دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شبکه اد هاک::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - شبکه اد هاک

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 ANEL: A novel efficient and lightweight authentication scheme for vehicular ad hoc networks
ANEL: یک طرح احراز هویت کارآمد و سبک وزن جدید برای شبکه های ad hoc وسایل نقلیه-2019
Due to the large traffic congestion in modern-day, Vehicular Ad Hoc Network (VANET) becomes an im- portant approach to improve human safety and driving comfort. The large traffic congestion increases the number of transmitted messages, which in turn increases the computations and communications over- heads in VANET. Hence, VANET requires not only efficient communications, but also lightweight security mechanisms to overcome security challenges. There are many schemes provide security to VANET by us- ing cryptography techniques such as elliptic curve technique, session key technique, public key technique, and message authentication code technique. The schemes that use the message authentication code are called MAC-based authentication schemes. They considered as the best schemes in terms of computation and communication overheads when compared with other schemes that use other cryptography tech- niques, but they have some limitations. This paper proposes a novel efficient and lightweight authentica- tion scheme (ANEL). The ANEL is a MAC-based authentication scheme that offers all the advantages of the MAC-based authentication schemes and overcomes all their limitations at the same time. In addition, the proposed scheme can achieve security objectives of VANET such as authentication, privacy-preservation, non-repudiation, etc. Moreover, our scheme provides an efficient biological password login, system key update, biological password update, and other security services. Furthermore, in this proposed scheme, the Trust Authority (TA) can disclose the source driver and vehicle of each malicious message. The se- curity analysis shows that ANEL is the first scheme that provides countermeasures on the disclosure of system key, and it can protect VANET from various well-known attacks. The comparison results of our scheme with existing MAC-based authentication schemes in terms of computation overhead, communi- cation overhead, and security services show that the proposed scheme is more efficient and provides a high level of security. The simulation results with ONE simulator demonstrate that our scheme reduces the message authentication time and end-to-end delay when compared with previous security schemes discussed in the literature.
Keywords: Vehicular ad hoc network | Authentication | Security | ONE simulation
مقاله انگلیسی
2 یک طرح کالیبراسیون مجموعه راف برای پروتکل مسیریابی پربازده در شبکه های اد هاک سیار(متحرک)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
شبکه های اد هاک سیار مجموعه ای از گره های مستقل هستند که به دلیل ماهیت مستقل خود به صورت اختیاری جابجا می شوند. توپولوژی این شبکه نسبت به اکثر شبکه ها متفاوت است. هر گره مستقل توسط باتری هایی با توانایی های نامناسب طراحی شده اند و باتوجه به این مسئله این گره ها قادر به انتقال بسته های اطلاعاتی از مبدا به مقصد نیستند. هدف این مقاله طراحی یک طرح مسیریابی پربازده در شبکه اد هاک سیار با کمک طرح کالیبراسیون مجموعه راف است. طرح کالیبراسیون مجموعه راف در نهایت استفاده از ارتباطات مبتنی بر اپیزودیک را مسیر می سازد که در آن هر و همه مقیاس ها مانند انرژی و فاصله به عنوان ماهیت مجموعه راف استفاده می شوند. علاوه بر این، این طرح به تصمیم گیری در مورد مسیریابی پربازده کمک می کند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این طرح در تلاش برای مسیریابی پربازده با کمک مجموعه های راف است. نتایج شبیه سازی از پروتکی طراحی شده با کمک NS2 استفاده می کند و آن را با سایر طرح های معمولی بر این اساس که طرح طراحی شده از نظر بهره وری انرژی عملکرد بهتری دارد ارزیابی می کند.
کلمات کلیدی: شبکه های اد هاک سیار | انرژی | بازده | مسیریابی و تلفات بسته
مقاله ترجمه شده
3 مقاله مروری در پروتکل مسیریابی امن چند مسیری با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
شبكه اد هاک دارای محدوده انتقال معین است و ایستگاه‌هایی كه در این محدوده هستند، همسایه‌ها یک هاپ نامیده می‌شوند. اگر ایستگاه‌ها بخواهند با ایستگاه‌هایی که بیش از یک هاپ دور دارند صحبت کنند، آنگاه این از طریق ایستگاه‌های واسطه (یا ایستگاه‌های رله) انجام می‌شود و این شبکه‌های اد هاک چند هاپ نامیده می‌شود. گره‌ها در شبکه یک مسیر تصادفی را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات برای سایر گره‌ها انتخاب می‌کنند و خود را در حمل‌ونقل اد هاک چند هاپ رها می‌سازند. روش‌های مسیریابی به گره در مسیریابی داده‌ها در شبکه کمک می‌کنند بنابراین این گره‌ها فقط به‌عنوان میزبان عمل نمی‌کنند بلکه به‌عنوان روتر عمل می‌کنند.
کلیدواژه‌ها: MAODV | شبکه اد هاک | انرژی | مسیریابی.
مقاله ترجمه شده
4 پروتکل مسیریابی چند پخشی جدید برای VANET
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
شبکه‌های اد هاک وسایل نقلیه1 یک شبکه اد هاک هستند که وسایل در حال حرکت را با یک توپولوژی پویا به همدیگر ارتباط می‌دهند، از این رو پایداری پایین لینک‌های ارتباطی در این شبکه‌ها به چشم می‌خورد. نگرانی مهم در مسیریابی اد هاک مسئله مسیریابی است که توسط راه‌حل‌های مسیریابی متفاوتی مدیریت می‌شود. این مقاله برروی بهبود مسیریابی I_AODV با بررسی ارتباطات V2V و V2I تمرکز کرده است. AODV (AODV مبتنی بر زیرساخت) پروتکل مسیریابی است که ارتباط بین دو وسیله نقلیه را از طریق RSU تسهیل می‌نماید و در ماهیت خود یک پروتکل همه‌پخشی است. این مقاله برروی همه‌پخشی براساس پیش‌بینی بحث می‌کند که به کاهش تاخیر و بهبود دیگر متریک‌های عملکرد کمک می‌کند. تکنیک همه‌پخشی از همه منابع شبکه استفاده نمی‌کند که این موضوع منجر به نارکارآمدی شبکه و کاهش توان عملیاتی می‌شود، با بکاربردن چند پخشی هدف استفاده مناسب از منابع حل می‌شود و به همین ترتیب تکنیک پیش‌بینی به بهبود سربار محلی‌سازی شده کمک می‌کند. این تکنیک متریک‌های عملکردی شبکه را مانند تاخیر انتها به انتها، توان عملیاتی، انتشار آلاینده از سوخت، سربار بسته، و نرخ تحویل بسته را بهبود می‌بخشد.
کلمات کلیدی: I-AODV، VANET، RSU، V2V، AODV
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi