دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ساختار مالکيت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - ساختار مالکيت

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ساختار مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی در تایلند: شواهد تجربی از دیدگاه تجدید ارائه صورت های حسابداری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این تحقیق، رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت گزارش مالی برای شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار در کشور تایلند مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات پیشین در این زمینه به طور عمده با استفاده از کیفیت درآمدها و یا تعهدات غیرواقعی به عنوان پروکسی برای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است. بر خلاف تحقیقات پیشین، این تحقیق، تجدید ارائه صورت های حسابداری شرکتها را برای نشان دادن کیفیت ضعیف گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می دهد. ویژگی های ساختار مالکیت در این مطالعه شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، مالکیت خانوادگی و شرکت های دارای وابستگی سیاسی است. نتایج مطابق با فرضیه ای است که بر مبنای آن مطرح می شود ، ویژگی های ساختار مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مسقیم دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت متمرکز و شرکت های دارای وابستگی سیاسی، ارتباط مثبتی با تجدیدی ارائه صورت های حسابداری دارند. این نشان می دهد که شرکت های درای مالکیت متمرکز و شرکت های دارای وابستگی سیاسی تمایل بیشتری به تجدید بیان گزارش مالی خود دارند، بنابراین کیفیت گزارشگری مالی کمی دارند. از سوی دیگر، شرکت های دارای مالکیت خانوادگی ارتباط منفی با تجدید ارائه صورت های حسابداری خود دارند که با گفته های وانگ (2006) همخوانی دارد که مطرح کرد مالکیت خانوادگی به طور قابل توجهی با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارد. در نهایت، این مطالعه هیچ ارتباط معناداری بین ویژگی های شرکت و کیفیت گزارشگری مالی را نشان نداد.
کليدواژگان: ساختار مالکيت | تجدید ارائه صورت های حسابداري | کيفيت گزارشگري مالي | تایلند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی