دانلود و نمایش مقالات مرتبط با طراحی آزمایشات::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - طراحی آزمایشات

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 An efficient simulation optimization methodology to solve a multi-objective problem in unreliable unbalanced production lines
یک روش بهینه سازی شبیه سازی کارآمد برای حل یک مشکل چند هدف در خطوط تولید نامتوازن غیرقابل اعتماد-2019
This research develops an expert system to addresses a novel problem in the literature of buffer allo- cation and production lines. We investigate real-world unreliable unbalanced production lines where all time-based parameters are probabilistic including time between parts arrivals, processing times, time be- tween failures, repairing times, and setup times. The main contributions of the paper are a twofold. First and foremost, the mean processing times of workstations and buffer capacities, unlike the existing litera- ture, are considered as decision variables in a multi-objective optimization problem which maximizes the throughput rate and minimizes the total buffer capacities as well as the total cost of the mean process time reductions. Secondly, an efficient methodology is developed that can precisely reflect a real-world system without any unrealistic and/or restrictive assumptions on the probabilistic nature of the system, which are commonly assumed in the existing literature. One of the greatest challenges in this research is to estimate the throughput rate function since it highly depends on the random behavior of the sys- tem. Thus, a simulation optimization approach is developed based on the Design of Experiments and Re- sponse Surface Methodology to fit a regression model for throughput rate. Finally, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and Non-dominated Ranked Genetic Algorithm (NRGA) are used to gener- ate high-quality solutions for the aforementioned problem. This methodology is run on a real numerical case. The experimental results confirm the advantages of the proposed methodology. This methodology is an innovative expert system with a knowledge-base developed through this simulation optimization approach. This expert system can be applied to complex production line problems in large or small scale with different types of decision variables and objective functions. The application of this expert system is transformative to other manufacturing systems.
Keywords: Unreliable unbalanced production lines | Buffer allocation problem | Simulation optimization | Design of experiments | Response surface methodology | Meta-heuristics
مقاله انگلیسی
2 Application of Particle Swarm Optimization for Optimizing the Process Parameters in Turning of PEEK CF30 Composites
استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند در تبدیل از PEEK CF30 کائوچو و مواد مرکب-2016
This work deals with optimization of multiple characteristics in Computer Numerical Control (CNC) turning of reinforced Poly Ether Ether Ketone (PEEK CF30) with TiN coated tools under dry condition. The considered criteria included specific cutting pressure, machining force and cutting power. Three controllable factors of the turning process consisting of cutting speed, depth of cut and feed rate were incorporated. Taguchi design of experiments method was used to arrange the experimentation task. The developed response surface models were then employed with particle swarm optimization (PSO) to optimize the cutting conditions. PSO program gives the minimum values of the considered criteria and the corresponding optimal cutting conditions.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Faculty of Engineering.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering
Keywords: PEEK CF30 | Design of experiments (DOE) | Response surface methodology (RSM) | particle swarm optimization (PSO).
مقاله انگلیسی
3 مدیریت یکپارچه موجودی و سیستم های تولید بر اساس نقطه انفصال شناور و اطلاعات زمان واقعی(فوری ): یک تحلیل مبتنی بر شبیه سازی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
جهانی شدن شرایط بازار را به کاهش زمان فرآوری و افزایش میزان تمایز محصول و رقابت بر سر قیمت تبدیل کرده است. برای حل این مسئله، استراتژی های جدید تحقق پذیری نظم هیبریدی مطرح شده است که در آن استراتژی های (MTS) و (BTO) ادغام می شوند و هدف آنها بهبود همزمان اهداف متضاد مانند سطح کسری محصول و زمان انجام است . علاوه بر این، شرکت ها با چالش های مکرر به اشتراک گذاری اطلاعات به روز شده و جلوگیری از عدم هماهنگی بین زیر سیستم های مختلف شرکت مواجه می شوند. این کار بر روی استراتژی های تحقق پذیری نسبتا جدید بر اساس نقطه تفکیک شناور (FDP) تمرکز می کند که از اطلاعات زمان واقعی برای عملیات استفاده می کند. اهداف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر منابع مختلف اطلاعات در زمان واقعی در مورد محصولات موجود و انتخاب مناسب ترین پیکربندی این سیستم ها در رابطه با سیاست کنترل موجودی و منبع اطلاعات در زمان واقعی است. ماهیت تصادفی این روند، شبیه سازی یک ابزار مناسب برای دستیابی به نتایج با مقدار است. مطالعات شبیه سازی بر اساس یک فاکتوریل کامل طراحی آزمایش (DoE) انجام شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که استراتژی های مبتنی بر FDP بسیار حساس به اطلاعات زمان واقعی هستند. این سیستم ها بهترین عملکرد را به دست می آورند زمانی که سیاست کنترل موجودی به طور همزمان اطلاعات پیش بینی تقاضا و اطلاعات در زمان واقعی محصولات موجود را مطابق با فرآیند کار در (WIP) و موجودی محصولات نهایی (FGI) استفاده میکند . در مقابل، عملکرد سیستم به طور قابل ملاحظه ای بدتر می شود، زمانیکه اطلاعات زمان واقعی در مورد محصولات موجود در WIP در نظر گرفته نشود.
کلمات کلیدی: مدیریت موجودی | کنترل تولید | نقطه جداشدگی شناور | شبیه سازی | طراحی آزمایشات
مقاله ترجمه شده
4 تجزیه و تحلیل HPLC-PDA مهار کننده های ACE، هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در طراحی آزمایش ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
روش کروماتوگرافی مایع ساده، سریع، دقیق و حساس با عملکرد بالا برای اندازه گیری همزمان مهار کننده های ACE با هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در فرمولاسیون های دارویی توسعه داده شده است. طراحی آزمایش (DOE) با استفاده از طراحی تركيب مرکزی (CCD) برای تسهیل توسعه روش و بهینه سازی آن استفاده شد. فاز متحرک استفاده از روش پاسخ سطحي با استفاده از نرم افزار کارشناس طراحی بهینه سازی شده است. جداسازی کروماتوگرافی در ستون Hypersil -Gold C18 (100•4.6 mm، 3lm، Thermo Fisher Scientific, USA) در 25 C به دست آمد. فاز متحرک 58٪ بافر (5mM) KH2PO4، حاوی تريتيلامين (0.25ml/L) 25% استونیتریل و 17٪ متانول (با pH تنظیم شده0.1 ± 2.8) بود. تجزیه و تحلیل در 215 نانومتر انجام شد. نرخ جریان فاز متحرک 1.0 ml/min و حجم تزریق10µl بود. روش از نظر خطی، محدودیت های سنجش کمی و تشخیص، دقت، استحکام و نیرومندی بر اساس دستورالعمل کنفرانس بین المللی هماهنگ سازي (ICH) اعتبار سنجي شد. منحنی هاي کالیبراسیون (برای لیزینوپریل، هیدروکلروتیازید، کاپتوپریل، ايميداپريل، پريندوپريل، اينداپاميد و تراندولاپریل) در محدوده غلظت 5- 35 µg/ml خطی بود. حد تشخیص و حد سنجش کمی برای داروهای تجربی در محدوده 0.03-0.61 و 0.08-1.84µg / ML بود.
کلید واژه ها: HPLC | مهارکننده های ACE | هیدروکلروتیازید | اینداپامید | طراحی آزمایشات (DOE) | طرح مرکب مرکزی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi