دانلود و نمایش مقالات مرتبط با زمان مرگ::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - زمان مرگ

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Estimation of the postmortem interval based on the human decomposition process
برآورد فاصله بعد از مرگ بر اساس فرایند تجزیه انسانی-2019
Postmortem interval (PMI) estimations which are used as evidence in Dutch court are sometimes solely based on the experience of the forensic physician without a scientific background. The aim of this study was to investigate the degree of agreement between forensic physicians and their PMI estimations. Fifteen cases were selected from 1534 external postmortem investigations. Photographs of the human remains were presented to 89 forensic physicians in the Netherlands with the instruction to estimate the PMI based on their experience, knowing the remains were found indoors and in which season. Data analysis was conducted by using an interclass correlation (ICC) and Spearmans rank correlation coefficient. This study shows a poor correlation (ICC=0.254) between the PMI estimations of the 89 forensic physicians. It is therefore not advised that PMI estimations based on experience be used as evidence in court.
Keywords: Postmortem interval | Time since death | Decomposition | Human taphonomy | Dutch court
مقاله انگلیسی
2 کاربردهای بالقوه اکوژی میکروبی خاک و توالی نسل بعدی در تحقیقات جنایی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
اخیرا در آثار قانونی در خصوص روابط پیچیده بین تغییرات پروفایل های دسته های میکروبی و برآورد زمان مرگ (PMI) بحث شده است. هنگامی فرد می میرد و بدنش شروع به تجزیه شدن می کندمیکرو ارگانیسم های خاک و جسد در سطح بین خاک و جسد چند دسته را بوجود میاورند می نماید غنی و فعالیت آنها تغییر می کند. مشخصات این تغییرات دینامیک با پیشرفتهایی که اخیرا در توانایی های عملیاتی بالای سیستم عامل نسل بعدی امکان پذیر شده است. کارایی این تکنولوژی های متاژنومیکدر این است که افتخار آنها بوجود آوردن چارچوب کاری جهت شناسایی گورستانها و تعیین جدول زمانی مرگ آنها یا " ساعتهای میکروبی" می باشد. ساعات پشنهادی احتمالا به تخمین PMI کمک می کند. مطالعات تفاوت بین خاکهای جع اوری شده از گورستانها را با خاکهای کنترل را که شاید در شناسایی مکان گورهای مخفی مفید باشند نشان داده اند. در این مطالعه بحث درمورد یافته های اخیر و سازنده از جمله کاربرد های ترتیبی دسته های میکروبی خاک مرتبط با غنای تاکسون و الگوهای فراوانی به عنوان یک ابزار مولکولی با کابردی مهم و گسترده دراجساد میشود. كلمات كليدي : خاك جسد . اكولوژي ميكروب خاك . اكولوژي ميكروب سطح جسد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی