دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سرزنش::صفحه 1
تبریک روز مهندس
نتیجه جستجو - سرزنش

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 Blaming rape on sleep: A psychoanalytic intervention
سرزنش تجاوز در خواب: یک مداخله روانکاوی-2019
The governance of sleep sex (or sexsomnia) in the criminal law is a nightmare. Press reports of sleeping, often drunk, men acquitted as automatons of raping adults and children suggest cases are rising. The use of automatism, rather than insanity, in these cases is strong evidence of the immemorial struggle faced by legal psychiatry in appropriately construing unconscious defendants. This paper responds by drawing on well-established psychoanalytic conceptions of unconsciousness to present sexsomnia as dispositional to the defendant. Taking the Freudian concepts of eros and death instinct, it asserts that sexsomniacs are acting on repressed sadistic desires. Accordingly, those on notice of their sexsomnia, who fail to mitigate the risk of further attacks, should be guilty of rape. Reliance on (a reformed) insanity defence – being a denial of responsibility at the time of the offence – undermines the scope of the criminal law to self-responsibilise sexsomniacs against perpetrating unwanted sex.
Keywords: Sexsomnia | Rape | Insanity | Automatism | Freud | Repression
مقاله انگلیسی
2 The dilemma of rape avoidance advice: Acknowledging womens agency without blaming victims of sexual assault
معضل مشاوره برای جلوگیری از تجاوز جنسی: تصدیق آژانس زنان بدون مذمت قربانیان تجاوز جنسی-2019
This article addresses the question of whether there is a legitimate role for rape avoidance advice for women as part of a larger suite of efforts aimed at reducing the prevalence of mens sexual violence. It highlights an apparent dilemma between acknowledging womens agency and placing the blame for sexual violence on perpetrators rather than victims. The article builds upon analysis of the phenomenon of responsibility by moral and political philosophers to suggest a clearer way of thinking about this dilemma. I argue that because causal responsibility is a necessary but not sufficient element of moral responsibility, it is logically possible to hold that some victims could have prevented their rape and at the same time hold they are not blameworthy. I go on to argue that this poses a dilemma for feminists concerned to end rape, in that the practical interests of individual women in avoiding rape might at times be in conflict with womens strategic interests in ensuring that the burden (task responsibility) for ending rape rests with men (as potential perpetrators). I argue that while it is logically possible that some rape avoidance advice could help some women reduce their likelihood of being raped, the legitimate role for rape avoidance advice is circumscribed by its impact on womens strategic interests. The worth of rape avoidance advice in general should not be dismissed out of hand. However, the legitimacy of particular pieces of advice need to be assessed in terms of their impact on womens strategic and practical interests and this will vary depending on the quality and source of the advice
Keywords: Agency | Blame | Victims | Rape prevention | Sexual assault
مقاله انگلیسی
3 Understanding outcome bias
درک تعصب نتیجه-2019
Disentangling effort and luck is critical when evaluating outcomes. In a principal-agent experiment, we demonstrate that principals’ judgments of agents are biased by luck, despite perfectly observable effort. This erodes the power of incentives to stimulate effort. We explore two potential solutions to this “outcome bias”–information control, and outsourcing judgment to independent third parties. Both are ineffective. When principals control information about luck, they do not avoid it. When agents control information, they manipulate principals’ outcome bias to minimize punishments. We also find that even independent third parties exhibit outcome bias. These findings suggest that outcome bias cannot be driven solely by disappointment nor distributional preferences. Instead, we hypothesize that luck directly affects principals’ inference about agent type even though effort is observed. We elicit the beliefs of third parties and principals and find that lucky agents are believed to be harder workers than identical, unlucky agents.
Keywords: Experiment | Reciprocity | Outcome bias | Attribution bias | Blame
مقاله انگلیسی
4 Questioning network governance for disaster risk management: Lessons learnt from landslide risk management in Uganda
نظارت بر شبکه های پرسش و پاسخ برای مدیریت ریسک فاجعه: درس هایی که از مدیریت ریسک لغزش در اوگاندا گرفته شده است-2018
The international agenda for disaster risk reduction, through the Hyogo Framework for Action and the Sendai Framework for disaster risk reduction, promotes decentralised platforms as an indispensable strategy to achieve effective and efficient disaster risk management. Based on empirical data from the Rwenzori Mountains region, we question the implications of this type of network governance for disaster risk management. We embed our observations in an analytical framework that combines literature on network governance with insights from politics of disaster, notably scale and blame theories. In this study, we investigate the implications for disaster risk reduction through the analysis of three processes of scale structuration observed in contemporary West Uganda: (i) incomplete decentralisation, (ii) blame dissolution, and (iii) scale jumping. We argue that decen tralised platforms in Uganda co-produce unequal risk, as they are used as spatial tactics to centralise power for the ruling party and enable blame dissolution and scale jumping. From our analysis we draw broader conclusions on drivers and implications of the implementation of disaster network governance in countries that are primarily governed hierarchically and that endorse the international frameworks of disaster risk reduction.
Kewords: Decentralisation ، Platforms ، Scale ، Disaster politics ، Blame dissolution
مقاله انگلیسی
5 How ‘‘ought” exceeds but implies ‘‘can”: Description and encouragement in moral judgment
چگونه باید فراتر از "اما " دلالت " می تواند " : شرح و تشویق در قضاوت اخلاقی-2017
This paper tests a theory about the relationship between two important topics in moral philosophy and psychology. One topic is the function of normative language, specifically claims that one ‘‘ought” to do something. Do these claims function to describe moral responsibilities, encourage specific behavior, or both? The other topic is the relationship between saying that one ‘‘ought” to do something and one’s abil ity to do it. In what respect, if any, does what one ‘‘ought” to do exceed what one ‘‘can” do? The theory tested here has two parts: (1) ‘‘ought” claims function to both describe responsibilities and encourage people to fulfill them (the dual-function hypothesis); (2) the two functions relate differently to ability, because the encouragement function is limited by the person’s ability, but the descriptive function is not (the interaction hypothesis). If this theory is correct, then in one respect ‘‘ought implies can” is false because people have responsibilities that exceed their abilities. But in another respect ‘‘ought implies can” is legitimate because it is not worthwhile to encourage people to do things that exceed their ability. Results from two behavioral experiments support the theory that ‘‘ought” exceeds but implies ‘‘can.” Results from a third experiment provide further evidence regarding an ‘‘ought” claim’s primary function and how contextual features can affect the interpretation of its functions.
Keywords: Responsibility | Ability | Blame | Moral psychology| Speech acts
مقاله انگلیسی
6 Fashion without pollution: How consumers evaluate brands after an NGO campaign aimed at reducing toxic chemicals in the fashion industry
مد بدون آلودگی: چگونه مصرف کنندگان برند ها را پس از یک کمپین سازمان های غیردولتی با هدف کاهش مواد شیمیایی سمی در صنعت مدرن ارزیابی می کنند-2017
This research analyzes the effects on consumer responses of an NGO campaign (Greenpeace’s 2011 Detox campaign), aimed at reducing toxic chemicals in the manufacturing processes and final products of fashion brands. The proposed model explains and tests the mechanisms underlying negative consumer reactions to the fashion brands that are the focus of NGO campaigns. The findings illustrate the mediating role that consumers’ evaluations of brand blame play in their attitude towards such brands and subse quent purchase intentions. Two relevant moderators e (1) consumer reasons for justifying brands’ un ethical behavior in the market and (2) the decision of certain brands to comply with the NGO campaign’s requests e play a significant part in the mediation mechanism. These findings make original contribu tions to theory and have important implications for consumers, companies, and NGOs, because they provide fresh insights into understanding, and handling effectively, consumer reactions to NGO cam paigns aimed at reducing the use of toxic chemicals in the fashion industry.
Keywords: Toxic chemical reduction | Detox campaign | Brand blame | Consumer attitude towards brands | Consumer reasons for justifying brands’ | unethical behavior | Brand compliance with NGO campaign
مقاله انگلیسی
7 Reputational risks and participation in flood risk management and the public debate about the 2013 flood in Germany
خطرات حیثیتی و مشارکت در مدیریت خطر سیل و بحث های عمومی در باره سیل سال 2013 در آلمان-2016
Stakeholder participation is seen to be integral for the improvement of flood risk management. In many cases, however, participation in flood risk management practice has also become a space of conflict and debate. In order to better understand these conflicts, this paper focuses on the interplay between the practices of participation which seek to improve the management of first order risks such as floods and second order reputational risks which arise as a consequence of arguments about participation in political and publicised discourses.Our analysis draws on empirical data related to the experience of the 2013 flood, which affected large parts of eastern and south-western Germany. The empirical data was gathered in Saxony and includes interviews conducted with citizens and experts involved in participatory processes in flood risk management as well as analysis of newspaper articles published during and directly after the 2013 flood.The analysis found that practices of participation in flood risk management are highly politicised in Saxony and Germany in general. The basic argument that surfaced in the aftermath of the 2013 flood was that because some groups were very powerful and active in pursuing their individual interests during participatory processes, the planning and construction of technical measures took too long to provide some communities with protection against the flood and hence increased their overall susceptibility. As a consequence of this public blaming of participation for the damages that occurred in 2013, the very structure of participatory processes as well as the right of actors to participate in flood risk management were questioned. The paper concludes that the interplay of institutionalised practices of participation and public and media-related discourses about participation stand in close connection in Saxony. The institutional setting only allows for very limited participation in decision-making processes and, at the same time, provides the possibility for responsible administrations to delegate responsibility and blame to those stakeholders participating in risk management in case ‘‘something goes wrong’’.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Risk governance | Conflict | Media analysis | Blame | Accountability | Stakeholder
مقاله انگلیسی
8 حضور اجتماعی در شکست خدمات: چرا ممکن است چیز بدی نباشد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
نقطه ی ارائه ی خدمات خرده فروشی برای یک کسب و کار تعین کننده است، همانطور که تحقیقات قبلی نشان داده است که مغایرت های منفی از توقعات مشتریان در رابطه با خدمات، اغلب مشتریان را برای ارجاع به دیگران دلسرد می کند. با اینحال، مدیریت اثربخش احتمالمراجعه ی مشتری در نقطه ی ارائه ی خدمات خرده فروشی، یک بخش جایگزین شده باقی می ماند. در این تحقیق، ما برای تعیین اینکه حضور اجتماعی (در مقابل عدم حضور اجتماعی) در طول شکست خدمات به کم کردن اثر منفی شکست خدمات در احتمال مراجعه (ارجاع)، کمک می کند، سه مطالعه را انجام دادیم. مطالعه ی اول، دو فرآیند موازی را برای توضیح این تاثیر مشخص می کند: یک فرآیند موثر (کاهش خشم) و یک فرآیند شناخت (معدود شناخت های منفی القا شده توسط دیگران). مطالعات دو و سه، اهمیت نقش میانه رو اِسناد سرزنش و بار شناختی بر تاثیرات حضور اجتماعی و فرآیندها را نشان می دهند. استراتژی هایی که که به مدیران خرده فروش کمک می کند تا بطور موثر مراجعه ی مشتریان را مدیریت کنند، بر اساس این یافته ها توصیه می شوند. کلمات کلیدی: حضور اجتماعی، درست نمایی مراجع، سرزنش اسناد، بار شناختی
مقاله ترجمه شده
9 تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 32 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
رفتار غیر حرفه¬ای باعث ایجاد چند رسوایی مالی و شکست تجاری معروف شده¬ است. بسیاری از افراد حسابرسان خارجی را به دلیل ناتوانی در شناسایی و یا گزارش خطا و تقلب در گزارش¬های مالی سرزنش می¬کنند. مدیران بنگاه-های بزرگ حسابرسی برای ایجاد محیط¬های بنگاهی اخلاقی¬تر به عنوان ابزاری برای جلوگیری از رفتار مخرب حسابرسان (DAB) تحت فشار قرار دارند. این توصیه بر مبنای دو مفروض ارائه می¬شود: (1) رفتار حسابرس یکی از عناصر کیفیت حسابرسی است و (2) رفتار کارکنان تحت تأثیر فرهنگ اخلاقی ایجاد شده از سوی مدیران است. اما شواهد تجربی اندکی درباره فرهنگ بنگاه¬های حسابرسی وجود دارد و پژوهش¬های مربوط به نحوه تأثیرگذاری رهبری و فرهنگ بنگاه بر کیفیت حسابرسی از آن هم کمتر است. این مطالعه برای بررسی برداشت زیردستان از مدیران در حرفه حسابرسی و تأثیر احتمالی مدیران بر فرهنگ بنگاه و رفتار حسابرس طراحی شده است. تحلیل پیمایش¬های 120 حسابرس مسئول نشان می¬دهد که اکثر مدیران بنگاه¬ها سطح بالایی از متغیرهای رهبری اصیل (شفافیت، دیدگاه اخلاقی، خودآگاهی، پردازش متوازن) را نشان می¬دهند. علاوه بر این، تصور بر این است که فرهنگ بنگاه¬ها بسیار اخلاقی است. مشخص شد که این معیارهای رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی سازمان در یک سطح آماری معنادار با برداشت حسابرسان مسئول از فراوانی DAB همبستگی دارد. این مطالعه حائز اهمیت است زیرا به توضیح عوامل مؤثر بر تفاوت رفتار مخرب حسابرسان کمک می¬کند. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد که وقتی زیردستان مدیران خود را اصیل تلقی کنند و آن¬ها را جزئی از فرهنگ اخلاقی بنگاه بدانند، فراوانی رفتار مخرب حسابرسان کاهش می¬یابد.
کلیدواژه¬ها: فرهنگ سازمانی | رفتار حسابرسی | رهبری اصیل | رفتار مخرب حسابرس | فرهنگ اخلاقی
مقاله ترجمه شده
10 سرزنش خشونت مردان - چالشی در مورد قانون مجازات سوئد برای تحریکات عصبی زنان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
فمینیست ها به مدت مدیدی است این موضوع را مورد انتقاد قرار داده اند که چگونه روایت تحریکات یک زن،که بعنوان یک قانون مورد درخواست قرار گرفته،بهانه سوء استفاده مردان خشن و توجیه آنها برای خشونت علیه زنان قرار گرفته است.هدف این مقاله این است که یک جنبه خاص از تحریکات عصبی در قانون مجازات سوئد را مورد چالش قرار دهد. رویکردی به تشخیص و عینی کردن مجازات به روشی که برداشت خاص مجرمین مرد از خشونتشان باید طبق دیدگاهی که خشم آنها را مورد قضاوت قرار میدهد باشد.مجرمیت جنایی حقوقی بعنوان یک بعد مهم در رابطه بین جنسیت ،قدرت و خشونت مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده استدلال میکند که مفهوم مجرمیت باید به دو بعد تغییر پیدا کند. گرایش به عواطف توجهی بعنوان واقعیت،باید با یک نگاه ارزیابانه بر احساسات و مسئولیت مردان برای پاسخ های احساسیشان به زنان جایگزین شود و از طریق اذعان به اینکه چگونه ارزشها و دلایل بوسیله قدرت روابط از میان قطع میشوند،مورد قضاوت قرار گیرند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi