دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عواقب::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - عواقب

تعداد مقالات یافته شده: 30
ردیف عنوان نوع
1 Therapeutic jurisprudences future in health law: Bringing the patient back into the picture
آینده فقه درمانی در قانون سلامت: آوردن بیمار به تصویر-2019
More than 25 years ago, Professors David Wexler and Bruce Winick envisioned broad application of therapeutic jurisprudence (TJ), an interdisciplinary theory of lawsuggesting that legislatures, regulators, and judges consider the extent towhich their decisions impact the psychological well-being of those uponwhomthe lawacts. TJmost obviously plays a significant role in mental health and criminal law, where it originated, but Wexler andWinick long ago opined that TJ could be useful in a wide variety of other disciplines as well. Indeed, TJ has expanded exponentially in application over the years. Yet, althoughWexler and Winick originally suggested that health law was an “obvious” field in which it could expand, application of TJ in that discipline has been less robust than one might have expected. This article will examine the extent to which TJ has been applied in health law other than mental health law, categorize the areas of health law in which it has been applied, and suggest future paths for expansive application in this most obvious of areas.
Keywords: Therapeutic jurisprudence | Health law | Patient-centered | Outcomes
مقاله انگلیسی
2 Insight into hackers’ reaction toward information security breach
Insight into hackers’ reaction toward information security breach-2019
This study provides insight into hackers’ reaction toward an information security breach perpetuated either with an ill or good intention. To our knowledge, limited research is available for promoting understanding of whether intent induces different perceived moral affect (i.e., a perpetrator should have feelings of regret, sorrow, guilt, and shame) which explains the effect of perceived intensity of emotional distress on responsibility judgment. Further, research is sparse on enhancing understanding of whether the nature of a perpetrator’s intent affects the moderating role of consideration of the consequences in the relationship between perceived moral affect and responsibility judgment. Increased understanding of the relationships among perceived moral affect, perceived intensity of emotional distress, consideration of the consequences, and responsibility judgment of an information security breach from the hackers’ perspective may shed light on their continued engagement in the act despite society’s disapproval. Analyzes of the responses of 166 hackers recruited at two major hacker conferences reveal that perceived moral affect mediates the effect of perceived intensity of emotional distress on responsibility judgment only in an ill intention breach, and consideration of the consequences strengthens the relationship between perceived moral affect and responsibility judgment only in a good intention breach.
Keywords: Information security breach | Moral affect | Moral intensity | Consequences | Responsibility judgment
مقاله انگلیسی
3 چگونه توسعه کنندگان مسائل را حل می کنند و تکنیک های فنی برگشتی در اکوسیستم های اپاچی چیست؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
در طول تکامل نرم افزار، بدهی فنی (TD) به دنبال یک جریان ثابتی هستیم، که در آن روز و گاهی ده سال بعد بازپرداخت شده و پردازش می شود. مطالعات متعددی در مقالات انجام شده است که در مورد چگونگی جمع آوری بدهی فنی در کد منبع در طول زمان و عواقب این انباشت برای تعمیر و نگهداری نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، با وجود این می توان به تحقیقی که در مقیاس بزرگ وجود دارد و بر انواع مسائل ثابت شده و مقدار TD که در جریان تکامل نرم افزار پرداخت می شود، تمرکز داد. در این مقاله ما نتایج یک مطالعه موردی را ارائه می دهیم که در آن تحلیلی از پیشرفت پنجاه و هفت پروژه نرم افزاری منبع باز جاوا توسط بنیاد نرم افزار آپاچی؛ در سطح دانه بندی های موقتی لحظات هفتگی تحلیل کردیم. به طور خاص، ما بر میزان بدهی فنی که پرداخت می شود و انواع مسائل ثابت شده تمرکز می کنیم. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یک زیر مجموعه کوچک از انواع موضوع ها مسئول بزرگترین درصد بازپرداخت TD است و بنابراین هدف قرار دادن نقض خاص تیم توسعه می تواند مزایای بیشتری به دست آورد.
کلمات کلیدی: تکامل نرم افزار | بدهی فنی | کاوش مخازن نرم افزار | مطالعه تجربی | بنیاد نرم افزار آپاچی
مقاله ترجمه شده
4 Contract learning in the aftermath of exchange disruptions: An empirical study of renewing interfirm relationships
یادگیری قراردادی در عواقب انقطاع های مبادله: یک مطالعه تجربی روی تجدید روابط درون شرکتی-2018
Drawing from the contract learning literature and studies on managing exchange disruptions, this study examines how contracts can be adjusted ex post an exchange disruption to renew interfirm relationships. A multiple-informant survey approach is adopted in this study. Two types of senior managers in 272 manufacturing firms in China (a total of 544 senior managers) are interviewed regarding the resolution process and outcome of exchange disruptions. We find that ex ante contract detail fosters ex post contract adjustments, and contract adjustment has an inverted-U-shaped relationship with relationship continuity in the aftermath of exchange disruptions. Furthermore, the findings show that the relationship between contract adjustment and relationship continuity is moderated by the interdependence structure (buyer dependence advantage and joint dependence) of an interfirm relationship.
keywords: Contract detail |Contract adjustments |Interdependence structure |Relationship continuity
مقاله انگلیسی
5 دموکراسی و آموزش و پرورش - به سوی تئوری جهانی آموزش و پرورش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
دموكراسی و آموزش مبتنی بر بازخوانی به عنوان تلاشی برای ایجاد نظریه جهانی آموزش و پرورش است، كه از یك سو، وسیع ترین و عمومی ترین دیدگاه را در مورد آموزش ارائه می دهد، و از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه پیش بینی شده، مشاهدات را به صورت متناظر ارائه می کند. مفهوم وسیعی از سیستم آموزشی Dewey شامل دو بعد است که در گفتمان آلمانی معمولا به تمایز بین آموزش یا Erziehung و نظریه یا Bildung مرتبط است. در وهله اول، این سیستم از دیدگاه گسترده "تحصیلی" در آموزش و پرورش از تمرکز بر آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی جلوگیری می کند. در بعد دوم، از دیدگاه گسترده فردگرایی در مورد آموزش و پرورش با اشاره به رشد فرد و همچنین رشد کلی محیط اجتماعی (دموکراسی) اجتناب می کند. این چشم انداز امکان بررسی و انعکاس هر موضوع را با توجه به جنبه های آموزشی آن، از جمله فرایند نظری ان موضوع فراهم می کند. این مقاله بازتابی از نظریه پردازی آموزش و پرورش وعواقب درک آموزش و پرورش به عنوان یک حوزه علمی را بررسی می کند. نظریه جهانی آموزش و پرورش دربرگیرنده رویکردی انضباطی و ایده های آموزش و پرورش به عنوان یک زمینه کاربردی برای رشته های بنیادی متضاد می باشد. در عین حال، اگر این رویکردها با شکل امروزی تفاوت داشته باشند، امکان اینکه هر دو پیکربندی در زمینه آکادمیک مرتبط شوند وجود دارد.
واژگان کلیدی: فلسفه آموزش | علم آموزش و پرورش | نظریه آموزش نظر سنجی | تشکیلات آموزشی | رشته تحصیلی
مقاله ترجمه شده
6 مدیریت ریسک مالی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
بررسی ماژول
موضوع مدیریت ریسک مالی همچنان موضوع غالب اخبار مالی جهانی است. عواقب بحران مالی جهانی سال 2008 در بازارهای مالی جهانی و محلی احساس خواهد شد و در وهله¬ی زمانی به طول می¬انجامد. درس اصلی این است که یادگیری درباره¬ی نقش و درک بالای مدیریت ریسک مالی برای همه نهادهای اقتصادی (شرکت های کوچک یا بزرگ) در بازارهای مالی بین المللی ضروری است. البته یک رویکرد مدیریتی برای کمک به کارآفرینان و مدیران جدید شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک های القا شده در عملیات کسب و کار روزانه و معاملات بدست آمد. همچنین مطالعه مواد مورد بحث این دوره که برای آماده سازی مناسب هستند عبارتند از:
 گواهی مدیریت ریسک مالی ارائه شده توسط موسسه GARP (www.garp.org).
 منشور گواهی تحلیلگر مالی ارائه شده توسط موسسه (CFA (www.cfainstitute.org.
این راهنما امکان مرور کلی مدیریت ریسک مالی را برای شما فراهم می¬کند. اطلاعات دقیق در DLWO قابل دسترسی است (https://dlwo.dem.hva.nl).
مقاله ترجمه شده
7 The fading affect bias shows positive outcomes at the general but not the individual level of analysis in the context of social media
نمایش محو شدن تعصب را تحت تاثیر عواقب، پیامدهای مثبت به طور کلی، اما نه سطح فردی از تجزیه و تحلیل در زمینه رسانه های اجتماعی-2017
Unpleasant affect fades faster than pleasant affect (e.g., Walker, Vogl, & Thompson, 1997); this effect is referred to as the Fading Affect Bias (FAB; Walker, Skowronski, Gibbons, Vogl, & Thompson, 2003a). Research shows that the FAB is consistently related to positive/ healthy outcomes at a general but not at a specific level of analysis based on event types and individual differences (e.g., Gibbons et al., 2013). Based on the positive outcomes for FAB and negative outcomes for social media (Bolton et al., 2013; Huang, 2010), the current study ex amined FAB in the context of social media events along with related individual differences. General positive outcomes were shown in the form of robust FAB effects across social media and non-social media events, a larger FAB for non-social media events than for social media events, negative correlations of FAB with depression, anxiety, and stress as well as a positive correlation of FAB with self-esteem. However, the lack of a negative correlation between FAB and anxiety for social media events in a 3-way interaction did not show positive outcomes at a specific level of analysis. Rehearsal ratings mediated the 3-way interaction. Implications are discussed.
Keywords: Fading affect | Social media | Anxiety | Rehearsal
مقاله انگلیسی
8 اثر فعالیت فیزیکی بر سلامت قلبی عروقی و اسکلتی-عضلانی: آیا حرکت و جنبش می-تواند به عنوان نوعی دارو تجویز شود؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
فعالیت فیزیکی یک ابزار درمانی شناخته شده برای انواع شرایط پزشکی است از جمله بیماری های قلبی عروقی مانند بیماری شریان کرونر، سکته مغزی، دیابت نوع 2 و چاقی. علاوه بر این افزایش فعالیت فیزیکی را می توان یک روش درمانی برای بهبود سلامت اسکلتی عضلانی دانست؛ با این حال گزارش های متناقضی در مورد فعالیت فیزیکی وجود دارند که به بیماری دژنراتیو اسکلتی عضلانی به خصوص استئوآرتریت (OA) منجر می شوند. علاوه بر این اگرچه فعالیت فیزیکی مزایای خاص خود را دارد هنوز مشخص نیست چه میزان از فعالیت بدنی بیشترین منفعت را دارد. تمرین های ورزشی بیش از حد و ناکافی ممکن است عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشند. این موارد می تواند روی این امر اثر بگذارد که پزشکان در مورد شدت ورزش چه توصیه هایی به بیماران خود می کنند. مطالعات متعددی اثر فعالیت فیزیکی را بر جنبه های مختلف سلامتی بررسی کرده اند. با این حال هنوز مطالعات سیستماتیک کافی وجود ندارند که سلامت اسکلتی عضلانی و قلبی عروقی را به عنوان نتایج ورزش بررسی کنند. بنابراین هدف از این مقاله ی مروری ارزیابی این مسئله است که چگونه فعالیت فیزیکی می تواند روی این جنبه های سلامتی اثر بگذارد. به طور خاص ما اثر سطوح مختلف فعالیت فیزیکی را روی 1)سلامت قلبی عروقی و 2)سلامت اسکلتی عضلانی بررسی کردیم. این مقاله مروری نشان می دهد که فعالیت فیزیکی ممکن است بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد و علائم OA را بهبود دهد و بنابراین حرکت و جنبش را می توان نوعی دارو دانست. با این حال از آنجاییکه فعالیت سنگین می تواند به طور بالقوه منجر به افزایش ریسک OA شود، پزشکان باید به بیماران خود اینطور توصیه کنند که فعالیت بیش از حد می تواند اثرات بالقوه ی منفی روی سلامتی آنها داشته باشد و ورزش باید در حد اعتدال انجام شود و پس از آن مطالعات بیشتری صورت گیرد.
کلمات کلیدی: فعالیت فیزیکی | سلامت قلبی عروقی | سلامت اسکلتی عضلانی
مقاله ترجمه شده
9 Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out
پیامدهای منفی از شبکه های اجتماعی سنگین در نوجوانان: نقش میانجی ترس از دست رفتن-2017
Social networking sites (SNS) are especially attractive for adolescents, but it has also been shown that these users can suffer from negative psychological consequences when using these sites excessively. We analyze the role of fear of missing out (FOMO) and intensity of SNS use for explaining the link between psychopathological symptoms and negative consequences of SNS use via mobile devices. In an online survey, 1468 Spanish-speaking Latin-American social media users between 16 and 18 years old completed the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Social Networking Intensity scale (SNI), the FOMO scale (FOMOs), and a questionnaire on negative consequences of using SNS via mobile device (CERM). Using structural equation modeling, it was found that both FOMO and SNI mediate the link between psychopathology and CERM, but by different mecha nisms. Additionally, for girls, feeling depressed seems to trigger higher SNS involvement. For boys, anxiety triggers higher SNS involvement.
Keywords: Social networking sites | Fear of missing out | FOMO | Negative consequences of mobile device use | Social networking intensity | Adolescents
مقاله انگلیسی
10 Brain networks of social action-outcome contingency: The role of the ventral striatum in integrating signals from the sensory cortex and medial prefrontal cortex
شبکه های مغزی احتمال عواقب-عمل اجتماعی: نقش استریاتوم شکمی در ادغام سیگنال های قشر حسی و قشر حسی پیشانی-2017
Social interactions can be facilitated by action-outcome contingency, in which self-actions result in relevant responses from others. Research has indicated that the striatal reward system plays a role in gen erating action-outcome contingency signals. However, the neural mechanisms wherein signals regarding self-action and others’ responses are integrated to generate the contingency signal remain poorly under stood. We conducted a functional MRI study to test the hypothesis that brain activity representing the self modulates connectivity between the striatal reward system and sensory regions involved in the processing of others’ responses. We employed a contingency task in which participants made the lis tener laugh by telling jokes. Participants reported more pleasure when greater laughter followed their own jokes than those of another. Self-relevant listener’s responses produced stronger activation in the medial prefrontal cortex (mPFC). Laughter was associated with activity in the auditory cortex. The ventral striatum exhibited stronger activation when participants made listeners laugh than when another did. In physio-physiological interaction analyses, the ventral striatum showed interaction effects for signals extracted from the mPFC and auditory cortex. These results support the hypothesis that the mPFC, which is implicated in self-related processing, gates sensory input associated with others’ responses during value processing in the ventral striatum.
Keywords:Reward system | Social interaction | Action-outcome contingency | Self | fMRI
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi