دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شی گرا::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - شی گرا

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 یک مدل شی برای mixin های پویا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
mixin پویا اجازه می دهد که اشیاء در زمان اجرا با استفاده از پسوندهای مدولار اصلاح شوند. در برنامه های کاربردی که روش های فراخوانی باید از طريق چندين بسط عبور کند، مجازات عملکرد نسبت به بخش استاتیک در نظر گرفته می شود زیرا گیرنده های فراخوان باید در زمان اجرا مشخص شوند. این عمل یک مدل شی گرا را توصیف می کند که این مجازات را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. این رویکرد از لحاظ زبان مبتنی بر mixin پویا استاتیک محاسباتی نامیده می شود.
کلمات کلیدی: Mixin ها | پیاده سازی زبان برنامه نویسی | مدل‌های شی
مقاله ترجمه شده
2 Journeys in big data statistics
سفر در آمار داده های بزرگ-2018
The realm of big data is a very wide and varied one. We discuss old, new, small and big data, with some of the important challenges including dealing with highly-structured and object-oriented data. In many applications the objective is to discern patterns and learn from large datasets of historical data. We shall discuss such issues in some transportation network applications in non-academic settings, which are naturally applicable to other situations. Vital aspects include dealing with logistics, coding and choosing appropriate statistical methodology, and we provide a summary and checklist for wider implementa tion.
Keywords: Big data ، Object-oriented data ،Transport ، Networks
مقاله انگلیسی
3 ساختار عمومی و چند منظوره در مدل سازی دینامیک سیستم: نقشه راه و سوالات پژوهشی آینده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در گزارشات مربوط به دینامیک سیستم ها ، برخی از تلاش های پژوهشی بر مبنای مولفه های توسعه عناصر مدل سازی عمومی و چند منظوره تمرکز کرده است. این گزارشات عمدتا تقسیم بندی شده است، و به ویژه در رابطه با شناسایی موارد بدست آمده برای تازه واردین بسیار چالش برانگیز است. بینش های کلیدی این مقاله این است که تحقیقات کمی در زمینه طراحی ساختارهای چندمنظوره وجود دارد و یک شکاف روشن بین طراحی این ساختارها و نحوه استفاده از آنها در عمل وجود دارد. ما پیش بینی میکنیم که مسیرهای تحقیقاتی جدید مانند مدل سازی دینامیکی اکتشافی و XMILE ممکن است فرصتی برای تازه کردن علاقه به موضوع ارائه دهد.
کلمات کلیدی: ساختارهای عمومی | مولکول ها | دینامیک سیستم | مدل سیستمی متا دینامیک | شی گرا
مقدمه
در مقاله شماره 1 سیستم دینامیک ، پیچ در سال 1985 موضوع "ساختارهای عمومی" را به عنوان یک مسئله تحقیقاتی مطرح کرد و سوالات را درمورد دینامیک سیستم درمورد معنی، ارزش تحقیقاتی، ابزار برای سیاست گذاران و رویکرد برای شناسایی و اعتبار آنها مطرح کرد. یک دهه بعد، لین و اسمارت (1995) تکامل و کاربرد مفهوم را در گزارشات مربوط به پویایی سیستم دنبال کردند. آنها استدلال کردند که این مفهوم، تفسیرهای متعددی را ارائه می دهد و با توجه به نحوه کاربرد آن در فعالیت های مختلف در زمینه های پویایی سیستم، همبخشی های مختلفی را ارائه می دهد.
از آن زمان تاکنون، تلاش های تحقیقاتی برای حل این موضوع انجام شده است. کار انجام شده به طور گسترده ای به دو راستا ختم می شوند: (1) مطالعاتی که هدف آن شناسایی ساختار عمومی به صورت یک نظریه برای برقراری پیوند بین ساختار و رفتار است و (2) مطالعاتی که هدف آن بهبود بهره وری مدل سازی و ارتباط دامنه است. از هر دو جهت ساختارهای عمومی را به عنوان وسیله مفید برای انتقال دانش به اشتراک می گذارند. با نگاهی به این عرصه، می توان نتیجه گرفت که به نظر می رسد این کار با هیچ روش مشخص و نقشه راهی در مورد آنچه که به دست آمده است، ارائه نمی دهد و تمرکز کمی در مسیرهای تحقیقاتی به صورت بالقوه وجود دارد. در این مقاله، ما قصد داریم به حل این شکاف درک شده کمک کنیم.
مقاله بر اساس سه هدف تشکیل شده است. در ابتدا، مفاهیم و رویکردهای ما را به موضوع ساختارهای عمومی و قابل استفاده در دینامیک سیستم متمرکز می کند. ما (مقاله لین و اسمارت، 1995) را به عنوان نقطه شروع برای بررسی مان قرار می دهیم و تنها به کارهایی که قبلا انجام داده ایم اشاره می کنیم که برای بحث و جریان مقاله ضروری است. ثانیا، ما پژوهش ها را در سه حوزه مطابق با آنچه که آنها در توسعه مفهوم کمک می کنند تقسیم بندی و سازماندهی می کنیم: (1) تعریف و مفهوم سازی، (2) ایجاد مدل رسمی و پیاده سازی نرم افزار، و (3) اعتبار سنجی و ارزیابی. سرانجام، ما درباره شکاف ها و ارائه ایده هایی برای سوالات تحقیق آینده پیشنهاداتی را ارائه می کنیم.
مقاله ترجمه شده
4 ESFM: An Essential Software Framework for Meshfree Methods
ESFM: یک چارچوب نرم افزار ضروری برای روش های مش-آزاد-2014
This paper describes an Essential Software Framework for Meshfree Methods (ESFM). Through thorough analyses of many existing meshfree methods, their common elements and procedures are identified, and a general procedure is formulated into ESFM that can facilitate their implementations and accelerate new developments in meshfree methods. ESFM also modulates performance-critical components such as neighbor-point searching, sparse-matrix storage, and sparse-matrix solver enabling developed meshfree analysis programs to achieve high-performance. ESFM currently consists of 21 groups of classes and 94 subclasses, and more algorithms can be easily incorporated into ESFM. Finally, ESFM provides a common ground to compare various meshfree methods, enabling detailed analyses of performance characteristics. Keywords: Meshfree methods Meshless methods Software framework Object-oriented design Design pattern Weak-form
مقاله انگلیسی
5 FCMLab: A finite cell research toolbox for MATLAB
FCMLab: جعبه ابزار تحقیقات سلول های محدود برای MATLAB-2014
The recently introduced Finite Cell Method combines the fictitious domain idea with the benefits of highorder finite elements. Although previous publications demonstrated the method’s excellent applicability in various contexts, the implementation of a three-dimensional Finite Cell code is challenging. To lower the entry barrier, this work introduces the object-oriented MATLAB toolbox FCMLab allowing for an easy start into this research field and for rapid prototyping of new algorithmic ideas. The paper reviews the essentials of the methods applied and explains in detail the class structure of the framework. Furthermore, the usage of the toolbox is discussed by means of different two- and three-dimensional examples demonstrating all important features of FCMLab (http://fcmlab.cie.bgu.tum.de/). Keywords: Finite Cell Method Fictitious domain methods MATLAB Object-oriented finite elements High-order finite elements p-FEM
مقاله انگلیسی
6 HISC: معماری کامپیوتر با استفاده از توصیف گر عملوند
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
محاسبات از طریق پردازش مقدار زیادی از داده ها با توجه به محاسبات ابری امروزی انجام می گیرد. امروزه داده ها تنها ارقام نبوده بلکه اطلاعاتی می باشند که می بایست بطور مناسب حفاظت شده و به آسانی قابل انتقال باشند، اما مدل دستوری مبتکرانه ون نیومن از نظر معماری، آن ها را پشتیبانی نمی کند. این فرایند ما را به سمت معماری جدیدی به نام ( مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا) هدایت می کند، تا نشانه ها را به دستورات اجرایی مجزا در ارتباط با دستورالعمل ها به منظور پردازش کارامد و موثر محاسبات امروزی مرتبط سازد. دستور HISC ( مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا) شامل کدهای عملیاتی (opcode) بوده، و شاخص مرتبط به دستور اجرایی مبدا یا مقصد توسط واصف دستورات اجرایی مد نظر قرار می گیرد، که شامل مقادیر یا نسبت هایی در ارتباط با دستور اجرایی می باشد. این مقدار و نسبت ها قابل دسترسی بوده و موازی با مراحل اجرایی، قابل پردازش می باشند که به معرفی سیکل ساعتی صفر یا پایین، موارد بالاسری می پردازد. برنامه نویسی شی گرا (OOP) نیازمند کنترل دسترسی دقیق داده ها می باشد. مدل جاوا، jHISC، به اجرای برنامه های مقصودگرا جاوا، نه تنها سریعتر از نرم افزار jHISC می پردازد، بلکه حاوی دستوراتی در سیکل پایین تر نسبت به پردازشگرهای جاوا سخت افزاری می باشد. ما همچنین به طرح توسعه آینده در ارتباط با واصف دستورات اجرایی فراتر از برنامه نویسی شی گرا (OOP) می پردازیم.
مقاله ترجمه شده
7 شبکه های پتری مبتنی بر جنبه گرایی در مهندسی نرم افزار
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جهت‌گرائی (جهت گرائی، خلاصه آنAO ) به عنوان یک تکنولوژی برنامه نویسی کامپیوتری جدید بطور روز افزون دلیلی برای نگرانی است. این مقاله یک تعداد مطالعه کارشناسی مدل نمایش سیستم‌های موازی شی گرای جاری (OOPN) را توصیف کرده است وتفکر جهت-گرا را اضافه کرده، و با طرح نرم افزاری و چرخه توسعه ترکیب کرده است، مدل نمایش سیستم‌های موازی شی گرا جهت گرا در روش و مراحل مهندسی نرم افزار را داده است. این روش استفاده مدل نمایش سیستم‌های موازی جهت گرا طرح نرم افزاری سیستم اداری دولتی و توسعه مثال‌های کاربردی را نشان داده است، و چند گروه هدف، بخش فهرست و شکل برنامه کاربردی را داده است. همانطور که جداسازی سطح، کاهش اتصال، استفاده از راه‌های A O PN در برنامه‌های مختلف یک ترکیبی از هر بخش را بکار خواهد برد، و امکان افزایش استفاده مجدد کدها را می‌دهد.خود OOPN می‌تواند طرح سیستم نرم افزار و توسعه کنترل موثر را پردازش کند تا از قابلیت اطمینان واستاندارد بودن سیستم نرم افزار مطمئن شود.
کلمات کلیدی: جنبه-گرا | شی-گرا | شبکه های پتری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی