دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عملکرد اجتماعی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - عملکرد اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Social entrepreneurship orientation and company success: The mediating role of social performance
جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و موفقیت شرکت: نقش واسطه ای عملکرد اجتماعی-2020
We examine the impact of social entrepreneurship orientation (SEO), a behavioral measure of the social en- trepreneurship of the organization, on the social and financial performance of a sample of Austrian firms. Despite growing research interests in social entrepreneurship, the field remains fragmented and this has led to calls for a careful examination of the implications of social entrepreneurship for firms. We draw on stakeholder theory and hybrid organizing to hypothesize that social performance mediates the SEO-financial performance relationship. By analyzing a sample of 1,156 companies, we find that the SEO-financial performance relationship is partially positively mediated by social performance even though the direct effect is negative. Our results show that social performance compensates for the otherwise negative effect SEO has directly with financial performance. We contribute to an understanding of the mechanisms by which an SEO affects firm performance and provide richer insights into the various aspects of performance. We discuss the future implications of our study and suggest promising avenues for further research on the SEO construct.
Keywords: Social entrepreneurship orientation | Hybrid organizing | Social performance | Financial performance | Empirical | Mediation
مقاله انگلیسی
2 Catch me if I fall: Cross-national differences in willingness to take financial risks as a function of social and state ‘cushioning’
اگر سقوط کنم، من را بگیر: تفاوت های متقابل ملی در تمایل به ریسک مالی به عنوان عملکرد اجتماعی و دولت "انعطاف"-2017
Knowledge about the existence and source of national differences in willingness to take risks plays a vital role in ensuring successful communication, collaboration, and understanding across countries, from the personal to the organizational and political/social domain. The current study investigates differences in financial risk-taking willingness between countries as a function of social and state ‘cushioning’, i.e. the extent of a person’s social support network and the state’s social-safety support network. The study compares large-scale household data and self-reports on willingness to take financial risks across three countries differing in their state support networks: Austria, Italy and the United States. Results show that personal social support network size influences risk-taking willingness (social cushioning). Furthermore, and most notably, we find evidence of an interactive relationship between social and state cushioning. High state cushioning renders the influence of social cushioning on financial risk-taking willingness less important. Contributions to management and business practice as well as theory on the influence of personal distance to financial support on risk-taking willingness are discussed.
Keywords: Cushion hypothesis | Financial risk-taking willingness | Cross-national comparison | Social support network | State support network
مقاله انگلیسی
3 Corporate social performance and its relation with corporate financial performance: International evidence in the banking industry
عملکرد اجتماعی شرکت و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت: شواهد بین المللی در صنعت بانکی-2017
The economic and financial crisis that began in 2008 has raised concerns over the impact of Corporate Social Performance (CSP) on Corporate Financial Performance (CFP). The controversies and scandals in regard to the role of banks in the crisis have revealed failures in some CSP dimensions and questioned the CSR policies of banks as a real strategic commitment to the main stakeholders. The financial sector has been one of the hardest hit by the crisis. We study whether banks adopted a strategic approach to CSP and the extent to which this approach attenuated the decrease in CFP during the crisis. To that end, we analyze the effect of four CSP dimensions on the CFP of 154 financial entities in 22 countries, most of them notably affected by the crisis, from 2005 to 2010. The results show that banks with better employee relationships and corporate governance had better CFP. Nevertheless, the crisis negatively moderated this effect in the latter, suggesting failures in corporate governance mechanisms. Contrary to what was expected, the product responsibility dimension did not positively influence CFP. We found evidence that, during the crisis, better relations with the community could be valued positively by investors, which, in turn, increases CFP. The results are relevant for managers and policymakers. We recommend that banks incorporate CSP concerns into their corporate governance mechanisms, review their commitment to customers and attach greater importance to relations with the community. Moreover, regulatory reforms are suggested to clarify the responsibilities of financial institutions in the design and marketing of banking products.
Keywords: Banking | Crisis | Corporate social performance | Corporate financial performance | Corporate governance | Product responsibility | Business | Community
مقاله انگلیسی
4 Achieving a socially responsible supply chain through assessment and collaboration
دستیابی به یک زنجیره تامین مسئولانه اجتماعی از طریق ارزیابی و همکاری-2016
Our study analyzes the effectiveness of two sustainable supply management practices (i.e., assessment and collaboration) on achieving a socially e responsible supply chain. Based on data from 120 Spanish manufacturers the paper investigates the impact that both practices have on the buying firms and the suppliers social performances. SmartPLS was used to test the hypothesized relationships between practices and performance. Our results suggest that while assessing suppliers contributes to improve the buying firms social performance, collaborating with them enhances the suppliers social performance. Furthermore, the paper provides some additional insights on how to measure social performance.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Sustainable supply chains | Social performance | Assessment | Collaboration | Partial least squares
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi