس کردن دیدگاههای ذی نفعان). این مقیاس می تواند توسط مدیران ارشد و برای بررسی سودهای هدف پروژه های پیشنهادی استفاده شود و در تصمیم گیری های آگاهانه تر درمورد سرمایه گذاری روی پروژه و فرآیند مدیریت سود متعاقب آن سهیم است.ازنظر تئوریکی، می تواند به عنوان یک ابزاری برای تسهیل نظریه پردازی در رشته های مدیریت پروژه، اجرای راهبرد و عملکرد سازمانی استفاده شود.
کلیدواژه ها: مدیریت سود پروژه | بازگشت سرمایه | نظریه تعیین هدف | تصمیمات سرمایه گذاری روی پروژه | تحقق سود
مقاله ترجمه شده
3 مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در لهستان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
هدف این پژوهش ایجاد یک مدل از شایستگی های مدیر پروژه در عرصه ساخت و ساز در کشور لهستان است. این مدل شامل عوامل مرتبط با ویژگی های مدیر پروژه است. مدل ایجاد شده می تواند به عنوان یک مرجع در توسعه و پیشرفت یک رویکرد یکپارچه مدیریتی در پروژه های ساخت و ساز در کشور لهستان در نظر گرفته شود. با استفاده از رویکرد مطرح شده ، روند مدیریت پروژه های ساخت و ساز نیز می تواند شخصی سازی شود.
کلمات کلیدی: مدل | قابلیت های پروژه | شایستگی های مدیر پروژه
مقاله ترجمه شده
4 روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ارزیابی چیست؟ طرحی پیشنهادی براساس فرآیند تحلیل شبکه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در این مقاله، روشی برای سنجش نفوذ ذی‌نفعان در یک پروژه از منظر مدیر پروژه معرفی می‌‌شود. این روش پیشنهاد جدیدی برای تعریف «نفوذ» بین ذی‌نفعان براساس رویکرد چندجنبه‌ای محسوب می‌‌شود.
مفهوم نفوذ از چند معیار تشکیل شده است: ارزیابی جوانب متفاوتی که مجموعاً معرف شاخصی‌اند که نفوذ هر یک از ذی‌نفعان را نسبت به بقیه اعضای تیم پروژه می‌‌سنجد. این شاخص با روش فرآیند تحلیل شبکه محاسبه می‌‌شود.
روش پیشنهادی این مقاله در یک پروژه تعمیرات در شرکت زیرساخت راه آهن ملی اسپانیا بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از این هستند که بانفوذترین ذی‌نفع‌ها پیمانکار و ارائه دهندگان سیستم علامت دهی هستند که 40% از کل نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.
این نتایج به مدیر پروژه کمک کرد تا از دو مورد از بانفوذترین ذی‌نفعان مطلع شود و دستورالعمل‌هایی برای مدیریت ذی‌نفعان در آینده تنظیم کند.
کلیدواژه‌ها: مدیریت ذینفع | نفوذ ذینفع | مدیریت پروژه | فرآیند تحلیل شبکه
مقاله ترجمه شده
5 انتخاب بهترین پیمانکار در پروژه‌های ساخت جاده: سیستم پشتیبانی مبنی بر تصمیم‌گیری ANP
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
مبنی بر محدودیت‌های تدارکات سنتی، در این تحقیق از شبکه فرآیندهای تحلیلی برای انتخاب پیمانکاران استفاده شده‌است. با بهره‌گیری از مطالعه گسترده، عوامل دخیل در بهترین مقدار (BV) شناسایی شده‌اند. متخصصین برآن شده‌اند تا بازخورد خود را برای تهیه فهرستی کوتاه از عوامل شناسایی شده بدست آورند. یک سیستم پستیبانی مبتنی بر تصمیمی‌گیری ANP با بهره‌گیری از داده‌های جمع‌آوری شده از یک نظرسنجی تفصیلی در صنعت ساخت محلی جهت ارزیابی فرآیندهای انتخابی توسعه داده شده‌است. مضاف بر آن، پنج مطالعه موردی از پروژه‌های ساخت جاده جهت اعتبارسنجی سیستم پشتیبانی در تصمیم‌گیری به کار گرفته‌ شده‌است. بافته ‌ها نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی موارد، سیستم تدارکات سنتی، به سبب اقدامات یشگیرانه سخت، تمامی مقادیر پیشنهادی را در برگرفته است و تنها در یک مطالعه موردی ناهنجاری مشاهده شد که علت بروز آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌است. این امر علاقه متخصصین جهت وزن‌دهی بیش از حد معیارهای مبنی بر هزینه را بر خلاف اهمیت سایر عوامل شامل مقادیر غیر عینی نظیر کیفیت، سلامتی و امنیت که اهمیت تر هستند، نمایش می‌دهد. این امر این بازتاب را از حاقائق را می‌رساند که صنعت ساخت داخلی مقادیر حاشیه‌ای را به عوامل کیفی متصل می‌نماید. صنعت ساخت از اجرای سیستم تدارکات BV بهر برده و یک افق درازمدت از ان به توسعه سیستم در راستای تحقق مقادیر غیر مبتنی بر هزینه یاری می‌دهد.
مقاله ترجمه شده
6 انتخاب راهکار های کنترل پروژه مشتری در معاملات شخصی به سازمان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
انتخاب راهکار های کنترل بین فردی و بین سازمانی به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته است. با این حال، نمی دانیم که آیا نتایج می تواند به تنظیم رابطه شخص با سازمان تعمیم داده شود. با در نظر گرفتن پروژه های تجهیز مسکن به عنوان محیط تجربی، این مطالعه با هدف بررسی راهکار کنترل پروژه مشتری در معاملات شخص با سازمان انجام می شود. یک بررسی پرسشنامه ای از مشتریانی که پیش از این یک پروژه تجهیز مسکن را به اتمام رسانده بودند، در چین انجام شد. این تحقیق تصدیق می کند که ابهام در کیفیت پروژه می تواند کنترل نتیجه را کاهش دهد؛ دانش مرتبط با پروژه، کنترل رفتار را تسهیل می کند. بینش های اضافی به دست آمده است که قابلیت اجرایی قانونی، تاثیرات مثبت، در حالی که ابهام عملکرد کیفیت تاثیرات منفی بر کنترل های اجتماعی دارد. قابلیت اجرایی قانونی قابل درک با کنترل رفتار و نتایج مرتبط است. این مطالعه، با افزودن یک پیشینه جدید از قابلیت اجرایی قانونی دریافته شده، به ادبیات انتخاب راهکار کنترل پروژه کمک می کند و یافته ها را به معاملات شخص با سازمان گسترش می دهد. مفاهیم برای کنترل پروژه ها در پایان ارائه شده است.
(© 2016 Elsevier Ltd, APM and IPMA) همه ی حقوق محفوظ است.
کلید واژه ها: کنترل | فرد به سازمان | ابهام عملکرد کیفیت | قابل اجرا بودن قانونی | چين
مقاله ترجمه شده
7 بهبود رهبری و تاثیر آن بر ایمنی در محل کار در پروژه های ساخت و ساز: مدلی مفهومی و اقدام پژوهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
وجود رهبری به عنوان عامل کلیدی برای ایمنی اثبات شده است در حالیکه محققان و متخصصین روش های پویشگرایانه را برای پیشگیری از آسیب های محل کار تقویت می کنند. نبود رهبری حرفه ای یکی از علت های اصلی برای تکرار مداوم حوادث سطح بالا در پروژ های ساخت و ساز است. اینکه چگونه رهبری بر عملکرد ایمنی پروژه های ساخت و ساز تاثیر می گذارد، یک موضوع علمی مهم اما هنوزحل نشده باقی مانده است. تحقیق پیش رو به منظور بررسی مکانیزم اینکه چطور رهبری، ایمنی پروژه را بهبود می بخشد، مدل رهبری ایمنی برای پروژه های ساخت و ساز(SLMCP) را هم از دیدگاه نظری و هم عملی مورد بررسی قرار می دهد. از لحاظ نظری این مدل ویژگی های خاص پروژه های ساخت و ساز را در برمی گیرید و یک دیدگاه چند سطحی از مدیریت را برای نشان دادن تأثیرات اجتناب ناپذیر رهبری در بین سهامداران پروژه به کار می برد. فرهنگ ایمنی و مدیریت ایمنی دو راه اصلی است که توسط آن ها رهبری بر عملکرد ایمنی تاثیر می گذارد. به طور علمی، روش اقدام پژوهی برای تایید مدل نظری از لحاظ تجربی استفاده می شود و اقدامات میسر برای اجرای رهبری ایمنی به صورت عملی را گسترش می دهد. یک ارزیابی طولی در 5 نوبت، مطالعه موردیِ اعتبارِ SLMCP و اثربخشی اقدامات بهبود رهبری ایمنی را تایید کرد. به وضوح این مقاله به پیکره دانش با نشان دادن مکانیزم تاثیرگذاری از بالا به پایین رهبری ایمنی در پروژه های ساخت و ساز و ارائه اقدامات مشخص و معتبر برای بهبود رهبری کمک می کند. همچنین اقدام پژوهی مبتنی بر مداخله، یک روش عمومی برای ارتقای رهبری به صورت عملی را برپا می کند. نتیجه گیری های این مقاله به عنوان ایده ها و روش های جدید برای بهبود ایمنی محیط کار در پروژه های ساخت و ساز به کار می رود.
مقاله ترجمه شده
8 مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش بینی ارزش برنامه ریزی شده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (EVPM) یک ابزار موثر برای مدیریت عملکرد پروژه می باشد. با این حال ، اکثر مطالعات صورت گرفته روی گسترش و کاربرد مدیریت پروژه ارزش کسب شده، بیش از آنکه روی استفاده از ارزش برنامه ریزی شده (PV) جهت پیش بینی ارزش کسب شده (EV) و ارزش قیمت واقعی (AC) تمرکز کنند، روی بهبود قیمت نهایی و برآورد مدت پروژه متمرکز هستند. این مطالعه یک مدلسازی سرراست و آسان را برای بهبود توان پیش بینی ارزش برنامه ریزی شده (PV) قبل از اجرای یک پروژه پیشنهاد می کند. این مطالعه با استفاده از این روش مدلسازی، مدلهای پیش بینی EV و AC را برای چهار مورد پروژه، طراحی می کند. اعتبارسنجی پیش بینی خارج از نمونه با استفاده از میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) نشان می دهد که روش پیشنهاد شده، دقت و صحت پیش بینی را برای EV و AC، به ترتیب 66/23% و 39/17% بهبود می بخشد. این بهبود در توان پیش بینی PV قبل از اجرای پروژه، یک مدیریت دارای اطلاعات پیش بینی قابل اعتمادتر درباره عملکرد EV و AC فراهم می کند و اجازه اقدامات پیشگیرانه موثر را می دهد.
کلیدواژه ها: مدیریت ارزش کسب شده | ارزش برنامه ریزی شده | ارزش کسب شده | هزینه واقعی | پیش بینی
مقاله ترجمه شده
9 حفظ صلاحیت مدیریت پروژه – سوابق و پیامدها
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
با استفاده از یک نمونه 177 تایی از شرکت ها به همراه جفت هایی هماهنگ از مدیران میانی و مدیران ارشد، ما یک مدلی درباره سوابق و پیامدهای حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) ایجاد کردیم.نتایج ما نشان داد که فراهم کردن دیدگاههای رسمی رشدی برای مدیران پروژه در فرآیند مدیریت پروژه مثل یک مسیر شغلی یا فرصت های احراز صلاحیت، و نیز ایجاد یک سیستم رسمی یادگیری اصولی (درس به درس)، هردو یک اربطه مثبت با حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) دارند. به علاوه، نتایج ما نشان می دهد که PMCR رابطه مستقیم و مثبتی با موفقیت متوسط پروژه سازمان دارد. در نهایت، نتایج ما اهمیت موفقیت متوسط پروژه را در موفقیت همه کسب و کارهای مربوط به سازمانهای پروژه-محور، تایید می کند.
کلیدواژه ها: حفظ صلاحیت مدیریت پروژه | موفقیت پروژه | مسیر شغلی | دروس یاد گرفته شده | مدلسازی معادله ای ساختاری
مقاله ترجمه شده
10 آیا مدیران پروژه، دیدگاههای مختلفی درباره مدیریت پروژه دارند؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
آیا همه مدیران پروژه، دیدگاههای یکسانی درباره مدیریت پروژه دارند؟ این مقاله بحث می کند که از نقطه نظرهای مختلفی می توان به مدیریت پروژه نگاه کرد. دیدگاه وظیفه ای به این معنی است که مدیر پروژه روی تحویل به موقع، مطابق با بودجه و کیفیت مورد نظر پروژه تمرکز می کند. دیدگاه سازمانی بر این موضوع دلالت می کند که تمرکز مدیر پروژه بر روی حمایت از خلق ارزش در دستیابی سازمان می باشد. این تحقیق انجام شده نتیجه داده است که دیدگاههای مختلفی درمیان مدیران پروژه شایع شده است. دلالت های حاصل، مهم هستند. تصمیم هر پروژه ای بایستی در ابتدا این باشد که دیدگاه مدیریت پروژه، قواعد و قوانین کار پروژه را تعیین می کند.
کلیدواژه ها: مدیریت پروژه | دیدگاه وظیفه ای | دیدگاه سازمانی | دیدگاههای مختلف
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi