دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سرب::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - سرب

تعداد مقالات یافته شده: 41
ردیف عنوان نوع
1 مطالعه سطح برخی فلزات سنگین در آب دریاچه حبّانیه در استان الانبار عراق
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این کار تحقیقی، مطالعه و تحلیل وجود برخی فلزات سنگین مثل سرب، آهن، کروم، کادمیم و نیکل در آب رودخانه حبّانیه جهت بررسی آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است. 10 مکان در ناحیه مطالعاتی درطی 12 آوریل تا 12 آگوست سال 2017 انتخاب شد. غلظت فلزات سنگین توسط طیف نورسنج جذب اتمی تحلیل شد. اندازه گیری ها نشان داد که کاهش سطح غلظت در آب به صورت سرب > آهن > کروم > کادمیم > نیکل مشاهده شد. پی برده شد که غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه حبّانیه از خط مقادیر مبنا توصیه شده برای زندگی آبزیان بالاتر است. شاخص آلودگی شدید محاسبه شد؛ نتیجه به دست آمده نشان داد که آب با برخی فلزات سنگین آلوده می شود. برطبق نتایج شاخص فلزی، آب به صورت جدی توسط عوامل آلاینده و مصرف های معدنی و غیرایمن برای آبیاری، نوشیدن و زندگی آبزیان تهدید می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Data driven feature selection and machine learning to detect misplaced V1 and V2 chest electrodes when recording the 12 lead electrocardiogram
انتخاب ویژگی داده محور و یادگیری ماشین برای تشخیص الکترودهای قفسه سینه V1 و V2 در زمان ضبط الکتروکاردیوگرام 12 -2019
Background: Electrocardiogram (ECG) lead misplacement can adversely affect ECG diagnosis and subsequent clinical decisions. V1 and V2 are commonly placed superior of their correct position. The aim of the current studywas to usemachine learning approaches to detect V1 and V2 leadmisplacement to enhance ECG data quality. Method: ECGs for 453 patients, (normal n=151, Left VentricularHypertrophy (LVH) n=151,Myocardial Infarction n=151) were extracted frombody surface potentialmaps. Thesewere used to extract both the correct and incorrectly placed V1 and V2 leads. The prevalence for correct and incorrect leads were 50%. Sixteen features were extracted in three different domains: time-based, statistical and time-frequency features using a wavelet transform. A hybrid feature selection approachwas applied to select an optimal set of features. To ensure optimal model selection, five classifiers were used and compared. The aforementioned feature selection approach and classifiers were applied for V1 and V2 misplacement in three different positions: first, second and third intercostal spaces (ICS). Results: The accuracy for V1 misplacement detection was 93.9%, 89.3%, 72.8% in the first, second and third ICS respectively. In V2, the accuracywas 93.6%, 86.6% and 68.1% in the first, second and third ICS respectively. There is a noticeable decline in accuracy when detecting misplacement in the third ICS which is expected.
Keywords: Machine learning | Feature extraction | Body surface potential maps | Lead misplacement | Electrode misplacement | Chest leads
مقاله انگلیسی
3 Monitoring soil lead and zinc contents via combination of spectroscopy with extreme learning machine and other data mining methods
نظارت بر سرب خاک و محتوای روی از طریق ترکیبی از طیف سنجی با دستگاه یادگیری شدید و دیگر روش های داده کاوی-2018
In order to limit pollution risk and develop proper remediation strategies, soil quality has to be controlled by rapid and sustainable monitoring measures. Visible and near-infrared reflectance spectroscopy (VisNIR) is an attractive surrogate to time-consuming and costly classical soil assessment protocols. It highly depends on se lecting appropriate data mining methods for regression analysis. In this study, performance of a state of the art learning algorithm called extreme learning machine (ELM), was evaluated through comparing with the other calibration methods proposed in the literature for predicting lead (Pb) and Zinc (Zn) concentrations. Solid samples collected from a mine waste dump (n = 120) were scanned using a Fieldspec3 portable spectro radiometer with a measurement range of (350–2500 nm) in a laboratory. Transformation of the reflectance spectra to absorbance was followed by three pre-processing scenarios including Savitzky-Golay smoothing (SG), first derivative (FD) and second derivative (SD). Partial Least Square Regression (PLSR), Support Vector Machine (SVM) and neural networks with two learning algorithms models (back propagation and extreme learning machine), were calibrated on spectral features selected by genetic algorithm, and then applied to predict soil metal concentrations. The best prediction accuracy was obtained by FD-ELM method with R2p, RMSEp, con cordance correlation coefficient and RPD values of 0.93, 63.01, 0.98 and 5.92 for Pb and 0.87, 167.90, 0.91 and 5.62 for Zn, respectively. Study of the prediction mechanism proved that element sorption by spectrally active Fe-oxide and clay contents of the soil was the major mechanism by which the spectrally featureless Pb and Zn ions can be predicted. The spatial patterns of predicted toxic elements showed that FD-ELM had the most si milarity with those maps obtained by interpolating measured values. Over all, it is concluded that reflectance spectroscopy combined with the ELM algorithm is a rapid, inexpensive and accurate tool for indirect evaluation of Pb and Zn and mapping their spatial distribution in dumpsite soils of Sarcheshmeh copper mine.
Keywords: Mine waste dump ، Toxic elements ، Spectroscopy ، Binding mechanism ، Extreme learning machine ، Geostatistical interpolation
مقاله انگلیسی
4 مجموعه داده ها از نمونه های ارتش متحد برای مطالعه انتخاب محل و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
ما داده های عمومی موجود را که توسط پروژه برنامه های شاخص های اولیه ارزیابی شده NIA اغلب به عنوان داده های ارتش متحد را تهیه کردیم و زیر مجموعه ای از این داده ها را در " شبکه های اجتماعی پایدار" مورد استفاده قرار دادیم: سربازان کارآزموده در جنگ داخلی که در طول زندگی با یکدیگر همکاری می کنند. " (کاستا و همکاران، آینده) [1]. این زیرمجموعه داده می تواند برای تکمیل و تکثیر استفاده شود و همچنین نشان می دهد که چگون داده های اصلی تکمیلی مشتق شده از بایگانی اداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | مهاجرت | مرگ و میر
مقاله ترجمه شده
5 Stochastic modeling for vehicle platoons (II): Statistical characteristics
مدل سازی تصادفی برای گردان های وسایل نقلیه (II): مشخصات آماری-2017
This two-part paper presents a new approach to stochastic dynamic modeling for vehi cle platoons. Part I develops a vehicle platoon model to capture the dynamics of vehi cles’ grouping behavior and proposes an online platoon recognition algorithm. On the ba sis of the developed platoon model, Part II investigates various important characteristics of vehicle platoons and derives their statistical distribution models, including platoon size, within-platoon headway, between-platoon headway and platoon speed. It is shown that the derived statistical distributions include some important existing models in the litera ture as their special cases. These statistical distribution models are crucial for us to under stand the traffic platooning phenomenon. In practice, they can be used as the inputs for the design of traffic management and control algorithms for traffic with a platoon struc ture. Real traffic data is used to illustrate the obtained theoretical results.
Keywords: Between-platoon headway | Platoon size | Platoon speed | Within-platoon headway
مقاله انگلیسی
6 Assessing the impacts of IPsec cryptographic algorithms on a virtual network embedding problem
ارزیابی اثرات رمزنگاری الگوریتم IPsec در مشکل تعبیه شبکه مجازی-2017
Network virtualization has emerged as an alternative to traditional networking, allowing several different virtual networks to operate on the same physical infrastructure. Despite its wide adoption, virtualization still has some open issues. One of the challenges is re lated to resource allocation of virtual networks on the physical substrate. In the literature, this problem is known as virtual network embedding. Different papers propose virtual net work embedding considering different aspects, but only a few address security, which is a key requirement for many applications. This work quantifies the overhead of cryptographic algorithms in order to use them in virtual network embedding solutions. Both theoreti cal and experimental evaluation of IPsec algorithms are conducted. The obtained results are applied to a known virtual network embedding problem, using realistic characteristics. These results demonstrate the importance of considering such overheads to perform the allocation of secure virtual networks.
Keywords: Network virtualization | Virtual network embedding | Security overhead | IPsec
مقاله انگلیسی
7 اصلاح ضریب نفوذ کلرید بتن بر اساس هدایت الکتریکی محلول نافذ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
برای تصحیح تاثیر محلول نافذ بر روی ضریب انتشار کلرید و تنظیم یک روش تست نفوذ پذیری که قابلیت مقایسه با دیگر روش های آزمایشگاهی بر اساس مهاجرت سریع کلرید (RCM) داشته باشد، تاثیر مواد سیمانی مکمل (SCMs)، شامل سرباره های دانه ای کوره های سیمان (GBFS) و Fly ash (FA) بر روی هدایت الکتریکی محلول نافذ مورد بررسی قرار گرفته است. یک روش صلاح ضریب انتشار کلرید بر اساس رابطه بین هدایت الکتریکی محلول نافذ و ضریب انتشار کلرید پیشنهاد شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید ملات های یکسان با محلول های متفاوت توسط جایگزین کردن محلول نافذ اصلی با محلول NaOH که تقریبا یکسان است، پیدا شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید مربوط به بتن با SCM های متفاوت نزدیک به محتوای جذب آب مربوط به آن بوده است. نتایج نشان می دهند که از ضریب اصلاح شده انتشار کلرید تاثیرات هدایت الکتریکی محلول نافذ را از بین برده و می تواند منعکس کننده خواص انتقال بتن مربوط به منافذ اتصال باشد، بنابراین می تواند برای ارزیابی نفوذ پذیری کلی بتن مورد استفاده قرار بگیرد.
مقاله ترجمه شده
8 A low overhead flow-holding algorithm in software-defined networks
الگوریتم نگهداری جریان سربار کم در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار-2017
Software-Defined Networking (SDN) allows flexible and efficient management of networks. However, the limited capacity of flow tables in SDN switches hinders the deployment of SDN. In this paper, we propose a novel routing scheme to improve the efficiency of flow tables in SDNs. To efficiently use the routing scheme, we formulate an optimization problem with the objective to maximize the number of flows in the network, constrained by the limited flow table space in SDN switches. The problem is NP-hard, and we propose the K Similar Greedy Tree (KSGT) algorithm to solve it. We evaluate the performance of KSGT against “traditional” SDN solutions with real-world topologies and traffic. The results show that, compared to the existing solutions, KSGT can reduce about 60% of flow entries when processing the same amount of flows, and improve about 25% of the successful installation and forwarding flows under the same flow table space.
Keywords: Software-defined networking | MPLS | Flow table reuse | Overhead
مقاله انگلیسی
9 تولید غلظت‌های بسیار متغیر و بالای فلزات سنگین در رودخانه Red Deer در پی فرسایش زمین‌های سنگلاخی آلبرتا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
فرسایش در انتقال فلزات سنگین از محیط‌های زمینی به محیط‌های رودخانه‌ای حائز اهمیت است. ما در این تحقیق دینامیک فلزات سنگین رودخانه‌ای (کادمیم، مس، جیوه و سرب) را در آبخیز رودخانه Red Deer(RDR) در بالادست سایت‌ها (n=2) و پائین‌دست زمین‌های سنگلاخی آلبرتا (n=7)، که منطقه‌ای با فرسایش طبیعی بالا محسوب می‌شود، بررسی کردیم. در سایت‌هایی که از این زمین‌های سنگلاخی زهکشی می‌کنند، غلظت‌های کل ستون آب کادمیم، مس، جیوه و سرب معمولاً از مقادیر راهنماهای حفاظت از آبزیان فراتر می‌رود. هم‌چنین، غلظت‌های بیشینه کل کادمیم ، مس ، جیوه و سرب از مقادیری که برای رودخانه‌ها و نهرهای تحت تأثیر شدید فعالیت‌های انسانی گزارش شده بیشتر یا قابل قیاس با آنها است. کل جامدات معلق (TSS) سهم زیادی از تغییرات (r2=0.34–0.83) در غلظت کل فلزات در RDR و انشعابات آن در برگرفته‌اند و ذرات ریز بخش عمده‌ای از سیلان فلزات را به خود اختصاص داده‌اند (60-98%). غلظت رسوبات معلق (Csed) و نسبت‌های فلزات به آلومینیم عموماً نشانگر غنی‌سازی فراوان رسوب است. در عوض، غلظت‌های بسیار متغیر و بالای فلزات در آبخیز RDR تابعی از سیلان‌های زیاد و متغیر رسوبات معلق است که توصیف‌کننده سیستم این رودخانه است. درحالی‌که اثر این امر بر آبزیان به تحقیق بیشتری نیاز دارد، اشاره ما به این امر است که زمین‌های سنگلاخی آلبرتا می‌توانند در راهنماهای مصرف ماهیان بر پایه جیوه در RDR نقش داشته باشند. مهم اینکه، این موضوع نیاز گسترده‌تر به اطلاعاتی را نشان می‌دهد که در ارتباط با دینامیک آلاینده‌هایندکه در آبخیزهای در معرض سرعت بالای فرسایش زیست می‌کنند.
کلمات کلیدی: فلزات سنگین | فرسایش | رسوبات معلق | رودخانه ها | بدلندز | آلودگی
مقاله ترجمه شده
10 تاریخچه آلوئه ورا ( یک گیاه جادویی )
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
گیاه آلوئه ورا، سال هاست که شناخته شده و مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه یک هدیه طبیعی از طبیعت است. سوابق باستانی نشان میدهند که مزیت های آلوئه ورا به دلیل خواص درمانی و التیام بخش آن، از قرن ها پیش شناخته شده بود. بسیاری از آثار باستانی از جمله کتاب مقدس، به استفاده از آلوئه ورا اشاره دارند. همچنین حکاکی 6000 ساله از گیاه آلوئه ورا در مصر کشف شده است. این گیاه با عنوان " گیاه جاودانگی" شناخته شده و به عنوان هدیه خاکسپاری در مراسم تدفین فراعنه مصر استفاده می شده است. در حدود 2000 سال قبل، دانشمندان یونانی گیاه آلوئه ورا را به عنوان یک اکسیر جهانی معرفی کردند.
استفاده پزشکی از گیاه آلوئه ورا در حال حاضر در مجموعه لوح های سفالی Sumerian به جا مانده از بیش از 4000 قبل و به تاریخ 2100 سال پیش از میلاد مسیح ثبت شده است. اولین توضیحات مفصل در رابطه با ارزش دارویی آلوئه ورا در پاپیروس Ebers نوشته شده است که این سند مصری به سال 1550 قبل از میلاد باز میگردد. ملکه مصر نفرتی و کلئوپاترا از این گیاه به عنوان بخشی از رژیم منظم زیبایی خود استفاده میکردند. اسکندر بزرگ و کریستوفر کلمب از آلوئه ورا برای بهبود زخم سربازان استفاده می کرده اند. سلسیوس، دیوسکوریدس، پلینی، الدر و بسیاری از نویسندگان دیگر از خواص آلوئه ورا در کتاب های خود صحبت کرده اند.
در حال حاضر، آلوئه ورا در اکثر نقاط جهان و در آب و هوایی گرم قادر به رشد است. این گیاه عمدتا در بخش های خشک آفریقا، آسیا، اروپا، و آمریکا می روید. این گیاه در هند در مناطقی مانند راجاستان، آندرا پرادش، گوجرات، ماهاراشترا، و تامیل نادو یافت می شود.
مواد غذایی تهیه شده از آلوئه ورا انواع مختلفی داشته و دارای خواص درمانی طبیعی و شگفت آوری است. این گیاه استفاده های مختلفی دارد و بدون شک هدیه طبیعت به بشر است. ما باید خواص شگفت انگیز این گیاه را به خود یاد آوری کرده و از طبیعت به خاطر این هدیه بی پایان تشکر کنیم.
کلمات کلیدی: تاریخچه | آلوئه ورا | استفاده های پزشکی | کشت | معرفی | ویژگی ها
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی