دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رگرسیون خطی چندگانه::صفحه 1
تبریک غدیر خم

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - رگرسیون خطی چندگانه

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 An association-based evolutionary ensemble method of variable selection
یک روش گروه تکاملی مبتنی بر ارتباط برای انتخاب متغیر-2019
Variable selection is a vital problem in expert systems and in knowledge discovery. However, traditional variable selection methods achieve low accuracies on large and complex datasets because they do not consider the importance of variable combinations. A variable combination is a variable set in which the combined variables fit better than do other, redundant variables, but each of which, considered individ- ually, may fit worse. Therefore, an association-based evolutionary ensemble variable selection method for multiple linear regression is proposed. Both greedy algorithms and stochastic algorithms are applied under an ensemble framework. Instead of ranking variables according to selection frequency, the asso- ciations among variables in local solutions are considered to identify important variable combinations. Experiments show that the proposed approach has a competitive performance for variable selection and outperforms some classic methods on large-scale datasets. The study is important for automated feature discovery for complex systems with multiple combined input variables.
Keywords: Knowledge discovery | Variable selection | Association-based ensemble | Evolutionary algorithm | Multiple linear regression
مقاله انگلیسی
2 چارچوب بیوفیزیکی نو برای پیش بینی انتشار CO 2 در هند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
گازهای گلخانه ای (GHG) ناشی از احتراق سوخت های فسیلی منجر به تغییرات اقلیمی نامنظم و ایجاد مشکل شدید زیست محیطی در سراسر جهان می شود. انتشار گازهای گلخانهای از منابع متنوع تاثیرات مضر بر کیفیت هوا، آب، خاک و موجودات زنده دارد. کربن دی اکسید (CO 2 ) یکی از گازهای گلخانه ای است که نقش مهمی در آلایندگی هوا بازی می کند، از این رو تخمین و پیش بینی انتشار CO 2 برای برنامه ریزی انرژی و تصمیم گیری های استراتژیک زیست محیطی ضروری است. هدف این تحقیق، ارزیابی و پیش بینی انتشار CO 2 در هند از منابع مختلف مصرف انرژی است. مدل رگرسیون خطی چندگانه و الگوریتم PSO بر اساس مدل غیرخطی برای برآورد انتشار CO 2 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که انتشار CO 2 در هند طی دهه گذشته هشدار دهنده بوده است. نتایج نشان می دهد که مدل PSO می تواند برآورد بسیار دقیق را نسبت به مدل MLR بدست آورد. از نتيجه برآورد PSO، پيشبيني آينده انتشار CO 2 در هند براي سالهاي 2017 تا 2030 با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي انجام شد. نتایج پیش بینی همچنین تأکید می کنند که باید برای جلوگیری از انتشار CO 2 در سراسر کشور، باید اقدامات لازم را انجام داد ، زیرا افزایش ناگهانی آن در هند به تهدید شدید طبیعت و محیط منجر می شود.
کليدواژگان: آلودگي هوا | شبکه های عصبی مصنوعی | محاسبات بیو الهام | ارزیابی انتشار CO 2 | پیش بینی میزان انتشار CO 2 | بهینه سازی ذرات.
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
هدف این مقاله ، تجزیه و تحلیل تاثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی و همچنین دیگر عوملی است که باعث کسب منفعت از استاندارد های ایزو 9001 می شوند. برای این کار، تحقیقاتی در بخش ساخت و ساز در کشور اسپانیا انجام پذیرفت. این بخش اهمیت زیادی هم در سطح جهانی و هم در کشور اسپانیا دارد و استاندارد های ایزو 9001 در آن بخش اعمال می شود. یک پرسشنامه نیز برای 302 شرکت در این بخش فرستاده شد و 126 پرسشنامه معتبر اخذ شد داده ها نیز با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. نتایج این مدل نشان داد که نوع عامل انگیزشی داخلی و خارجی برای پیاده سازی مانند یک آیین نامه ، و همچنین ارشدیت در پایبندی به آن ، از جمله متغیر های مهم برای دستیابی به نتایج مثبت استفاده از استاندارد های ایزو 9001 است. با این حال ، اندازه شرکت برای ایجاد چنین نتایجی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
کلمات کلیدی: استاندارد ایزو 9001 | استاندارد های تضمین کیفیت | مدیریت کیفیت | بخش ساخت و ساز اسپانیا
مقاله ترجمه شده
4 Big Data Analytics Architecture for Agro Advisory System
معماری تحلیل داده های بزرگ برای سیستم مشاوره کشاورزی-2016
Modern trends in the agriculture domain have made people realize the importance of big data. The key challenge of big data in agriculture is to identify the effectiveness of big data analytics. Moreover, how big data analytics can be used to improve the productivity in agricultural practices. The purpose of the proposed research is to reduce the technological gap between rural communities and information through recommendations and decision support system. The main contribution of this paper is to propose an open source, cost-effective and scalable big data analytics architecture for an Agro advisory system. As a part of implementation, an analytic framework for big data application development is built and implemented. Also, a prototype application for crop yield prediction is implemented for cotton crop in Ahmedabad district, Gujarat, India.
Keywords: Big Data | Big Data Analytics | NoSQL Database | Multiple Linear Regression.
مقاله انگلیسی
5 A high level method to disaggregate electricity for cluster-metered buildings
روش سطح بالا به منظر جداسازی برق برای ساختمان هایی که خوشه آنها اندازهگیری شده است-2016
Many large institutions do not have a means to gauge electricity consumption for their campus building portfolios. The installation of utility meters is typically outside of the institution’s budget. A multiple linear regression approach to estimating consumption for academic buildings is an ideal tool that balances performance and utility. Using 80 buildings from Ryerson University (Toronto) and the University of Toronto, significant building characteristics were identified that showed a strong linear relationship with electricity consumption. Four equations were created to represent the diversity in size of academic buildings on both campuses. Tested using cross-validation, the coefficient of variation of the RMSE for all models was 33%, with a range of error between 20% and 43%. The models were highly successful at predicting high-level electricity consumption at Ryerson University with an average error of 14.8% for five building clusters. Using metered data from each cluster, raw estimates for individual buildings were adjusted to improve accuracy.
Keywords: Disaggregating electricity | Cluster-metered buildings | Multiple linear regression | Academic buildings | Electricity prediction
مقاله انگلیسی
6 شناسایی شاخص های حساس برای ارزیابی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
ارزیابی کیفیت خاک (SQ) یک مسئله چالش برانگیز است، زیرا خاک تنوع زیادی در خواص و عملکرد دارد. هدف این مقاله، افزایش درک SQ از طریق بررسی ارزیابی SQ در حالات مختلف ارائه شواهد در مورد روابط متقابل بین SQ، استفاده از زمین و سلامت انسان است. یک اجماع کلی در مورد نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و نظارت بر SQ برای اطمینان از استفاده پایدار زمین بدون هیچ عوارض مخاطره اندازی بر سلامت انسان وجود دارد. این بررسی اشاره بر اهمیت اتخاذ شاخص های طبیعت های مختلف (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) برای رسیدن به یک تصویر کلی از SQ دارد. اکثر نویسندگان استفاده از شاخص را تنها برای ارزیابی SQ و ارتباط آن با زمین، کربن آلی خاک و شاخص pH استفاده می کنند. استفاده از محتوای نیتروژن و مواد مغذی منجر به حساسیت سیستم های کشاورزی و جنگل همراه با خواص فیزیکی مانند بافت، وزن مخصوص، آب قابل دسترس و ثبات کل شده است. این شاخص های فیزیکی نیز به طور گسترده ای برای ارزیابی SQ پس از تغییرات استفاده از زمین استفاده می شود. استفاده از شاخص های بیولوژیکی کمتر بکار رفته همراه با زیست توده میکروبی و فعالیت های آنزیم مهمترین شاخص های انتخاب شده هستند. اگر چه بسیاری از نویسندگان ارزیابی SQ را با استفاده از شاخص مستقل انجام می دهند، بهتر است تا برخی از آنها را درون مدل هایی برای ایجاد یک شاخص کیفیت خاک (SQI) ترکیب کنند، از آن جاییکه آن اطلاعات یکپارچه ای را در مورد فرآیندهای خاک و عملکرد آن فراهم می کند. اکثر مقالات تجدید نظر شده از همان روش برای ایجاد یک SQI، بر اساس نمره و وزن شاخص های مختلف خاک انتخاب شده با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده می کنند. استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با موفقیت برای استفاده از زمین جنگلی استفاده می شود. کیفیت خاک شهری، به علت عدم وجود SQIs ضعیف ارزیابی شده است. علاوه بر این، ارزیابی SQ که شاخص های سلامت انسان و یا مسیر قرار گرفتن در معرض آن را ترکیب می کند، عملا غیرموجود است. بنابراین، تلاش بیشتر باید برای ایجاد روش های جدید برای ارزیابی کیفیت خاک نه تنها از نظر پایداری، بهره وری و کیفیت اکوسیستم بلکه سلامت انسانها انجام شود. علاوه بر این، چالش های جدید با استفاده و ادغام ایزوتوپی پایدار است، ژنومی، داده پروتئوم و اسپکتروسکوپی درون SQIs بوجود می آیند.
مقاله ترجمه شده
7 Big data analysis of hollow fiber direct contact membrane distillation (HFDCMD) for simulation-based empirical analysis
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ فیبر توخالی تماس مستقیم تقطیر غشایی (HFDCMD) برای تجزیه و تحلیل تجربی مبتنی بر شبیه سازی-2015
A large number of hollowfiber direct contact membrane distillation (HFDCMD) are simulated using previously developed software, hfdcmd, i.e., a module of an environmental software package (EnPhySoft). Of 11,059,200 cases, 7,453,717 cases are found to be physically meaningful for practical applications. The self-organizing map (SOM) and multiple linear regression (MLR) methods were used to statistically analyze the big data. Using the raw data, physical and dimensionless data sets were prepared with specific formats: the former identifies the most significant parameters, and the latter compares relative importance between input parameters. SOM analysis did not provide transparent dependencies between inputs and/or outputs of HFDCMD: instead, it helped categorize parameters into groups of similar characteristics. Using MLR, we found that macroscopic quantities such as temperature and radii of lumen and shell sides were more influential on the MD performance than microscopic quantities such as pore size and membrane length. A rough (order-of-magnitude) prediction for heat and massfluxes requires only four key input parameters. Keywords: Hollowfiber direct contact membrane distillation EnPhySoft simulation software Self-organizing map Multiple linear regression Big data analysis Multi-physical phenomena
مقاله انگلیسی
8 فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف: ارزیابی اثر فعالیت بدنی اوقات فراغت (LTPA) بر ریسک قلبی به واسطه وضعیت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مکزیکی.
روش ها: این یک مطالعه مقطعی بود که با 1309 شرکت کننده بین سنین 5 و 17 سال انجام شد. وضعیت تغذیه ای براساس امتیاز z BMI برحسب سن و جنسیت طبقه بندی شد. یک پرسش نامه که قبلا مورد تأیید قرار گرفته بود، برای ارزیابی LTPA استفاده شد؛ میزان یک ریسک قلبی تعیین گردید. به منظور ارزیابی اثر LTPA بر ریسک قلبی، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
نتایج: پس از تنظیم فاکتورهای ریسک، LTPA متوسط ارتباط مثبتی با میزان ریسک قلبی پیدا کرد . این ارتباط زمانی قویتر شد که برای شرکت کنندگان دارای اضافه وزن و شرکت کنندگان چاق تخمین زده شد .
نتیجه گیری: LTPA متوسط با ریسک قلبی در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق ارتباط مثبتی پیدا کرد. باتوجه به شیوع چاقی در دوران کودکی در کشور مکزیک که به تازگی مشاهده شد، این نتایج می توانند در طراحی استراتژی ها و برنامه های افزایش فعالیت بدنی جهت دستیابی به سلامتی بهتر مفید واقع شوند.
کلیدواژه ها: فعالیت بدنی اوقات فراغت | کودک | نوجوانان | علائم سوخت و سازی
مقاله ترجمه شده
9 Data mining as a predictive model for Chelidonium majus extracts production
داده کاوی به عنوان یک مدل پیش بینی برای Chelidonium مجوس عصاره تولید-2015
tChelidonium majus L. (C. majus) is a herbaceous perennial plant of the Papaveraceae family. C. majus isrich of benzylisoquinoline alkaloids: protopine, chelidonine, stylopine, coptisine, berberine, sanguinarineand chelerythrine. Each one of them is endowed with a peculiar pharmacological/toxicological profile.Different C. majus extracts, obtained from different plant parts and under different extraction conditions,contain the above-mentioned alkaloids in different amounts with regard to each other. Consequentlythey are expected to exert an extremely wide range of therapeutic and/or toxic effects. In this paper,data mining techniques, such as multi-linear regressions and Gaussian processes, were efficiently usedto develop a fast and easy approach by which it is possible to predict how different parts of the plant anddifferent extraction conditions lead to C. majus extracts characterized by different chemical composition,in terms of alkaloid contents. In particular, for each alkaloid a model was developed which correlatesspecific parts of the plant and extraction conditions with the quantity of the desired alkaloid. All modelswere statistically validated for their goodness of fit and robustness and are characterized by correlationcoefficient values (R2) up to 0.9618 and cross-validated correlation coefficient values (LOO-CV R2) upto 0.8343. Thus, each model can help in the selection of the proper parts of the plant and extractionconditions to be exploited in order to obtain a particular extract enriched of a particular alkaloid andendowed with desired properties. Another advantage is that the data mining approach presented herecould even be applied to other plants, and for other chemical entities.© 2014 Published by Elsevier B.V. Keywords: Chelidonium majus Plant extracts Alkaloids Data mining Multiple linear regression Gaussian process regression
مقاله انگلیسی
10 تحقیقات تجربی در ویژگی های مالکیت،فعالیت های کمیته حسابرسی و حق و الزحمه خدمات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مطالعه به بررسی اثر ویژگی های مالکیت و فعالیت های کمیته حسابرسی در هزینه های حسابرسی می پردازد. این مطالعه همچنین با استفاده از متغیرهای کنترل که شامل جریان نقدی آزاد،نسبت های نقدینگی،نسبت های سودآوری،نسبت بدهی،اندازه شرکت،بازار ،ارزش حقوق صاحبان سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار اندونزی در سال 2010 تا 2012 می باشد که به عنوان یک جمعیت آماری در این مطالعه استفاده می شود. روش جمع آوری داده ها به صورت هدفمند بوده است. روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده شامل رگرسیون خطی چندگانه بوده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که مالکیت مدیریتی،فعالیت کمیته حسابرسی،اندازه شرکت،نسبت های نقدینگی،نسبت های سودآوری تحت تاثیر قرار دهنده حق الزحمه حسابرسی می باشند. در همین حال،مالکیت نهادی،جریان نقدی آزاد،نسبت بدهی و بازار و ارزش حقوق صاحبان سهام تاثیر قابل توجهی در هزینه های حسابداری دارد.
کلمات کلیدی: حق الزحمه حسابداری | ویژگی های مالکیتی | فعالیت کمیته حسابرسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi