دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سطح پاسخ::صفحه 2
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - سطح پاسخ

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
11 بهینه¬سازی شرایط برای آماده¬سازی نانو امولسیون β-کاروتن با استفاده از روش سطح پاسخ
سال انتشار: 2008 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
روش سطح پاسخ (RSM) جهت بهینه¬سازی شرایط برای آماده¬سازی نانو امولسیون‌های β-کاروتن مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات غلظت¬های β-کاروتن (0.2 تا 1.8% وزنی) و امولسیون¬کننده (6.9 تا 13.1% وزنی)، فشار همگن¬سازی (79.1 تا 140.9 مگاپاسکال) و دما (34.5 تا 65.5 درجه¬ی سانتیگراد) بر روی اندازه¬ی ذرات و پایداری نانو امولسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می¬دهد که داده¬های تجربی را می¬توان به شیوه¬ای مناسب در مدل چندجمله¬ای مرتبه دوم با ضرایب رگرسیون چندگانه (R^2) برابر با 0.921 و 0.981 به ترتیب برای اندازه¬ی ذرات و پایداری برازش نمود. فشار همگن¬سازی و غلظت β-کاروتن و توان دوم غلظت امولسیون-کننده و برهم¬کنش بین غلظت¬های β-کاروتن و امولسیون¬کننده و بین دمای همگن¬سازی و غلظت امولسیون-کننده (p<0.05) اثر قابل ملاحظه¬ای بر پایداری امولسیون¬ها دارند. شرایط بهینه برای آماده¬سازی نانو امولسیون‌های β-کاروتن اینگونه پیش¬بینی شد: فشار همگن¬سازی 129 مگاپاسکال؛ دمای همگن¬سازی 47 درجه¬ی سانتیگراد؛ غلظت β-کاروتن 0.82%؛ غلظت امولسیون 8.2%.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi