دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دیدگاه دانشجویان::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دیدگاه دانشجویان

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 صداهایی در دروازه (نظرات مربوط به مسیر کسب مدرک دکتری): دیدگاه های متفاوت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد اهداف آزمون جامع دکتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
گذراندن آزمون جامع یکی از شرایط معمول و در عین حال نسبتاً بررسی نشده در آموزش مقطع دکتری در آمریکای شمالی است. این مطالعه موردی به بررسی هدف از برگزاری آزمون جامع از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده برنامه آموزشی، در یکی از دانشگاه های کانادا می پردازد. ما متوجه شدیم که علاوه بر کارکرد سنتی آزمون به عنوان دروازه ای برای کسب مدرک دکتری، اهداف دیگری نیز شکل گرفته اند. نظرات متناقضی در مورد این مسئله مطرح شده است که آیا این آزمون برای ارزیابی تسلط لازم بر مطالب برای تدریس یا برای ارزیابی میزان آمادگی برای انجام تحقیقات دکتری طراحی شده است. استفاده از آزمون جامع به عنوان فرصتی برای یادگیری و به عنوان ابزاری برای شکل گیری هویت، شامل آشنا کردن دانشجویان بآ فشارهای زندگی دانشگاهی ، همچنین با عملکرد سنتی ارزیابی آن مغایرت داشت. با این که دانشجویان از بحث های مربوط به طراحی و شکل گیری آزمون آگاه بودند، اهداف آزمون جامع برای آنها مبهم باقی مانده است. علاوه بر این، اعضای هیئت علمی همیشه در مورد اهداف آزمون جامع اتفاق نظر نداشتند. تفاوت در دیدگاه و چگونگی تأثیر آن بر اجرای آزمون جامع، بر تجربه دانشجویان، از جمله آماده شدن برای آزمون، تأثیر دارد. پیامدهای مربوط به اجرا، آماده سازی و ارزیابی آزمون مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: آموزش دکتری | دیدگاه اعضای هیئت علمی | دیدگاه دانشجویان | آزمون جامع
مقاله ترجمه شده
2 “Obviously there is a conflict between confidentiality and what you are required to do by law”: Chilean university faculty and student perspectives on reporting unlawful abortions
"بدیهی است که بین محرمانه بودن و آنچه که شما باید توسط قانون انجام دهید تضاد وجود دارد": دانشکده دانشگاه شیلی و دیدگاه دانشجویان در مورد گزارش سقط جنین غیرقانونی-2020
Background and objectives: While Chile recently decriminalized abortion in cases of rape, lethal fetal anomaly, and to save a womans life, most abortions are still criminalized. We assessed medical and midwifery school faculty and students views on punishing and reporting people involved in unlawful abortion, and their understanding of their obligation to protect patient confidentiality and to report unlawful abortions. Methods: We interviewed 30 medical and midwifery school clinician faculty from seven public, private, secular and Catholic-affiliated universities, all located in the metropolitan region of Santiago, Chile. Medical (n = 239) and midwifery (n = 79) students at these same seven universities completed an online survey. We coded faculty interview transcripts, and analyzed codes related to maintaining patient confidentiality and reporting unlawful abortion. We summarized student views related to reporting and imprisoning people involved in unlawful abortion, and used general estimating equation (GEE) models to identify the factors associated with support for criminalization. Results: Faculty and students generally did not support reporting or imprisoning anyone involved in an unlawful abortion and believed that protecting patient information takes precedence over reporting. Yet, faculty described pressures to report in the public sector and several cases where they or their colleagues were involved in reports. Most students somewhat/strongly agreed (78%) that patient information concerning an unlawful abortion should be kept confidential; 35% strongly/somewhat agreed that a clinician involved in an unlawful surgical abortion should be imprisoned, and 18% agreed that the woman involved should be imprisoned, with students from secular universities being significantly less likely to support reporting and punishing people involved in unlawful abortion, than students from Catholic universities. Discussion: There is a need to clarify clinicians ethical obligations in abortion care, in particular in Catholic universities, so that they can ensure that their patients have access to high quality confidential health care services.
Keywords: Abortion | Confidentiality | Healthcare systems | Higher education | Religion | Neoliberalism | Chile | Latin America
مقاله انگلیسی
3 Entrepreneurship education from a Croatian medical students perspective
آموزش کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی کرواسی-2019
There has been an ongoing interest in establishing efficient methods of entrepreneurial education (EE). Within our knowledge, there is no academic research that interrogates entrepreneurship and EE for medical students. This research seeks to explore the perceived feasibility and desirability of entrepreneurship for medical students and investigate their expectations in EE. Firstly, perceptional differences in feasibility and desirability were investigated through cluster analysis. In the following step, ANOVA tests were used to examine differences in EE expectations. The data was collected using a survey questionnaire, which was developed and funded by the Tempus FoSentHE Project Consortium. Findings show that students can be clustered into four groups by taking perceived feasibility and desirability into consideration. Statistical differences were recorded for only seven of the twenty educational and entrepreneurial activities. In conclusion, students value networking activities, real experience, and prefer lecturers who are experienced entrepreneurs.
Keywords: Entrepreneurship education | Medical student | The Entrepreneurial Event Model
مقاله انگلیسی
4 L’enseignement de la psychologie interculturelle en France : points de vue des étudiants en psychologie
آموزش روانشناسی فرهنگی در فرانسه: دیدگاه دانشجویان روانشناسی-2017
In France, teaching of cross-cultural psychology occupies a marginalized place in universities. It gives rise to debate and controversies. The authors of this paper conducted an exploratory study among 130 French students in order to account for their representation of the teaching of cross-cultural psychology in France. The results revealed that the importance and the interest of this teaching seem better perceived following the first professional practices acquired through internship. Students found this discipline responding to contemporary social and cultural issues that cross our increasingly globalized societies but mentioned that it is little promoted in French universities. They positioned cross-cultural psychology at the interface of the social psychology and clinical psychopathology. However, they pointed out the risks of a “francocentrism” and a psychiatrization of this teaching, concentrated on the immigrant populations. These results have led the authors to suggest the necessity to undertake actions for structuring this new disciplinary field.
Keywords : Psychology ، Teaching of cross-cultural psychology ، Representation ، Psychology students ، France
مقاله انگلیسی
5 GlobELT : کنفرانس بین المللی اموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم ، انتالیا ، ترکیه : تاثیر یادگیری ترکیبی روی تقویت لغات دانشجویان EFL
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش زبان خارجی یکی از جنبه های مهم و جالب برای معلمان زبان در سراسر دنیا محسوب میشود . بر خلاف یادگیری الکترونیکی که تنها به استفاده از رسانه های الکترونیکی برای یادگیری اشاره دارد ، یادگیری ترکیبی در واقع تکمیل کننده شیوه آموزش سنتی چهره به چهره و یادگیری با انواع مختلف آموزشهای مبتنی بر فنی مهندسی است . بسیاری از موسسات آموزشی امروزه از یادگیری ترکیبی بعنوان مفهومی برای توسعه ی دانشِ لغات دانشجویان استفاده میکنند. هدف از مطالعه کنونی بررسی تاثیرات استراتژی یادگیری ترکیبی در آموزش لغات و درک دانشجویان از رویکرد یادگیری لغات است . در مجموع 40 دانشجو از دو کلاس آموزش زبان انگلیسی انتخاب شدند که در دبیرستانی بمنظور ورود به دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه (METU) دوره ای آموزشی را طی میکردند . گروه آزمایشی به مطالعه ی آیتم های مرتبط به لغات از راه استراتژیهای یادگیری تکمیلی پرداختند ،در حالیکه گروه کنترلی در حال یادگیری لغات مشابه از راه آموزش سنتی بودند . بعد از پایان دوره آموزشی ، ازمون کتبی لغات برای هر دو گروه دانشجویان انجام شد . مانند داده های کیفی ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بمنظور تعیین دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری تکمیلی ، و پیشنهادات انها بمنظور بهبود محیط یادگیری تکمیلی انجام شدند . مطالعه در تطبیق با مفاهیم آموزشی انجام شد و پیشنهاداتی بر مبنای امتیاز دانشجویان در ازمون کتبی مطرح شد ، نظرات و انتظارات انها در ارتباط با استراتژیهای یادگیری تکمیلی در یادگیری انواع لغات نیز مد نظر قرار گرفت .
واژگان کلیدی : یادگیری تکمیلی | آموزش لغات | استراتژی یادگیری لغت .
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi