دانلود و نمایش مقالات مرتبط با زمانی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - زمانی

تعداد مقالات یافته شده: 1001
ردیف عنوان نوع
1 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
2 بازاریابی جاذبه ای دیجیتال: اندازه گیری عملکرد اقتصادی تجارت الکترونیکی خواروبار در اروپا و آمریکا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این تحقیق به بررسی رابطه هزینه-نتیجه اقدامات بازاریابی جاذبه ای مورد استفاده تجارت الکترونیکی خواروبار می پردازد. این تحلیل بر اساس به کارگیری مدل درفمن و استینر (1954) برای بودجه تبلیغات بهینه است که مولفین آن را با بازاریابی دیجیتال تطبیق می دهند و با تحلیل آماری تجاری تایید میکنند. با توجه به 29 شرکت عمده در شش کشور در افق زمانی شش سال، تحلیل ترکیبی تکنیک های بهینه سازی موتور جستجو و بازاریابی موتور جستجو هدف جذب کارکنان به صفحات وب شرکت ها را دنبال می کند. نتایج تایید می کند که تجارت الکترونیکی بازاریابی جاذبه ای دیجیتال را بهینه سازی می کند. تفاوت ها بسته به نوع فرمت و سطح کشور فرق دارند.
واژگان کلیدی: بازاریابی جاذبه ای | بازاریابی دیجیتال | تجارت الکترونیک | خرده فروشی | عملکرد اقتصادی | بهینه سازی سرمایه گذاری بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
3 بهبود تولید بیودیزل با کمک اولتراسونیک حاصل از ضایعات صنعت گوشت (چربی خوک) با استفاده از نانوکاتالیزور اکسید مس سبز: مقایسه سطح پاسخ و مدل سازی شبکه عصبی
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
سوخت زیستی سبز ، تمیز و پایدار تنها گزینه به منظور کاهش کابرد سوخت های فسیلی ، پاسخگویی به تقاضای زیاد انرژی و کاهش آلودگی هوا است. تولید بیودیزل زمانی ارزان می شود که از یک پیش ماده ارزان ، کاتالیزور سازگار با محیط زیست و فرآیند مناسب استفاده کنیم. پیه خوک از صنعت گوشت حاوی اسید چرب بالا است و به عنوان یک پیش ماده موثر برای تهیه بیودیزل کاربرد دارد. این مطالعه بیودیزل را از روغن پیه خوک از طریق فرآیند استری سازی دو مرحله ای با کمک اولتراسونیک و کاتالیزور تولید می کند. عصاره Cinnamomum tamala (C. tamala) برای تهیه نانوذرات CuO مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از طیف مادون قرمز ، پراش اشعه ایکس ، توزیع اندازه ذرات ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتقال مشخص شد. تولید بیودیزل با استفاده از طرح Box-Behnken (BBD) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ، در محدوده متغیرهای زمان اولتراسونیک (us )(20-40 min)، بارگیری نانوکاتالیزور 1-3) CuO درصد وزنی( ، و متانول به قبل از نسبت مولی PTO (10:1e30:1) مدلسازی شد. آنالیز آماری ثابت کرد که مدل سازی شبکه عصبی بهتر از BBD است. عملکرد بهینه 97.82٪ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) در زمان US: 35.36 دقیقه ، بار کاتالیزور CuO: 2.07 درصد وزنی و نسبت مولی: 29.87: 1 به دست آمد. مقایسه با مطالعات قبلی ثابت کرد که اولتراسونیک به میزان قابل توجهی موجب کاهش بار نانوکاتالیزور CuO می شود ، و نسبت مولی را افزایش می دهد و این فرایند را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: چربی خوک | التراسونیک | اکسید مس | سنتز سبز | شبکه عصبی | سطح پاسخ
مقاله ترجمه شده
4 چارچوب حاکمیتی هوش تجاری در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه دو لا کاستا
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دانشگاه ها و شرکت ها دارای فرآیندهای تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا به اهداف سازمانی دست پیدا کنند. در حال حاضر، تحلیل داده ها نقش مهمی در ایجاد دانش، بدست آوردن الگوهای مهم و پیش بینی استراتژی ها ایفا می کنند.این مقاله طراحی چارچوب نظارت هوش تجاری را برای دانشگاه دو لا کاستا ارائه کرده است که به آسانی برای سازمان های دیگر هم قابل استفاده است. برای این منظور، تشخیص انجام شده به منظور شناسایی میزان بلوغ تحلیلی انجام شده است. با استفاده از این چشم انداز، مدلی برای تقویت فرهنگ سازمانی ، زیر ساختارها، مدیریت داده، تحلیل داده و نظارت ارائه شده است.این مدل در بر گیرنده تعریف چارچوب نظارتی، اصول هدایت کننده، استراتژی ها، نهادهای تصمیم گیرنده و نقش ها می باشد. بنابراین، این چارچوب برای استفاده از کنترل های موثر جهت اطمینان از موفقیت پروژه های هوش تجاری و دست یابی به اهداف برنامه توسعه همراه با چسم انداز تحلیلی سازمان ارائه شده است.
کلمات کلیدی: هوش تجاری | نظارت | دانشگاه | تحلیل | تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
5 Forecasting third-party mobile payments with implications for customer flow prediction
پیش بینی پرداخت های تلفن همراه شخص ثالث با پیامدهای پیش بینی جریان مشتری-2020
Forecasting customer flow is key for retailers in making daily operational decisions, but small retailers often lack the resources to obtain such forecasts. Rather than forecasting stores’ total customer flows, this research utilizes emerging third-party mobile payment data to provide participating stores with a value-added service by forecasting their share of daily customer flows. These customer transactions using mobile payments can then be utilized further to derive retailers’ total customer flows indirectly, thereby overcoming the constraints that small retailers face. We propose a third-party mobile-paymentplatform centered daily mobile payments forecasting solution based on an extension of the newly-developed Gradient Boosting Regression Tree (GBRT) method which can generate multi-step forecasts for many stores concurrently. Using empirical forecasting experiments with thousands of time series, we show that GBRT, together with a strategy for multi-period-ahead forecasting, provides more accurate forecasts than established benchmarks. Pooling data from the platform across stores leads to benefits relative to analyzing the data individually, thus demonstrating the value of this machine learning application.
Keywords: Analytics | Big data | Customer flow forecasting | Machine learning | Forecasting many time series | Multi-step-ahead forecasting strategy
مقاله انگلیسی
6 The effects of Chile’s 2005 traffic law reform and in-country socioeconomic differences on road traffic deaths among children aged 0-14 years: A 12-year interrupted time series analysis
اثرات اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی در سال 2005 شیلی و اختلافات اقتصادی و اجتماعی درون کشور در مورد مرگ و میر در جاده های کودکان در سن 0-14 سال: تجزیه و تحلیل قطع 12 ساله سری های زمانی -2020
Objectives: This study assessed the effect of Chile’s 2005 traffic law reform (TLR) on the rates of road traffic deaths (RTD) in children aged 0–14 years, adjusting for socioeconomic differences among the regions of the country. Methods: Free-access sources of official and national information provided the data for every year of the study period (2002–2013) and for each of the country’s 13 upper administrative divisions with respect to RTD in child pedestrians and RTD in child passengers (dependent variables), and the following control variables: the number of road traffic tickets processed, investment in road infrastructure, poverty, income inequality, insufficient education, unemployment, population aged 0–14 years, and prevalence of alcohol consumption in the general population. Interrupted time series analyses (level and slope change impact model), using generalized estimating equation methods, were conducted to assess the impact of the TLR (independent variable) on the dependents variables. Results: There was a significant interaction between time and Chile’s 2005 TLR for a reduction in child pedestrians (incidence rate ratio [IRR] 0.87, 95% confidence interval [CI] 0.79-0.96) and passengers RTD (IRR for interaction 0.80, 95% CI 0.67-0.96) trends. In addition, in child pedestrians, RTD rates were affected by poverty (IRR 1.04, 95% CI 1.02–1.05), income inequality (IRR 1.02, 95% CI 1.00–1.04), and unemployment (IRR 0.94, 95% CI 0.90-0.98), whereas in the case of child passengers, poverty (IRR 1.05, 95% CI 1.01–1.08) and income inequality (IRR 0.93, 95% CI 0.91-0.95) were significant. Conclusions: Large-scale legislative actions can be effective road safety measures if they are aimed at promoting behavioral change in developing countries, improving the safety of children on the road. Additionally, regional socioeconomic differences are associated with higher RTD rates in this population, making this an argument in favor of road safety policies that consider these inequalities. The number of road traffic tickets processed and the investment in road infrastructure were not significant.
Keywords: Safety management | Child | Traffic accidents | Mortality | Socioeconomic factors
مقاله انگلیسی
7 Effectiveness of implementing the criminal administrative punishment law of drunk driving in China: An interrupted time series analysis, 2004-2017
اثربخشی اجرای قانون مجازات اداری کیفری رانندگی مست در چین: تجزیه و تحلیل سری های زمانی قطع شده ، 2004-2017-2020
In 2011, a more severe drunk driving law was implemented in China, which criminalized driving under the influence of alcohol for the first time and increased penalties for drunk driving. The present study aimed to assess effectiveness of the drunk driving law in China in reducing traffic crashes, injuries, and mortality. Data used in this study was obtained from the Traffic Management Bureau of the Ministry of Public Security of the People’s Republic of China. An interrupted time series analysis was conducted to analyze annual data from 2004 to 2017, including the number of road traffic crashes, deaths, and injuries caused by drunk driving in China. The average annual incidences of crashes, mortality, and injuries have decreased after the promulgation of drunk driving law in 2011. In the post-intervention period, the increased slope for crashes, mortality and injury rates were, respectively, -0.140 to -0.006, -0.052 to -0.005 and -0.150 to -0.008, indicating a weaker downward trend of dependent variables. The more stringent drunk driving law is not as effective as expected. Drunk driving is still a severe traffic safety problem to be addressed in China. Both legislation and other prevention programs should be adopted to reduce road traffic injuries caused by drunk driving in China.
Keywords: Drunk driving | Interrupted time series analysis | Road traffic law | Injury | Evaluation | China
مقاله انگلیسی
8 Micro-foundations of organizational ambidexterity in the context of cross-border mergers and acquisitions
مبانی خرد دوسویه سازمانی در زمینه ادغام و ادغام مرزی-2020
Micro-foundational approaches can enable firms to develop organizational ambidexterity, which is critical to long-term prosperity. However, to date, few studies have examined how mergers and acquisitions (M& A)—processes reliant on knowledge transfer—provide a useful organizational context through which to understand the achievement of organizational ambidexterity. Considering organizational ambidexterity from the viewpoint of exploitative and explorative innovation, we examine how behavioral contexts (corporate entrepreneurship) and structure (integration) regulate knowledge transfer activities at the micro-foundational and firm levels within a cross-border M&A context. Analysis of 143 cross-border M&As completed by United Kingdom (UK) acquiring firms revealed that: (1) knowledge sharing between the acquirer and the acquired leads to organizational ambidexterity; (2) increased use of the acquired targets capabilities has a negative effect on organizational ambidexterity; (3) overall, capability sharing is positively related to organizational ambidexterity; (4) corporate entrepreneurship has both negative and positive moderating effects (on use of the acquired targets capabilities and capability sharing, respectively), while integration positively moderates the effects of knowledge sharing on organizational ambidexterity.
Keywords: Micro-foundations | Organizational ambidexterity | Corporate entrepreneurship | Merger and acquisitions | Capabilities Knowledge sharing
مقاله انگلیسی
9 Exploring the emergence of lock-in in large-scale projects: A process view
کاوش در ظهور قفل شدن در پروژه های مقیاس بزرگ: نمای فرآیند-2020
The purpose of this paper is to investigate the emergence of lock-in in large-scale projects. Although large-scale projects have been studied for decades, most studies have applied economic or psychological perspectives to emphasize decision-making processes at the project front-end. Of those studies, some have focused on poor decision-making due to lock-in and the escalating commitments of decision-makers to ineffective courses of action. However, little is known about the way that project decisions are affected by organizational and interorganizational contexts and the actors involved. Understanding decisions from a process viewpoint with a long-term (inter-) organizational perspective will lead to a better understanding of lock-in and the overall performance of large-scale projects. This qualitative research is based on a case study. The research setting is the multi-actor Madrid–Barcelona High-Speed rail Line (HSL) project in Spain. Through observations, interviews, several project documents, and report analysis, we explore the processual nature of the choices made during the course of the project. We consider the contextual conditions that give rise or support the emergence of lock-in in relation to pre- and post-project effects, institutional influences, and management practices that create action spaces at the project level. Our findings suggest that lock-in emergence requires the recognition of the long-term (inter-) organizational perspective regarding mechanisms and effects rather than confining decisions to the individual or single actor control in the front-end of projects. Based on organizational theory, the main contribution of this paper is to enrich our understanding of the emergence of lock-in using process theories.
Keywords: Lock-in | Path dependence and creation | The decision-making process | Large-scale projects | Temporary inter-organizational setting | Process theory
مقاله انگلیسی
10 Dynamic resource allocation during reinforcement learning accounts for ramping and phasic dopamine activity
تخصیص منابع پویا در طول حساب های یادگیری تقویتی برای فعالیت دوپامین ramping و مرحله ای-2020
For an animal to learn about its environment with limited motor and cognitive resources, it should focus its resources on potentially important stimuli. However, too narrow focus is disadvantageous for adaptation to environmental changes. Midbrain dopamine neurons are excited by potentially important stimuli, such as reward-predicting or novel stimuli, and allocate resources to these stimuli by modulating how an animal approaches, exploits, explores, and attends. The current study examined the theoretical possibility that dopamine activity reflects the dynamic allocation of resources for learning. Dopamine activity may transition between two patterns: (1) phasic responses to cues and rewards, and (2) ramping activity arising as the agent approaches the reward. Phasic excitation has been explained by prediction errors generated by experimentally inserted cues. However, when and why dopamine activity transitions between the two patterns remain unknown. By parsimoniously modifying a standard temporal difference (TD) learning model to accommodate a mixed presentation of both experimental and environmental stimuli, we simulated dopamine transitions and compared them with experimental data from four different studies. The results suggested that dopamine transitions from ramping to phasic patterns as the agent focuses its resources on a small number of rewardpredicting stimuli, thus leading to task dimensionality reduction. The opposite occurs when the agent re-distributes its resources to adapt to environmental changes, resulting in task dimensionality expansion. This research elucidates the role of dopamine in a broader context, providing a potential explanation for the diverse repertoire of dopamine activity that cannot be explained solely by prediction error.
Keywords: Prediction error | Salience | Temporal-difference learning model | Pearce-Hall model | Habit | Striatum
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi