دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 76
ردیف عنوان نوع
1 التهاب کیسه صفرا حاد و سنگ مجرای اصلی صفراوی باقیمانده در بیماری معكوس بودن اندام ها ، روش لاپاروسکوپی موفق و ERCP (مورد مطالعاتی اکوادور)
سال انتشار: 20220 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
معكوس بودن کامل اندام ها، وضعیت نادر ژنتیکی است که با انتقال اعضا به سمت معکوس بدن مشخص می شود ، در نتیجه ، سندرم های بالینی، تصویری بالینی غیرمعمول را نشان می دهند که یک چالش برای تیم جراحی است و زمینه ساز تاخیر در درمان و تشخیص است. برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی، یک استاندارد طلایی برای التهاب کیسه صفرا حاد است و در بیماران مبتلا به سیتوس وارونگی ، روش لاپاروسکوپی باید متناسب با آناتومی بیمار اصلاح شود.
ارائه موردی: پرونده یک بیمار مرد 55 ساله بدون سابقه پزشکی قبلی ارائه شد ، این مرد با درد شکم در قسمت فوقانی سمت چپ خود به اورژانس مراجعه کرد. پس از یک معاینه دقیق ، التهاب کیسه صفرا حاد و معكوس بودن اندام ها تشخیص داده شد. وی بدون عارضه تحت عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی اصلاح شده قرار گرفت. در دوره بعد از عمل ، سنگ مجرای اصلی صفراوی باقی مانده شناسایی و ERCP انجام شد. در پیگیری ها ، بیمار وضعیت خوبی داشت.
نتیجه گیری: اگرچه برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی و ERCP در بیمار مبتلا به معکوس بودن اندام نادر و از نظر فنی سخت است، اما امکان پذیر است. آناتومی تغییر یافته می تواند منجر به پیچیدگی شود ، بنابراین بنابراین برنامه ریزی مناسب و اجرای دقیق تکنیک های حین عمل ضروری است.
واژه های کلیدی: معکوس بودن اندام ها | کولسیستیت حاد | کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی
مقاله ترجمه شده
2 تمایز خونریزی حاصل از افزایش کنتراست با استفاده از CT طیف سنجی با لایه دوگانه در بیماران سکته حاد
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
بیماران سکته حاد به مراکز دارای ترومبکتومی(لخته برداری) (TCC) انتقال می یابند و پس از ورود به TCC ، تحت معاینه CT سر قرار می گیرند تا نمره ASPECTS و خونریزی داخل جمجمه آنها ارزیابی شود. تقویت پارانشیمی در بیمارانی که کنتراست یددار یا iodinated را قبل از انتقال دریافت کرده اند، در شبیه سازی خونریزی در این CT و پس از انتقال کمک می کند. دو مورد از کاربرد تصویربرداری طیفی CT به منظور تمایز بین افزایش کنتراست پارانشیمی و خونریزی در این مطالعه گزارش شده است. روش TCC، تصویربرداری با انرژی دوگانه یا لایه دوگانه (طیفی) را برای این گروه بیمار در نظر می گیرد.
کلمات کلیدی: سکته مغزی | تصویربرداری طیفی CT
مقاله ترجمه شده
3 شدت و پتانسیل انتقال کرونا در کره جنوبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: ازآنجایی که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کوید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی شد، تعداد موارد به سرعت افزایش یافت به طوری که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کوید-19 در کرۀ جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه می دهیم.
روش کار: موارد روزانۀ تأیید شدۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را برمبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی کردیم.
نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد کردیم. به علاوه، نرخ رشد طبیعی 0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI: 95%) برآورد شدند، که نشان-دهندۀ پویایی رشد زیر نمایی کوید-19 می باشد. نرخ مرگ و میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی را نشان می دهد و از اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت می کند.
کلمات کلیدی: کروناویروس | کوید-19 | کره | تعداد تکثیر
مقاله ترجمه شده
4 ابزارهای تحلیلی در ارزیابی درمان دارویی بیماری های عصبی - یک مطالعه موردی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
در این مقاله، اجرای روش تحلیلی و نتیجه رویکرد جدید برای نظارت بر آزمایشات بالینی و ارزیابی داروهای درمان بیماری های عصبی به طور دقیق شرح داده شده است. ابزار طراحی شده و روش اجرای آن از الگوریتم های مبتنی بر برنامه های تلفن همراه و شبکه های عصبی برای کمک و نظارت بر گزارش علائم در زمان استفاده می کند. طبق شواهد این تحقیق،گزارش دقیق وضعیت سلامت به همراه جمع آوری داده های سنسور می تواند آزمایشات بالینی را عینیت بخشد ، بنابراین به افزایش دقت فرایند کمک خواهد کرد. الگوریتم های طراحی شده برای آنالیز داده های سنسور wearable به منظور ارزیابی شدت لرزش یا دیسکینزی (از بین رفتن توان حرکت) و علاوه بر این، ارتباط داده های نظرسنجی بیمار با داده های سنسور به کار رفته است. بر اساس مشاهدات آزمایش های بالینی ، مجموعه ای از ملزومات در تأیید علائم بیماری های عصبی ، با تمرکز بر تعداد معدودی از افراد منتخب و با استفاده از سنسورهای زیست پزشکی wearable ثبت وفرموله شده اند. ابزار ساخته شده با استفاده از روشهای مرسوم نظرسنجی به همراه سنسور زیست پزشکی برای تشخیص علائم عصبی و ارزیابی شدت به کار می رود. سیستم تلفن همراه توسعه یافته با کمک آزمایشات بالینی و با استفاده از ارزیابی حالت مبتنی بر سنسور کار میکند. چنین رویکرد کمی، مکمل ارزیابی ذهنی بیمار از وضعیت سلامتی است. این مقاله پیرامون بحث درمورد جوانب مثبت و منفی چنین فرآیندی و تکمیل آن با فناوری است. روش موجود به ارزیابی وضعیت سلامت بیمار براساس پرسشنامه های تکرار شونده پاسخ می دهد ، که از نظر ما کاملا قابل کنترل نیست ، اما قابل اعتماد است. استفاده از تکنیک های اکتی گرافی (روش غیر تهاجمی ثبت دوره های فعالیت و استراحت انسان) و الکترومیوگرافی (توانایی عضله برای پاسخ، در زمان تحریک عصب) به معنای کارآیی برخی حرکات ، اما بیشتر از شناسایی لرزش PD و ارزیابی شدت ، در شناسایی و ارزیابی حالت دیسکینز یا N / FF کاربرد دارد. مجموعه ای از تکنیک های اضافی به منظور شناسایی حالات خاص بیماران برای PD (لرزش ، برادیکینزیا ، سختی ، کندی ذهنی و غیره) طراحی و اجرا شد. این مقاله شامل خلاصه ای از فرضیات تحقیق و نتایج اعتبارسنجی به دست آمده در طی مرحله مفهومی و آزمایشی سیستم دستیار آزمایش های بالینی IQPharma است. یافته های اصلی تحقیق ارائه شده، سه جنبه ارزیابی درمان دارویی از جمله: 1. ارزیابی وضعیت سلامت ذهنی بیمار - بر اساس پاسخ های نظرسنجی بیمار ، 2. تشخیص لرزش و ارزیابی شدت - براساس آنالیز داده های سنسور اینرسی و زیست پزشکی - ویژگی های جمع شده از اکتی گرافی و الکترومیوگرافی 3. ارزیابی رفلکس و درک ذهنی - بر اساس ارزیابی تمرین صفحه لمسی و دقت و ارزیابی تکمیلی بیمار را فراهم می کند.
کلمات کلیدی: ارزیابی آزمایشات بالینی | سنسورهای زیست پزشکی | همجوشی داده ها | سیستم موبایل | مهندسی پزشکی | بیماری پارکینسون | ارزیابی لرزش | سیستم حسگر | ابزار تحلیلی موبایل | تشخیص داخلی | اقدامات کمی
مقاله ترجمه شده
5 بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری: توصیه های بالینی که باید پیگیری شوند کدامند؟
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
بارداری، حالتی از سرکوب نسبی ایمنی است که زن باردار را نسبت به عفونت های ویروسی حساس می کند و میزان مرگ ومیر حتی با آنفولانزای فصلی نیز بالاتر است. بنابراین، اپیدمی COVID-19 ممکن است پیامدهای جدی برای زنان باردار داشته باشد. اگرچه در حال حاضر طیف وسیعی از موارد COVID-19، در چین یافت شده اند اما به نظر می رسد که ریسک سرایت بیرونی به طور معنی داری نگرانی جهانی را افزایش داده باشد. تایید شده است که انتقال ویروس از انسان به انسان رخ می دهد. شاید حتی از بیماران بدون علامت نیز این انتقال اتفاق بیفتد و میزان مرگ و میر به ویژه در بین افراد ضعیف و بیماران مسن تر با بیماری های زمینه ای، قابل توجه است. اگرچه انتقاداتی در مورد سرکوب هشدارهای اولیه و واکنش های ابتدایی کند و به دنبال آن اقدامات قرنطینه ی سنگین وجود دارد و همچنین نگرانی هایی در مورد ظرفیت مقابله با تعداد زیاد بیماران و کمبود تجهیزات حفاظتی و عفونت های بیمارستانی که می توانند موجب مرگ و میر تعداد زیادی از متخصصین بهداشت و درمان شوند وجود دارد اما تلاش های چین برای محدود نگاه داشتن بیماری و کند کردن شیوع آن در چین و سرتاسر جهان ستودنی است. تعداد زیادی از مواردی که نیاز به بستری شدن و مراقبت های شدید دارند، حتی برای کشورهای دولتمند که سیستم های بهداشت و درمان کاملا پیشرفته دارند، یک بار جدی هستند. به هرحال، دولت چین، متخصصان بهداشت و درمان آن و مردم یک استاندارد جدید را برای مدیریت و کنترل این اپیدمی ایجاد کرده اند و آن ها بدون شک به کاهش ریسک احتمالی شیوع بیماری در کشورهای همسایه که سیستم بهداشت و درمان ضعیف تری دارند کمک کرده اند. بعلاوه، محققین چینی و متخصصین بهداشت و درمان، اطلاعات، دانش، تجریه و تخصص خودشان که به توسعه ی ابزارهای تشخیصی، الگوریتم های مدیریت بالینی، ستاپ کارآزمایی های بالینی و تسریع توسعه ی واکسن کمک می کنند را سخاوتمندانه به اشتراک گذاشته اند. دوره و پیامد بالینی یک تعداد زیادی از بیماران COVID-19 گزارش شده است و توصیه هایی در مورد مراقبت از چنین بیمارانی توسط مقامات بهداشت ملی در سرتاسر جهان منتشر شده است. با این حال به نظر می رسد که رویکردها به مقدار زیادی متفاوت باشند.
مقاله ترجمه شده
6 جابجایی عمودی مرکز جرم حین راه رفتن در فرد مبتلا به دیابت و نوروپاتی دیابتی نمی تواند مصرف متابولیکی بالاتر آنها را توجیه کند
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با سایر افراد، تغییرات گام برداشتن بیومکانیکی از خود نشان می دهند و مصرف متابولیک بالاتری برای راه رفتن (CoW) دارند، اما هنوز مشخص نیست آیا تفاوت ها در جابجایی عمودی مرکز جرم بدن (CoM) می تواند در CoW بالاتر نقش داشته باشد یا خیر. هدف این مقاله بررسی جابجایی عمودی CoM (و طول گام به عنوان عامل پایه ای بالقوه) به عنوان یک عامل تبیین کننده در افزایش مشاهده شده در CoW در افراد مبتلا به دیابت است. تعداد 31 نفر غیردیابتی (Crtl)؛ 22 فرد دیابتی فاقد نوروپاتی محیطی (DM) و 14 بیمار مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی متوسط / شدید (DPN)، با استفاده از سیستم تحلیل حرکت و صفحات نیروسنجی حین گام برداشتن در گستره ی سرعت های انطباقی بین 0.6 و 1.6 متر بر ثانیه تحت تحلیل گام قرار گرفتند. جابجایی عمودی CoM در چرخه ی گام برداشتن اندازه گیری شد، و در افراد دیابتی یا افراد فاقد نوروپاتی محیطی دیابتی در مقایسه با افراد غیردیابتی در گستره ی سرعت های انطباقی مورد بررسی تفاوتی نداشت (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 5.59 (SD = 1.6)، DM : 5.41 (1.63)ف DPN : 4.91 (1.66) سانتی متر؛ P>0.05). گروه DPN گام های بسیار کوتاه تر (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 69؛ DM: 67، DPN: 64 سانتی متر؛ P>0.05) و هماهنگی بالاتری (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 117 (SD 1.12)، DM: 119 (1.08)، DPN: 122 (1.25) گام در دقیقه؛ P>0.05) در تمامی سرعت های گام برداشتن در مقایسه با افراد غیردیابتی داشتند. در نتیجه بعید است جابجایی عمودی CoM به خودی خود عاملی باشد که در CoW بالاتری که اخیراً در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی مشاهده شده، نقش داشته باشد، بلکه در عوض می تواند ارتباط بیشتری با طول کوتاه تر قدم ها، افزایش هماهنگی گام ها و افزایش کار داخلی متناظر و قوای عضلانی بیشتر حاصل از قدم زدن با مفاصل خمیده تر داشته باشد.
کلیدواژه ها: بیومکانیک | دیابت | اندام های تحتانی | مرکز جرم بدن
مقاله ترجمه شده
7 ورزش ترکیبی و آموزش خیره شدن بصری موجب افزایش دقت قدم برداشتن در افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی می شود
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مقدمه: بیماران مبتلا به دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی (DPN) حین راه رفتن با دقت کمتری قدم برمی دارند، این می تواند در افزایش ریسک زمین خوردن نقش داشته باشد. این مقاله به بررسی اثرات یک مداخله ی چندوجهی بر دقت قدم برداشتن در بیماران مبتلا به دیابت و DPN می پردازد. روش ها: 40 نفر پژوهش را آغاز نمودند، از این میان 29 نفر هر دو آزمایش پیش از مداخله و پس از مداخله را انجام دادند، 8 بیمار مبتلا به DPN و 11 بیمار مبتلا به دیابت بودند اما نوروپاتی نداشتند (D) و 10 نفر هم سالم بودند. دقت قدم برداشتن پیش و پس از مداخله با حرکت شرکت کنندگان در امتداد یک پیاده رو که به صورت گام برداشتن نامنظم طراحی شده بود، سنجیده شد. شرکت کنندگان به مدت 6 هفته، یکبار در هفته، در یک جلسه ی یک ساعته، شامل تمرین مقاومتی با وزنه های سنگین و آموزش بصری-حرکتی حضور یافتند. نتایج: بیمارانی که در مداخله ی درمانی حضور یافتند، دقت قدم برداشتن خود را ارتقا بخشیدند (DPN:+45%; D: +36%; p<0.05). گروه دیابتی غیرمداخله ای (D-NI) هیچگونه تفاوت معناداری در دقت قدم برداشتن پیش و پس از مداخله از خود نشان ندارند (7-%). بحث: بهبود دقت قدم برداشتن مشاهدهشده در بیماران دیابتی و DPN به عنوان نتیجه ی این مداخله ی درمانی نوین، می تواند در کاهش ریسک زمین خوردن نقش داشته باشد. این مداخله ی چندوجهی، امر نویدبخشی برای ارتقای تحرک عمومی و ایمنی بیماران حین راه رفتن بوده و می توان آن را به عنوان بخشی از برنامه های درمانی کلینیک ها لحاظ نمود.
کلیدواژه ها: راه رفتن | زمین خوردن | ورزش | ردیابی چشمی | قدم زدن
مقاله ترجمه شده
8 ارتباط عملکردی بازسازی اولیه ی قشر حرکتی پس از آسیب نخاعی چیست؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
نقشه های خروجی حرکتی قشر حرکتی اولیه ی مغز به صورت گسترده ای توسط یادگیری مهارت های حرکتی و آسیب های عصبی توزیع و اصلاح می شوند. عملکردهایی که این نقشه های پس از آسیب نخاعی از خود نشان می دهند بحث برانگیز هستند. علاوه بر این، الگوی بازسازی و اینکه آیا این نقشه ها از عملکردهای حرکتی در معرض خطر پشتیبانی می کنند یا خیر، هنوز به درستی درک نشده است. درک عمیق تر مکانیزم های پاتوفیزیولوژیک اختلال عمکرد حرکتی پس از ضایعه ی نخاعی برای توسعه و بهبود راهکارهای درمانی بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول اینکه پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی و همزمان را با قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی را ترکیب می کند. دوم، بر روی مدارک موجود در رابطه با ادبیات مربوط به یادگیری مهارت حرکتی و آسیب مغزی کار می کند تا شکل و هرف نقشه های حرکتی را تفسیر کند. و سومین هدف توجه به پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی مداخله گرانه ی قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی، می باشد. نتیجه گیری های ما در راستای کارهای بعدی می باشد و تاکید داشتیم که به پژوهش های چند بعدی نیاز است تا نقشه هایی با روش های تصویربرداری عصبی و محرک های غیرتهاجمی ایجاد شود که در نهایت درکی عمیق و جامع نسبت به تاثیرات آسیب نخاعی بر بازسازی در قشر حرکتی اولیه ی مغز به وجود آید.
کلید واژه ها: آسیب نخاعی | قشر حرکتی اولیه | نقشه موتور | پلاستیک | تراشه كورتيكاسپسنيك | سازماندهی مجدد قشر مغز
مقاله ترجمه شده
9 اکسی توسین و سرطان: یک پیوند نوظهور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هورمون نوروپپتیدی اکسی توسین که از غده ی هیپوفیز خلفی آزاد می شود در برخی فرایندهای فیزیولوژیکی نقش دارد. درک تأثیرات آن به تدریج رو به افزایش است، این به لطف پژوهش های جدید در این حوزه است. اکسی توسین در عین حال که به عنوان یک هورمون دستگاه تولیدمثل شناخته می شود، سایر سیستم های اندامی همچون مغز و سیستم قلبی عروقی را نیز تنظیم می کند. اخیراً پژوهش ها بر بررسی نقش آن در سرطان تمرکز نموده اند و شواهد نوظهور، نقش احتمالی اکسی توسین به عنوان نشانگر زیستی سرطان را نشان می دهند. این مقاله ی مروری، مشاهدات پیونددهنده ی اکسی توسین و سرطان را بیان می کند و تأکید ویژه ای بر سرطان پروستات دارد، در این وضعیت اکسی توسین می تواند تکثیر سلولی را بهبود بخشد. پژوهش ها نشان می دهد اثرات اکسی توسین می توانند به نوع سلول، غلظت هورمون، برهم کنش های آن با سایر هورمون ها در ریزمحیط ها، و موقعیت دقیق گیرنده ی آن در غشای سلول بستگی داشته باشند. بایستی پژوهش های آتی به تبیین هرچه بیشتر نقش اکسی توسین در سرطان بپردازند و مشخص کنند آیا این می تواند یک نشانگر زیستی بالینی برای سرطان یا هدف درمانی باشد یا خیر.
کلیدواژه ها: اکسی توسین | سرطان | پروستات | پانکراس | ورزش
مقاله ترجمه شده
10 موضع گیری تومور پستان تحت هدایت رفلکتور در برابر محل موضع گیری سیم برای لامپکتومی: مقایسه ای از نتایج جراحی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف: مقایسه ی نتایج جراحی موضع گیری رفلکتور SAVI SCOUT (مترجم: یک سیستم هدایت گر در جراحی و یک فن آوری نوین که به جراحان مراکز سرطان پستان پستانداران اجازه می دهد که قبل از جراحی، لیزر را با دقت بیشتری نشانه گیری کنند) (SSL) در برابر موضع گیری سیمی (WL) برای تومورهای پستان
روش ها: بررسی معکوس 42 مورد SSL و 42 مورد WL. بیماران WL به صورت پی در پی برای ویژگی های بالینی-آسیب شناسی همسان سازی شدند. سنجش نتیجه ی نهایی جراحی عبارت بودند از حجم نمونه، وضعیت حاشیه ای، و میزان برش مجدد.
نتایج: هیچ تفاوت معناداری در حجم های نمونه های متوسط (SSL-15.2 cm3 vs. WL-16.3 cm3)، میزان حاشیه ی مثبت (SSL-9.5% vs. WL-7.1%)، میزان حاشیه ی بسته (SSL-7.1% vs. WL-11.9%)) و میزان برش مجدد (SSL-7.1% vs. WL-9.5%) دیده نشد.
نتیجه گیری: SSL یک جایگزین قابل قبول برای WL بدون هیچگونه تفاوت نتایج جراحی معنادار، می باشد.
کلیدواژگان: سرطان پستان | موضع گیری تومور
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi