دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 59
ردیف عنوان نوع
1 شدت و پتانسیل انتقال کرونا در کره جنوبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: ازآنجایی که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کوید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی شد، تعداد موارد به سرعت افزایش یافت به طوری که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کوید-19 در کرۀ جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه می دهیم.
روش کار: موارد روزانۀ تأیید شدۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را برمبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی کردیم.
نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد کردیم. به علاوه، نرخ رشد طبیعی 0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI: 95%) برآورد شدند، که نشان-دهندۀ پویایی رشد زیر نمایی کوید-19 می باشد. نرخ مرگ و میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی را نشان می دهد و از اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت می کند.
کلمات کلیدی: کروناویروس | کوید-19 | کره | تعداد تکثیر
مقاله ترجمه شده
2 جابجایی عمودی مرکز جرم حین راه رفتن در فرد مبتلا به دیابت و نوروپاتی دیابتی نمی تواند مصرف متابولیکی بالاتر آنها را توجیه کند
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با سایر افراد، تغییرات گام برداشتن بیومکانیکی از خود نشان می دهند و مصرف متابولیک بالاتری برای راه رفتن (CoW) دارند، اما هنوز مشخص نیست آیا تفاوت ها در جابجایی عمودی مرکز جرم بدن (CoM) می تواند در CoW بالاتر نقش داشته باشد یا خیر. هدف این مقاله بررسی جابجایی عمودی CoM (و طول گام به عنوان عامل پایه ای بالقوه) به عنوان یک عامل تبیین کننده در افزایش مشاهده شده در CoW در افراد مبتلا به دیابت است. تعداد 31 نفر غیردیابتی (Crtl)؛ 22 فرد دیابتی فاقد نوروپاتی محیطی (DM) و 14 بیمار مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی متوسط / شدید (DPN)، با استفاده از سیستم تحلیل حرکت و صفحات نیروسنجی حین گام برداشتن در گستره ی سرعت های انطباقی بین 0.6 و 1.6 متر بر ثانیه تحت تحلیل گام قرار گرفتند. جابجایی عمودی CoM در چرخه ی گام برداشتن اندازه گیری شد، و در افراد دیابتی یا افراد فاقد نوروپاتی محیطی دیابتی در مقایسه با افراد غیردیابتی در گستره ی سرعت های انطباقی مورد بررسی تفاوتی نداشت (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 5.59 (SD = 1.6)، DM : 5.41 (1.63)ف DPN : 4.91 (1.66) سانتی متر؛ P>0.05). گروه DPN گام های بسیار کوتاه تر (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 69؛ DM: 67، DPN: 64 سانتی متر؛ P>0.05) و هماهنگی بالاتری (در 1 متر بر ثانیه: Ctrl: 117 (SD 1.12)، DM: 119 (1.08)، DPN: 122 (1.25) گام در دقیقه؛ P>0.05) در تمامی سرعت های گام برداشتن در مقایسه با افراد غیردیابتی داشتند. در نتیجه بعید است جابجایی عمودی CoM به خودی خود عاملی باشد که در CoW بالاتری که اخیراً در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی مشاهده شده، نقش داشته باشد، بلکه در عوض می تواند ارتباط بیشتری با طول کوتاه تر قدم ها، افزایش هماهنگی گام ها و افزایش کار داخلی متناظر و قوای عضلانی بیشتر حاصل از قدم زدن با مفاصل خمیده تر داشته باشد.
کلیدواژه ها: بیومکانیک | دیابت | اندام های تحتانی | مرکز جرم بدن
مقاله ترجمه شده
3 ورزش ترکیبی و آموزش خیره شدن بصری موجب افزایش دقت قدم برداشتن در افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی می شود
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مقدمه: بیماران مبتلا به دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی (DPN) حین راه رفتن با دقت کمتری قدم برمی دارند، این می تواند در افزایش ریسک زمین خوردن نقش داشته باشد. این مقاله به بررسی اثرات یک مداخله ی چندوجهی بر دقت قدم برداشتن در بیماران مبتلا به دیابت و DPN می پردازد. روش ها: 40 نفر پژوهش را آغاز نمودند، از این میان 29 نفر هر دو آزمایش پیش از مداخله و پس از مداخله را انجام دادند، 8 بیمار مبتلا به DPN و 11 بیمار مبتلا به دیابت بودند اما نوروپاتی نداشتند (D) و 10 نفر هم سالم بودند. دقت قدم برداشتن پیش و پس از مداخله با حرکت شرکت کنندگان در امتداد یک پیاده رو که به صورت گام برداشتن نامنظم طراحی شده بود، سنجیده شد. شرکت کنندگان به مدت 6 هفته، یکبار در هفته، در یک جلسه ی یک ساعته، شامل تمرین مقاومتی با وزنه های سنگین و آموزش بصری-حرکتی حضور یافتند. نتایج: بیمارانی که در مداخله ی درمانی حضور یافتند، دقت قدم برداشتن خود را ارتقا بخشیدند (DPN:+45%; D: +36%; p<0.05). گروه دیابتی غیرمداخله ای (D-NI) هیچگونه تفاوت معناداری در دقت قدم برداشتن پیش و پس از مداخله از خود نشان ندارند (7-%). بحث: بهبود دقت قدم برداشتن مشاهدهشده در بیماران دیابتی و DPN به عنوان نتیجه ی این مداخله ی درمانی نوین، می تواند در کاهش ریسک زمین خوردن نقش داشته باشد. این مداخله ی چندوجهی، امر نویدبخشی برای ارتقای تحرک عمومی و ایمنی بیماران حین راه رفتن بوده و می توان آن را به عنوان بخشی از برنامه های درمانی کلینیک ها لحاظ نمود.
کلیدواژه ها: راه رفتن | زمین خوردن | ورزش | ردیابی چشمی | قدم زدن
مقاله ترجمه شده
4 ارتباط عملکردی بازسازی اولیه ی قشر حرکتی پس از آسیب نخاعی چیست؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
نقشه های خروجی حرکتی قشر حرکتی اولیه ی مغز به صورت گسترده ای توسط یادگیری مهارت های حرکتی و آسیب های عصبی توزیع و اصلاح می شوند. عملکردهایی که این نقشه های پس از آسیب نخاعی از خود نشان می دهند بحث برانگیز هستند. علاوه بر این، الگوی بازسازی و اینکه آیا این نقشه ها از عملکردهای حرکتی در معرض خطر پشتیبانی می کنند یا خیر، هنوز به درستی درک نشده است. درک عمیق تر مکانیزم های پاتوفیزیولوژیک اختلال عمکرد حرکتی پس از ضایعه ی نخاعی برای توسعه و بهبود راهکارهای درمانی بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول اینکه پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی و همزمان را با قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی را ترکیب می کند. دوم، بر روی مدارک موجود در رابطه با ادبیات مربوط به یادگیری مهارت حرکتی و آسیب مغزی کار می کند تا شکل و هرف نقشه های حرکتی را تفسیر کند. و سومین هدف توجه به پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی مداخله گرانه ی قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی، می باشد. نتیجه گیری های ما در راستای کارهای بعدی می باشد و تاکید داشتیم که به پژوهش های چند بعدی نیاز است تا نقشه هایی با روش های تصویربرداری عصبی و محرک های غیرتهاجمی ایجاد شود که در نهایت درکی عمیق و جامع نسبت به تاثیرات آسیب نخاعی بر بازسازی در قشر حرکتی اولیه ی مغز به وجود آید.
کلید واژه ها: آسیب نخاعی | قشر حرکتی اولیه | نقشه موتور | پلاستیک | تراشه كورتيكاسپسنيك | سازماندهی مجدد قشر مغز
مقاله ترجمه شده
5 اکسی توسین و سرطان: یک پیوند نوظهور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هورمون نوروپپتیدی اکسی توسین که از غده ی هیپوفیز خلفی آزاد می شود در برخی فرایندهای فیزیولوژیکی نقش دارد. درک تأثیرات آن به تدریج رو به افزایش است، این به لطف پژوهش های جدید در این حوزه است. اکسی توسین در عین حال که به عنوان یک هورمون دستگاه تولیدمثل شناخته می شود، سایر سیستم های اندامی همچون مغز و سیستم قلبی عروقی را نیز تنظیم می کند. اخیراً پژوهش ها بر بررسی نقش آن در سرطان تمرکز نموده اند و شواهد نوظهور، نقش احتمالی اکسی توسین به عنوان نشانگر زیستی سرطان را نشان می دهند. این مقاله ی مروری، مشاهدات پیونددهنده ی اکسی توسین و سرطان را بیان می کند و تأکید ویژه ای بر سرطان پروستات دارد، در این وضعیت اکسی توسین می تواند تکثیر سلولی را بهبود بخشد. پژوهش ها نشان می دهد اثرات اکسی توسین می توانند به نوع سلول، غلظت هورمون، برهم کنش های آن با سایر هورمون ها در ریزمحیط ها، و موقعیت دقیق گیرنده ی آن در غشای سلول بستگی داشته باشند. بایستی پژوهش های آتی به تبیین هرچه بیشتر نقش اکسی توسین در سرطان بپردازند و مشخص کنند آیا این می تواند یک نشانگر زیستی بالینی برای سرطان یا هدف درمانی باشد یا خیر.
کلیدواژه ها: اکسی توسین | سرطان | پروستات | پانکراس | ورزش
مقاله ترجمه شده
6 موضع گیری تومور پستان تحت هدایت رفلکتور در برابر محل موضع گیری سیم برای لامپکتومی: مقایسه ای از نتایج جراحی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف: مقایسه ی نتایج جراحی موضع گیری رفلکتور SAVI SCOUT (مترجم: یک سیستم هدایت گر در جراحی و یک فن آوری نوین که به جراحان مراکز سرطان پستان پستانداران اجازه می دهد که قبل از جراحی، لیزر را با دقت بیشتری نشانه گیری کنند) (SSL) در برابر موضع گیری سیمی (WL) برای تومورهای پستان
روش ها: بررسی معکوس 42 مورد SSL و 42 مورد WL. بیماران WL به صورت پی در پی برای ویژگی های بالینی-آسیب شناسی همسان سازی شدند. سنجش نتیجه ی نهایی جراحی عبارت بودند از حجم نمونه، وضعیت حاشیه ای، و میزان برش مجدد.
نتایج: هیچ تفاوت معناداری در حجم های نمونه های متوسط (SSL-15.2 cm3 vs. WL-16.3 cm3)، میزان حاشیه ی مثبت (SSL-9.5% vs. WL-7.1%)، میزان حاشیه ی بسته (SSL-7.1% vs. WL-11.9%)) و میزان برش مجدد (SSL-7.1% vs. WL-9.5%) دیده نشد.
نتیجه گیری: SSL یک جایگزین قابل قبول برای WL بدون هیچگونه تفاوت نتایج جراحی معنادار، می باشد.
کلیدواژگان: سرطان پستان | موضع گیری تومور
مقاله ترجمه شده
7 دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) ، کاربرد موثر و مناسب، بهترین شواهد در تصمیم گیری بالینی برای مراقبت از بیمار است. اين مطالعه با هدف ارزيابی سيستم اطلاعات بهداشتی جهت تصميم گيری با روش EBM در بيمارستان آموزشی شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان و کارشناسان و همچنین پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. اعتبارسنجی محتویات پرسشنامه با هدف تکمیل پرسش های پرسشنامه، توسط متخصصان تایید شد. سپس قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان دسترسی به منابع اینترنتی در سطح مطلوب است. با توجه به متحصصین دانشگاهی (P = 0.021) اختلاف معنی داری حداقل بین یک گروه قابل دسترس سیستم اطلاعاتی بیمارستان اطلاعاتی EBM در دسترسی به داده های اینترنتی وجود دارد. رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تهیه دارو مبتنی بر شواهد، از نظر دانش لازم اجرای آن بر اساس آموزش عالی، اختلاف آماری معنی داری حداقل در یک گروه نشان داد(001/0 P =). بیمارستان کرمانشاه از لحاظ دسترسی به منابع اینترنتی، دانش EBM و پیاده سازی آن شرایط مطلوبی دارد؛ این نشان می دهد که قابل دسترس بودن، بستر مناسب برای تصمیم گیری با رویکرد EBM است. با این حال، بهتر است دوره های آموزشی منظم برای آموزش پزشکان و پرستاران به منظور پیاده سازی عملی رویکرد EBM به کار گرفته شود.
کلید واژه ها: پزشکی مبتنی بر شواهد | سیستم اطلاعات بیمارستانی | تصمیم بالینی
مقاله ترجمه شده
8 انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
گسترش افتراقی تعدادی از تکرارهای کوتاه متوالی انسان در هسته پیش برنده اصلی و ناحیه‌ ترجمه نشده 5 ، این فرضیه را تقویت می‌کند که حداقل بعضی از این STRها مزیتی انتخابی را در تکامل انسان فراهم کنند. با بررسی کامل نقشه ژنتیکی رمزنگاری پروتئینی همه UTR های مبتنی بر پایگاه داده Ensembl (www.ensembl.org) ، گزارش کردیم که طولانی‌ترین STR در این بازه 32(GA) می‌باشد، که متعلق به ساختار روی-انگشتی نوع MYM است که شامل 3 ژن(ZMYM3) است.در این پژوهش، ما اثرات تکاملی این ناحیه را در فرآیند تکامل تحلیل کرده و توزیع ژنوتیپ و آلل در STR "استثنائاً طولانی" را با ترتیب‌گذاری مستقیم 486 مرد ایرانی ناخویشاوند شامل 196 مورد اسکیزوفرنی (SCZ) و 290 نفر به عنوان گروه کنترل آزمایش کردیم. دریافتیم که نسخه ZMYM3 شامل STR ، مختص انسان است(ENST00000373998.5). واریانس آلل قابل توجهی بین گروه کنترل و گروه مورد آزمایش مشاهده شد(آزمایش Levence برای برابری واریانس‌ها F=4.00, p<0.03) . علاوه بر این، شش آلل در بیماران اسکیزوفرنی مشاهده شد که در گروه کنترل شناسایی نشد(آلل های "مخصوص بیمار ") (میانه p دقیقاً 0.0003>). این آلل‌ها در دورترین انتهاهای کوتاه و بلند منحنی توزیع آلل‌ها بودند و 4% ژنوتیپ‌های گروه اسکیزوفرنی را تشکیل می‌دادند. در نهایت، انحراف در معماری ژنتیکی در STR ZMYM3 در اسکیزوفرنی را پیدا کردیم.علاوه بر این، توزیع زنگوله شکلی از آلل‌ها و انتخاب علیه آلل‌ها در دورترین نقاط انتهایی این STR پیدا کردیم. STR ZMYM3 نمونه اولیه‌ای است، دوره‌ای تکاملی که محدوده آلل‌ها در هر گونه خاص را مشخص می‌کند. دورترین آلل‌ها و ژنوتیپ‌های "مخصوص بیمار" ممکن است دیدگاه ما درباره تکامل تطبیقی و اختلالات پیچیده را تغییر دهد. ژن ZMYM3 "استثنائاً بلند " STR باید در اسکیزوفرنی و دیگر ویژگی‌ها /فنوتیپ ترتیب گذاری شوند.
کلید‌واژه‌ها : ZMYM3 | تکرار پشت سرهم کوتاه | اسکیزوفرنی | به طور استثنایی بلند | مخصوص بیمار
مقاله ترجمه شده
9 ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در این مقاله، تصاویر اولتراسوند سینه با الگوریتم های مختلف فیلترینگ دیسپکل برای تجزیه و تحلیل اثر دیسپکل کردن بر تقسیم توده های خوشخیم و بدخیم سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند پیش پردازش می شود. الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل به طور کلی به هشت دسته تقسیم می شوند، از جمله فیلترهای مبتنی بر آمار موضعی، فیلترهای فازی، فیلترهای فوریه، فیلترهای چند مقیاسی، فیلترهای تکراری غیر خطی، فیلترهای تنوع کلی، فیلترهای متوسط غیر موضعی و فیلترهای هیبریدی. کلُ 100 تصویر اولتراسوند سینه (40 خوش خیم و 60 بدخیم) با استفاده از 42 الگوریتم فیلتر کردن دیسپکل پردازش شدند. یک فیلتر دیسپکل شده، مناسب در نظر گرفته می شود اگر کناره ها و ویژگی ها / ساختارهای تصویر را حفظ کند. قابليت حفظ کناره ها برای يك فيلتر دیسپکل توسط معیار بتا (β) و قابليت حفظ ویژگی / ساختار با استفاده از شاخص كيفيت تصوير (IQI) اندازه گيري می شود. مشاهده شد که از 42 فیلتر، شش فیلتر به نام های لی سیگما، FI، FB، HFB، BayesShrink و DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری از لحاظ حفظ کناره و ویژگی / ساختار تولید کردند. ارزیابی کیفی این تصاویر بر اساس نمرات ارائه شده توسط رادیولوژیست با تجربه شرکت کننده، انجام شده است. سپس تصاویر پیش پردازش شده به یک ماژول تقسیم بندی برای تقسیم شدن تومورهای خوش خیم یا بدخیم با کمک تصاویر اولتراسوند، وارد شدند. ارزیابی عملکرد الگوریتم تقسیم بندی به صورت کمّی با استفاده از شاخص ژاکارت انجام شده است. نتایج هر دو ارزیابی کمّی و کیفی توسط رادیولوژیست نشان می دهد که الگوریتم فیلترینگ دسپیکل DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری را ارائه می دهد و منجر به تقسیم بهتر تومورهای خوش خیم و بدخیمِ حاصل از تصاویر اوتراسوند می شود.
مقاله ترجمه شده
10 الگوریتم های قطعه ایی عروق خونی – مروری بر روش ها ، پایگاه داده ها و معیارهای ارزیابی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 62
هدف : قطعه بندی عروق خونی یکی از موضوعات مورد علاقه در تحلیل تصویربرداری پزشکی است زیرا تحلیل عروق برای تشخیص ، برنامه ریزی برای درمان و انجام درمان ، ارزیابی پیامدهای کلینیکی در زمینه های مختلف ، مانند لارنگولوژی ، جراحی مغز و اعصاب و چشم پزشکی بسیار مهم و الزامیست . قطعه بندی بصورت خودکار و یا نیمه خودکار میتواند پزشکان را در انجام این وظایف حمایت کند . روشهای مختلف تصویر برداری که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند و انتخاب مناسب الگوریتم قطعه بندی برای رویارویی با روشهای تصویربرداری مورد پذیرش حایز اهمیت هستند (برای مثال ، رزولوشن ، صدا و تباین عروقی) . هدف : هدف از این مطالعه بررسی الگوریتم های قطعه بندی عروق خونی در حال حاضر است . در میان الگوریتمها و رویکردهایِ مد نظر ، ما عمیقا به بررسی جدیدترین قطعه بندی عروق خونی پرداخته ایم که شامل موارد زیر است : یادگیری ماشین ، مدل فرم پذیر و رویکردهای مبتنی بر ردیابی . روش ها : در این مطالعه به تجزیه و تحلیل بیش از صد مقاله میپردازیم که روی روشهای قطعه بندی عروق خونی تمرکز داشته اند . برای هر کدام از رویکردهای تجزیه و تحلیل، جداولی بصورت خلاصه ذکر شده که گزارشی از تکنیک های تصویر برداری مورد استفاده ، ناحیه اناتومیک و معیارهای اندازه گیری عملکرد را ارایه میدهند. مزایا و معایب هر یک از روش ها بصورت برجسته نشان داده شده است . بحث: علیرغم پیشرفتهای مستمر و تلاش های انجام شده در این زمینه ، مسایل چندی وجود دارند که همچنان نیازمند بررسی هستند . محدودیت های مربوطه شامل قطعه بندی عروق آسیب شناسی میشود . متاسفانه پژوهش های مستمری در زمینه بررسی این موضوع انجام نشده است . تحقیقات تا زمانی مورد نیاز است که فرضیات اصلی برای عروق سالم (مانند سطح مقطع خطی و دایره ایی) بافتهای آسیب شناسی را مورد بررسی قرار نمیدهند ، که از طرف دیگر نیازمند مدل های فرم پذیر جدید برای رگ ها میباشد . علاوه بر این ، افت شدت تصویر ، نویز (صدا) و کنتراست پایین همچنان بعنوان یک مانع مهم برای دستیابی به کیفیت بالا خود را نشان میدهد . این امر بویژه برای تصویربرداری نوری درست است ،جایی که کیفیت تصویر معمولا به دلیل صدا و کنتراست نسبت به تشدید مغناطیسی و انژیوگرافی به روش پرتونگاری مقطعی کامپیوتری پایین تر است . نتیجه گیری : هیچ کدام از روش های قطعه بندی برای انواع مختلف نواحیی آناتومیک و یا کیفیت تصویربرداری مناسب نیست ، بنابراین هدف اصلی این بررسی فراهم کردن منابع جدید و اطلاعات مناسب در مورد وضعیت هنر الگوریتم قطعه بندی است ، بنابراین مناسب ترین روش را میتوان بر اساس نوع کار انتخاب نمود .
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi