دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رشته تحصیلی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - رشته تحصیلی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la educación superior
رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی، لیسانس و مدرک لیسانس-2018
The integration of knowledge management, science, technology and innovation as an educational management strategy at the university level has removed the old boundaries between research, post-graduate studies and university extension courses. The aim of this study is present the harmonisation of strategic educational management practices in the integration of knowledge management, science, technology and innovation in higher education. This strategic approach is currently being introduced into the management of many Ecuadorian universities. As it is continually gaining strength, it also requires continuous improvement. To meet these new requirements demands promoting knowledge generation, increasing scientific leadership of the country and its institutions, and encouraging the generation of new opportunities for university management or strategic direction that gives prominence to one of its main components: strategic planning. Harmonising strategic educational management practices in the integration of knowledge management, science, technology and innovation, due to current international requirements arising from UNESCO guidelines. These have a strong influence in higher education and call for the resolution of problems which still persist and become distant from the developing of a strategic culture.
KEYWORDS : Science management; Technology and innovation management; Knowledge management; Management; Higher education
مقاله انگلیسی
2 دموکراسی و آموزش و پرورش - به سوی تئوری جهانی آموزش و پرورش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
دموكراسی و آموزش مبتنی بر بازخوانی به عنوان تلاشی برای ایجاد نظریه جهانی آموزش و پرورش است، كه از یك سو، وسیع ترین و عمومی ترین دیدگاه را در مورد آموزش ارائه می دهد، و از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه پیش بینی شده، مشاهدات را به صورت متناظر ارائه می کند. مفهوم وسیعی از سیستم آموزشی Dewey شامل دو بعد است که در گفتمان آلمانی معمولا به تمایز بین آموزش یا Erziehung و نظریه یا Bildung مرتبط است. در وهله اول، این سیستم از دیدگاه گسترده "تحصیلی" در آموزش و پرورش از تمرکز بر آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی جلوگیری می کند. در بعد دوم، از دیدگاه گسترده فردگرایی در مورد آموزش و پرورش با اشاره به رشد فرد و همچنین رشد کلی محیط اجتماعی (دموکراسی) اجتناب می کند. این چشم انداز امکان بررسی و انعکاس هر موضوع را با توجه به جنبه های آموزشی آن، از جمله فرایند نظری ان موضوع فراهم می کند. این مقاله بازتابی از نظریه پردازی آموزش و پرورش وعواقب درک آموزش و پرورش به عنوان یک حوزه علمی را بررسی می کند. نظریه جهانی آموزش و پرورش دربرگیرنده رویکردی انضباطی و ایده های آموزش و پرورش به عنوان یک زمینه کاربردی برای رشته های بنیادی متضاد می باشد. در عین حال، اگر این رویکردها با شکل امروزی تفاوت داشته باشند، امکان اینکه هر دو پیکربندی در زمینه آکادمیک مرتبط شوند وجود دارد.
واژگان کلیدی: فلسفه آموزش | علم آموزش و پرورش | نظریه آموزش نظر سنجی | تشکیلات آموزشی | رشته تحصیلی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi