دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله میکروبیولوژی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله میکروبیولوژی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 یک مطالعه بیومکانیکی و فیزیولوژیکی روی صندلی اداری و تعامل با تبلت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
بیست سابجکت چند وظیفه تایپ کردن با کامپیوتر روی میز و تبلتِ دارای صفحه نمایش لمسی را، روی دو صندلی، هریک به مدت یک ساعت، انجام دادند و آثارِ صندلی، دستگاه، و تعاملات آنها برروی هر یک از معیارهای وابسته ثبت شد. معیارهای بیومکانیکی شاملِ نیروی عضله، بارِ وارد بر نخاع، و وضعِ نشستن بررسی شدند، درحالیکه ناراحتی ازطریقِ تغییرپذیریِ نرخ ضربان قلب (HRV) و گزارشات سابجکتیو اندازه¬گیری شد. HRV به اندازه¬ی کافی حساس بود که بین تعاملات دستگاه و صندلی تمایز بگذارد. از نظر بیومکانیکی، فقدان حرکت¬پذیریِ پشتیِ صندلی، افراد را مجبور کرد که یک وضعِ نشسته¬ی قائم را همراه¬با افزایش نیروهایِ عضله¬ی اکستنسور و افزایش فشردگیِ نخاعی حفظ کنند. فلکشن به¬سمت جلو هنگام تعامل با تبلت یا به¬دلیل دولا شدن ، آثار را بدتر کرد. صندلی¬های اداری باید هم با در نظر گرفتن انسان و هم وظیفه¬ی کاری طراحی شوند و به وضع¬های نشستنِ خمیده اجازه دهند که بار نخاع را کنار بگذارند. با این حال، درجه¬ی خمیدگی باید محدود باشد تا از کاهش لوردوسیسِ لومبار درنتیجه¬ی چرخشِ خلفی مفصل ران در وضع¬های نشستنِ شدیداً خمیده، اجتناب شود.
مقاله ترجمه شده
2 تصویر برداری نانومقیاس برای رشد و تقسیم سلولهای باکتری روی زیر لایه مسطح با میکروسکوپ نیروی اتمی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM), محدوده نانومیکروبیولوژی به شدت پیشرفت نمود. به دلیل پیچیدگی تصویر برداری فرایندهای باکتری زنده در محیطهای رشد طبیعی، باید بهبودهایی در این زمینه صورت گیرد. ما تصویر برداری در موقعیت نانومقیاس برای رشد و تقسیم سلولهای تک باکتری را روی زیر لایه مسطح با میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی نمودیم. برای انجام اینکار، ما نیروی جانبی برشی مسئول جداسازی باکترهایی که به صورت ضعیفی روی زیر لایه مسطح جذب شده بودند را با استفاده از مد پرش از پیش ذکر شده با ردیابهای پایه خیلی نرم کاهش دادیم . با اینکار، شرایط تصویر برداری خیلی خوبی برای تصویر برداری پیوسته رشد سلولهای باکتری و تقسیم انها حتی در زیر لایه های نرم، فراهم شد. نتایج حاصله امکان مشاهده فرایند زنده باکتریهای غیر تله اندازی شده که به صورت ضعیف به زیر لایه مسطح چسبیده بودند، فراهم شد.
کلمات کلیدی: میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) | تصویربرداری زندگی سلول | بخش باکتریایی | بیحرکتی ژلاتین | حالت پرش پویا
مقاله ترجمه شده
3 سنتز و شناسایی Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1H- pyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles با فعالیت ضدمیکروبی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
یک سری جدی از پری مدین امین-2- فنیل-6 (6a-h) به خوبی سنتز شده است و با استفاده از فنیل دی آمین-o تجاری موجود به بازده ی خوبی دست یافته است، اسید پروپیونیک α-هیدروکسی و (1a-d) و (o-PDA) با شامل کردن benzimidazoles اتیل (α-هیدروکسی) (3a-d)، benzimidiazoles 2 استیل (4a-d) وفنیل جایگزین) به عنوان واسطه ها استفاده شده اند. ساختار شیمیایی ترکیبات تازه سنتز شده از طریق ، تحلیل طیفی جرم و تحلیل عنصری مشخص شد. در نهایت، عناصر هدف برای پیدا کردن فعالیت ضدمیکرونی در برابر میکروارگانیسم های متنوع مورد استفاده قرار گرفتند.
کلمات کلیدی: Benzimidazoles | پیریمیدن | فعالیت ضدمیکروبی
مقاله ترجمه شده
4 بررسي راهكارهاي خالص سازی آنزيم ماناز ميكروبي
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
آنزيم بي – ماناز مي تواند هموسلولز ماناني را هيدروليز كند و همچنين پيوند هاي كوتاه بي -4 وا ماتاز را آزاد سازد كه مي توانند توسط بي – ما نوسيداز به مانوزهيدروليز شوند . چنين آنزيم هايي فقط مورد توجه حوزه هاي آكادميك قرار نمي گيرند بلكه داراي پتانسيل كاربردهاي زيست فناوري در بازارهاي آنزيم هاي صنعتي مي باشند كه از جمله آنها مي توان به فناوري غذا و تغذيه – توليد قهوه – توليدات بيواتانول – عناصر كنترل لعاب – حوزه هاي دارويي – صنعت خمير كاغذ و كاغذ و غيره اشاره كرد . آنزيم ماناز خالص شده براي بعضي از كاربرد هاي صنعتي مثل غذا و دارو مورد نياز مي باشند . به علاوه ، پالايش آنزيم ماناز به تعيين سری و ساختار سه بعدي آنها كمك مي كند و منجر به درك بهتر مكانيزم هاي جنبشي مي شود . آنزيم هاي ماناز به دست آمده از باكتري ها – قارچ ها و آكتينومسيت ها هم براي اهداف همگون سازي تصفيه مي شوند . اين مقاله يك بررسي كامل از استراتژي هاي مختلف به كارگرفته شده براي خالص سازي آنزيم هاي ماناز حاصل از باكتري ها – قارچ ها و آكنومسيت ها را مطرح مي سازد . چون خالص سازي پروتئين طبيعتا در چند مرحله از جمله تركيب تكنيك هاي مختلف انجام مي شود ، تاثير اين مراحل و زمان هر كدام از مراحل هم تحليل مي شود . اين كار به طراحي فرآيند خالص سازي ماناز كمك مي كند . به علاوه ، ويژگي هاي خاص اين گروه از آنزيم ها از جمله پيوند هاي كربوهيدارتي (CBD ) و اهميت آنها در توسعه روشهاي ترکیبی يراي افزايش و تسهيل فرآيند خالص سازي نيز مورد بحث قرار گرفته است . جهت گيري هاي جديد براي بهبود تصفيه و تفكيك ماناز از مخمرها نيز توصيف شده است .
لغات كليدي : آنزيم ماناز | الكترو فوبرز | توصيف | وزن ملكولي | حوزه پيوند هاي كربوهيدرات
مقاله ترجمه شده
5 اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
سابقه و هدف / هدف: هدف از این مطالعه طبقه بندی واحد مراقبت های ویژه (ICU) باکتری هم ICU-اکتسابی و یا ICU پذیرش و مقایسه خصوصیات اپیدمیولوژیک و آنتی بیوگرام می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه 1300 تخت طی بازه زمانی 1 ژانویه در سال 2006 تا 31دسامبر 2010 صورت گرفت. با توجه به زمان پذیرش ICU، ICU ایزوله شده از ICU اکتسابی مجزا شد (بیشتر از 48 ساعت و یا کمتر پس از طبقه بندی شدن پذیرش ظاهر می شود) و یا ICU بر روی فشار پذیرش (48 ساعت یا کمتر از بستری ظاهر می شود). داده میکروبیولوژیکی قبل از بستری ICU، داده میکروبیولوژیکی، و تست حساسیت بین ICU اکتسابی و ICU پذیرش بر روی باکتریها ورودی ایزوله شده مقایسه شد. یافته ها: شایع ترین گونه های-ICU اکتسابی اسینتوباکتر بومانی (19.5٪)، سودوموناس آئروژینوزا (15.6٪)، استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (11.5٪)، استافیلوکوک اورئوس (10.7٪)، گونه های انتروکوک (10.6٪) و کلبسیلا پنومونیه (9.7٪) مشاهده شدند. تفاوت معنی داری بین ICU اکتسابی و ICU پذیرش مجزا روی بستری مجزا شده در کشت نرخ حساسیت باکتری های گرم- منفی به آنتی بیوتیک ها، به خصوص حساسیت نوع Aصورت گرفت. بومانی به ایمی پنم [23.8٪ (ICU اکتسابی) در مقابل 44.4٪ (ICU پذیرش)، 0.001p> و مروپنم (24.1٪ در مقابل KHA gooz ٪37.8، 0.001p> و حساسیت سودوموناس به ایمی پنم (39.3٪ در مقابل 76.1٪، ) مشاهده شد.
کلمات کلیدی: آنتی بیوگرام | عفونت های مراقبت های ویژه اکتسابی | نرخ حساسیت
مقاله ترجمه شده
6 تاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر عملکرد رشد، مهاجرت باکتری های روده و نسبت بقا در لارو ماهی سفید
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اِعمال پروبیوتیک به عنوان یک روش جایگزین برای جانشینی آنتی بیوتیک هاست که می تواند رشد باکتری های مفید را تحریک کرده و به کارایی (بازده) تغذیه ای در ماهی کمک می کند. این مطالعه برای تعیین اثر ایمونوژن پربیوتیک بر پارامترهای مربوط رشد و فلور روده کوچک در لارو ماهی سفید می باشد. یک رژیم تغذیه ای پایه با استفاده از مواد تشکیل دهنده خوراکی رایج و گنجاندن ایمونوژن در نسبت های 0، 1، 1.5 و 2 گرم بر کیلوگرم، فرموله شد که منجر به چهار جیره غذایی آزمایشی گردید. جیره های آزمایشی به صورت تصادفی به یکی از 12 تانک 500 لیتری اختصاص داده شدند، سه تکرار به ازای هر رژیم غذایی وجود داشت. گنجاندن یک گرم بر کیلوگرم ایمونوژن، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و نسبت رشد ویژه (SGR) را در لارو بهبود داد. ماهی، نرخ بقای بالاتری در سطح دارا بودن یک گرم/کیلوگرم پروبیوتیک نشان داد (p<0.01). با این حال، ترکیب بدن توسط گنجاندن پروبیوتیک تحت تاثیر قرار نمی گیرد. علاوه بر اینکه پربیوتیک تعداد باکتری را در یک گرم بر کیلوگرم افزایش می دهد (p<0.05)، اما افزودن بیشتر، تعداد باکتریایی را تغییر نمی دهد. در نتیجه، اِعمال ایمونوژن پربیوتیک قادر به بهبود کارایی تغذیه ای و عملکرد ماهی سفید از طریق تحریک رشد توسط باکتری های مفید می شود.
کلیدواژه ها: روتیلوس کوتوم | پروبیوتیک | تبدیل غذا | نرخ زنده ماندن | تعداد باکتری
مقاله ترجمه شده
7 رسوب گيري كربنات كلسيم از طريق ليكنيفرميس AKo1 گرفته شده از خاک های رسوبی: يك گزينه مناسب براي آب بندي مواد سيماني
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
آزمايشات مرتبط براي تعيين توانايي رشته هاي باكتري ناهمگون گرفته شده از غارهاي سنگ آهك – چشمه هاي معدني و خاك هاي رسوبي براي القاي رسوب كربنات كلسيم انجام شده است . از ميان تمام نمونه هاي گرفته شده در اين تحقيق ، يك باكتري خاكي عامل رسوب كربنات از ميان نمونه ها انتخاب و توسط رشته ژن 16SR RNA به عنوان باسيل ليكنفرمس AKo1 شناسايي مي شود گونه اوره هم مي تواند رشد خوبي در محلول رسوب كربنات بازي داشته باشد . روش هاي صطف سنجي مادون قرمز FTIR – پراكنش اشعه ايكس XRD و طيف سنجي الكتروني SEM و همچنين آزمايشات GDX براي تاييد وجود كربنات كلسيم و نوع پلي مورف ها انجام مي شوند . گونه هاي انتخاب شده گزينه مناسبي براي استفاده در بررسيهاي سطحي مواد سيماني جهت ارتقاي وپژگي هاي ملات ها مي باشند . تفكيك لايه كليست در سطح سيمان منجر به پر شدن هاگ ها مي شود . اين روش يك روش مناسب براي ارتقاي مقاومت ملات است . نوع باكتري براي كشت و محلول تاثير زيادي بر ساختار كريستال CaCo3 دارد .
لغات کلیدی: باسیل لیکنیفورمیس AK01 | رسوب کلسیت | شن آهک | بررسی سطحی
مقاله ترجمه شده
8 مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
تطابق باکتری با ترکیبات چهارتایی آمونیوم (QAC) بطور عمده برای بنزالکونیم کلرید (BC) مستند شده است و داده های اندکی برای دیگر انواع QAC در دسترس قرار دارند . هدف از این مطالعه بررسی درمعرض انواع مختلف ترکیبات چهارتای امونیوم (QAC) قرر گرفتن و تاثیر ان روی حساسیت / مقاومت باکتری نسبت به دیگر انواع QAC و آنتی بیوتیک ها است ، بویژه مکررا در معرض این مواد قرار گرفتن .انواع گونه های باکتری اشریشیا کولای (n = 10) طی هفت روز بصورت فزاینده در معرض غلظت های کمتر از حداقل غلظت های بازداری QAC قرار گرفتند . سه نوع QAC مورد مطالعه قرار گرفت . با توجه به سازگاری که در زیر به آن اشاره خواهیم نمود ، با هر گونه QAC که ما مورد مطالعه قرار دادیم ، سطوح مشابهی از کاهش را در قابلیت حساسیت به QAC با میانگین سه برابر بر ظرفیت (افزایش) در حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) در مقایسه با مقادیر اولیه MIC مشاهده نمودیم . تفاوت معناداری در میزان حساسیت انتی بیوتیکها بین QAC های مورد مطالعه مشاهده نشد . حساسیت آنتی بیوتیکی از 3.5 تا 7.5 برای ترکیبات فنولیک کاهش یافته بود ، بتالاکتام و کینولون ها کاهش یافته بود .افزایش MIC همراه است با تغییراتی که در فنوتیپ از حساسیت و در معرض خطر بودن تا مقاومت برای ترکیبات فنیکول در 90% گونه های باکتری E.Coli روی میدهد (فلورفنیکول و کلرامفنیکول ) . صرفنظر از QAC که بمنظور تطبیق سازی بکار میرود، قرار گرفتن در معرض افزایش تدریجی این نوع از مواد ضد عفونی کننده قرار گرفتن منجر به کاهش قابلیت حساسیت به QAC ها و آنتی بیوتیک ها میشود ، درست مانند مقاومت متقاطع به ترکیبات فنیکول در باکتری E.coli . استفاده گسترده از QAC در غلظت های میتواند منجر به ظهور باکتری مقام به انتی بیوتیک شود و در نهایت خطرات بهداشتی را به دنبال دارد .
کلیدواژه ها: ترکیبات چهارتایی آمونیومی | هماهنگ سازی | آنتی بیوتیک ها | مقاومت | کاهش استعداد بیماری | ضد عفونی کننده
مقاله ترجمه شده
9 سیتوتاکسونومی و مورفولوژی لاروهای کایرنومیده ( پشه برون نیش، دیپترا(مگس)) در ارمنستان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در مطالعه کایرنومیده در ارمنستان، تعدادي از گونه هاي زیر خانواده Orthocladiinae از جنس Cricotopus، زیر خانواده Diamesinae از جنس Diamesa و زير خانواده کایرونومیده از جنس Chironomus شناسايي شده اند. در جنس Cricotopus، دو گونه خواهر یا برادر یافت نشد، ویژگی های مورفولوژیکی لارو قابل تشخیص نیست، اما به وضوح از طریق سیتوژنتیک مشخص شده است.
کليدواژگان: ارمنستان | پشه برون نیش | کاریتیپیک | مورفولوژی لارو
مقاله ترجمه شده
10 مکانیزم آغاز رونویسی باکتریایی: پلیمراز RNA – ترکیب پروموتر، ایزومریزاسیون برای آغاز اجزای پیچیدۀ باز، و آغاز سنتز RNA
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
آغاز سنتز RNA از الگوهای DNA توسط پلیمراز RNA (RNAP) یک فرآیند چند مرحله ای است که در آن تشخیص اولیه از DNA پروموتر توسط RNA یک سری از تغییرات را هم در RNAP و هم در پروموتر DNA ایجاد می کند. RNAP باکتریایی، با استفاده از اتصال انرژی آزاد برای حذف ساختارهای تشخیص اولیه، قرار دادن DNA دوبخشی رو به پایین در محل فعال و سپس جدا کردن رشته های الگو از رشته های غیر الگو در مناطقی که سنتز RNA آغاز می شود، به عنوان ایزومریزاسیون مولکولی عمل می کند. در این ساختار ”باز” بی ثبات اولیه، رشته های الگو به نظر به درستی در محل فعال قرار گرفته اند. در نتیجه، رشته های غیرالگو دوباره در محل قرار گرفته و یک گیره در محل DNA رو به پایین به نام قرار میگیرد. عامل آغاز رونویسی، ، نقش مهمی را در تشخیص پروموتر و شکل گیری و همچنین مراحل اولیۀ سنتز RNA ایفا می کند.
کلمات کلیدی: پلیمراز RNA | پروموتر | عامل سیگما | آغاز رونوشت | ساختارهای واسطه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی