دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رقابت::صفحه 33
تبریک 1399
نتیجه جستجو - رقابت

تعداد مقالات یافته شده: 326
ردیف عنوان نوع
321 استفاده از سرمایه برای رفاه و رهایش: راه حل¬های تجاری نیروی انسانی جدید به مسائل دیرین رفاهی- بهزیستی
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
صاحبان کسب و کارهای تجاری، همکاری¬های تجاری و شرکت¬های مستقل از روش¬های مختلفی توسط نیروی انسانی جدید، بصورت بخشی از استراتژی ان¬ها در شناسایی و رفع تعدادی از مسائل موجود در داخل دولت بهزی¬گرای انگلیس بهره گرفته¬اند. کسب و کارهای تجاری حداقل به سه طریق برای استراتژی¬های رفاهی نیروی انسانی جدید مهم بوده¬اند. اول، نیروی انسانی جدید سعی داشته¬ است تا سیاست اجتماعی را بیشتر مطابق با نیازهای بخش منفعت زا، هماهنگ نماید، به این امید که به این طریق رقابت پذیری افزایش می¬یابد و به افزایش هزینه¬های رفاهی اتی کمک می¬کند. دوم، با افزایش ورود افراد و شرکت¬های تجاری به درون سیاست اجتماعی، دولت انتظار داشت تا ارائه خدمات را از دست عوامل بازدارنده ناکارای بخش عمومی نجات دهد. سوم، دولت به شرکت¬های خصوصی بعنوان منابع جدید سرمایه گذاری برای تشکیلات رفاهی توجه داشته است. به هرحال، این نوع تعبیه فرهنگ تجاری، افراد تجاری و شرکت¬های خصوصی به درون سیاست اجتماعی تعدادی از منافع حقیقی را به خدمات، کارکنان یا کاربران ان¬ها در پی داشته است. هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی استراتژی تعبیه کسب و کارهای تجاری نیروی انسانی جدید به درون سیاست اجتماعی به منظور افزایش کارایی و سودمندی خدمات رفاهی است.
کلمات کلیدی: نیروی سازمانی | بهسازی سیاسی | خدمات عمومی
مقاله ترجمه شده
322 تاثيرات سيستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرايندهای حسابداری
سال انتشار: 2004 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
پيدايش عصر فناوري و رقابت فزاينده سازمانها را وادار کرده است تا به تغييرات جديد پيرامون خود واکنش‌هاي لازم را نشان دهند تا بتوانند در عرصه رقابت باقي بمانند. برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) مزاياي متعددي را در اين محيط تجاري جديد براي سازمان به ارمغان مي‌آورد، مانند هزينه توليد پائين، کاهش چرخه زماني و بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش رضايت مشتري. در اين مطالعه با بررسي 26 شرکت دلايل حرکت سازمان ها از سوي سيستم هاي اطلاعات سنتي (IS) به سمت سيستم‌هاي ERP و تغييرات همراه آن بويژه در زمينه فرايندهاي حسابداري مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اين مطالعه نه تنها بررسي مزاياي استفاده از سيستم‌هاي ERP در مقايسه با سيستم هاي اطلاعات سنتي (IS) است، بلکه بهترين روش استقرار برنامه‌هاي ERP در آينده را نيز شناسائي مي‌کند. شواهد تجربي حاکي از تغييراتي است که فرايندهاي حسابداري جهت استقرار ERP با آن مواجه هستند.
کلیدواژه ها: برنامه ریزی منابع سرمایه ای | حسابداري | سيستم‌هاي اطلاعات | يونان
مقاله ترجمه شده
323 فعالیت‌های استراتژیک منابع انسانی، شبکه‌های اجتماعی تیمی تشکیل شده از مدیران ارشد، و عملکرد شرکت: نقش فعالیت‌های منابع انسانی در ایجاد مزیت‌های رقابتی سازمانی
سال انتشار: 2003 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در این مقاله، کشف جعبه سیاه بین فعالیت‌های منابع انسانی و عملکرد شرکت را آغاز می‌کنیم. به خصوص، روابط بین مجموعه‌ای از شبکه‌های ایجاد شده از فعالیت‌های HR، جنبه‌هایی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی از تیم‌های مدیران ارشد، و عملکرد شرکت را بررسی می‌کنیم. نتایج از یک مطالعه میدانی بر 73 شرکت با بالاترین سطح فناوری نشان می‌دهد که روابط بین فعالیت‌های HR و عملکرد شرکت (رشد فروش و رشد سهام) از طریق شبکه‌های اجتماعی مدیران ارشد آن‌ها تعدیل می‌شود.
مقاله ترجمه شده
324 زیرساخت های فن آوری و رقابت بین المللی
سال انتشار: 2003 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
بعضی از کارهای اخیر OECD تمایزی میان مطالعات عملکرد تجاری از یک سو و مطالعات تکامل عوامل موثر بر تجارت از سوی دیگر قرار داده است. نوع اول مطالعات روی عواملی تمرکز می کند که ساختار (( حجم ، ترکیب محصول و توزیع محیطی)) تجاری بین کشورهای با هدف مشابه که به طور قابل توجهی مستقل از فعالیت های آگاهانه کشورهای مستقل است را اصلاح و تعدیل می نماید. بیشتر متون اقتصادی در مورد تجارت بین الملل از همین جنس است. نوع دوم مطالعات روی شیوه هایی که در آن رقابت بین شرکت ها به راه افتاده و معیارهایی که دولتمردان برای کمک به آنها انجام می دهند، تمرکز می کند. این مطالعات بیشتر مشخص کننده ویژگی متون اقتصاد تجاری هستند، چه در تاریخ اقتصاد و یا چه در کل تاریخ. که تا اینجا همچنان با تکنولوژی به صورت کلی سرو کار دارند، نوع اول مطالعات با تکنولوژی به عنوان یک عامل خود مختار تغییر دهنده تئوریهای سنتی مزایای رقابتی مبتنی بر هزینه های عامل نسبی رفتار می کنند. با این حال، نوع دوم رویکرد، تکنولوژی را به عنوان یک عنصر در نبرد رقابتی بین شرکتها و حکومت حاکم می داند، که ممکن است با سیاستهای صحیح هم در سطح ملی و هم در سطح شرکتی دستکاری شود. تا آنجا که ممکن است ایجاد این تمایز مفهومی مفید باشد، این مقاله به وضوح متعلق به دسته دوم می باشد. این کار برای برخی تجزیه و تحلیل های بسیار ابتدایی از نفوذ علم و فن آوری زیربنایی بر رقابت بین المللی و به خصوص با شیوه های مختلفی که در آن یک سیستم علمی تکنولوژی ممکن است سازماندهی شود، و چگونگی ارتباط تغییر آنها در طول زمان تلاش می کند.
مقاله ترجمه شده
325 مدیریت بوسیله ارزش ها: بازطراحی فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
سیستم باور ها و ارزش ها که یک مدل را برای مدیریت و سازمان ها در طول قرن بیستم شکل داد امروزه به اندازه کافی خوب نیست. به منظور نگه داشتن تابع کسب و کار به صورت خوب و رقابت پذیر در بازارهایی که به طور فزاینده ای دارای رویکردی جهانی، پیچیده ، تقاضای حرفه ای ، تغییرات ثابت و گرایش به سمت کیفیت و رضایت مشتری دارند، یک مدل جدید مورد نیاز است. در این مقاله ، ما مطرح می کنیم که هم مدیریت بوسیله ابزار و هم مدیریت بوسیله اهداف متاسفانه نتایج ناکافی به همراه دارد. در مقابل، به نظر می رسد که تشریح یک رویکرد جدید ، تحت مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش ها ( MBV) به عنوان یک ابزار رهبری استراتژیک یک رویکرد جدید و نو ظهور باشد. این مقاله این رویکرد را مطرح می کند و در مورد پیاده سازی مدیریت بر مبنای ارزش ها ( MBV) به عنوان یک ابزار برای بازطراحی فرهنگ سازمان ها و آماده کردن آنها برای هزاره بعدی بحث می کند.
کلمات کلیدی: سبک مدیریت | ارزش ها | مدیریت تغییر | مدیریت استراتژیک
مقاله ترجمه شده
326 خوشه بندی و صنعتی شدن: مقدمه
سال انتشار: 1999 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در مقایسه با یک دهه پیش، در حال حاضر خوشبینی های بیشتری در مورد رشد و صادرات چشم انداز تولید کنندگان کوچک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. تحقیقات اخیر در خوشه های صنعتی، سهم عمده ای را به این تغییر برقرار ساخته و درمورد آن به بحث و مبادله نشسته است. افزایش توافقات منجر به این گشته تا خوشه ها به شرکت های کوچک در جهت غلبه بر محدودیت رشد و رقابت در بازارهای دور کمک کنند، اما به رسمیت شناختن آن در ارائه نتایج به صورت خودکار نبوده است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi