دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 52
ردیف عنوان نوع
1 تأثیر میدان مغناطیسی بر جریان نانو سیال بین دو استوانه با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در تحقیق حاضر، تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر جریان نانو سیال بین دو استوانه به‌صورت تحلیلی با روش AGM بررسی‌شده است. دو مدل فازی برای نانو سیال در نظر گرفته‌شده است. روش‌های تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، اکرت ، رینولدز، ترموفورز، پارامترهای براونی و عدد اشمیت بررسی‌شده‌اند. نتایج بیان می‌کند که سرعت با افزایش نیروهای لورتنز کاهش‌یافته و با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد. گرادیان حرارت با افزایش عدد هارتمن بالا می‌رود و با افزایش دیگر پارامترها کاهش می‌یابد.
کلمات کلیدی: نانوفیلد | AGM | سیلندر چرخشی | حرکت براوني | میدان مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
2 بررسی تصمیم گیری چند معیاره برای بهره وری انرژی در مهندسی خودرو
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
دولت های سراسر جهان، دستورالعمل هایی برای محاسبه بهره وری انرژی وسایل نقلیه و کل وسیله نقلیه جدید نه تنها به وسیله مدل ها ثبت کردند. این مقاله به مطالعه چندمعیاره تصمیم گیری (MCDM) مربوط به صنعت خودرو می پردازد. یک مرور منابع سیستماتیک در مورد مطالعات MCDM تا سال 2015 تا برای شناسایی الگوهای برنامه ها MCDM برای طراحی وسایل نقلیه با هدف کاهش مصرف سوخت و دستیابی کامل به دستورالعمل های بهره وری انرژی (به عنوان مثال، Inovar-Auto) منتشر کردیم. از 339 مقاله، 45 مقاله برای شرح برخی از تکنیکهای MCDM و ارتباط آن با صنعت خودرو شناسایی شد. سپس به طبقه بندی رایج ترین تکنیک و کاربرد MCDM در صنعت خودرو پرداختیم. رویکردهای یکپارچه بیشتر از موارد فردی بود. از روش های فازی برای مقابله با عدم اطمینان داده ها استفاده شد. با وجود دانش کافی در استفاده از MCDM در زمینه های مختلف صنعت خودرو، هیچ یک از آنها رابطه مستقیمی با بهره وری انرژی در طراحی ماشین ندارد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان روشی کاربردی در صنایع خودرو شناخته شد.
کلید واژه ها: آنالیز چند معیاره | مدیریت تصمیم گیری چند معیاره | بهره وری انرژی
مقاله ترجمه شده
3 شبیه‌سازی CFD یک جوشش جریانی نانوسیال نمک غلیظ در یک لوله‌ی مستطیلی شکل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
قابلیت نانوسیال‌ها در بهبود انتقال حرارت و شار حرارتی بحرانی (CHF) در جوشش استخری شناخته شده است. جوشش جریانی معمولا به‌وسیله‌ی روابط انتقال حرارت بررسی می‌شوند. اما در مورد نانوسیال محلول نمک غلیظ، این روابط مناسب نیست. یک مدل با استفاده از کد تجاری CFD و با توابع تعریف شده‌ توسط کاربر توسعه داده شده است؛ (UDF) برای این مورد معرفی می‌شود تا گرما و انتقال جرم را در مجرای بویلر برای بخار جاذب تبرید تعیین کند. شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای بررسی تأثیرات کسرهای حجمی متغییر، سرعت سیال و دمای بویلر بر روی جوشش و مشخصه‌های تغییرات فاز در سیستم ارائه شده است. در این تحقیق، چهار فاز یعنی استون مایع، استون بخار، محلول ZnBr2/استون مایع و نانوذرات جامد مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نانوذرات اکسید روی به‌‌‌عنوان فاز شبه‌سرد در مخلوط عمل می‌کنند. علاوه بر این، این مطالعه، پارامترهای کلیدی بر روی سیستم نانوسیال، رفتار فازها و تأثیرات مؤلفه‌های مختلف وقتی که مؤلفه‌های جزئی نبخیر می‌شوند را ارزیابی می‌کند. در پژوهش قبلی، از آب به‌عنوان سیال پایه در مبردها و سیالات انتقال حرارت استفاده شده بود. در این تحقیق، فرآیند با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت نسخه 15 و مدل جریان چندفازی مخلوط، مدل‌سازی شده است؛ همچنین از روش حجم سیالی (VOF) برای بررسی رفتار فاز بخار استفاده شده است. از UDF مورد استفاده در پژوهش (لی، 1980) برای جوشش نانوسیالات بهره گرفته شده است تا انتقال جرم را بر روی جوشش مدل کند. نتایج نشان داد که افزایش بارگذاری نانوسیالات (صفر، 1/0، 3/0، 5/0 و 1 درصد حجمی) منجر به افزایش کسر حجی بخار و ضریب انتقال حرارت می‌شود. این موضوع به این دلیل است که افزایش انتقال حرارت سیستم منجر به زیاد شدن هدایت حرارتی نانوسیال می‌شود. زیاد شدن دمای بویلر (330، 333 و 335 کلوین) باعث افزایش کسر حجمی بخار و ضریب انتقال حرارت می‌شود چون زمانی که فرآیند هنوز در مرحله‌ی جوشش هسته‌ای است، شار حرارتی با افزایش اختلاف دما بیشتر می‌گردد. این روش جدید برای سیستم چهار فازی می‌تواند، جوشش نانوسیال محلول نمک غلیظ را تعیین کند.
کلمات کلیدی: استون- ZnBr2 | ZnO | نانوسیال | جوشش | CFD | انتقال حرارت | انتقال جرم | لوله‌ی مستطیلی شکل | تغییر فاز.
مقاله ترجمه شده
4 مطالعه‌ی انتقال حرارت به‌وسیله‌ی جابجایی طبیعی نانوسیال‌ها در یک محفظه‌ی استوانه‌ای نسبتا گرم شده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این تحقیق، یک مطالعه‌ی عددی بر روی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دو نانوسیال در یک محفظه‌ی استوانه‌ای که به‌صورت نسبی گرم شده، انجام گرفته است. گرمایش نسبی در سمت پایین محفظه در دمای ثابت اتفاق می‌افتد. طول منبع گرم از 5% تا 25% در همه‌ی پیرامون محفظه تغییر می‌کند. دمای دو بخش جانبی محفظه در دمای پایین ثابت نگه داشته می‌شود که طول هر کدام از آنها، 25% محیط نهایی است. قسمت بالایی محفظه آدیاباتیک در نظر گرفته می‌شود که طول آن نیز برابر با 25% محیط نهایی می‌باشد. از دو نانوسیال آب- Cu و آب- TiO2 با کسرهای حجمی متفاوت که در محدوده‌ی صفر الی 05/0 تغییر می‌کنند، استفاده شده است. عدد رایلی نیز در بازه‌ی 103 تا 106 متغیر است. نتایج به‌دست آمده، به‌طور خلاصه در قالب روابط همبستگی برای عدد ناسلت میانگین که تابعی از طول گرمایش، عدد رایلی و کسر حجمی برای هر دو نانوذره می‌باشد، ارائه شده است.
کلمات کلیدی: جابجایی طبیعی | محفظه‌ی استوانه‌ای افقی | گرمایش نسبی | حجم محدود | نانوسیال.
مقاله ترجمه شده
5 بررسی کاهش کارایی گرما و پسا بر روی جت مخالف در جریان‌های مافوق صوت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
جت مخالف به‌عنوان یک استراتژی عملی برای دستیابی به کاهندگی گرما و پسا در وسایل نقلیه‌ی هایپرسونیک شناخته شده است. در فرآیند پرواز کردن واقعی، کارایی کاهندگی پسا و شار حرارتی در جت مخالف بایستی حداکثر افزایش یابد تا اندازه‌ی سیستم ذخیره‌سازی خنک‌کننده کاهش یابد که در این حالت فضای اشغال شده و وزن به‌طور قابل توجهی کم می‌گردد. در این پژوهش، کارایی کاهندگی درگ (Ef) و کارایی کاهندگی شار حرارتی (Eh) در واحد جرمی جت مخالف مورد بررسی قرار گرفته است. جت مخالف در اطراف یک جسم بلانت با استفاده از معادله‌ی ناویر- استوکس و معادله‌ی آشفتگی SST k-ω حل شده است. میدان‌های جریان، نیروی درگ و شار حرارتی به‌دست آمده است و نتایج نمونه با داده‌های تجربی که در منابع ارائه شده است، اعتبارسنجی گردیده است. جزئیات نتایج نشان می‌دهد که دمای جت بالا برای تقویت Ef سودمند بوده، اما دما بر روی کاهندگی درگ تأثیر کمی داشته است. همچنین Eh به‌وسیله‌ی دما و فشار تحت تأثیر قرار گرفته است. دمای بالای جت سبب تضعیف کاهندگی شار حرارتی در جت مخالف شده اما یک دمای معقول جت در حالتی‌که بیش از دمای اسمی باشد، می‌تواند Eh را ارتقاء دهد. کارایی کاهندگی نیروی درگ و شار حرارتی را می‌توان با بهینه‌سازی دمای جت و فشار در پیش شرایط مورد نیاز کاهندگی شار حرارتی و درگ بهبود بخشید که برای صرفه‌جویی در فضای اشغال شده، کاهش وزن سیستم و بهبود بارگذاری وسایل نقلیه مطلوب می‌باشند.
کلمات کلیدی: وسایل نقلیه‌ی مافوق صوت | جت مخالف | نیروی درگ | کارایی کاهندگی حرارت.
مقاله ترجمه شده
6 اصلاح رفتار فومی میکروسلولی IPP با کنترل تاریخچه حرارتی و عامل هسته‌‌ای در CO2 فشرده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مطالعه با هدف استفاده از کنترل تاریخچه حرارتی و عامل هسته‌‌ای برای تنظیم رفتار فومی ایزوتاکتیک پلی¬پروپیلن (IPP) انجام شده است. با معرفی یک مرحله بازپخت و یک عامل هسته‌‌ای α، خواص تبلور و رئولوژیکی IPP تغییر کرده است، و رفتار فومی میکروسلولی آن نیز متقابلاً تنظیم شده است. نتایج آزمایشات رئولوژیکی، افزایش مقاومت ذوب را با عرضه مرحله تبلور و عامل هسته‌‌ای α تایید می‌کند. بعد از انحلال در دمای 110 درجه سانتیگراد، 10 مگا پاسکال، برای 40 دقیقه، IPP در دمای 165 درجه سانتیگراد، 12 مگا پاسکال برای 30 دقیقه بیشتر اشباع می‌شود، و سپس فومی می‌شود؛ چگالی سلول 7.95 ×10^9 cells/cm3 است ، در حالی که سایز متوسط سلول 11.66 μm است. علاوه بر این، مشارکت رفتار بازپخت و افزودن 0.2 wt.% عامل هسته‌‌ای α می‌تواند بر روی قابلیت هسته‌‌ای سلول ناهمگن و مقاومت ذوب IPP ‌‌تأثیر مثبت بگذارد، سلول‌های بسیار کوچکتر با تراکم سلولی نسبتا بالا تا 10^13–10^14 cells/cm3 القا می‌شوند.
مقاله ترجمه شده
7 مدل گرادیان کرنشی غیرمحلی یکپارچه برای نانوتیرها و اهمیت عبارات مرتبه بالاتر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، یک مدل مرتبه بالای وابسته به اندازه ی یکپارچه برای تیر پیشنهاد می شود که دربردارنده ی مدل های تغییرشکل برشی مرتبه بالای تیر و نیز مدل های اویلر-برنولی و تیموشنکو تیر بوده و برای بررسی اثرات همزمان گرادیان تنشی و کرنشی غیرمحلی بر رفتارهای خمش و کمانش تیرهای نانو با استفاده از نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی استفاده می شود. بدین منظور، یک پارامتر غیرمحلی معرفی می شود تا اثر غیرمحلی و پارامتر مقیاس طول ماده را دربرگیرد و بتواند اثرات گرادیان کرنشی را ارزیابی کند. معادلات حاکم و شرایط مرزی مربوطه با استفاده از اصل همیلتون فرمول بندی می شوند. روش ناویر برای دستیابی به پاسخ-های تحلیلی برای خمش و کمانش نانوتیر با تکیه گاه ساده استفاده می شوند. مدل ارائه شده با مقایسه ی نتایج به دست آمده با نتایج موجود در متون و مقالات اعتبارسنجی می شود. اثرات پارامتر غیرمحلی، پارامتر مقیاس طول ماده، نسبت باریکی، و تغییرشکل برشی بر رفتارهای خمش و کمانش نانوتیر به دقت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در چارچوب نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی، نتایج پیش بینی شده توسط مدل تیر تیمونکو و مدل های مرتبه بالای مختلف تیر تقریباً یکسان بوده و تنها تفاوت های جزئی دارند. به علاوه، مشخص شد که نانوتیر می تواند اثر سفتی-نرم شدگی یا اثر سفتی-سخت شدگی از خود نشان دهد، و این به بزرگی نسبی پارامتر غیرمحلی و پارامتر مقیاس طول ماده بستگی دارد.
کلیدواژه ها: نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی | نظریه ی تغییرشکل برشی مرتبه بالاتر | خمش | کمانش | نانوتیر
مقاله ترجمه شده
8 انتقال گرمای نانو سیال بین دو لوله با در نظر گرفتن حرکت براونی با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
جریان نانو سیال بین دو لوله با مقطع دایره‌ای در حضور میدان مغناطیسی موردمطالعه قرارگرفته است. از مدل KKL برای نانو سیال‌ها استفاده‌شده است. اثر تشعشع گرمایی در معادله‌ی انرژی در نظر گرفته‌شده است. از AGM هم برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده‌شده است. روش‌های شبه تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، عدد اکرت و عدد رینولدز موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مشخص می‌کند که گرادیان دما با افزایش عدد هارتمن، اکرت و ضریب منظری افزایش‌یافته ولی با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. سرعت با افزایش نیروهای لورنتس کاهش می‌یابد ولی با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد.
مقاله ترجمه شده
9 جابجایی اجباری نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن اثرات شکل نانوذرات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در یک نیمه حلقه‌ی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های متنوع نانوذرات در نظر گرفته شده است. اثر حرکت براونی بر روی ویسکوزیته‌ی نانوسیال نیز لحاظ شده است. معادلات حاکم با استفاده از فرمول‌بندی تابع جریان ورتیسیته ارائه شده است. از حجم کنترل براساس روش المان محدود (CVFEM) جهت به‌دست آوردن نتایج استفاده شده است. در ابتدا، بهترین شکل نانوذرات انتخاب شده است و سپس تأثیرات کسر حجمی نانوسیال، اعداد دارسی، رینولدز و هارتمن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ویسکوزیته‌ی نانوسیال با افزایش اعداد دارسی و رینولدز بیشتر می‌شود. شکل صفحه‌ی کوچک دارای نرخ بیشتری بر روی انتقال حرارت می‌باشد. عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد دارسی و رینولدز بیشتر می‌‌گردد، در حالی‌که با بیشتر شدن نیروی لورنتس مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: شکل نانوذره | جابجایی اجباری | نانوسیال | محیط متخلخل | میدان مغناطیسی | CVFEM.
مقاله ترجمه شده
10 آنالیز عددی و آزمایشگاهی رفتار ترکیبی نوعی از دمپر برشی اصطکاکی و دمپر غیر یکسان نواری برای حفاظت در مقابل سطح های گوناگون لرزه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
دمپر هیبریدی جدید که ترکیبی از یک دمپر اصطکاکی و دمپر نوار فولادی است برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه در سطوح مختلفی از حرکت زمین ارائه شده است. به منظور بررسی رفتار ترکیبی از دمپر پیشنهادی، آزمایش شبه استاتیک حلقوی در ده نمونه ها انجام گرفت. نسل جدید دمپرها با ترکیب دمپر اصطکاکی و دمپر فولادی نواری برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها در مقابل حرکت¬های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند. بسته به نوع دمپر نواری رفتار و مدهای شکست این نوع دمپرها نشان می دهند که هنگامی که این دمپرها دارای سختی مناسب خارج ار صفحه باشند باعث افزایش شکل پذیری و اتلاف انرژی می شوند. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده عملکرد سازه ای تقویت شده با این دمپرهای ترکیبی را بخوبی بتواند پیش بینی کند.. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده بتواند عملا پیش بینی کاربردی صحیحی از عملکرد سازه تقویت شده توسط دمپر ترکیبی باشد.
کلید واژه ها: دمپر اصطکاکی | دمپر فلزی | دمپر ترکیبی | سیستم کنترل غیرفعال | رفتار ترکیبی | رفتار خارج از صفحه | اتلاف انرژی | بارگذاری چرخه ای
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی