دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شبکه های ادهاک سیار::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - شبکه های ادهاک سیار

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 یک سیستم مدیریت اعتبار مقاوم در برابر حمله برای شبکه های ادهاک سیار
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
با توجه به گستردگی و پويايی توپولوژي شبكه، شبكه ad hoc سیار(MANET) در برابر حملات مختلف گره هاي مخرب آسيب پذير است. تمرکز تحقیق جاری پیرامون چگونگی جمع آوری اطلاعات اعتماد و انتخاب گره های رله اعتماد برای تحویل پیام است. به همین دلیل ارزش اعتبار برای تشخیص میزان اعتماد گره توصیه می شود. در این مقاله، یک سیستم مدیریت اعتبار، که شامل جمع آوری اطلاعات اعتبار و محاسبه ارزش اعتبار است، برای مقابله با حملات مخرب و بهبود کارایی شبکه توصیه شد. یک مکانیزم جمع آوری اعتماد جدید برای بهینه سازی کارایی مجموعه اطلاعات اعتماد توصیه شد. یک مدل محاسبه ارزش اعتبار گره براساس اعتماد ذهنی و اعتماد توصیه شده طراحی شد. در نهایت، نتایج شبیه سازی اثربخشی این مدل را نشان داد.
کليدواژه: شبکه های ادهاک سیار | سیستم مدیریت اعتبار | حملات | اطلاعات اعتماد
مقاله ترجمه شده
2 تشخیص و جلوگیری از حمله Sybil در MANET با استفاده از آدرس MAC
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
شبکه ادهاک سیار شبکه ای است که بر زیرساخت ثابت تکیه نمی کند. مجموعه ای از گره های متحرک مستقل که می توانند توسط امواج رادیویی با همدیگر ارتباط برقرار کنند. این شبکه ها کاملا توزیع شده هستند و می توانند در هر مکانی بدون زیرساخت ثابت مانند Access Point یا Base Station ها کار کنند. از آنجایی که رسانه شبکه های ادهاک سیار هوا است، مهاجمین به راحتی می توانند اطلاعات را توسط ابزارهای Sniffing واکشی نمایند. یک نوع حمله به نام حمله Sybil وجود دارد که خرابی زیادی را در این شبکه ها به وجود می آورد. در حملات Sybil یک گره هویت های چندگانه جعلی را به گره های دیگر شبکه ارایه می دهد. در این تحقیق ما تکنیک جلوکیری از حملات Sybil را پیاده سازی کرده ایم که به منظور تشخیص گره های Sybil در شبکه استفاده می شود و همچنین از آن جلوگیری می کند. ابزار شبیه سازی NS2 است.
کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: شبکه های ادهاک سیار | حمله Sybil | هویت جعلی | هویت چندگانه و گره Sybil
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر نویز و تداخل در طرح های احتمالی پخش همگانی در شبکه های ادهاک سیار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
پخش ؛ یکی از بخشهای حیاتی مورد تقاضای پروتکلهای مسیریابی برای کشف راهها ی جدید در شبکه های موبایل ad-hoc است. پخش توسط امواج رادیویی خالص ، یکی از جدیدترین و مورد استفاده ترین مکانیسمهای پخش برای کشف مسیر در پروتکل مسیریابی مورد تقاضا است. در سرریز خالص یک گره منبع ؛ درخواستی جهت کشف مسیر را برای همسایه اش میفرستند. این همسایه نیز به نوبه خود، تقاضای دریافت کرده را به همسایه های دیگر خود میفرستند تا اینکه تقاضای مسیر به گره مقصد میرسد. سرریز خالص ممکن است ترافیک زایدی را ایجاد کند که منجر به ایجاد تداخل افزایش یافته و برخوردی شود خراب کننده عملکرد سیستم باشد. تعدادی از طرحهای پخش احتمالی، برای محدود نمودن ترافیک زاید؛ در مقالات پیشنهاد شده‌اند . به هر حال، عملکرد مناسب طرحهای پخش احتمالی در شبکههای موبایل ad-hoc که در ذات خود نویز دار هستند؛ مشکوک است. فاکتورهای محیطی مثل نویز حرارتی و تداخل هم کانال ممکن است اثرات معکوس در عملکرد سیستم داشته باشند. در این مقاله اثرات نویز حرارتی و تداخل هم کانال در عملکرد طرحهای احتمالی بکار رفته در مکانیسم مسیریابی در شبکه های موبایل ad-hoc بررسی شده است. بر اساس شبیه سازی گسترده ns-2 در که این مقاله انجام شد؛ مشخص شد که بر عکس یافته های مقالات پیشین؛ وقتی نویز حرارتی و تداخل هم کانال در نظر گرفته میشوند، این طرح ها ؛ عملکرد طرح سرریز خالص را بهتر نمیکنند.
کلمات کلیدی: شبکه های ادهاک سیار | پروتکل های مسیریابی | سیل خالص | کشف مسیر | پخش همگانی | تجزیه و تحلیل عملکرد | تداخل | AODV | مدل SINR
مقاله ترجمه شده
4 مسیریابی پخش همگانی آگاه از پویایی و کیفیت سرویس در شبکه‌های ادهاک سیار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
پخش همگانی را می‌توان یکی از روش‌های ارتباطی در شبکه های ادهاک سیار (Manet) و برحسب منابع، سطح دقت و بهره‌وری برای اپلیکیشن های سرویس افزونه در نظر گرفت بسیاری از پروتکل‌های مسیریابی پخش همگانی اقدام به انتخاب گره‌های میانی ناپایدار و متراکم نموده و ازاین‌رو منجر به بروز اختلال مکرر در مسیر و از دست رفتن بسته‌ها می‌شوند. ازاین‌رو قصد داریم یک شمای مسیریابی پخش همگانی آگاه از کیفیت سرویس و پویایی - تحت عنوان MQAR- را برای شبکه های ادهاک سیار ارائه می‌دهیم که از سه مدل استفاده می‌کند: 1. پایداری حرکت گره 2.تشخیص کانال 3. زمان انقضای مسیر/لینک این مدل‌ها به همراه پروتکل مسیریابی منبع پویا (DSR) در پروسه‌ی کشف مسیر برای انتخاب نزدیک‌ترین K سرویس استفاده می‌شود. یک سرور در بین K سرور بر مبنای ازدحام کمتر ، زمان انقضای مسیر، تعداد هاپ ها و پایداری بهتر انتخاب می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که MQAR پیشنهادی منجر به کاهش سربار کنترل، تأخیر مسیر و بهبود نرخ تحویل بسته در مقایسه با متدهای موجودی مانند فلودینگ، DSR و کشف سرویس موازنه ازنظر بار می‌شود.
کلمات کلیدی: شبکه های ادهاک سیار | ازدحام | پخش همگانی | پایداری | مسیریابی | کیفیت سرویس
مقاله ترجمه شده
5 تجزیه و تحلیل حمله غیر همزمان Sybil به DSR
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
یکی از چالش برانگیزترین مسائل در شبکه های ادهاک سیار، امنیت است (MANET ها). بسیاری از مسیریابی¬های پروتکل¬ها در MANET ، مکانیسیم داخلی برای مبارزه با حملات امنیتی ندارند. حمله Sybil حمله¬ای است که در آن یک تک دستگاه فیزیکی بر هویت¬های چندگانه در شبکه پنداشته می-شود به این ترتیبدستگاه¬های مستقل متعدد رفتار می¬کند. با کمک این هویت جعلی، مهاجم می تواند مزایای بیشتری از شبکه با درخواست برای مدارک بیشتر کمک می¬کندهویت های جعلی متعدد دریافت کند. این مقاله تاثیر غیر همزمان حمله Sybil پروتکل مسیریابی منبع پویا (DSR) را تجزیه و تحلیل می¬کند. اثر آن بر معیارهای عملکرد – تاخیر پیوسته و خروجی مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژه ها : شبکه های ادهاک سیار | حمله Sybil | DSR | امنیت شبکه
مقاله ترجمه شده
6 Routing on large scale mobile ad hoc networks using bloom filters
مسیریابی شبکه های ادهاک سیار در مقیاس بزرگ با استفاده از فیلتر بلوم-2014
A bloom filter is a probabilistic data structure used to test whether an element is a member of a set. The bloom filter shares some similarities to a standard hash table but has a higher storage efficiency. As a drawback, bloom filters allow the existence of false positives. These properties make bloom filters a suitable candidate for storing topological information in large-scale mobile ad hoc networks, where there is a considerable amount of data to be exchanged. Bloom filters enable the transmission of reduced routing control messages to save available bandwidth, and they require fewer node resources than traditional data structures. Existing ad hoc routing protocols using bloom filters limit themselves to static sensor networks or small/medium-scale mobile networks. In this study, we propose and analyse a routing protocol suited for large scale mobile ad hoc networks (up to 3000 nodes) that stores and disseminates topological information through a specific type of bloom filter that is able to discard old elements. Logical overlays are then constructed with the proposed data structures to indicate the distance to the destination nodes. This process allows the routing protocol to reduce the number of control messages required to discover and maintain routes. The proposed algorithm is validated via simulation and compared with other well-known routing protocols developed for mobile ad hoc networks. Keywords: Routing protocol Mobile ad hoc network Bloom filter Large-scale network
مقاله انگلیسی
7 مروری بر پروتکل های مسیریابی برای شبکه ادهاک سیار
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
مسیریابی یک موضوع چالش انگیز در شبکه ادهاک سیار می باشد. در ارتباط با مسیریابی راه حل های مختلفی گزارش شده است. در این مورد، تنها تعدادی از راه حل های پیشنهاد داده شده به صورت رایج مورد ارزیابی قرار می گیرد و توجه کمتری به اشاره به برخی از طرح های دیگر معطوف می گردد. همکاری و هم بخشی مربوط به این مقاله عبارت است از آنالیز معین برای پروتکل های مسیریاب که در مقاله در دسترس گزارش شده است. این برای داشتن یک فهم وسیع از حیطه مساله امیدوار کننده خواهد بود و همچنین می تواند برای ارتقا یا چیزهای جدید یا گستردگی طرح های پیشنهاد داده شده مورد استفاده قرار بگیرد.
کلمات کلیدی: اجزا | شبکه های ادهاک سیار | پروتکل های مسیریابی | MAODDP | مسیریابی براساس تقاضا | مسیریابی جدول ها | مسیریابی ترکیبی
مقاله ترجمه شده
8 ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی ادهاک برای ارتباطات نظامی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
شبکه های ادهاک موبایل (MANET) هم برای مطالعه ارتباطی و هم مطالعات نظامی بسیار جالب توجه هستند که این به علت توان بالقوه آنها برای استقرار شبکه ارتباطی در هر موقعیتی که شامل مواقع اضطراری نیز می شود، می باشد. مثال هایی در مورد فرایندهای تحقیق و نجات، ارتقا نظامی در محیط های مربوط به دشمن و چندین نوع از عملیات های پلیسی وجود دارد. یکی از موضوعات تعیین کننده در مورد چگونگی مسیریابی پیام هایی می باشد که دربردارنده ی مشخصاتی برای این شبکه ها هستند. گره ها به عنوان مسیرهایی در یک محیط بدون ساخت و ساز ثابت شده عمل می کنند، گره ها متحرک هستند، محیط بی سیم دارای محدودیت های مربوط به خودش در مقایسه با شبکه های سیمی است و پروتکل های مسیریاب موجود نمی توانند در این زمینه حداقل بدون تغییرات به کار برده شوند. در طول چندین سال گذشته، تعدادی از پروتکل های مسیریاب پیشنهاد داده شده و برای درج موضوع مسیریابی در MANET ها ارتقا یافته اند. مشخص نمی باشد که چگونه این پروتکل های متفاوت تحت شرایط محیطی مختلفی شکل می گیرند. یک پروتکل ممکن است بهترین در یک شکل گیری شبکه بدون بدتر بودن در دیگری باشد. این مقاله یک سری آنالیزها و ارزیابی ها را از این پروتکل ها فراهم ساخته است که ممکن است برای ارتباطات نظامی مناسب باشد. ارزیابی صورت گرفته در این جا نشان دهنده و هدایت کننده دو فاز می باشد. در فاز اولیه، ما پروتکل ها را براساس شاخص های کیفی نسبت به مکان این ها مقایسه می کنیم که ممکن است برای ملاک ارزیابی ما متناسب باشد. در فاز دوم، ما پروتکل های انتخاب شده از فاز اولیه را براساس شاخص های کمی در سناریو متحرک ارزیابی می کنیم که منعکس کننده حرکت های تاکتیکی نظامی می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هیچ گونه پروتکل مسیریابی در مرحله موجود بدون تغییرات وجود ندارد که می تواند مسیریابی موثر را نسبت به هر اندازه ای از شبکه با توجه به تعداد گره ها و بار و تحرک شبکه فراهم سازد.
کلمات کلیدی: سیستم های بی سیم ادهاک | MANET | پروتکل های مسیریابی | شبیه ساز شبکه (ns-2)
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی