دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دستگاه بردار پشتیبانی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - دستگاه بردار پشتیبانی

تعداد مقالات یافته شده: 30
ردیف عنوان نوع
1 Big data analytics for financial Market volatility forecast based on support vector machine
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای پیش بینی نوسانات مالی بازار بر اساس دستگاه بردار پشتیبانی-2020
High-frequency data provides a lot of materials and broad research prospects for in-depth research and understanding on financial market behavior, but the problems solved in the research of high-frequency data are far less than the problems faced and encountered, and the research value of high-frequency data will be greatly reduced without solving these problems. Volatility is an important measurement index of market risk, and the research and forecasting on the volatility of high-frequency data is of great significance to investors, government regulators and capital markets. To this end, by modelling the jump volatility of high-frequency data, the shortterm volatility of high-frequency data are predicted.
Keywords: Big data | Financial market | Volatility | Support vector machine
مقاله انگلیسی
2 Prediction of the ground temperature with ANN, LS-SVM and fuzzy LS-SVM for GSHP application
پیش بینی دمای زمین با شبکه های عصبی، LS-SVM و LS-SVM فازی برای استفاده GSHP-2020
Ground source heat pump (GSHP) system has received more and more attentions for its energy-conserving and environmental-friendly properties. Acquisition of the undisturbed ground temperature is the prerequisite for designing of GSHP system. Measurement by burying temperature sensors underground is the conventional means for obtaining the ground temperature data. However, this way is usually time consuming and high investment, and also easily encounter with certain technical difficulties. The rapid development of intelligent computation algorithm provides solutions for many realistic difficult problems. Basing on a great number of the measured data of the ground temperature from two boreholes with 100m depth located in Chongqing, ground temperature prediction models basing on artificial neural network (ANN) and support vector machine based on least square (LS-SVM) are established, respectively. And then, two kinds of validation works, i.e., holdout validation and k-fold validation are conducted toward the two models, respectively. Furthermore, a new method that correlating fuzzy theory with LS-SVM is proposed to solve the big computation burden problem encountered by LS-SVM model. By comparing with the above two models, it is concluded that the newly proposed model can not only improve the calculation speed obviously but also be able to promote the prediction accuracy, especially superior to the single LS-SVM model.
Keywords: Ground temperature | Fuzzy | Support vector machine | Ground source heat pump
مقاله انگلیسی
3 Internet of energy-based demand response management scheme for smart homes and PHEVs using SVM
اینترنت برنامه پاسخگویی به تقاضای مبتنی بر انرژی برای خانه های هوشمند و PHEV با استفاده از SVM-2020
The usage of information and communication technology (ICT) in the power sector has led to the emergence of smart grid (SG). The connected loads in SG are able to communicate their consumption data to the grid using ICT and thus forming a large Internet of Energy (IoE) network. However, various issues such as–increasing demand–supply gap, grid instability, and deteriorating quality of service persist in this network which degrade its performance. These issues can be handled in an efficient way by managing the demand response (DR) of different types of loads. For this purpose, cloud computing can be leveraged to gather the data generated in IoE network and perform analytics to manage DR. Working in this direction, a novel scheme to handle the DR of smart homes (SHs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) is presented in this paper. The proposed scheme is based on analyzing the demand of these users at the cloud server for flattening the overall load profile of grid. This scheme is divided into two hierarchical stages which work as follows. In the first stage, the residential and PHEV users are identified whose demands can be regulated. This task is achieved with the help of a binary-class support vector machine (SVM) which uses Gaussian kernel function to classify these users. In the next stage, the load in SHs is curtailed on the basis of a pre-defined rule-base after analyzing the consumption data of various devices; whereas PHEVs are managed by controlling their charging rates. The efficacy of proposed scheme has been tested on PJM benchmark data and Open Energy Information dataset. The simulation results prove that the proposed scheme is effective in maintaining the overall load profile of SG by managing the DR of SHs and PHEV users.
Keywords: Data analytics | Demand response | Plug-in hybrid electric vehicles | Smart grid | Smart homes | Support vector machine
مقاله انگلیسی
4 A grid-quadtree model selection method for support vector machines
روش انتخاب مدل شبکه چهارگوش برای ماشینهای بردار پشتیبانی-2020
In this paper, a new model selection approach for Support Vector Machine (SVM), which integrates the quadtree technique with the grid search, denominated grid-quadtree (GQ) is proposed. The developed method is the first in the literature to apply the quadtree for the SVM parameters optimization. The SVM is a machine-learning technique for pattern recognition whose performance relies on its parameters determination. Thus, the model selection problem for SVM is an important field of study and requires expert and intelligent systems to solve it. Real classification data sets involve a huge number of instances and features, and the greater is the training data set dimension, the larger is the cost of a recognition system. The grid search (GS) is the most popular and the simplest method to select parameters for SVM. However, it is time-consuming, which limits its application for big-sized problems. With this in mind, the main idea of this research is to apply the quadtree technique to the GS to make it faster. Hence, this may lower computational time cost for solving problems such as bio-identification, bank credit risk and cancer detection. Based on the asymptotic behaviors of the SVM, it was noticeably observed that the quadtree is able to avoid the GS full search space evaluation. As a consequence, the GQ carries out fewer parameters analysis, solving the same problem with much more efficiency. To assess the GQ performance, ten classification benchmark data set were used. The obtained results were compared with the ones of the traditional GS. The outcomes showed that the GQ is able to find parameters that are as good as the GS ones, executing 78.8124% to 85.8415% fewer operations. This research points out that the adoption of quadtree expressively reduces the computational time of the original GS, making it much more efficient to deal with high dimensional and large data sets.
Keywords: Support vector machine | Parameter determination | Quadtree | Grid search
مقاله انگلیسی
5 Optimization of sizing and frequency control in battery/supercapacitor hybrid energy storage system for fuel cell ship
بهینه سازی اندازه و کنترل فرکانس در سیستم ذخیره انرژی هیبریدی باتری / ابررساننده برای حامل سوخت-2020
The fuel cell is generally coupled with the hybrid energy storage system (HESS) to improve power system dynamic performance and prolong the fuel cell lifetime. Therefore, the sizing of HESS and design of energy management strategy (EMS) have already become key research points. Based on support vector machine and frequency control, a novel EMS is proposed. As the sizing of HESS and the design of energy management strategy have a strong inner link, a multi-objective optimization method for the HESS and EMS is proposed. After that, simulations are used to compare the performance of the optimal hybrid power system. Compared with the different hybrid power system structures, the optimal HESS can meet power demand and reduce the cost of the energy storage device. Compared with the rule-based energy management strategy, the energy consumption of the optimal hybrid power system reduces 5.4%, and improves power quality and prolongs the device life. The results indicate that the proposed method can achieve excellent performance and is easily applied.
Keywords: Hybrid ship | Energy management strategy | Hybrid energy storage system | Whale optimization algorithm (WOA) | Support vector machine (SVM)
مقاله انگلیسی
6 A machine-learning-based prediction model of fistula formation after interstitial brachytherapy for locally advanced gynecological malignancies
یک مدل پیش بینی مبتنی بر یادگیری ماشینی از تشکیل فیستول پس از براکی تراپی بینابینی برای بدخیمی های ژنتیکی بومی محلی-2019
PURPOSE: External beam radiotherapy combined with interstitial brachytherapy is commonly used to treat patients with bulky, advanced gynecologic cancer. However, the high radiation dose needed to control the tumor may result in fistula development. There is a clinical need to identify patients at high risk for fistula formation such that treatment may be managed to prevent this toxic side effect. This work aims to develop a fistula prediction model framework using machine learning based on patient, tumor, and treatment features. METHODS AND MATERIALS: This retrospective study included 35 patients treated at our institution using interstitial brachytherapy for various gynecological malignancies. Five patients developed rectovaginal fistula and two developed both rectovaginal and vesicovaginal fistula. For each patient, 31 clinical features of multiple data types were collected to develop a fistula prediction framework. A nonlinear support vector machine was used to build the prediction model. Sequential backward feature selection and sequential floating backward feature selection methods were used to determine optimal feature sets. To overcome data imbalance issues, the synthetic minority oversampling technique was used to generate synthetic fistula cases for model training. RESULTS: Seven mixed data features were selected by both sequential backward selection and sequential floating backward selection methods. Our prediction model using these features achieved a high prediction accuracy, that is, 0.904 area under the curve, 97.1% sensitivity, and 88.5% specificity. CONCLUSIONS: A machine-learningebased prediction model of fistula formation has been developed for patients with advanced gynecological malignancies treated using interstitial brachytherapy. This model may be clinically impactful pending refinement and validation in a larger series.
Keywords: Machine learning | Support vector machine | Interstitial brachytherapy | Gynecologic cancer
مقاله انگلیسی
7 Deep learning facilitates the diagnosis of adult asthma
تسهیلات یادگیری عمیق در تشخیص آسم بزرگسالان-2019
Background: We explored whether the use of deep learning to model combinations of symptom-physical signs and objective tests, such as lung function tests and the bronchial challenge test, would improve model performance in predicting the initial diagnosis of adult asthma when compared to the conventional machine learning diagnostic method. Methods: The data were obtained from the clinical records on prospective study of 566 adult outpatients who visited Kindai University Hospital for the first time with complaints of non-specific respiratory symptoms. Asthma was comprehensively diagnosed by specialists based on symptom-physical signs and objective tests. Model performance metrics were compared to logistic analysis, support vector machine (SVM) learning, and the deep neural network (DNN) model. Results: For the diagnosis of adult asthma based on symptom-physical signs alone, the accuracy of the DNN model was 0.68, whereas that for the SVM was 0.60 and for the logistic analysis was 0.65. When adult asthma was diagnosed based on symptom-physical signs, biochemical findings, lung function tests, and the bronchial challenge test, the accuracy of the DNN model increased to 0.98 and was significantly higher than the 0.82 accuracy of the SVM and the 0.94 accuracy of the logistic analysis. Conclusions: DNN is able to better facilitate diagnosing adult asthma, compared with classical machine learnings, such as logistic analysis and SVM. The deep learning models based on symptom-physical signs and objective tests appear to improve the performance for diagnosing adult asthma
Keywords: Artificial intelligence | Asthma | Deep learning | Diagnosis | Support vector machine
مقاله انگلیسی
8 A deep feature mining method of electronic nose sensor data for identifying beer olfactory information
یک روش استخراج عمیق از داده های حسگر بینی الکترونیکی برای شناسایی اطلاعات بویایی آبجو-2019
In this work, a deep feature mining method for electronic nose (E-nose) sensor data based on the convolutional neural network (CNN) was proposed in combination with a support vector machine (SVM) to identify beer olfactory information. According to the characteristics of E-nose sensor data, the structure and parameters of the CNN was designed. By means of convolution and pooling operations, the beer olfaction features were extracted automatically. Meanwhile, the SVM replaced the full connection layer of the CNN to enhance the generalization ability of the model, and two important parameters affecting the classification performance of the SVM were optimized based on an improved particle swarm optimization (PSO). The results indicated that the CNN-SVM model achieved deep feature automatic extraction of beer olfactory information, and a good classification performance of 96.67% was obtained in the testing set. This study shows that the CNN-SVM can be used as an effective tool for high precision intelligent identification of beer olfactory information
Keywords: Electronic nose | Feature mining | Convolutional neural network | Support vector machine | Beer
مقاله انگلیسی
9 A machine learning approach for traffic-noise annoyance assessment
یک روش یادگیری ماشین برای تخمین آزار سر و صدای ترافیک-2019
In this study, models for predicting traffic-noise annoyance based on noise perception, noise exposure levels, and demographics were developed. By applying machine-learning techniques, in particular artificial neural networks (ANN), support vector machines (SVM) and multiple linear regressions (MLR), the traffic-noise annoyance models were obtained, and the error rates compared. A traffic noise map and the estimation of noise exposure for the case study area were developed. Although, it is quite evident that subjective noise perception and predicted noise exposure levels strongly influence traffic-noise annoyance, traditional statistical models fail to produce accurate predictions. Therefore, a machine-learning approach was applied, which showed a better performance in terms of error rates and the coefficient of determination (R2). The best results for predicting traffic-noise annoyance were obtained with the ANN model, obtaining 42% and 35% error reduction in training subsets compared to the MRL and SVM models, respectively. For testing subsets, the error reductions were 24% and 19% for the corresponding models. The coefficient of determination R2 increased 3.8 and 2.3 times using ANN compared to MRL and SVM models in training subsets respectively, and 1.7 times (in both MRL and SVM models) for testing subsets. In this way, the applied methodology can be used as a reliable and more accurate tool for determining the impact of transportation noise in urban context, promoting the well-being of the population and the creation of suitable public policy.
Keywords: Noise annoyance | Traffic noise | Machine-learning | Artificial neural networks | Support vector machine
مقاله انگلیسی
10 Mining featured biomarkers associated with vascular invasion in HCC by bioinformatics analysis with TCGA RNA sequencing data
استخراج نشانگرهای زیستی مرتبط با تهاجم عروق در HCC با تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک با داده های توالی TCNA RNA-2019
This study aims to identify the feature genes associated with vascular invasion in hepatocellular carcinoma (HCC). Here, the RNA sequencing data related to vascular invasion in The Cancer Genome Atlas (TCGA) database, including 292 HCC patients with complete clinical data were included in our study as the training dataset for construction and E-TABM-36, including 41 HCC patients with complete clinical data was used as the validation dataset. Following data normalization, differentially expressed mRNA and copy number (CN) were selected between with and without vascular invasion samples. A support vector machine (SVM) classifier was constructed and validated in GSE9828 and GSE20017 datasets. Total 59 feature genes were found by the SVM classifier. Using Cox regression analysis, three clinical features, including Patholigic T, Stage and vascular invasion and 6 optimal prognostic genes, including ANO1, EPHX2, GFRA1, OLFM2, SERPINA10 and TKT were significantly correlated with prognosis. A risk score formula was developed to assess the prognostic value of 6 optimal prognostic genes, which were identified to possess the most remarkable correlation with overall survival in HCC patients. By performing in vitro experiments, we observed TKT was significantly increased, but OLFM2 was decreased in high metastatic potential HCC cell lines (SK-HEP-1 and MHCC-97 H) compared with low metastatic potential cell line Huh7 and normal human liver cell line LO2 using western blotting analysis. Knockdown of TKT in MHCC-97H or overexpression of OLFM2 in SK-HEP-1 significantly suppressed cell migration and invasion using transwell assays. Our results demonstrated that TKT and OLFM2 might be novel independent biomarkers for predicting survival based on the presence of vascular invasion in patients with HCC.
Keywords: Hepatocellular carcinoma | Vascular invasion | Support vector machine | Prognosis
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi