دانلود و نمایش مقالات مرتبط با روش های تدریس تجربی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - روش های تدریس تجربی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تاثير روش آموزش غير سنتي در آموزش كارآفريني بر دانشجويان كارآفريني و بیزنسهای استارت اپی: مقاله داده ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
روش های سنتی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها بیشتر شامل روش های نظری است که در انگیزه های مؤثر برای کارآفرینی، کارآیی کمتری دارند. این بدان علت است که این تکنیک ها اساسا دانشجویان را به جای مشارکت فعال، به یک نگرش خفته تبدیل می کنند. دیدگاه های کارشناسان نشان می دهد که روش های تدریس کارآفرینی تجربی در دانشگاه هایی که شامل فعالیت های عملی و مشارکت فعال می شود می تواند به عنوان مهمترین ویژگی توسعه¬ی دانشجویان کارآفرینی و پتانسیل راه اندازی کسب و کار باشد. مطالعه حاضر داده ها ییارائه می¬دهد تا روش های تدریس تجربی در کارآفرینی اتخاذ شده توسط دانشگاه ها نیجریه علاقه کارآفرینی دانشجویان و بیزنسهای استارتاپی را تحریک کنند. داده ها با استفاده از یک مطالعه توصیفی مقطعی و کمی در میان دانشجویان دانشگاه (N ¼ 600) از چهار دانشگاه منتخب در نیجریه ارائه شده است که برنامه تحصیلی کارآفرینی را جمع آوری می کند. در این مطالعه تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه در تأیید فرضیه با استفاده از بسته آماری برای ورژن22 علوم اجتماعی (SPSS) مورد استفاده قرار گرفت. یافته¬ها از تجزیه و تحلیل نشان داد که اتخاذ فعالیت های عملی تجربی به عنوان بهترین شیوه در نظر گرفته در آموزش کارآفرینی در دانشگاه های نیجریه می تواند علاقه ی دانشجویان را به خود جلب کند و تحریک بیزنسهای استارتاپی حتی برای پژوهشها باشد. مجموعه داده میدانی ساخته شده ، دسترسی گسترده برای بررسی انتقادی فراهم می¬کند. کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی | روش های تدریس تجربی | روش کارآفرینی | کارآفرینان دانشجویی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی