دانلود و نمایش مقالات مرتبط با صنایع::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - صنایع

تعداد مقالات یافته شده: 135
ردیف عنوان نوع
1 مروری بر تجمیع دستگاه های مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و اینترنت اشیاء (IoT): وضعیت کنونی و روند آینده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
تجمیع مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) با داده های زمان واقعی(بلادرنگ) دستگاه های اینترنت اشیاء (IoT)، نمونه قوی را برای بهبود ساخت وساز و بهره وری عملیاتی ارائه می دهد. اتصال جریان-های داده های زمان واقعی که بر گرفته از مجموعه هایی از شبکه های حسگرِ اینترنت اشیاء (که این جریان های داده ای، به سرعت در حال گسترش هستند) می باشند، با مدل های باکیفیت BIM، در کاربردهای متعددی قابل استفاده می باشد. با این حال، پژوهش در زمینه ی تجمیع BIM و IOT هنوز در مراحل اولیه ی خود قرار دارد و نیاز است تا وضعیت فعلی تجمیع دستگاه های BIM و IoT درک شود. این مقاله با هدف شناسایی زمینه های کاربردی نوظهور و شناسایی الگوهای طراحی رایج در رویکردی که مخالف با تجمیع دستگاه BIM-IoT می باشد، مرور جامعی در این زمینه انجام می دهد و به بررسی محدودیت های حاضر و پیش بینی مسیرهای تحقیقاتی آینده می پردازد. در این مقاله، در مجموع، 97 مقاله از 14 مجله مربوط به AEC و پایگاه داده های موجود در صنایع دیگر (در دهه گذشته)، مورد بررسی قرار گرفتند. چندین حوزه ی رایج در این زمینه تحت عناوین عملیات ساخت-وساز و نظارت، مدیریت ایمنی و بهداشت، لجستیک و مدیریت ساختمان، و مدیریت تسهیلات شناسایی شدند. نویسندگان، 5 روش تجمیع را همراه با ذکر توضیحات، نمونه ها و بحث های مربوط به آنها به طور خلاصه بیان کرده اند. این روش های تجمیع از ابزارهایی همچون واسط های برنامه نویسی BIM، پایگاه داده های رابطه ای، تبدیل داده های BIM به پایگاه داده های رابطه ای با استفاده از طرح داده های جدید، ایجاد زبان پرس وجوی جدید، فناوری های وب معنایی و رویکردهای ترکیبی، استفاده می کنند. براساس محدودیت های مشاهده شده، با تمرکز بر الگوهای معماری سرویس گرا (SOA) و راهبردهای مبتنی بر وب برای ادغام BIM و IoT، ایجاد استانداردهایی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات، حل مسئله همکاری و محاسبات ابری، مسیرهای برجسته ای برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است.
کلمه های کلیدی: مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) | دستگاه اینترنت اشیاء (IoT) | حسگرها | ساختمان هوشمند | شهر هوشمند | محیط ساخته شده هوشمند | تجمیع.
مقاله ترجمه شده
2 Foreign penetration, competition, and financial freedom: Evidence from the banking industries in emerging markets
نفوذ خارجی ، رقابت و آزادی مالی: شواهدی از صنایع بانکی در بازارهای نوظهور-2019
Traditional theories suggest that foreign entry intensifies competition and improves efficiency in a banking sector. However, the positive impacts may be offset by several factors, such as foreign banks’ “cherry-picking” lending practice, mergers & acquisitions, and the “crowd-out” effect. Based on a sample of commercial and savings banks collected from Bankscope, this paper investigates the effects of foreign penetration on bank competition in the host countries. Using the two-step Arellano-Bond system GMM method, we show that the entry of foreign banks enhances competition in the banking systems among the sampled developing countries between 2000 and 2014. The positive relationship between foreign penetration and banking competition is more conspicuous after the 2008–2009 global recession. Latin American countries appear to benefit more from foreign bank penetration during the sample period than emerging markets in Asia. Also, the level of a host country’s financial freedom has a moderation effect on the “foreign penetration—competition” nexus.
Keywords: Emerging market economies | Banking | Foreign penetration | Competition
مقاله انگلیسی
3 پایدار بودن شیوه های غذایی خانواده های ایتالیایی :رژیم غذایی مدیترانه ایی،پیوستگی با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
تحقیق حاضر بر آن است تا تا عوامل موثر بر ادبیات مصرف مواد غذایی پایدار برای بررسی الگوهای رژیم غذایی روزانه خانوارهای ایتالیایی بمنظور ارزیابی میزان پیروی از رژیم مدیترانه ایی همراه با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی را مورد بررسی قرار دهد . تحلیل بر اساس داده های سازمان آمار ملی ایتالیا و بررسی ابعاد زندگی روزانه برای سال 2014 انجام شد ، آمار گیری چند منظوره که روی 44984 نفر و در 18864 خانوار انجام شد . از مدل پروبیت دو مرحله ایی هکمن برای ارزیابی معادلات و تاثیر رژیم ترکیبی خانوارها و پایبندی به رژیم مدیترانه ایی در کنار مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی استفاده شد. یافته های مطالعه تشان میدهند که هم خانوارهایی که دارای فرزند هستند و هم افرادی که پایبندی بسیار شدیدی به رژیم مدیترانه ایی دارند به احتمال بیشتر از هر دو محصولات ارگانیک و محلی استفاده میکنند ، در حالیکه افزایش اندازه خانوارها احتمالا با کاهش خرید محصولات محلی همراه است . علاوه بر این ،وضعیت اقتصادی خوب و داشتن سطوح بالاتر تحصیلی منجر به اقفزایش احتمال مصرف مواد ارگانیک شده است . برخی از تفاوتهایی که در این راستا وجود دارد را میتوان در دامنه های کم بیان نمود ، با این وجود ، ابن نتایج بینش وسیع و جامعی را برای ایتالیا و حمایت از نیازمندیها هم برای سیاستمداران و هم بازاریان ایجاد میکند تا بتوانند به دامنه ی وسیعی از ابتکارات در زمینه ی مصرف کننده های اموزش دیده دست پیدا کنند و دسترسی به محصولات غذایی پایدار را ممکن سازند .
کلید واژه ها: غذای پایدار | مواد غذایی آلی | غذای محلی | رژیم غذایی مدیترانه ای | روش دو مرحله ای Heckman
مقاله ترجمه شده
4 Competition and stability in the credit industry: Banking vs: factoring industries
رقابت و ثبات در صنعت اعتبار: بانکداری در مقابل صنایع فاکتور سازی-2019
Over the last decade, most credit-industries registered a decline in lending volumes, while factoring industries instead registered a substantial growth in terms of turnover. Surprisingly, only a handful of papers so far investigate factoring companies. Do factoring firms display the same stability levels of banks? Is the competition similar in factoring and banking industries? Is the relationship between competition and stability the same in these industries? Focusing on Italy (one of the largest factoring and banking markets in Europe) and using a unique dataset, we show three main results: factoring companies are (on average) more stable than banks; 2) the stability of factoring companies increase when competition declines (competition-fragility view); 3) the competition-fragility view is weaker in the factoring industry than in the banking industry. Our findings indicate that competition in the Italian credit industry was greater in factoring than in banking.
Keywords: Banking | Factoring | Competition | Stability
مقاله انگلیسی
5 A simulation-based heuristic that promotes business profit while increasing the perceived quality of service industries
اکتشاف مبتنی بر شبیه سازی که باعث افزایش سود تجاری ضمن افزایش کیفیت درک شده از صنایع خدمات می شود-2019
This paper tackles the problem of minimising the direct server costs of complex multiple-server queueing systems while improving the quality perceived by customers. The problem is solved by finding the server roster, defined as the allocation of active individual servers in each time interval of the working day. As no closed solution is available at this time, it was obtained by simulation modelling. The complex queueing system was solved by a simulation-based heuristic that includes the dynamic arrivals, entity reneging and/or balking, multi-servicing, and the individual service-time distributions of servers. The distributions of the random variables of single or multiple-branch businesses were identified by sampling procedures for multiple company-branch deployment. The beneficial financial impact of the proposed solution is confirmed in numerical real-life banking scenarios. The quality perceived by customers (evaluated through the expected queueing time) was also improved. Finally, additional insights that might improve the system performance are highlighted.
Keywords: Heuristics | OR in banking | Productivity and competitiveness | Queueing | Simulation
مقاله انگلیسی
6 Evaluating machine learning performance in predicting injury severity in agribusiness industries
ارزیابی عملکرد یادگیری ماشینی در پیش بینی شدت جراحات در صنایع کشاورزی-2019
Although machine learning methods have been used as an outcome prediction tool in many fields, their utilization in predicting incident outcome in occupational safety is relatively new. This study tests the performance of machine learning techniques in modeling and predicting occupational incidents severity with respect to accessible information of injured workers in agribusiness industries using workers’ compensation claims. More than 33,000 incidents within agribusiness industries in the Midwest of the United States for 2008–2016 were analyzed. The total cost of incidents was extracted and classified from workers’ compensation claims. Supervised machine learning algorithms for classification (support vector machines with linear, quadratic, and RBF kernels, Boosted Trees, and Naïve Bayes) were applied. The models can predict injury severity classification based on injured body part, body group, nature of injury, nature group, cause of injury, cause group, and age and tenure of injured workers with the accuracy rate of 92–98%. The results emphasize the significance of quantitative analysis of empirical injury data in safety science, and contribute to enhanced understanding of injury patterns using predictive modeling along with safety experts’ perspectives with regulatory or managerial viewpoints. The predictive models obtained from this study can be used to augment the experience of safety professionals in agribusiness industries to improve safety intervention efforts.
Keywords: Injury severity classification | Injury severity prediction | Machine learning
مقاله انگلیسی
7 Diasporas, agency and enterprise in settlement and homeland contexts: Politicised entrepreneurship in the Kurdish diaspora
دیاسپورا ، نمایندگی و کارآفرینی در زمینه های تسویه حساب و میهن: کارآفرینی سیاسی در دیار کردستان-2019
Through its focus on state-diaspora relations, existing research has given limited consideration to the role of nonstate entrepreneurial actors in understanding diaspora politicisation. This paper addresses this research gap by examining the contextually embedded relationship between diaspora politicisation and entrepreneurial activity within diaspora settlement and homeland spaces. Findings are presented of original qualitative research with Kurdish diaspora entrepreneurs based in Europe operating in the media and publishing industries. Results demonstrate how the intersection between diaspora identity, opportunity frameworks and available resources generates forms of politicised diaspora entrepreneurship, and how these venture activities contribute to the transnational (re)production of diaspora identity and the mobilisation of locally rooted diaspora populations. The implications of these findings are discussed in relation to enhancing current understanding of diaspora entrepreneurship and the significance of non-state actors within the diaspora politicisation process, and their relevance to policy thinking across homeland and settlement contexts.
Keywords: Diaspora politics | Diaspora entrepreneurship | Conflict-generated diaspora | Non-state actors | Identity | Host-homeland relations | Kurds | Media and publishing industries
مقاله انگلیسی
8 A supply chain coordination mechanism for common items subject to failure in the electronics, defense, and medical industries
یک مکانیزم هماهنگی زنجیره تامین برای کالاهای رایج درمعرض خرابی در صنایع برق، دفاعی و پزشکی-2018
Prior research on inventory management for imperfect items assumes that such items can be dealt with through salvage or rework. Increased repair costs and decreased production costs arising from modern production processes (e.g. miniaturization, 3D printing), however, have led suppliers to increasingly eschew such solutions in favor of items and components which are discarded upon failure rather than being reworked or scrapped. In this paper, we first determine optimal supplier and buyer inventory policies for items which fail and which cannot be reworked. We then develop a supply chain coordination mechanism which uses a common replenishment time to coordinate a supply chain consisting of a single supplier and n buyers. Our coordination mechanism yields a global minimum for system-wide costs. Numerical examples are provided to illustrate important conditions under which our model is particularly effective at reducing system-wide costs.
keywords: Inventory |Supply chain coordination |Supply chain management
مقاله انگلیسی
9 Big data analytics in supply chain management between 2010 and 2016: Insights to industries
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در مدیریت زنجیره تامین بین سال های 2010 و 2016: بینش به صنایع-2018
This paper investigates big data analytics research and application in supply chain management between 2010 and 2016 and provides insights to industries. In recent years, the amount of data produced from end-to-end supply chain management practices has increased exponentially. Moreover, in current competitive environment supply chain professionals are struggling in handling the huge data. They are surveying new techniques to investigate how data are produced, captured, organized and analyzed to give valuable insights to industries. Big Data analytics is one of the best techniques which can help them in overcoming their problem. Realizing the promising benefits of big data analytics in the supply chain has motivated us to write a review on the im portance/impact of big data analytics and its application in supply chain management. First, we discuss big data analytics individually, and then we discuss the role of big data analytics in supply chain management (supply chain analytics). Current research and application are also explored. Finally, we outline the insights to in dustries. Observations and insights from this paper could provide the guideline for academia and practitioners in implementing big data analytics in different aspects of supply chain management.
Keywords: Big data analytics ، Supply chain management ، Big data application
مقاله انگلیسی
10 Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice
بررسی سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و انتقال دانش در صنایع فرهنگی و خلاقیت تمرین-2018
With the increasing growth of the tourism market, cultural and creative industries are being flooded with new attractions and cultural routes and are providing significant benefits for social and economic development. This study used a multiple mediation examination process to investigate the relationships between social capital, organizational learning and knowledge transfer. Findings from the archival data of 432 Taiwanese cultural and creative firms indicate that organizational learning (e.g., exploitative learning and explorative learning) is the critical mechanism linking the relationship between social capital and knowledge transfer. More importantly, this study also presents a view of absorptive capability as a moderator and offers evidence that qualities such as capabilities can lead to effective knowledge transfer when cultural and creative firms have a higher level of organizational learning intention. Using single and multiple perspectives of constructs and conduct, our version of the mediation-moderation model is more complex than prior tourism or management studies have shown.
Keywords: Social capital ، Organizational learning ، Absorptive capability ، Knowledge transfer
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی