دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شواهد و مدارک::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - شواهد و مدارک

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 سیستم پشتیبانی از تصمیم برای خطرات و اقدامات متقابل ایمنی جاده ای اروپا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
سیستم پشتیبانی از تصمیم درباره ایمنی جاده ای اروپا (roadsafety-dss.eu) یک سیستم نوآورانه است که شواهد و مدارک دسترس پذیری را درباره گستره وسیعی از خطرات جاده ای و اقدامات متقابل امکانپذیر فراهم می کند. این مقاله پایه و اساس علمی سیستم پشتیبانی از تصمیم را توصیف می کند. ساختار موجود در سیستم پشتیبانی از تصمیم شامل (1) یک طبقه بندی که به شناسایی عوامل خطر و اقدامات متقابل آن می پردازد و آنها را به همدیگر مرتبط می کند، (2) یک مجموعه ای از مطالعات، و (3) خلاصه هایی که تاثیرات تخمین زده شده در منابع علمی را برای هر عامل و سنجه خطر خلاصه بندی می کنند و (4) یک ابزار ارزیابی کارآمدی اقتصادی (محاسبه گر E3) می شود. سیستم پشتیبانی از تصمیم در یک ابزار نوین مبتنی بر وب با فصل مشترک بسیار انسانی اجرا می شود که به کاربران اجازه می دهد تا مرور اجمالی سریعی داشته باشند یا نتایج هر مطالعه را برطبق نیازهای مخصوص آنها عمیق تر بررسی کنند.
کلیدواژه ها: اقدامات متقابل ایمنی جاده | خطرات جاده ای | سودمندی | سیستم آنلاین | مرور | هزینه – سود
مقاله ترجمه شده
2 Ethical loneliness and the development of a victim-focused approach to rape cases in South Africa
تنهایی اخلاقی و توسعه رویکرد متمرکز بر قربانیان در مورد پرونده های تجاوز جنسی در آفریقای جنوبی-2019
In this article, I focus on the rape trial of the former South African president, Jacob Gedleyihlekisa Zuma. I have chosen this specific case as it was extensively documented, both in the media and academically, with the main focus being on how the court had relied on gender-stereotyping in coming to its conclusion that the accused was not guilty as well as the degrading onslaught the victim experienced by communities around her. I look at the courts reliance on evidence of previous sexual history in finding that the complainant (Khwezi) was, in fact, an unreliable witness. I endeavour to show how the reliance of the court on rape stereotypes can be humiliating, degrading and one of the causes of secondary victimisation. I argue that Khwezis harmful experience of the criminal justice system is common to many victims in rape cases. I then proceed to argue that the experience of Khwezi (and many other rape survivors) can be described as what Stauffer calls, ‘ethical loneliness’. As one outlet for this loneliness, I suggest the development of the South African criminal law, which can be applied to criminal law universally, to shift the focus of rape trials from being accused-focused to victim-focused. Through this process, I argue, that law can begin to influence change in the reluctance of society to hear the story of rape survivors and help to create a safe space in communities for survivors to be heard.
Keywords: Rape | Secondary-victimisation | Criminal law | Criminal trials | Victim-focused | Silencing | Evidence
مقاله انگلیسی
3 دسترسی به ICT محلی و کار آفرینی: شواهد و مدارکی از چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
کار افرینی به طور فزاینده ای برای نواوری و توسعه اقتصادی اهمیت دارد. با وجود این؛ تحقیقاتی در مورد سیستم های اطلاعات محدود وجود دارد که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات محلی (ICT) را برای کارآفرینان بررسی می کند. این مطالعه اثر مستقیم از دسترسی به ICT محلی در عملکرد کارافرینی افراد و اثر متقابل بین دسترسی به ICT محلی و guanxi در کسب و کار و اقتصاد چین را بررسی می کند. بر اساس یک پایگاه داده تطبیق یافته مقیاس – بزرگ ؛ ما یافت کرده ایم که دسترسی به ICT محلی در از لحاظ دسترسی به اینترنت؛ تلفن ثابت؛ و تلفن همراه تاثیر قابل توجهی در عملکرد ها دارد. بنابراین؛ دسترسی به ICT محلی اثر متقابل مثبت همراه guanxi دارد.
لغات کلیدی: دسترسی به ICT محلی | guanxi | کار افرینی | چین.
مقاله ترجمه شده
4 مداخلات با استفاده از کمک حیوان ها برای کودکان دارای طیف اختلال اوتیسم: یک مرور سیستماتیک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
مداخله به کمک حیوان (AAI)، که به صورت استفاده از حیوان برای فراهم کردن منفعت درمانی بر اساس رابطه مثبت بین موکا و حیوان تعریف شده است، یکی از گزینه های درمانی برای کودکان طیف اختلال اوتیسم (ASD) است؛ بنابراین، مرور مطالعاتی که موثر بودن آن را مورد ارزیابی قرار داده اند مفید خواهد بود. تحقیق سیستماتیک به صورت مطالعه 20 تحقیق بوده که در این موارد ارزیابی شده اند: (الف) شخصیت شرکت کنندگان، (ب) متغیرهای مستقل، (پ) نتایج مطالعه، و (د) قطعیت شواهد و مدارک. اگرچه در مطالعات AAI هم نتایج مثبت و هم ترکیبی گزارش شده است، معایب روش شناختی چندگانه ای در ادبیات موضوع شناسایی شده است، که هنگام تعیین کارآمدی مداخله دلیلی برای نگرانی است. بدلیل یافته های متناقض و محدودیت های طراحی تحقیق، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. همینطور، نگهبانان و متخصصان باید در انتخاب AAI به عنوان بخشی از بسته ی مداخله برای کودکان دارای ASD احتیاط کنند.
مقاله ترجمه شده
5 اثر حاکمیت شرکت ها و رقابت بازاری بر روی پیش بینی تحلیل گران : شواهدی از بازار سرمایه برزیل
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
ما چگونگی تعامل بین رقابت در بازار محصول و سطح حکومت شرکت های بزرگ باعث افزایش دقت و صحت پیش بینی تحلیلگران و کاهش انحراف پیش بینی را بررسی کرده ایم. با استفاده از نمونه ای از شرکت های عمومی برزیل تحت پوشش تحلیلگران ، ما متوجه می شویم که صنایع رقابتی انگیزه ای برای افزایش جریان اطلاعات را ارائه می دهند ، اما نه لزوما به منظور افزایش کیفیت آن نیست. اما، حکومت قوی سازمانی موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و در نتیجه کیفیت پیش بینی تحلیلگران می شود. شواهد و مدارک اصلی ما نشان می دهد که تحلیل هایی که در صنایع رقابتی با حکومت قوی شرکت های بزرگ هستند دقیق ترین هستند.
کلمات کلیدی: رقابت در بازار محصول | حاکمیت شرکتی | دقت پیش بینی های تحلیلگران
مقاله ترجمه شده
6 فدرالیسم، اسلحه ها و سیاست های منطقه ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
این مقاله اثرات سیستم فدرال را در مالکیت اسلحه و تأثیر سیاست های یک حوزه قضایی درباره اسلحه را مطالعه می کند. حوزه های قضایی سیاست های اسلحه را در یک سیستم فدرال انتخاب می کنند تا با نیازهای آن حوزه قضایی مطابقت داشته باشند. این سیاست ها در حوزه های مختلف متفاوت هستند. هزینه مالکیت یک اسلحه به گستردگی آیین نامه ها در رابطه با سلاح بستگی دارد در این تفاوت ها در سیاست های در رابطه با سلاح در حوزه هایی قضایی متفاوت در یک سیستم فدرال باعث خرید اسلحه میان حوزه ای خواهد شد در مقایسه با یک سیستم یک پارچه آیین نامه های مربوط سلاح در برابر حوزه قضایی یکسان هستند که خرید سلاح میان حوزه ای وجود نخواهد داشت. خرید سلاح میان حوزهای باعث می شود که یک حوزه قضایی با سختی دستور کمی بتواند از حوزه های دیگر سلاح بخرند، سیستم فدرال مالکیت اسلحه رادر مقایسه با یک سیستم یک پارچه افزایش می دهد هم چنین قواعد سخت گیرانه تر یک حوزه قضایی تعداد سلاح های غیر قانونی که توسط خلافکاران حوزههای دیگر خریداری می شود را کاهش می دهد که باعث کاهش جرم در حوزره های دیگر شده و آن حوزه ها را بهره مند می سازد. اگر چه هر حوزه توجهی به میزان جرم و حوزه های خارجی برای حوزههای دیگر، در هنگام وضع قوانین مربوطه بهاسلحه نمی کند و سیاست های مربوط به سلاح در مرحله تأثیر سست و سهل انگارانه خواهد بود این مقالهل هم چنین آنالیزهای تجربی در رابطه با تأثیر فدرالیسم در مالکیت اسلحه و شواهد و مدارک موجود در این رابطه را ارائه می دهد که مالکیت اسلحه به فدرالیسم بستگی دارد. کلید واژه ها: فدرالیسم | صلیب صلاحیت قضایی خرید اسلحه | مالکیت اسلحه | بیگانگی | سیاست های اسلحه
مقاله ترجمه شده
7 مرحله ی معاملاتی سیستم های الکترونیک دولتی: تشخیص محل و اهمیت آن
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
تمامی مدل های تکمیلی دولت الکترونیک، مرحله ی قراردادی را در راستای سیری برای تکمیل و یکپارچگی کلی سیستم ها مشخص می نماید. شواهد و مدارک این مطلب را بیان می دارند که میزان چشم گیر و قابل توجه شکست های پروژه در این مرحله رخ می دهد و بنابراین تلاش و کوشش برای دست یابی یک ابزارهای هماهنگ منسجم دست یابی به دولت با ناکامی روبه رو گردیده است. به طور واضح و روشن، تحقیق برای شناسایی و غلبه بر چالش های ارائه شده در این مرحله از مسائل بحرانی و مهم است. در این مقاله، مرحله ی معامله ای به طور واضح به صورت نقطه ای که در آن تکنولوژی آنلاین بصورت یک عامل پیرامونی و خارجی برای فعالیت نمایندگی از فعالیت باز می ایستد، ترسیم گردیده است. بنابراین، آن چالش سازمانی واقعی را نمایش می دهد و یک استراتژی تحقیقی مناسب برای حل و فصل و روشن نمودن مشکلاتی که در این مرحله بوجود آمده اند، بیان گردیده است.
واژگان کلیدی: دولت الکترونیک | مرحله ی معاملاتی | تحقیق | متدولوژی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi