دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی معدن با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی معدن با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ما در این تحقیق احتمال کاهش فشار فروپاشی سنگ و افزایش آسیب پیرامون ترک هیدرولیکی را با استفاده از تزریق تناوبی پیش از ‌شکست طی شکست هیدرولیکی تحت شرایط تنش سه محوره ارزیابی می‌کنیم. برخلاف افزایش یکنواخت فشاری که در شکست هیدرولیکی عادی استفاده می‌شود، سیال در چند سیکل تا زمان ‌شکست تزریق می‌شود. طی تزریق تناوبی، فشار بیشینه هر سیکل با فواصل 10% فشار فروپاشی مرجع افزایش پیدا می‌کند. فشار فروپاشی مرجع سنگ فشاری است که سنگ طی شکست هیدرولیکی در اثر تزریق عادی به نقطه تسلیم می‌رسد. برای به دست آوردن فشارهای ‌شکست مرجع، نمونه‌هایی از ماسه‌سنگ خشک و اشباع تنسی به‌صورت هیدرولیکی با تزریق عادی شکسته شد. کاهش فشار فروپاشی و افزایش آسیب حین تزریق تناوبی به‌طور کمّی باحالت شکست هیدرولیکی عادی مقایسه شد. انتشار صوت (AE)، نفوذپذیری شکست و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای سطح شکست جهت مقایسه آسیب حین شکست‌های هیدرولیکی ناشی از شکست هیدرولیکی عادی و شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی بکار گرفته شدند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد آسیبی که حول ترک هیدرولیکی ناشی از شکست در اثر تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ تنسی ایجاد می‌شود تقریباً دو برابر آسیب ناشی از تزریق عادی است. هم‌چنین، فشار فروپاشی‌ای که حین شکست ناشی از تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ خشک تنسی ثبت شد کمتر بود و بیش از دو برابر انحراف معیار تزریق عادی تغییر یافت.
کلید واژه ها: شکست هیدرولیکی | وقایع آکوستیک | فرسودگی | تزریق تناوبی
مقاله ترجمه شده
2 مطالعه‏ای بر مکانیسم‏های شکستگی انفجاری دیوار صاف با استفاده از روش کنترل ترتیب زمانبندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
معمولا در حفاری انفجاری کیفیت بالای ترک و عمق کم آسیب در دیواره مورد نیاز است. برعکس، فاصله زیاد از سوراخ انفجار می‏تواند به طور موثر هزینه را کاهش دهد. بنابراین روش کنترل ترتیب زمانبندی (TSC) می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، تا به چالش برخورد کند. در روش کنترل ترتیب زمانبندی، تاخیر بسیار کوتاه بین دو حفره انفجار مجاور وجود دارد، به عنوان مثال، به ترتیب، گمانه اولیه (PBH) و گمانه هدف (TBH). بررسی روند ترک خوردگی در اطراف گمانه مجاور نشان می‏دهد که تمرکز بیشتر بر روی دیوار چال، اگر گمانه هدف پس از موج تنش گذری از گمانه اولیه آغاز شده است. ترک اوليه توليد شده در گمانه هدف به احتمال زياد در جهت گمانه اتفاق مي‏افتد. مطالعه ما نیز نشان می‏دهد که، با ثابت نگه داشتن فاصله گمانه و قطر گمانه، ترک را می‏توان بین گمانه مجاور تشکیل شده داد هنگامی که زمان تاخیر، فاصله از گمانه اولیه و گمانه هدف، و سرعت موج عرضی از یک رابطه قطعی پیروی کند. با ثابت نگه داشتن فاصله چال بین گمانه اولیه و گمانه هدف، قطر گمانه و زمان تاخیر برای گمانه اولیه و گمانه هدف، گمانه از طریق ترک بین گمانه مجاور تنها زمانی می‏تواند تشکیل شود که فاصله گمانه هدف برابر یا کمتر از 25 برابر قطر گمانه باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi