دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دی الکتروفورز::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - دی الکتروفورز

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 روش ها و تکنیک های تولید وسایل حسگری گاز از نانولوله ها
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
تلفیق نانولوله ها در وسایل حسگری، یک مسئله ساده نیست و مشکلات متعددی باید حل شوند تا بتوان به یک وسیله کارآمد دست یافت. قراردادن نانولوله ها در موقعیت های انتخابی، خلق تماس های الکتریکی باثبات یا بهینه سازی شرایط برای کسب واکنش های بالا، مهمترین مشکلاتی اند که در این فرآیند روی می دهند. در این مقاله ما یک سری راه حل ارائه می کنیم که برای جلوگیری از این محدودیت ها در بکارگیری نانولوله ها برای وسایل حسگری گاز به کار می روند.
واژگان کلیدی: نانولوله های مجزا | متال اکسدها | نانوحسگرهای گاز | صفحه میکروهایت | دی الکتروفورز
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی