دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رقابت::صفحه 1
روز مادر
نتیجه جستجو - رقابت

تعداد مقالات یافته شده: 324
ردیف عنوان نوع
1 چه چیزی در پاریس درحال رخ دادن است؟ Airbnb، هتلها و بازار پاریس: یک مطالعه موردی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
Airbnb (که یک وب سایت اینترنتی برای ارائه خدمات گردشگری و مهمانداری می باشد) دربین محققان و دانشمندان حوزه گردشگری و مهمانداری مورد بحث های شدید و پُرحرارت قرار گرفته است. به منظور درک تاثیر به اشتراک گذاری P2P روی چشم انداز گردشگری و مهمانداری، ابتدا فهمیدن جزئیات این بازار حائز اهمیت است. بنابراین در این مقاله ما توسعه بازار Airbnb را درطی هفت سال گذشته در پاریس که محبوب ترین مقصد گردشگری برای مهمانان Airbnb با بیش از 40000 اجاره نامه اقامتی می باشد بررسی می کنیم. این یادداشت تحقیقی یک خلاصه ای از یافته ها ما درباره بازار پاریس می باشد. مطالعه ما الگوهای مختلف رشد و فصلی بودن برای Airbnb و هتلها ونیز بی شباهتی های موجود در مکان جغرافیایی آنها را نشان می دهد. یافته ها بیانگر این هستند که دو محصول در رقابت مستقیم باهم نیستند و رابطه آنها ممکن است پیچیده تر از آن چیزی باشد که قبلا" تصور می شد. ما اعتقاد داریم که بررسی ماهیت رابطه رقابتی می تواند یک مسیر ارزشمند برای بررسی بیشتر باشد.
مقاله ترجمه شده
2 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
3 Robots, standards and the law: Rivalries between private standards and public policymaking for robot governance
روبات ها ، استانداردها و قانون: رقابت بین استانداردهای خصوصی و سیاست گذاری عمومی برای حاکمیت ربات ها-2019
This article explains the complex intertwinement between public and private regulators in the case of robot technology. Public policymaking ensures broad multi-stakeholder pro- tected scope, but its abstractness often fails in intelligibility and applicability. Private standards, on the contrary, are more concrete and applicable, but most of the times they are voluntary and reflect industry interests. The ‘better regulation’ approach of the EU may increase the use of evidence to inform policy and lawmaking, and the involvement of different stakeholders. Current hard-lawmaking instruments do not appear to take advantage of the knowledge produced by standard-based regulations, virtually wasting their potential benefits. This fact affects the legal certainty with regards to a fast-paced changing environment like robotics. In this paper, we investigate the challenges of overlapping public/private reg- ulatory initiatives that govern robot technologies in general, and in the concrete of healthcare robot technologies. We wonder until what extent robotics should be governed only by standards. We also reflect on how public policymaking could increase their technical understanding of robot technology to devise an applicable and comprehensive framework for this technology. In this respect, we propose different ways to integrate the technical know-how into policymaking (e.g., collecting the data/knowledge generated from the im-pact assessments in shared data repositories, and using it for evidence-based policies) and to strengthen the legitimacy of standards.
Keywords: Standard | Standardization | Lawmaking | Robots | Artificial intelligence | Policy | Human-robot interaction | Private actors | Public regulatory bodies
مقاله انگلیسی
4 Foreign penetration, competition, and financial freedom: Evidence from the banking industries in emerging markets
نفوذ خارجی ، رقابت و آزادی مالی: شواهدی از صنایع بانکی در بازارهای نوظهور-2019
Traditional theories suggest that foreign entry intensifies competition and improves efficiency in a banking sector. However, the positive impacts may be offset by several factors, such as foreign banks’ “cherry-picking” lending practice, mergers & acquisitions, and the “crowd-out” effect. Based on a sample of commercial and savings banks collected from Bankscope, this paper investigates the effects of foreign penetration on bank competition in the host countries. Using the two-step Arellano-Bond system GMM method, we show that the entry of foreign banks enhances competition in the banking systems among the sampled developing countries between 2000 and 2014. The positive relationship between foreign penetration and banking competition is more conspicuous after the 2008–2009 global recession. Latin American countries appear to benefit more from foreign bank penetration during the sample period than emerging markets in Asia. Also, the level of a host country’s financial freedom has a moderation effect on the “foreign penetration—competition” nexus.
Keywords: Emerging market economies | Banking | Foreign penetration | Competition
مقاله انگلیسی
5 تهدید ورود و استفاده از اختیار در گزارشگری مالی بانکها
Threat of entry and the use of discretion in banks’ financial reporting-2019
This paper studies managers’ use of accounting discretion to deter entry. Using state-level changes in branching regulation under the Interstate Banking and Branching Efficiency Act, I find geographically-constrained community banks increased their loan loss provisions to appear less profitable when faced with the threat of entry by competitors. Additional tests rule out alternative explanations that firm economics or regulators drove the increase. I complement my analyses with survey-based evidence. Findings from the survey confirm that banks prefer to locate in markets where incumbents have high profitability and low credit losses, and that banks use competitors’ financial statements to analyze competition
Keywords: Financial reporting | Product market competition | Entry deterrence | Banking | Regulator incentives | Loss provisioning
مقاله انگلیسی
6 Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective
رقابت و ثبات در بانکداری مدرن: چشم انداز پس از بحران-2019
Competition has been suppressed for extended periods in banking and when it has been unleashed, financial stability has suffered. This paper elucidates the relationship between competition and stability in modern banking, with particular attention to the impact of digital technologies, and derives the policy consequences for regulation and competition pol
Keywords: Shadow banking | Fintech | Digital technology | Crisis | Run | Regulation
مقاله انگلیسی
7 Intricacies of competition, stability, and diversification: Evidence from dual banking economies
پیچیدگی های رقابت ، ثبات و تنوع: شواهدی از اقتصاد بانکی دوگانه-2019
This paper investigates the nexus of competition and stability by introducing the interaction of diversification and competition. We use a sample of both conventional and Islamic banks from 14 dual banking economies over 2005–2016. The core finding illustrates that competition does not impact bank stability and that diversification is insignificant in the competition-stability nexus. Further, we find that concentration is beneficial for the banking stability of both types of banks. In most of our results, we found no difference in the impact of competition and diversification on the stability of conventional and Islamic banks. To put our findings in a broader context, we argue that no difference between the business models can be considered an early signal of possible convergence between the two systems.
Keywords: Bank competition | Diversification | Stability | Dual banking economi
مقاله انگلیسی
8 Democracy, regulation and competition in emerging banking systems
دموکراسی ، مقررات و رقابت در سیستمهای نوظهور بانکی-2019
This paper develops a political economy framework to analyse the relations among democracy, financial regulation and banking competition in the emerging banking systems of Central and Eastern Europe. We develop extensive new yearly non-structural indices of bank competition instead of concentration indices as in the previous literature that show its evolution over time with the level of democracy. In addition, we directly test for linkages between democracy, financial regulation and banking competition. Using an unbalanced panel data set over the period 1994–2016 for 617 banks, we show that more democratic countries with better regulatory framework lead to the enhancement of competition. We also find significant support for the core hypothesis that financial regulatory framework in a “partially” democratic environment is inadequate. Given that financial regulatory framework in a “partially” democratic environment can be inadequate we find a U-shaped relation in the sense that there is a threshold level of democracy beyond which banking systems in those countries are more competitive
Keywords: Democracy | Regulation | Compe
مقاله انگلیسی
9 Determinants of the competitive advantage of dairy supply chains: Evidence from the Chinese dairy industry
عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی در زنجیره های تامین فراورده های لبنی: شواهدی از صنعت لبنی چینی-2019
In this study, we use an evidence-based approach to examine the factors that determine the competitive advantage of dairy supply chains using evidence from the Chinese dairy industry. We focus on the quality assurance of dairy products, which is considered one of the fundamental influential factors. We investigate interrelationships among the identified determinants, which include dairy production behavior, dairy cow culture model, government regulations, corporate social responsibility, and quality assurance, and examine how these determinants influence the competitive advantage of dairy supply chains. We employ the structural equation modeling approach in which grouped observable variables that represent the identified determinants are extrapolated from primary data collected through a questionnaire survey. Our key findings show that by mediating the effects of dairy production behavior and the dairy cow culture model, government regulation and corporate social responsibility significantly affect the quality assurance of dairy products. In turn, dairy production behavior and the dairy cow culture model significantly affect the competitive advantage of the dairy supply chain via the fully mediated effects of the quality assurance of dairy products. Specifically, the dairy cow culture model helps ensure the safety and quality of milk supply, allowing core dairy firms to control product quality throughout the dairy supply chain. Our empirical study shows that the identified determinants interact to assure the quality of dairy products and enhance the competitive advantage of the dairy supply chain in China.
Keywords: Dairy | Supply chain | Competitive advantage | Quality assurance | Structural equation model
مقاله انگلیسی
10 The Regulations–Risk Taking Nexus under Competitive Pressure: What about the Islamic Banking System?
مقررات - ریسک پذیری Nexus تحت فشار رقابتی: سیستم بانکی اسلامی چیست؟-2019
Does market power condition the effect of bank regulations and supervision on bank risk taking? We focus on three regulatory tools: capital requirements, the restriction of activities, and official supervisory powers. Employing 10 years of unbalanced panel data on 123 Islamic and conventional banks operating in the Middle East and Asia, we arrive at the following conclusions. First, banking market power strengthens the negative impact of capital regulation on bank risk taking. Second, our empirical results suggest that the negative effect of activity restrictions on stability is diminished when banks have greater market power. Finally, we do not find strong evidence that the negative effect of supervisory power on banks’ risk taking is conditioned by their competitive behavior. In further analysis, we differentiate between Islamic and conventional banks regarding their competition, as well as their risk behavior. The results differ according to the banking business model. These findings could be useful for bank regulators in light of the accomplishment of Islamic banks’ regulatory framework. Indeed, the adoption of Basel III represents a significant regulatory challenge, given that it does not take into account the specificities of Islamic bank
Keywords: Market power | Z-score | nonperforming loans | banking regulations | Islamic banks | JEL Classification: G21 | G32
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی